Dotacje regionalne

W ramach dotacji regionalnych wyszczeg贸lniono 16 program贸w regionalnych. Jest to indywidualna oferta ka偶dego z wojew贸dztw na dotacje wspieraj膮ce przedsi臋biorstwa w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci, rozwoju produkt贸w i us艂ug, stymulowaniu dzia艂alno艣ci B+R, wdra偶aniu innowacji, cyfryzacji dzia艂alno艣ci oraz rozwoju konkurencyjno艣ci. W nowej perspektywie finansowej ka偶dy z program贸w otrzyma艂 now膮 nazw臋, przyk艂adowo Fundusze Europejskie dla Mazowieckiego 2021-2027. Przedsi臋biorcy mog膮 zwykle otrzyma膰 dofinansowanie na poziomie zgodnym z map膮 pomocy regionalnej 2021-2027 odpowiedniej dla regionalnej pomocy inwestycyjnej.聽 Najwi臋ksz膮 intensywno艣膰 dofinansowania posiada 艣ciana wschodnia Polski.

60% z rekordowej kwoty 76 mld euro wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 zarz膮dzana b臋dzie na poziomie centralnym w ramach scharakteryzowanych wy偶ej program贸w krajowych. 40% funduszy z polityki sp贸jno艣ci otrzymaj膮 programy regionalne. 艁膮czna warto艣膰 16 program贸w regionalnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 wynosi blisko 33,5 mld euro. W ramach program贸w regionalnych pi臋膰 wojew贸dztw tj. 艣l膮skie, ma艂opolskie, wielkopolskie, dolno艣l膮skie i 艂贸dzkie w swoich bud偶etach posiada dodatkowe 艣rodki finansowe pochodz膮ce z nowego 藕r贸d艂a finansowania, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Projekty modu艂owe – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 06.03.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modu艂owe dla przedsi臋biorstw M艢P z wojew贸dztwa Mazowieckiego, z czego obowi膮zkowa jest realizacja modu艂u B+R, kt贸ry musi prowadzi膰 do wdro偶enia wynik贸w B+R w dzia艂alno艣ci gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno by膰 innowacyjne rozwi膮zanie mo偶liwe do wykorzystania gospodarczego. Du偶e przedsi臋biorstwa r贸wnie偶 b臋d膮 mog艂y wzi膮膰 udzia艂 w konkursie pod warunkiem wsp贸艂pracy z przedsi臋biorstwami M艢P.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zielone inwestycje w M艢P – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4)

Nab贸r do 07.03.2024
Pozosta艂o 3 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w M艢P to dotacja dla firm, kt贸ra ma na celu wsparcie efektywno艣ci energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwi膮za艅 z zakresu GOZ. Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 dofinansowanie na projekty obejmuj膮ce instalacje OZE wraz z magazynami ciep艂a. ekoinnowacje, termomodernizacj臋 budynk贸w czy projekty polegaj膮ce na zamykaniu obiegu odpad贸w organicznych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w infrastruktur臋 B+R oraz projekty modu艂owe wsparcia dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw – Badania i Innowacje – FE dla Lubuskiego (1.1)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 11 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Konkurs umo偶liwia realizacj臋 jednego z nast臋puj膮cych typ贸w projektu. W ramach typu II przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 dotacje na inwestycje w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮 przedsi臋biorstw niezb臋dn膮 do prowadzenia prac przemys艂owych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast typ III obejmuje modu艂owe wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw w ramach modu艂贸w prace B+R, wdro偶enie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja i kompetencje, przy czym modu艂 prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny. Pozosta艂e modu艂y s膮 fakultatywne i wybierane w ramach projektu wed艂ug potrzeb przedsi臋biorcy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wykorzystanie teren贸w zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsi臋biorstw – FE dla 艢l膮skiego (10.1)

Nab贸r do 19.03.2024
Pozosta艂o 15 dni
Wielko艣膰 dotacji
11 000 000,00 EUR
Wsparcie w ramach dzia艂ania Wykorzystanie teren贸w zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsi臋biorstw - FE dla 艢l膮skiego (10.1) kierowane jest na zagospodarowanie teren贸w zdegradowanych, zdewastowanych, poprzemys艂owych i pog贸rniczych na cele gospodarcze, 艣rodowiskowe, spo艂eczne, edukacyjne z wy艂膮czeniem cel贸w mieszkaniowych (w tym dzia艂alno艣膰 dewelopersk膮). W wyniku realizacji projektu mo偶liwe jest utworzenie infrastruktury kulturalnej b膮d藕 infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej b膮d藕 infrastruktury lokalnej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie wynik贸w prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwi膮za艅 TIK – Innowacyjno艣膰 i konkurencyjno艣膰 M艢P – FE dla Mazowieckiego (1.3)

Nab贸r do 20.03.2024
Pozosta艂o 16 dni
Wielko艣膰 dotacji
4 000 000,00 PLN
Dzia艂anie Wdro偶enie wynik贸w prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwi膮za艅 TIK - Innowacyjno艣膰 i konkurencyjno艣膰 M艢P - FE dla Mazowieckiego (1.3) obejmuje wsparcie na wdro偶enie wynik贸w prac B+R i innowacji dla przedsi臋biorstw M艢P z wojew贸dztwa mazowieckiego. 艢rodki b臋dzie mo偶na przeznaczy膰 na rozbudow臋 przedsi臋biorstwa oraz rozw贸j produkt贸w i us艂ug opartych na TIK.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w M艢P – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4)

Nab贸r do 28.03.2024
Pozosta艂o 24 dni
Wielko艣膰 dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w M艢P - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) przeznaczone jest dla M艢P (w tym w obszarze zr贸wnowa偶onej turystyki) z sektora produkcyjnego i us艂ugowego na rozbudow臋 (dywersyfikacj臋, unowocze艣nienie) przedsi臋biorstwa oraz zwi臋kszenie jego konkurencyjno艣ci. Mo偶na kwalifikowa膰 koszty inwestycji produkcyjnych, kt贸re nale偶y rozumie膰 jako inwestycje w 艣rodki trwa艂e lub warto艣ci niematerialne i prawne przedsi臋biorstw w celu produkcji towar贸w i us艂ug.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Przybli偶enie Wielkopolski Wschodniej do osi膮gniecia neutralno艣ci klimatycznej – FE dla Wielkopolskiego (10.6)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂o okre艣lone
Dotacja Przybli偶enie Wielkopolski Wschodniej do osi膮gniecia neutralno艣ci klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6) obejmuje wsparciem typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym tak偶e inwestycje w instalacje OZE s艂u偶膮ce do wytwarzania energii wraz z magazynami energii oraz projekty obejmuj膮ce produkcj臋 zielonego wodoru z OZE.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty M艢P – Lubelskie M艢P na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
300 000,00 PLN
Dotacja Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty M艢P - Lubelskie M艢P na rynkach zagranicznych - FE dla Lubelskiego (2.7) stanowi kompleksowe wsparcie promocji oferty M艢P oraz ich internacjonalizacj臋, w powi膮zaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencj膮 dotacji s膮 dzia艂ania skierowane bezpo艣rednio do M艢P w zakresie udzia艂u w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j M艢P w obszarze cyfryzacji i Przemys艂u 4.0. – FE dla Ma艂opolski (1.11)

Nab贸r do 04.04.2024
Pozosta艂o 31 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Rozw贸j M艢P w obszarze cyfryzacji i Przemys艂u 4.0. - FE dla Ma艂opolski (1.11) wspierane b臋d膮 dzia艂ania s艂u偶膮ce transformacji cyfrowej/Przemys艂 4.0, w zakresie wytwarzanych produkt贸w, oferowanych us艂ug, stosowanych proces贸w lub przyj臋tych modeli biznesowych, a tak偶e dzia艂a艅 podnosz膮cych poziom cyberbezpiecze艅stwa. Dzia艂ania realizowane w ramach projektu musz膮 wynika膰 z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemys艂u 4.0.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty badawczo-rozwojowe przedsi臋biorstw – Inwestycje przedsi臋biorstw w badania i innowacje – FE dla 艁贸dzkiego (1.2)

Nab贸r do 05.04.2024
Pozosta艂o 32 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Projekty badawczo-rozwojowe przedsi臋biorstw - Inwestycje przedsi臋biorstw w badania i innowacje - FE dla 艁贸dzkiego (1.2) to dotacja pozwalaj膮ca przedsi臋biorcom pozyska膰 艣rodki na realizacj臋 projekt贸w badawczo-rozwojowych w tym opracowanie prototyp贸w, demonstracje, opracowanie projekt贸w pilota偶owych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produkt贸w oraz proces贸w oraz zakup wynik贸w prac B+R, a tak偶e jako element projektu wdro偶enie wynik贸w prac B+R oraz kompetencje zwi膮zane z pracami B+R zdobywane przez personel badawczy. Maksymalny poziom dofinansowania na ca艂y projekt wynosi 85%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje regionalne – 16 program贸w regionalnych

Ka偶de wojew贸dztwo posiada sw贸j indywidulany program w ramach, kt贸rego b臋dzie organizowa膰 konkursy. Ka偶dy z 16 program贸w regionalnych przewiduje dzia艂ania na rzecz zwi臋kszenia konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw, poprawy jako艣ci 偶ycia poprzez wykorzystanie potencja艂u regionu, czy niwelowania barier rozwojowych.

Regionalne programy operacyjne swoje fundusze przeznacz膮 na konkursy wspieraj膮ce innowacje, badania i rozw贸j, wdra偶anie na rynek nowych produkt贸w i us艂ug o walorze innowacyjnym cyfryzacj臋, stymulowanie przedsi臋biorczo艣ci, wykorzystanie i rozw贸j zaawansowanych technologii, pomoc techniczn膮, efektywno艣膰 energetyczn膮, redukcj臋 emisji gaz贸w cieplarnianych, wykorzystanie odnawialnych 藕r贸de艂 energii czy wzmacnianie systemu ochrony zdrowia.

Dla ka偶dego z wojew贸dztw w nowej perspektywie zaakceptowane zosta艂y odr臋bne bud偶ety, w tym dla:

Dolno艣l膮skiego 鈥撀 1,153 mld EUR

Kujawsko-Pomorskiego 鈥 1,84 mld EUR

Lubelskiego 鈥 2,43 mld EUR

Lubuskiego 鈥 915 mln EUR

艁贸dzkiego 鈥 2,74 mld EUR

Ma艂opolskiego 鈥 2,7 mld EUR

Mazowieckiego 鈥 2,1 mld EUR

Opolskiego 鈥 966 mln EUR

Podkarpackiego 鈥 2,27 mld EUR

Podlaskiego 鈥 1,3 mld EUR

Pomorskiego 鈥 1,8 mld EUR

艢l膮skiego 鈥 2,8 mld EUR

艢wi臋tokrzyskiego 鈥 1,46 mld EUR

Warmi艅sko-Mazurskiego 鈥 1,79 mld EUR

Wielkopolskiego 鈥 2,1 mld EUR

Zachodniopomorskiego 鈥 1,69 mld EUR

Dotacje organizowane s膮 w ramach danego typu projektu konkretnego dzia艂ania okre艣lonego priorytetu. 艢rednio ka偶de z wojew贸dztw posiada 10 priorytet贸w. Wojew贸dztwo mazowieckie przyk艂adowo posiada takie priorytety jak:

 1. Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza
 2. Fundusze Europejskie na zielony rozw贸j Mazowsza
 3. Fundusze Europejskie na rozw贸j mobilno艣ci miejskiej na Mazowszu
 4. Fundusze Europejskie dla lepiej po艂膮czonego i dost臋pnego Mazowsza
 5. Fundusze Europejskie dla wy偶szej jako艣ci 偶ycia na Mazowszu
 6. Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza
 7. Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dost臋pnej edukacji na Mazowszu
 8. Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju us艂ug spo艂ecznych i zdrowotnych na Mazowszu
 9. Mazowsze bli偶sze obywatelom dzi臋ki Funduszom Europejskim

Dodatkowo dost臋pne s膮 tak偶e priorytety Pomoc Techniczna (EFRR) oraz Pomoc Techniczna + (EFS+).

Jak wygl膮da oferta dla przedsi臋biorc贸w?

W ramach program贸w regionalnych przedsi臋biorcy przede wszystkim b臋d膮 mogli realizowa膰 projekty badawcze, projekty wdro偶enia innowacji oraz projekty inwestycyjne w cyfryzacj臋, rozwi膮zania GOZ czy infrastruktur臋 badawcz膮. Niekt贸re z nich r贸wnie偶 b臋d膮 posiada膰 kompleksow膮, modu艂ow膮 budow臋 podobnie jak dotacja 艢cie偶ka SMART. Przyk艂adami takich dotacji dla woj. mazowieckiego s膮 Projekty modu艂owe 鈥 Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Mazowieckiego (1.1) czy Transformacja przedsi臋biorstw w kierunku GOZ 鈥 Gospodarka o obiegu zamkni臋tym 鈥 FE dla Mazowieckiego (2.6). Dla woj. lubelskiego b臋d膮 to dotacje takie jak Projekty B+R 鈥 Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Lubelskiego (1.3) czy Transformacja cyfrowa M艢P 鈥 Cyfryzacja lubelskich M艢P 鈥 FE dla Lubelskiego (2.4). Z kolei dla woj. dolno艣l膮skiego mo偶na pozyska膰 takie dotacje jak Zielone inwestycje w M艢P 鈥 Transformacja gospodarcza 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) lub Projekty B+R przedsi臋biorstw 鈥 Innowacyjne przedsi臋biorstwa 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (1.2). Maksymalne warto艣ci dofinansowania s膮 r贸偶ne w zale偶no艣ci od zakresu dotacji, ale w niekt贸rych przypadkach b臋dzie mo偶na zyska膰 nawet do 10聽000聽000 z艂.