Dotacje regionalne

W ramach dotacji regionalnych wyszczeg贸lniono 16 program贸w regionalnych. Jest to indywidualna oferta ka偶dego z wojew贸dztw na dotacje wspieraj膮ce przedsi臋biorstwa w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci, rozwoju produkt贸w i us艂ug, stymulowaniu dzia艂alno艣ci B+R, wdra偶aniu innowacji, cyfryzacji dzia艂alno艣ci oraz rozwoju konkurencyjno艣ci. W nowej perspektywie finansowej ka偶dy z program贸w otrzyma艂 now膮 nazw臋, przyk艂adowo Fundusze Europejskie dla Mazowieckiego 2021-2027. Przedsi臋biorcy mog膮 zwykle otrzyma膰 dofinansowanie na poziomie zgodnym z map膮 pomocy regionalnej 2021-2027 odpowiedniej dla regionalnej pomocy inwestycyjnej.聽 Najwi臋ksz膮 intensywno艣膰 dofinansowania posiada 艣ciana wschodnia Polski.

60% z rekordowej kwoty 76 mld euro wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 zarz膮dzana b臋dzie na poziomie centralnym w ramach scharakteryzowanych wy偶ej program贸w krajowych. 40% funduszy z polityki sp贸jno艣ci otrzymaj膮 programy regionalne. 艁膮czna warto艣膰 16 program贸w regionalnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 wynosi blisko 33,5 mld euro. W ramach program贸w regionalnych pi臋膰 wojew贸dztw tj. 艣l膮skie, ma艂opolskie, wielkopolskie, dolno艣l膮skie i 艂贸dzkie w swoich bud偶etach posiada dodatkowe 艣rodki finansowe pochodz膮ce z nowego 藕r贸d艂a finansowania, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Dzia艂ania wspieraj膮ce zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej – Innowacje w efektywno艣ci energetycznej – FE dla Pomorza Zachodniego (2.2)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 362 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Dzia艂ania wspieraj膮ce zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej - Innowacje w efektywno艣ci energetycznej - FE dla Pomorza Zachodniego (2.2) przeznaczona jest dla przedsi臋biorstw oraz Instytucji nauki i edukacji z woj. zachodniopomorskiego na dzia艂ania wspieraj膮ce zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony w czerwcu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Gospodarka wodno-艣ciekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-艣ciekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) obj臋te b臋d膮 inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania 艣ciek贸w oraz zagospodarowania osad贸w 艣ciekowych z oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych system贸w zarz膮dzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Nab贸r zostanie uruchomiony w styczniu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 332 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych - Gospodarka w transformacji - FE dla 艁贸dzkiego (9.1) obejmuje wsparciem rozw贸j us艂ug zwi膮zanych z udost臋pnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemys艂owych (g贸rniczych i pog贸rniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jako艣ci baz danych. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony w lipcu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j sieci ciep艂owniczych – FE dla Ma艂opolski (2.4)

Nab贸r do 31.12.2024
Pozosta艂o 454 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Rozw贸j sieci ciep艂owniczych - FE dla Ma艂opolski (2.4) to dotacja, kt贸ra wsparciem obejmuje typ projektu jakim jest budowa/rozbudowa/modernizacja system贸w ciep艂owniczych i ch艂odniczych (w tym sieci) wraz z magazynami ciep艂a.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ – Gospodarka obiegu zamkni臋tego – FE dla Ma艂opolski (8.10)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 240 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkni臋tego - FE dla Ma艂opolski (8.10) to dotacja, kt贸ra wspiera projekty wp艂ywaj膮ce na zmniejszenie zu偶ycia zasob贸w, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Mo偶liwe do realizacji b臋d膮 inwestycje z zakresu gospodarowania odpadami, upowszechnianie podej艣cia GOZ oraz wdra偶anie rozwi膮za艅 ograniczaj膮cych konsumpcj臋.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Internacjonalizacja M艢P – Wsparcie M艢P – dotacja – FE dla Podkarpacia (1.3)

Nab贸r do 29.02.2024
Pozosta艂o 148 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Internacjonalizacja M艢P - Wsparcie M艢P - dotacja - FE dla Podkarpacia (1.3) to dzia艂anie, kt贸rego wsparcie dotyczy diagnozy potencja艂u przedsi臋biorstw M艢P w zakresie internacjonalizacji, przygotowania przedsi臋biorstwa i jego oferty pod k膮tem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partner贸w biznesowych w celu wprowadzenia produkt贸w na wybrane rynki zagraniczne. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony w styczniu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjno艣ci, IS, przedsi臋biorczo艣ci, transferu wiedzy i technologii – Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci – FE dla Warmii i Mazur (1.11)

Nab贸r do 22.12.2023
Pozosta艂o 79 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjno艣ci, IS, przedsi臋biorczo艣ci, transferu wiedzy i technologii - Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci - FE dla Warmii i Mazur (1.11) to dotacja, kt贸rej wsparcie obejmuje organizacj臋 szkole艅, warsztat贸w, wydarze艅 maj膮cych na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiej臋tno艣ci w przedsi臋biorstwach z sektora M艢P w obszarach wykazuj膮cych wp艂yw na IS (Inteligentne Specjalizacje) regionu, zwi膮zanych z zakresem innowacyjno艣ci, przedsi臋biorczo艣ci, transferu wiedzy i technologii.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Upowszechnianie wiedzy i dzia艂ania u艣wiadamiaj膮ce umiej臋tno艣ci w tym w zakresie Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki – Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci – FE dla Warmii i Mazur (1.11)

Nab贸r do 22.12.2023
Pozosta艂o 79 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Upowszechnianie wiedzy i dzia艂ania u艣wiadamiaj膮ce umiej臋tno艣ci w tym w zakresie Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki - Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci - FE dla Warmii i Mazur (1.11) to dotacja, kt贸rej wsparcie obejmuje organizacj臋 szkole艅, warsztat贸w, wydarze艅 maj膮cych na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiej臋tno艣ci w przedsi臋biorstwach z sektora M艢P, w obszarach wykazuj膮cych wp艂yw na IS (Inteligentne Specjalizacje) regionu w zakresie Gospodarki 4.0 i zielonej gospodarki.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Opracowanie rozwi膮za艅 zako艅czone wdro偶eniem do etapu pierwszej produkcji – Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 332 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
O dotacj臋 Opracowanie rozwi膮za艅 zako艅czone wdro偶eniem do etapu pierwszej produkcji - Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw - FE dla lubelskiego (1.3) mog膮 ubiega膰 si臋 mikro, ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa. Dofinansowanie przeznaczy膰 b臋dzie mo偶na na zlecanie opracowania rozwi膮za艅 technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemys艂owe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zako艅czone wdro偶eniem do etapu pierwszej produkcji. Nab贸r startuje w lipcu 2024 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Internacjonalizacja M艢P – FE dla Ma艂opolski (1.14)

Nab贸r do 31.12.2024
Pozosta艂o 454 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Internacjonalizacja M艢P - FE dla Ma艂opolski (1.14) wspierana b臋dzie promocja zagraniczna (internacjonalizacja) mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw. Uruchomienie naboru wniosk贸w zaplanowano na wrzesie艅 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje regionalne – 16 program贸w regionalnych

Ka偶de wojew贸dztwo posiada sw贸j indywidulany program w ramach, kt贸rego b臋dzie organizowa膰 konkursy. Ka偶dy z 16 program贸w regionalnych przewiduje dzia艂ania na rzecz zwi臋kszenia konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw, poprawy jako艣ci 偶ycia poprzez wykorzystanie potencja艂u regionu, czy niwelowania barier rozwojowych.

Regionalne programy operacyjne swoje fundusze przeznacz膮 na konkursy wspieraj膮ce innowacje, badania i rozw贸j, wdra偶anie na rynek nowych produkt贸w i us艂ug o walorze innowacyjnym cyfryzacj臋, stymulowanie przedsi臋biorczo艣ci, wykorzystanie i rozw贸j zaawansowanych technologii, pomoc techniczn膮, efektywno艣膰 energetyczn膮, redukcj臋 emisji gaz贸w cieplarnianych, wykorzystanie odnawialnych 藕r贸de艂 energii czy wzmacnianie systemu ochrony zdrowia.

Dla ka偶dego z wojew贸dztw w nowej perspektywie zaakceptowane zosta艂y odr臋bne bud偶ety, w tym dla:

Dolno艣l膮skiego 鈥撀 1,153 mld EUR

Kujawsko-Pomorskiego 鈥 1,84 mld EUR

Lubelskiego 鈥 2,43 mld EUR

Lubuskiego 鈥 915 mln EUR

艁贸dzkiego 鈥 2,74 mld EUR

Ma艂opolskiego 鈥 2,7 mld EUR

Mazowieckiego 鈥 2,1 mld EUR

Opolskiego 鈥 966 mln EUR

Podkarpackiego 鈥 2,27 mld EUR

Podlaskiego 鈥 1,3 mld EUR

Pomorskiego 鈥 1,8 mld EUR

艢l膮skiego 鈥 2,8 mld EUR

艢wi臋tokrzyskiego 鈥 1,46 mld EUR

Warmi艅sko-Mazurskiego 鈥 1,79 mld EUR

Wielkopolskiego 鈥 2,1 mld EUR

Zachodniopomorskiego 鈥 1,69 mld EUR

Dotacje organizowane s膮 w ramach danego typu projektu konkretnego dzia艂ania okre艣lonego priorytetu. 艢rednio ka偶de z wojew贸dztw posiada 10 priorytet贸w. Wojew贸dztwo mazowieckie przyk艂adowo posiada takie priorytety jak:

 1. Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza
 2. Fundusze Europejskie na zielony rozw贸j Mazowsza
 3. Fundusze Europejskie na rozw贸j mobilno艣ci miejskiej na Mazowszu
 4. Fundusze Europejskie dla lepiej po艂膮czonego i dost臋pnego Mazowsza
 5. Fundusze Europejskie dla wy偶szej jako艣ci 偶ycia na Mazowszu
 6. Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza
 7. Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dost臋pnej edukacji na Mazowszu
 8. Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju us艂ug spo艂ecznych i zdrowotnych na Mazowszu
 9. Mazowsze bli偶sze obywatelom dzi臋ki Funduszom Europejskim

Dodatkowo dost臋pne s膮 tak偶e priorytety Pomoc Techniczna (EFRR) oraz Pomoc Techniczna + (EFS+).

Jak wygl膮da oferta dla przedsi臋biorc贸w?

W ramach program贸w regionalnych przedsi臋biorcy przede wszystkim b臋d膮 mogli realizowa膰 projekty badawcze, projekty wdro偶enia innowacji oraz projekty inwestycyjne w cyfryzacj臋, rozwi膮zania GOZ czy infrastruktur臋 badawcz膮. Niekt贸re z nich r贸wnie偶 b臋d膮 posiada膰 kompleksow膮, modu艂ow膮 budow臋 podobnie jak dotacja 艢cie偶ka SMART. Przyk艂adami takich dotacji dla woj. mazowieckiego s膮 Projekty modu艂owe 鈥 Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Mazowieckiego (1.1) czy Transformacja przedsi臋biorstw w kierunku GOZ 鈥 Gospodarka o obiegu zamkni臋tym 鈥 FE dla Mazowieckiego (2.6). Dla woj. lubelskiego b臋d膮 to dotacje takie jak Projekty B+R 鈥 Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Lubelskiego (1.3) czy Transformacja cyfrowa M艢P 鈥 Cyfryzacja lubelskich M艢P 鈥 FE dla Lubelskiego (2.4). Z kolei dla woj. dolno艣l膮skiego mo偶na pozyska膰 takie dotacje jak Zielone inwestycje w M艢P 鈥 Transformacja gospodarcza 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) lub Projekty B+R przedsi臋biorstw 鈥 Innowacyjne przedsi臋biorstwa 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (1.2). Maksymalne warto艣ci dofinansowania s膮 r贸偶ne w zale偶no艣ci od zakresu dotacji, ale w niekt贸rych przypadkach b臋dzie mo偶na zyska膰 nawet do 10聽000聽000 z艂.