Dotacje regionalne

W ramach dotacji regionalnych wyszczeg贸lniono 16 program贸w regionalnych. Jest to indywidualna oferta ka偶dego z wojew贸dztw na dotacje wspieraj膮ce przedsi臋biorstwa w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci, rozwoju produkt贸w i us艂ug, stymulowaniu dzia艂alno艣ci B+R, wdra偶aniu innowacji, cyfryzacji dzia艂alno艣ci oraz rozwoju konkurencyjno艣ci. W nowej perspektywie finansowej ka偶dy z program贸w otrzyma艂 now膮 nazw臋, przyk艂adowo Fundusze Europejskie dla Mazowieckiego 2021-2027. Przedsi臋biorcy mog膮 zwykle otrzyma膰 dofinansowanie na poziomie zgodnym z map膮 pomocy regionalnej 2021-2027 odpowiedniej dla regionalnej pomocy inwestycyjnej.聽 Najwi臋ksz膮 intensywno艣膰 dofinansowania posiada 艣ciana wschodnia Polski.

60% z rekordowej kwoty 76 mld euro wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 zarz膮dzana b臋dzie na poziomie centralnym w ramach scharakteryzowanych wy偶ej program贸w krajowych. 40% funduszy z polityki sp贸jno艣ci otrzymaj膮 programy regionalne. 艁膮czna warto艣膰 16 program贸w regionalnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 wynosi blisko 33,5 mld euro. W ramach program贸w regionalnych pi臋膰 wojew贸dztw tj. 艣l膮skie, ma艂opolskie, wielkopolskie, dolno艣l膮skie i 艂贸dzkie w swoich bud偶etach posiada dodatkowe 艣rodki finansowe pochodz膮ce z nowego 藕r贸d艂a finansowania, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 26.06.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. W ramach dzia艂ania mo偶na realizowa膰 typy projektu 1a - dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w oraz 1b - rozw贸j infrastruktury B+R przedsi臋biorstw. Wniosek o dofinansowanie mo偶e dotyczy膰 jednego lub obu typ贸w projektu 艂膮cznie. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 czterech nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nab贸r do 03.07.2024
Pozosta艂o 8 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na dzia艂ania zwi膮zane z uzyskiwaniem ciep艂a i energii z odnawialnych 藕r贸de艂 energii. W ramach dofinansowania mo偶liwe b臋dzie realizowanie projekt贸w inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a ze wszystkich rodzaj贸w OZE wraz z magazynami energii lub ciep艂a dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura B+R – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 05.07.2024
Pozosta艂o 10 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastruktur臋 B+R dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa Mazowieckiego. Sfinansowa膰 b臋dzie mo偶na m.in. sprz臋t, technologi臋 oraz prace budowlane niezb臋dne do tworzenia innowacyjnych produkt贸w i us艂ug. Start naboru: 27 maja 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Pakietowanie produkt贸w i us艂ug – Konkurencyjne i innowacyjne M艢P – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nab贸r do 16.07.2024
Pozosta艂o 21 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 050 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje tworzenie nowej oferty produktowo-us艂ugowej. Wsparcie otrzymaj膮 przedsi臋wzi臋cia realizowane przez co najmniej dwa M艢P nie b臋d膮ce podmiotami zwi膮zanymi lub partnerskimi, maj膮ce na celu pakietowanie produkt贸w i us艂ug 鈥 minimum trzy r贸偶ne produkty/us艂ugi oferowane przez minimum dwa przedsi臋biorstwa i oferowanie ich klientom w formie po艂膮czonej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Umi臋dzynarodowienie przedsi臋biorstwa – Konkurencyjne i innowacyjne M艢P – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nab贸r do 16.07.2024
Pozosta艂o 21 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 275 000,00 PLN
Projekt mo偶e obejmowa膰 zmian臋 modelu biznesowego, rozw贸j niezb臋dnej infrastruktury, budow臋 mi臋dzynarodowego wizerunku firmy, udzia艂 w targach i misjach, tworzenie produkt贸w o wysokim potencjale eksportowym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty B+R – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 17.07.2024
Pozosta艂o 22 dni
Wielko艣膰 dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsi臋biorstwa M艢P w realizacji projekt贸w badawczo-rozwojowych wzmacniaj膮cych ich zdolno艣ci badawcze i innowacyjne. Przewidziano r贸wnie偶 udzia艂 du偶ych przedsi臋biorstw pod warunkiem ich wsp贸艂pracy z firmami sektora M艢P. Nab贸r wniosk贸w startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Cyfrowe M艢P – FE dla Warmii i Mazur (1.12)

Nab贸r do 23.07.2024
Pozosta艂o 28 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 050 000,00 z艂
Zakres wsparcia obejmuje dzia艂ania przedsi臋biorstw w zakresie produkcji i us艂ug opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzacja i robotyzacja proces贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura badawcza sektora nauki – FE dla Ma艂opolski (1.4)

Nab贸r do 26.07.2024
Pozosta艂o 31 dni
Wielko艣膰 dotacji
100 000 000,00
W ramach dotacji Infrastruktura badawcza sektora nauki - FE dla Ma艂opolski (1.4) typ projektu przewiduje dofinansowanie na przedsi臋wzi臋cia dotycz膮ce infrastruktury badawczej sektora nauki 鈥 w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposa偶enia obiekt贸w infrastruktury publicznych organizacji badawczych, zlokalizowanej na terenie wojew贸dztwa ma艂opolskiego. Uzupe艂niaj膮co kwalifikowane s膮 koszty zwi膮zane z rozwijaniem kompetencji i umiej臋tno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Ma艂e bony badawcze na innowacje dla M艢P – Dzia艂alno艣膰 B+R+I przedsi臋biorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nab贸r do 26.07.2024
Pozosta艂o 31 dni
Wielko艣膰 dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projekt贸w maj膮cych na celu zakup us艂ug B+R oraz us艂ug doradczych zwi膮zanych z B+R. 艢rodki w ramach niniejszego typu s膮 przeznaczone na finansowanie us艂ug badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowc贸w/ podmioty oferuj膮ce us艂ugi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych kraj贸w UE).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie wynik贸w B+R – Konkurencyjno艣膰 M艢P – FE dla 艁贸dzkiego (1.5)

Nab贸r do 31.07.2024
Pozosta艂o 36 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie dotacji Wdro偶enie wynik贸w B+R - Konkurencyjno艣膰 M艢P - FE dla 艁贸dzkiego (1.5) obejmuje wzmacnianie trwa艂ego wzrostu i konkurencyjno艣ci M艢P oraz tworzenie miejsc pracy w M艢P, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Wy艂膮cznie jako element projektu mo偶liwe jest tak偶e tworzenie nowych modeli biznesowych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje regionalne – 16 program贸w regionalnych

Ka偶de wojew贸dztwo posiada sw贸j indywidulany program w ramach, kt贸rego b臋dzie organizowa膰 konkursy. Ka偶dy z 16 program贸w regionalnych przewiduje dzia艂ania na rzecz zwi臋kszenia konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw, poprawy jako艣ci 偶ycia poprzez wykorzystanie potencja艂u regionu, czy niwelowania barier rozwojowych.

Regionalne programy operacyjne swoje fundusze przeznacz膮 na konkursy wspieraj膮ce innowacje, badania i rozw贸j, wdra偶anie na rynek nowych produkt贸w i us艂ug o walorze innowacyjnym cyfryzacj臋, stymulowanie przedsi臋biorczo艣ci, wykorzystanie i rozw贸j zaawansowanych technologii, pomoc techniczn膮, efektywno艣膰 energetyczn膮, redukcj臋 emisji gaz贸w cieplarnianych, wykorzystanie odnawialnych 藕r贸de艂 energii czy wzmacnianie systemu ochrony zdrowia.

Dla ka偶dego z wojew贸dztw w nowej perspektywie zaakceptowane zosta艂y odr臋bne bud偶ety, w tym dla:

Dolno艣l膮skiego 鈥撀 1,153 mld EUR

Kujawsko-Pomorskiego 鈥 1,84 mld EUR

Lubelskiego 鈥 2,43 mld EUR

Lubuskiego 鈥 915 mln EUR

艁贸dzkiego 鈥 2,74 mld EUR

Ma艂opolskiego 鈥 2,7 mld EUR

Mazowieckiego 鈥 2,1 mld EUR

Opolskiego 鈥 966 mln EUR

Podkarpackiego 鈥 2,27 mld EUR

Podlaskiego 鈥 1,3 mld EUR

Pomorskiego 鈥 1,8 mld EUR

艢l膮skiego 鈥 2,8 mld EUR

艢wi臋tokrzyskiego 鈥 1,46 mld EUR

Warmi艅sko-Mazurskiego 鈥 1,79 mld EUR

Wielkopolskiego 鈥 2,1 mld EUR

Zachodniopomorskiego 鈥 1,69 mld EUR

Dotacje organizowane s膮 w ramach danego typu projektu konkretnego dzia艂ania okre艣lonego priorytetu. 艢rednio ka偶de z wojew贸dztw posiada 10 priorytet贸w. Wojew贸dztwo mazowieckie przyk艂adowo posiada takie priorytety jak:

 1. Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza
 2. Fundusze Europejskie na zielony rozw贸j Mazowsza
 3. Fundusze Europejskie na rozw贸j mobilno艣ci miejskiej na Mazowszu
 4. Fundusze Europejskie dla lepiej po艂膮czonego i dost臋pnego Mazowsza
 5. Fundusze Europejskie dla wy偶szej jako艣ci 偶ycia na Mazowszu
 6. Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza
 7. Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dost臋pnej edukacji na Mazowszu
 8. Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju us艂ug spo艂ecznych i zdrowotnych na Mazowszu
 9. Mazowsze bli偶sze obywatelom dzi臋ki Funduszom Europejskim

Dodatkowo dost臋pne s膮 tak偶e priorytety Pomoc Techniczna (EFRR) oraz Pomoc Techniczna + (EFS+).

Jak wygl膮da oferta dla przedsi臋biorc贸w?

W ramach program贸w regionalnych przedsi臋biorcy przede wszystkim b臋d膮 mogli realizowa膰 projekty badawcze, projekty wdro偶enia innowacji oraz projekty inwestycyjne w cyfryzacj臋, rozwi膮zania GOZ czy infrastruktur臋 badawcz膮. Niekt贸re z nich r贸wnie偶 b臋d膮 posiada膰 kompleksow膮, modu艂ow膮 budow臋 podobnie jak dotacja 艢cie偶ka SMART. Przyk艂adami takich dotacji dla woj. mazowieckiego s膮 Projekty modu艂owe 鈥 Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Mazowieckiego (1.1) czy Transformacja przedsi臋biorstw w kierunku GOZ 鈥 Gospodarka o obiegu zamkni臋tym 鈥 FE dla Mazowieckiego (2.6). Dla woj. lubelskiego b臋d膮 to dotacje takie jak Projekty B+R 鈥 Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Lubelskiego (1.3) czy Transformacja cyfrowa M艢P 鈥 Cyfryzacja lubelskich M艢P 鈥 FE dla Lubelskiego (2.4). Z kolei dla woj. dolno艣l膮skiego mo偶na pozyska膰 takie dotacje jak Zielone inwestycje w M艢P 鈥 Transformacja gospodarcza 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) lub Projekty B+R przedsi臋biorstw 鈥 Innowacyjne przedsi臋biorstwa 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (1.2). Maksymalne warto艣ci dofinansowania s膮 r贸偶ne w zale偶no艣ci od zakresu dotacji, ale w niekt贸rych przypadkach b臋dzie mo偶na zyska膰 nawet do 10聽000聽000 z艂.