Dotacje na Innowacje

Chcesz budowa膰 konkurencyjno艣膰 firmy w oparciu o innowatorskie rozwi膮zania? Potrzebujesz 艣rodk贸w na sfinansowanie inwestycji? Dotacje na innowacje s膮 dla Ciebie! Dotacje na innowacje s膮 zorientowane na pokrycie koszt贸w wdro偶enia innowacyjnych pomys艂贸w na rynek, a w szczeg贸lno艣ci koszt贸w zakupu 艣rodk贸w trwa艂ych, koszt贸w zakupu nieruchomo艣ci zabudowanych lub niezabudowanych, koszt贸w zakupu rob贸t i materia艂贸w budowlanych, koszt贸w zakupu specjalistycznego oprogramowania czy koszt贸w pozyskania ochrony patentowej. Dotacje na innowacje s膮 dost臋pne przede wszystkim w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz w ramach 16 Regionalnych Program贸w Operacyjnych (RPO) dedykowanych poszczeg贸lnym wojew贸dztwom.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Bony na innowacje dla M艢P – FE dla Ma艂opolski (1.2)

Nab贸r do 08.01.2024
Pozosta艂o 34 dni
Wielko艣膰 dotacji
255 000,00 PLN
Bony na innowacje dla M艢P - FE dla Ma艂opolski (1.2) to dzia艂anie, kt贸re obejmuje wsparciem zakup przez M艢P us艂ug badawczo-rozwojowych oraz us艂ug proinnowacyjnych, zwi膮zanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego (lub ich po艂膮czenia), kt贸ry r贸偶ni si臋 znacz膮co od wcze艣niejszych produkt贸w lub proces贸w biznesowych przedsi臋biorstwa i kt贸ry zostanie wprowadzony do u偶ytku przez przedsi臋biorstwo. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony 30 pa藕dziernika.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie innowacji i wynik贸w prac B+R (z mo偶liwo艣ci膮 wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych) – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 15.01.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja obejmuje wsparcie na wdro偶enie innowacji i wynik贸w prac B+R dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa 艂贸dzkiego. Finansowane b臋d膮 projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzaj膮ce innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne b膮d藕 wdro偶enie wynik贸w prac B+R. Nab贸r startuje w grudniu 2023 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nab贸r do 08.02.2024
Pozosta艂o 65 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
艢cie偶ka SMART to dotacja, kt贸ra obejmuje wsparciem realizacj臋 projekt贸w modu艂owych w zakresie rozwoju dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Nab贸r dedykowany jest konsorcjom. Dost臋pne modu艂y obejmuj膮 modu艂y obligatoryjne takie jak modu艂 B+R oraz wdro偶enie innowacji oraz modu艂y fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsi臋biorstw, internacjonalizacj臋 oraz kompetencje.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 08.02.2024
Pozosta艂o 65 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura B+R, Prace B+R – Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach – FE dla 艢l膮skiego (1.2)

Nab贸r do 09.01.2024
Pozosta艂o 35 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach Infrastruktura B+R, Prace B+R - Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach - FE dla 艢l膮skiego (1.2) wspierane b臋d膮 projekty, kt贸re przyczyniaj膮 si臋 do rozwoju innowacyjno艣ci regionu poprzez popraw臋 jako艣ci infrastruktury badawczej. Typy projekt贸w mo偶liwe do realizacji obejmuj膮 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycje w infrastruktur臋 B+R.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j M艢P w obszarze cyfryzacji i Przemys艂u 4.0. – FE dla Ma艂opolski (1.11)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 72 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Rozw贸j M艢P w obszarze cyfryzacji i Przemys艂u 4.0. - FE dla Ma艂opolski (1.11) wspierane b臋d膮 dzia艂ania s艂u偶膮ce transformacji cyfrowej/Przemys艂 4.0, w zakresie wytwarzanych produkt贸w, oferowanych us艂ug, stosowanych proces贸w lub przyj臋tych modeli biznesowych, a tak偶e dzia艂a艅 podnosz膮cych poziom cyberbezpiecze艅stwa. Dzia艂ania realizowane w ramach projektu musz膮 wynika膰 z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemys艂u 4.0. Nab贸r startuje 29 grudnia 2023 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty modu艂owe – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 06.03.2024
Pozosta艂o 92 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modu艂owe dla przedsi臋biorstw M艢P z wojew贸dztwa Mazowieckiego, z czego obowi膮zkowa jest realizacja modu艂u B+R, kt贸ry musi prowadzi膰 do wdro偶enia wynik贸w B+R w dzia艂alno艣ci gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno by膰 innowacyjne rozwi膮zanie mo偶liwe do wykorzystania gospodarczego. Du偶e przedsi臋biorstwa r贸wnie偶 b臋d膮 mog艂y wzi膮膰 udzia艂 w konkursie pod warunkiem wsp贸艂pracy z przedsi臋biorstwami M艢P. Nab贸r wniosk贸w startuje 26 stycznia 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie wynik贸w prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwi膮za艅 TIK – Innowacyjno艣膰 i konkurencyjno艣膰 M艢P – FE dla Mazowieckiego (1.3)

Nab贸r do 20.03.2024
Pozosta艂o 106 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie Wdro偶enie wynik贸w prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwi膮za艅 TIK - Innowacyjno艣膰 i konkurencyjno艣膰 M艢P - FE dla Mazowieckiego (1.3) obejmuje wsparcie na wdro偶enie wynik贸w prac B+R i innowacji dla przedsi臋biorstw M艢P z wojew贸dztwa mazowieckiego. 艢rodki b臋dzie mo偶na przeznaczy膰 na rozbudow臋 przedsi臋biorstwa oraz rozw贸j produkt贸w i us艂ug opartych na TIK. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony 9 lutego 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdra偶anie innowacji – FE dla Ma艂opolski (1.12)

Nab贸r do 30.04.2024
Pozosta艂o 147 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Wdra偶anie innowacji - FE dla Ma艂opolski (1.12) przedsi臋biorcy prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 na terenie woj. ma艂opolskiego b臋d膮 mogli pozyska膰 dofinansowanie na wdra偶anie innowacji. Uruchomienie naboru wniosk贸w zaplanowano na luty 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Innowacje cyfrowe w M艢P – FE dla 艢l膮skiego (1.8)

Nab贸r do 30.04.2024
Pozosta艂o 147 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie b臋dzie udzielane przedsi臋biorstwom sektora M艢P na wdro偶enie innowacyjnych co najmniej w skali wojew贸dztwa 艣l膮skiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narz臋dzi ICT.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Polska znajduje si臋 wyra藕nie poni偶ej 艣redniej unijnej w obszarze innowacyjno艣ci. W 2021 r. jako kraj osi膮gn臋li艣my jedynie 58,5% 艣redniej unijnej, co skutkowa艂o klasyfikacj膮 na szarym ko艅cu Europejskiego Rankingu Innowacyjno艣ci (24 miejsce na 27 pa艅stw uj臋tych w rankingu). Zmieni膰 ma to nowa perspektywa unijna, w kt贸rej przewidziano rekordowe 艣rodki na wspieranie dzia艂alno艣ci badawczo-聽rozwojowej, a tak偶e komercjalizacj臋 wynik贸w bada艅. Sprawd藕, jakie fundusze przewidziano dla przedsi臋biorc贸w i jednostek naukowych oraz jak mo偶esz si臋 o nie ubiega膰!

Dotacje na innowacje w programie FENG, czyli od pomys艂u po wdro偶enie

Wspieranie innowacyjnych pomys艂贸w oraz popularyzacja nowoczesnych technologii jest jednym z kluczowych cel贸w programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O fundusze mog膮 aplikowa膰 przedsi臋biorstwa, jednostki naukowe oraz konsorcja sk艂adaj膮ce si臋 z tych podmiot贸w. Program ma budow臋 modu艂ow膮, dzi臋ki czemu mo偶na w ramach jednego projektu dofinansowa膰 bardzo r贸偶ne kategorie wydatk贸w od koszt贸w prowadzenia prac B+R i zakupu niezb臋dnej infrastruktury badawczej, przez koszty szkole艅 dla pracownik贸w i promocji nowych produkt贸w i us艂ug przedsi臋biorstwa za granic膮, po zielone inwestycje (np. wsparcie procesu ekoprojektowania w firmach, pokrycie koszt贸w audytu energetycznego czy finansowanie inwestycji zwi臋kszaj膮cych efektywno艣膰 energetyczn膮 przedsi臋biorstw, kt贸rych zakres zostanie wskazany w audycie). Ponadto w FENG przewidziano mo偶liwo艣膰 dofinansowania koszt贸w komercjalizacji innowacyjnych rozwi膮za艅. Modu艂 zwi膮zany z dzia艂alno艣ci膮 innowacyjn膮 powinien stanowi膰 rdze艅 projektu, pozosta艂e modu艂y maj膮 charakter fakultatywny. W programie FENG w spos贸b preferencyjny traktowane b臋d膮 podmioty z sektora M艢P. Je艣li jeste艣 mikro, ma艂ym lub 艣rednim przedsi臋biorc膮 mo偶esz dofinansowa膰 koszty wdro偶enia ju偶 posiadanych wynik贸w prac B+R (opracowanych samodzielnie lub zakupionych), jako du偶y przedsi臋biorca musisz przewidzie膰 realizacj臋 prac B+R w projekcie, aby po艂膮czy膰 je z dotacj膮 na komercjalizacj臋. Inn膮 opcj膮 wsparcia dzia艂alno艣ci innowacyjnej jest znany z perspektywy 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne tj. konkurs organizowany przez BGK. Dotacje na innowacje w tym wypadku przybieraj膮 form臋 premii technologicznej (nawet do 70% warto艣ci projektu), kt贸rej BGK udziela na sp艂at臋 cz臋艣ci zaci膮gni臋tego przez przedsi臋biorc臋 kredytu, w banku komercyjnym, na finansowanie wydatk贸w inwestycyjnych zwi膮zanych z wdro偶eniem innowacyjnego rozwi膮zania. Szczeg贸艂owe informacje znajdziesz na podstronie po艣wi臋conej temu dzia艂aniu.

Innovation Coach przepustk膮 do realizacji pierwszych projekt贸w B+R

Dla przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy nie maj膮 do艣wiadczenia w realizacji prac B+R, ale chcieliby rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 innowacyjn膮, ciekaw膮 opcj膮 jest us艂uga Innovation Coach. W ramach us艂ugi zyskasz dost臋p do wiedzy bran偶owej (w program zaanga偶owanych jest 180 bran偶owych coach贸w) 鈥 wsparcie Ekspert贸w, kt贸rzy oceni膮 potencja艂 Twojego przedsi臋biorstwa oraz pomog膮 wykreowa膰 pomys艂 na innowacyjne rozwi膮zanie. Us艂uga Innovation Coach by艂a ju偶 wdra偶ana w latach 2014-2020, w aktualnej perspektywie wi膮偶e si臋 jednak z dodatkowymi korzy艣ciami! Podmioty, kt贸re zdecyduj膮 si臋 na udzia艂 w Innovation Coach (tzw. Absolwenci Innovation Coach) b臋d膮 mog艂y w ramach FENG dodatkowo skorzysta膰 z doradztwa specjalistycznego dotycz膮cego opracowywania projekt贸w B+R, a tak偶e, co szczeg贸lnie atrakcyjne, z finansowania realizacji pierwszych projekt贸w B+R na START w konkursie INNOSTART!

Wsparcie innowacji w Regionalnych Programach Operacyjnych

Dotacje na innowacje dost臋pne s膮 r贸wnie偶 na poziomie regionalnym. W regionalnych programach operacyjnych przewiduje si臋 dofinansowanie prac B+R realizowanych przez przedsi臋biorstwa (w tym tworzenie prototyp贸w/instalacji demonstracyjnych i ich testowanie) oraz wdra偶anie wynik贸w prac na rynek. W wielu regionach zaplanowano r贸wnie偶 uruchomienie wsparcia dedykowanego w szczeg贸lno艣ci mniejszym podmiotom w postaci Bon贸w na innowacje. Formu艂a bonu zak艂ada dofinansowanie zakupu us艂ugi proinnowacyjnej s艂u偶膮cej opracowaniu nowego lub ulepszonego produktu (wyrobu/us艂ugi) b膮d藕 innowacji procesowej w przedsi臋biorstwie. Realizuj膮c bon nierzadko dodatkowo b臋dziesz m贸g艂 uwzgl臋dni膰 koszty wdro偶enia rozwi膮zania na rynek (komponent wdro偶eniowy przewidziano np. w ma艂opolskich Bonach na innowacje). Aby sprawdzi膰 mo偶liwo艣ci dost臋pne w Twoim regionie skorzystaj z filtrowania konkurs贸w po wojew贸dztwie.

Inne zach臋ty 鈥 czyli ulgi podatkowe jako forma wsparcia dzia艂alno艣ci innowacyjnej

Dotacje na innowacje to nie jedyna forma wsparcia dzia艂alno艣ci innowacyjnej. Uzupe艂niaj膮cym mechanizmem jest system ulg podatkowych. Przedsi臋biorcy mog膮 skorzysta膰 z ulgi B+R (w obecnej formie pozwala odliczy膰 od podstawy opodatkowania 200% koszt贸w wynagrodze艅 pracownik贸w zaanga偶owanych w prace B+R), ulgi na prototyp czy ulgi IP Box. Nasi Eksperci ch臋tnie udziel膮 Ci szczeg贸艂owych informacji o ka偶dym z tych rozwi膮za艅.

Masz wizjonerskie pomys艂y, ale brakuje Ci 艣rodk贸w na ich realizacj臋? Chcia艂by艣 wprowadza膰 prze艂omowe rozwi膮zania na rynek? Si臋gnij po dotacje na innowacje!2021-2027 to nowe rozdanie europejskich funduszy z rekordowym bud偶etem na finansowanie dzia艂alno艣ci B+R.