Dotacje na us艂ugi doradcze

Potrzebujesz wsparcia w zarz膮dzaniu w艂asno艣ci膮 intelektualn膮? Twojej firmie brakuje strategii marketingowej? A mo偶e chcia艂by艣 zoptymalizowa膰 prac臋 w firmie w efekcie mapowania i modelowania proces贸w? Odpowiedzi膮 na ka偶d膮 z tych potrzeb s膮 specjalistyczne us艂ugi doradcze, kt贸re mo偶esz sfinansowa膰 przy zaanga偶owaniu funduszy unijnych. Gdzie szuka膰 dotacji na ten cel? Opcji jest wiele. Dotacje dla firm na us艂ugi doradcze dost臋pne s膮 zar贸wno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie regionalnym. Dofinansowanie do us艂ug doradczych przewidziano m.in. w programie FENG, gdzie mo偶liwym jest pokrycie koszt贸w doradztwa dotycz膮cego zastosowania technologii cyfrowych, kt贸re dodatkowo mo偶na po艂膮czy膰 z grantem na zakup tych technologii. Poznaj szczeg贸艂y!

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Projekty modu艂owe – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 06.03.2024
Pozosta艂o 7 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modu艂owe dla przedsi臋biorstw M艢P z wojew贸dztwa Mazowieckiego, z czego obowi膮zkowa jest realizacja modu艂u B+R, kt贸ry musi prowadzi膰 do wdro偶enia wynik贸w B+R w dzia艂alno艣ci gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno by膰 innowacyjne rozwi膮zanie mo偶liwe do wykorzystania gospodarczego. Du偶e przedsi臋biorstwa r贸wnie偶 b臋d膮 mog艂y wzi膮膰 udzia艂 w konkursie pod warunkiem wsp贸艂pracy z przedsi臋biorstwami M艢P.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekt EENergy – Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie

Nab贸r do 15.04.2024
Pozosta艂o 47 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000,00 EUR
Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferuj膮ca 900 dotacji o 艂膮cznej warto艣ci 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw (M艢P) w ca艂ej Europie. Dotacja ma na celu popraw臋 efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa (w tym budynk贸w, proces贸w i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkole艅 oraz inwestycji. Co wi臋cej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie mo偶na zyska膰 10 000 euro.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 93 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.07.2024
Pozosta艂o 154 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmowa膰 b臋dzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug dzia艂ania na rzecz jako艣ci us艂ug 艣wiadczonych w BUR oraz zwi臋kszenia powi膮zania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Specjalistyczne doradztwo dla M艢P – Us艂ugi dla M艢P – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 185 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotycz膮cy zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jako艣ci us艂ug prorozwojowych dla M艢P, kt贸re maj膮 prowadzi膰 do zwi臋kszenia ich konkurencyjno艣ci, produktywno艣ci oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie b臋dzie mo偶na przeznaczy膰 wy艂膮cznie na zakup wysokiej jako艣ci specjalistycznych us艂ug doradczych od wyspecjalizowanych podmiot贸w zewn臋trznych. Start konkursu zosta艂 przewidziany na kwiecie艅 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dla nowopowsta艂ych M艢P – FE dla Opolskiego (1.5)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 215 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie dla nowopowsta艂ych M艢P - FE dla Opolskiego (1.5) obejmuje finansowaniem nowopowsta艂e przedsi臋biorstwa z wojew贸dztwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczeg贸艂owego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w M艢P poprzez inwestycje produkcyjne.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M艢P

Nab贸r do 31.12.2024
Pozosta艂o 307 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 31.01.2025
Pozosta艂o 338 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Granty na Eurogranty (FENG 2.12)

Nab贸r do 17.04.2025
Pozosta艂o 414 dni
Wielko艣膰 dotacji
280 060,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie koszt贸w przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Program贸w Unii Europejskiej w szczeg贸lno艣ci: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych program贸w Unii Europejskiej zarz膮dzane centralnie przez Komisj臋 Europejsk膮, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywno艣膰 dofinansowania: 100%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego BYDOF-IP – FE dla Kujaw i Pomorza (1.5)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym powstawanie platform wsp贸艂pracy oraz rozwoju o艣rodk贸w wspieraj膮cych przedsi臋biorczo艣膰. W konkursie wzi膮膰 udzia艂 mog膮 mikro, ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa, a tak偶e du偶e przedsi臋biorstwa w tym small mid-caps oraz mid-caps. Finansowane b臋d膮 wy艂膮cznie projekty realizowane na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz wynikaj膮ce z w艂a艣ciwej strategii terytorialnej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje dla firm na us艂ugi doradcze 鈥 dost臋pne opcje

Z roku na rok ro艣nie zapotrzebowanie na us艂ugi doradcze. Polscy przedsi臋biorcy szczeg贸lnie ch臋tnie korzystaj膮 ze wsparcia firm zewn臋trznych w zakresie doradztwa podatkowego, optymalizacji koszt贸w i proces贸w w firmie, wsparcia dzia艂a艅 marketingowych czy wdro偶enia nowego produktu. Po okresie ci臋cia wydatk贸w na us艂ugi doradcze, spowodowanym kryzysem gospodarczym wywo艂anym pandemi膮 COVID-19, zarz膮dzaj膮cy ponownie wykazuj膮 mocne zainteresowanie wsparciem eksperckim.

Fundusze Europejskie stwarzaj膮 szereg mo偶liwo艣ci finansowania us艂ug doradczych.聽 W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) dotacje na us艂ugi doradcze przewidziano m.in. w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Podobnie jak w latach 2014-2020 zakup us艂ug doradczych b臋dzie mo偶na dofinansowa膰 r贸wnie偶 w Regionalnych Programach Operacyjnych. W RPO realizowane b臋d膮 projekty w ramach tzw. Podmiotowych System贸w Finansowania, gdzie dystrybuowane b臋d膮 艣rodki z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego Plus. EFS+ jest kluczowym instrumentem Unii Europejskiej s艂u偶膮cym inwestowaniu w ludzi, z kt贸rego finansowane s膮 dzia艂ania wspieraj膮ce rozw贸j przedsi臋biorstw i ich pracownik贸w tj. kursy, szkolenia, us艂ugi doradcze itp. W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej organizowane b臋d膮 konkursy, gdzie przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli realizowa膰 kompleksowe projekty uwzgl臋dniaj膮ce zar贸wno koszty us艂ug doradczych jak i finansowanie inwestycji. Przewidziano dzia艂ania zak艂adaj膮ce zmian臋 modelu biznesowego w oparciu o innowacje wzornicze oraz dzia艂ania wspieraj膮ce automatyzacj臋 i robotyzacj臋 w M艢P, gdzie udzielana b臋dzie dotacja bezzwrotna na us艂ugi rozwojowe i doradztwo, natomiast finansowanie inwestycji (zakup technologii cyfrowych, specjalistycznego oprogramowania itp.) nast膮pi w formie dotacji warunkowej, czyli cz臋艣ciowo zwrotnej. Z tych opcji b臋d膮 mogli skorzysta膰 przedsi臋biorcy z makroregionu Polski Wschodniej. W programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dost臋pne b臋d膮 m.in. dotacje na doradztwo dotycz膮ce zastosowania technologii cyfrowych.

Dofinansowanie na us艂ugi doradcze – BUR

Mikro, mali i 艣redni przedsi臋biorcy mog膮 dofinansowa膰 us艂ugi doradcze zamieszczone w Bazie Us艂ug Rozwojowych. Baza Us艂ug Rozwojowych (BUR) jest specjaln膮, og贸lnodost臋pn膮 platform膮, kt贸rej administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci, gdzie dost臋pny jest bogaty katalog kurs贸w, szkole艅, mentoringu czy w艂a艣nie doradztwa. Na us艂ugi dost臋pne w BUR mo偶na pozyska膰 dotacje w ramach Regionalnych Program贸w Operacyjnych, kt贸rymi zarz膮dzaj膮 Urz臋dy Marsza艂kowskie w poszczeg贸lnych wojew贸dztwach. O du偶ej atrakcyjno艣ci tego rozwi膮zania decyduj膮 wysoka intensywno艣膰 dofinansowania (nawet do 80%) oraz mo偶liwo艣膰 samodzielnego doboru us艂ug 艣ci艣le odpowiadaj膮cych na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsi臋biorcy.

Nasza oferta w obszarze us艂ug proinnowacyjnych oraz prorozwojowych

Jako Sekwencja Sp. z o.o. posiadamy status Instytucji Otoczenia Biznesu. Mo偶emy si臋 pochwali膰 akredytacjami Ministerstwa Rozwoju oraz Samorz膮du Wojew贸dztwa Mazowieckiego, co stanowi gwarancj臋 wysokiej jako艣ci 艣wiadczonych przez nas us艂ug. Od 2016 r. jeste艣my r贸wnie偶 wpisani do Bazy Us艂ug Rozwojowych. 艢wiadczymy szeroki zakres us艂ug proinnowacyjnych oraz prorozwojowych. Nasi Eksperci mog膮 m.in. przygotowa膰 szczeg贸艂owy model finansowy dla opracowywanej lub wdra偶anej innowacji, przeprowadzi膰 analiz臋 ryzyka wdro偶enia innowacji, zbudowa膰 strategi臋 marketingow膮 czy doradzi膰 w zakresie zarz膮dzania w艂asno艣ci膮 intelektualn膮. W ramach naszych us艂ug przygotujemy tak偶e dla Ciebie taki dokument jak mapa drogowa transformacji. Jest to niezb臋dny dokument przy ubieganiu si臋 o dotacje z zakresu cyfryzacji, automatyzacji czy robotyzacji. Przedstawia on metodologi臋 przeprowadzenia audytu technologicznego i oceny dojrza艂o艣ci przedsi臋biorstwa, wraz ze wskazaniem wizji wykorzystania technologii, sprz臋t贸w, maszyn czy program贸w bezpo艣rednio wspieraj膮cych proces rozwoju w kierunku Przemys艂u 4.0, w tym nale偶y zawrze膰 tak偶e wszelkie rekomendacje, analizy, harmonogram realizacji inwestycji oraz koszty inwestycji i rekomendacje sposobu ich finansowania. Wi臋cej na temat wytycznych mapy drogowej transformacji dowiesz si臋 w ramach naszej oferty us艂ug doradczych dost臋pnej w zak艂adce Inne us艂ug doradcze. Wytyczne szerzej okre艣la tak偶e dotacja Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2).

Dlaczego warto skorzysta膰 z us艂ug doradczych?

  • Skorzystanie z eksperckiego wsparcia sprzyja budowaniu trwa艂ej przewagi konkurencyjnej.
  • Dost臋pnych jest szereg mo偶liwo艣ci dofinansowania us艂ug doradczych na bardzo atrakcyjnych warunkach, dzi臋ki czemu przy zaanga偶owaniu niewielkich 艣rodk贸w mo偶na osi膮gn膮膰 naprawd臋 wymierne korzy艣ci.
  • Firma zyskuje status organizacji ucz膮cej si臋 i poprawia swoje zdolno艣ci adaptacyjne do zmiennych warunk贸w funkcjonowania, co jest szczeg贸lnie istotne w czasach kryzys贸w.
  • Pracownicy IOB posiadaj膮 szerok膮 wiedz臋 i kompetencje w 艣ci艣le okre艣lonych obszarach. Naturalnym jest, 偶e nie mo偶esz by膰 specjalist膮 we wszystkim. Dlatego te偶 np. wyb贸r optymalnej formy opodatkowania czy zbudowanie strategii promocji na nowym rynku warto powierzy膰 profesjonalistom.
  • Korzy艣ci膮 p艂yn膮c膮 ze wsp贸艂pracy z zewn臋trznymi ekspertami s膮 r贸wnie偶 obiektywizm i niezale偶ny os膮d. Bezstronny ekspert b臋dzie w stanie wytkn膮膰 b艂臋dy w dotychczasowym podej艣ciu i uwzgl臋dni膰 w swojej ocenie szerszy kontekst. Konsultanci maj膮 cz臋sto u艂atwiony dost臋p do pewnych informacji np., gdy chcesz usprawni膰 zarz膮dzanie zasobami ludzkimi w swojej firmie, oczywistym jest, 偶e pracownikom 艂atwiej b臋dzie si臋 podzieli膰 z kim艣 z zewn膮trz, ni偶 z Tob膮, jako szefem.

Sprawd藕 dost臋pne dotacje unijne na specjalistyczne us艂ugi doradcze.