Dotacje na us艂ugi doradcze

Potrzebujesz wsparcia w zarz膮dzaniu w艂asno艣ci膮 intelektualn膮? Twojej firmie brakuje strategii marketingowej? A mo偶e chcia艂by艣 zoptymalizowa膰 prac臋 w firmie w efekcie mapowania i modelowania proces贸w? Odpowiedzi膮 na ka偶d膮 z tych potrzeb s膮 specjalistyczne us艂ugi doradcze, kt贸re mo偶esz sfinansowa膰 przy zaanga偶owaniu funduszy unijnych. Gdzie szuka膰 dotacji na ten cel? Opcji jest wiele. Dotacje dla firm na us艂ugi doradcze dost臋pne s膮 zar贸wno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie regionalnym. Dofinansowanie do us艂ug doradczych przewidziano m.in. w programie FENG, gdzie mo偶liwym jest pokrycie koszt贸w doradztwa dotycz膮cego zastosowania technologii cyfrowych, kt贸re dodatkowo mo偶na po艂膮czy膰 z grantem na zakup tych technologii. Poznaj szczeg贸艂y!

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 29.07.2024
Pozosta艂o 34 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.07.2024
Pozosta艂o 36 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmowa膰 b臋dzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug dzia艂ania na rzecz jako艣ci us艂ug 艣wiadczonych w BUR oraz zwi臋kszenia powi膮zania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ – M艢P (KPO A.2.2.1)

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 56 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 500 000 PLN
Dotacja Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostan膮 obj臋te wydatki przeznaczone na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia dotycz膮cego wprowadzenia technologii 艣rodowiskowych zwi膮zanych z gospodark膮 o obiegu zamkni臋tym w szczeg贸lno艣ci na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urz膮dze艅 bardziej przyjaznych dla 艣rodowiska, oprogramowania, patent贸w, licencji, know-how oraz szkolenia pracownik贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 56 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie pracodawc贸w we wprowadzaniu innowacyjnych sposob贸w organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej – Poprawa organizacji pracy – FE dla 艁贸dzkiego (8.5)

Nab贸r do 30.08.2024
Pozosta艂o 66 dni
Dotacja Wsparcie pracodawc贸w we wprowadzaniu innowacyjnych sposob贸w organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej - Poprawa organizacji pracy - FE dla 艁贸dzkiego (8.5) przeznaczona jest dla mikro, ma艂ych, 艣rednich i du偶ych przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie woj. 艂贸dzkiego. W ramach dotacji mo偶liwe b臋dzie m.in. wsparcie we wprowadzaniu elastycznych form organizacji pracy, w tym szkolenia i doradztwo dla pracodawc贸w i ich pracownik贸w czy wsparcie pracodawc贸w w procesie zarz膮dzania r贸偶norodno艣ci膮 rozumianym jako pe艂ne wykorzystanie i rozw贸j zasob贸w kadrowych poprzez organizacj臋 pracy i narz臋dzia kadrowe.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M艢P

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 67 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dla nowopowsta艂ych M艢P – FE dla Opolskiego (1.5)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 97 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie dla nowopowsta艂ych M艢P - FE dla Opolskiego (1.5) obejmuje finansowaniem nowopowsta艂e przedsi臋biorstwa z wojew贸dztwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczeg贸艂owego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w M艢P poprzez inwestycje produkcyjne.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Specjalistyczne doradztwo dla M艢P – Us艂ugi dla M艢P – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 97 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotycz膮cy zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jako艣ci us艂ug prorozwojowych dla M艢P, kt贸re maj膮 prowadzi膰 do zwi臋kszenia ich konkurencyjno艣ci, produktywno艣ci oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie b臋dzie mo偶na przeznaczy膰 wy艂膮cznie na zakup wysokiej jako艣ci specjalistycznych us艂ug doradczych od wyspecjalizowanych podmiot贸w zewn臋trznych. Start konkursu zosta艂 przewidziany na kwiecie艅 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Proinnowacyjne us艂ugi doradcze dla M艢P (vouchery) – Zwi臋kszenie potencja艂u M艢P i rozw贸j regionalnego ekosystemu innowacji – FE dla 艢wi臋tokrzyskiego (1.5)

Nab贸r do 01.12.2024
Pozosta艂o 159 dni
Dotacja Proinnowacyjne us艂ugi doradcze dla M艢P (vouchery) - Zwi臋kszenie potencja艂u M艢P i rozw贸j regionalnego ekosystemu innowacji - FE dla 艢wi臋tokrzyskiego (1.5) ma na celu zwi臋kszenie potencja艂u M艢P i rozw贸j regionalnego ekosystemu innowacji. W ramach dotacji mo偶liwy jest zakup proinnowacyjnych us艂ug doradczych dla M艢P (w formie voucheru) jako elementu systemu zach臋t do dzia艂alno艣ci B+R i innowacyjnej. Instrument stanowi膰 b臋dzie wsparcie M艢P z zastosowaniem mechanizmu popytowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Granty na Eurogranty (FENG 2.12) – M艢P

Nab贸r do 17.04.2025
Pozosta艂o 296 dni
Wielko艣膰 dotacji
107 000,00 PLN
Celem dzia艂ania jest wzrost innowacyjno艣ci i umi臋dzynarodowienia polskich przedsi臋biorc贸w z sektora M艢P, poprzez zwi臋kszenie ich udzia艂u w programach UE zarz膮dzanych centralnie, tj. przez Komisj臋 Europejsk膮, w szczeg贸lno艣ci: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL 鈥濩YFROWA EUROPA鈥, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE. Intensywno艣膰 dofinansowania: 100%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje dla firm na us艂ugi doradcze 鈥 dost臋pne opcje

Z roku na rok ro艣nie zapotrzebowanie na us艂ugi doradcze. Polscy przedsi臋biorcy szczeg贸lnie ch臋tnie korzystaj膮 ze wsparcia firm zewn臋trznych w zakresie doradztwa podatkowego, optymalizacji koszt贸w i proces贸w w firmie, wsparcia dzia艂a艅 marketingowych czy wdro偶enia nowego produktu. Po okresie ci臋cia wydatk贸w na us艂ugi doradcze, spowodowanym kryzysem gospodarczym wywo艂anym pandemi膮 COVID-19, zarz膮dzaj膮cy ponownie wykazuj膮 mocne zainteresowanie wsparciem eksperckim.

Fundusze Europejskie stwarzaj膮 szereg mo偶liwo艣ci finansowania us艂ug doradczych.聽 W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) dotacje na us艂ugi doradcze przewidziano m.in. w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Podobnie jak w latach 2014-2020 zakup us艂ug doradczych b臋dzie mo偶na dofinansowa膰 r贸wnie偶 w Regionalnych Programach Operacyjnych. W RPO realizowane b臋d膮 projekty w ramach tzw. Podmiotowych System贸w Finansowania, gdzie dystrybuowane b臋d膮 艣rodki z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego Plus. EFS+ jest kluczowym instrumentem Unii Europejskiej s艂u偶膮cym inwestowaniu w ludzi, z kt贸rego finansowane s膮 dzia艂ania wspieraj膮ce rozw贸j przedsi臋biorstw i ich pracownik贸w tj. kursy, szkolenia, us艂ugi doradcze itp. W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej organizowane b臋d膮 konkursy, gdzie przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli realizowa膰 kompleksowe projekty uwzgl臋dniaj膮ce zar贸wno koszty us艂ug doradczych jak i finansowanie inwestycji. Przewidziano dzia艂ania zak艂adaj膮ce zmian臋 modelu biznesowego w oparciu o innowacje wzornicze oraz dzia艂ania wspieraj膮ce automatyzacj臋 i robotyzacj臋 w M艢P, gdzie udzielana b臋dzie dotacja bezzwrotna na us艂ugi rozwojowe i doradztwo, natomiast finansowanie inwestycji (zakup technologii cyfrowych, specjalistycznego oprogramowania itp.) nast膮pi w formie dotacji warunkowej, czyli cz臋艣ciowo zwrotnej. Z tych opcji b臋d膮 mogli skorzysta膰 przedsi臋biorcy z makroregionu Polski Wschodniej. W programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dost臋pne b臋d膮 m.in. dotacje na doradztwo dotycz膮ce zastosowania technologii cyfrowych.

Dofinansowanie na us艂ugi doradcze – BUR

Mikro, mali i 艣redni przedsi臋biorcy mog膮 dofinansowa膰 us艂ugi doradcze zamieszczone w Bazie Us艂ug Rozwojowych. Baza Us艂ug Rozwojowych (BUR) jest specjaln膮, og贸lnodost臋pn膮 platform膮, kt贸rej administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci, gdzie dost臋pny jest bogaty katalog kurs贸w, szkole艅, mentoringu czy w艂a艣nie doradztwa. Na us艂ugi dost臋pne w BUR mo偶na pozyska膰 dotacje w ramach Regionalnych Program贸w Operacyjnych, kt贸rymi zarz膮dzaj膮 Urz臋dy Marsza艂kowskie w poszczeg贸lnych wojew贸dztwach. O du偶ej atrakcyjno艣ci tego rozwi膮zania decyduj膮 wysoka intensywno艣膰 dofinansowania (nawet do 80%) oraz mo偶liwo艣膰 samodzielnego doboru us艂ug 艣ci艣le odpowiadaj膮cych na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsi臋biorcy.

Nasza oferta w obszarze us艂ug proinnowacyjnych oraz prorozwojowych

Jako Sekwencja Sp. z o.o. posiadamy status Instytucji Otoczenia Biznesu. Mo偶emy si臋 pochwali膰 akredytacjami Ministerstwa Rozwoju oraz Samorz膮du Wojew贸dztwa Mazowieckiego, co stanowi gwarancj臋 wysokiej jako艣ci 艣wiadczonych przez nas us艂ug. Od 2016 r. jeste艣my r贸wnie偶 wpisani do Bazy Us艂ug Rozwojowych. 艢wiadczymy szeroki zakres us艂ug proinnowacyjnych oraz prorozwojowych. Nasi Eksperci mog膮 m.in. przygotowa膰 szczeg贸艂owy model finansowy dla opracowywanej lub wdra偶anej innowacji, przeprowadzi膰 analiz臋 ryzyka wdro偶enia innowacji, zbudowa膰 strategi臋 marketingow膮 czy doradzi膰 w zakresie zarz膮dzania w艂asno艣ci膮 intelektualn膮. W ramach naszych us艂ug przygotujemy tak偶e dla Ciebie taki dokument jak mapa drogowa transformacji. Jest to niezb臋dny dokument przy ubieganiu si臋 o dotacje z zakresu cyfryzacji, automatyzacji czy robotyzacji. Przedstawia on metodologi臋 przeprowadzenia audytu technologicznego i oceny dojrza艂o艣ci przedsi臋biorstwa, wraz ze wskazaniem wizji wykorzystania technologii, sprz臋t贸w, maszyn czy program贸w bezpo艣rednio wspieraj膮cych proces rozwoju w kierunku Przemys艂u 4.0, w tym nale偶y zawrze膰 tak偶e wszelkie rekomendacje, analizy, harmonogram realizacji inwestycji oraz koszty inwestycji i rekomendacje sposobu ich finansowania. Wi臋cej na temat wytycznych mapy drogowej transformacji dowiesz si臋 w ramach naszej oferty us艂ug doradczych dost臋pnej w zak艂adce Inne us艂ug doradcze. Wytyczne szerzej okre艣la tak偶e dotacja Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2).

Dlaczego warto skorzysta膰 z us艂ug doradczych?

  • Skorzystanie z eksperckiego wsparcia sprzyja budowaniu trwa艂ej przewagi konkurencyjnej.
  • Dost臋pnych jest szereg mo偶liwo艣ci dofinansowania us艂ug doradczych na bardzo atrakcyjnych warunkach, dzi臋ki czemu przy zaanga偶owaniu niewielkich 艣rodk贸w mo偶na osi膮gn膮膰 naprawd臋 wymierne korzy艣ci.
  • Firma zyskuje status organizacji ucz膮cej si臋 i poprawia swoje zdolno艣ci adaptacyjne do zmiennych warunk贸w funkcjonowania, co jest szczeg贸lnie istotne w czasach kryzys贸w.
  • Pracownicy IOB posiadaj膮 szerok膮 wiedz臋 i kompetencje w 艣ci艣le okre艣lonych obszarach. Naturalnym jest, 偶e nie mo偶esz by膰 specjalist膮 we wszystkim. Dlatego te偶 np. wyb贸r optymalnej formy opodatkowania czy zbudowanie strategii promocji na nowym rynku warto powierzy膰 profesjonalistom.
  • Korzy艣ci膮 p艂yn膮c膮 ze wsp贸艂pracy z zewn臋trznymi ekspertami s膮 r贸wnie偶 obiektywizm i niezale偶ny os膮d. Bezstronny ekspert b臋dzie w stanie wytkn膮膰 b艂臋dy w dotychczasowym podej艣ciu i uwzgl臋dni膰 w swojej ocenie szerszy kontekst. Konsultanci maj膮 cz臋sto u艂atwiony dost臋p do pewnych informacji np., gdy chcesz usprawni膰 zarz膮dzanie zasobami ludzkimi w swojej firmie, oczywistym jest, 偶e pracownikom 艂atwiej b臋dzie si臋 podzieli膰 z kim艣 z zewn膮trz, ni偶 z Tob膮, jako szefem.

Sprawd藕 dost臋pne dotacje unijne na specjalistyczne us艂ugi doradcze.