Dotacje na usługi doradcze

Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu własnością intelektualną? Twojej firmie brakuje strategii marketingowej? A może chciałbyś zoptymalizować pracę w firmie w efekcie mapowania i modelowania procesów? Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są specjalistyczne usługi doradcze, które możesz sfinansować przy zaangażowaniu funduszy unijnych. Gdzie szukać dotacji na ten cel? Opcji jest wiele. Dotacje dla firm na usługi doradcze dostępne są zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie regionalnym. Dofinansowanie do usług doradczych przewidziano m.in. w programie FENG, gdzie możliwym jest pokrycie kosztów doradztwa dotyczącego zastosowania technologii cyfrowych, które dodatkowo można połączyć z grantem na zakup tych technologii. Poznaj szczegóły!

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – FE dla Opolskiego (1.5)

Nabór do 30.09.2023
Pozostało 192 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie dla nowopowstałych przedsiębiorstw z województwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczegółowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjności i konkurencyjności woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w MŚP poprzez inwestycje produkcyjne.
Dowiedz się więcej

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 253 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Start konkursu został przewidziany w październiku b.r..
Dowiedz się więcej

Granty na Eurogranty (2.12)

Nabór do 04.06.2024
Pozostało 440 dni
Wielkość dotacji
280 060,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%.
Dowiedz się więcej

Dotacje dla firm na usługi doradcze – dostępne opcje

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na usługi doradcze. Polscy przedsiębiorcy szczególnie chętnie korzystają ze wsparcia firm zewnętrznych w zakresie doradztwa podatkowego, optymalizacji kosztów i procesów w firmie, wsparcia działań marketingowych czy wdrożenia nowego produktu. Po okresie cięcia wydatków na usługi doradcze, spowodowanym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19, zarządzający ponownie wykazują mocne zainteresowanie wsparciem eksperckim.

Fundusze Europejskie stwarzają szereg możliwości finansowania usług doradczych.  W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) dotacje na usługi doradcze przewidziano m.in. w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Podobnie jak w latach 2014-2020 zakup usług doradczych będzie można dofinansować również w Regionalnych Programach Operacyjnych. W RPO realizowane będą projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania, gdzie dystrybuowane będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. EFS+ jest kluczowym instrumentem Unii Europejskiej służącym inwestowaniu w ludzi, z którego finansowane są działania wspierające rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników tj. kursy, szkolenia, usługi doradcze itp. W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej organizowane będą konkursy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli realizować kompleksowe projekty uwzględniające zarówno koszty usług doradczych jak i finansowanie inwestycji. Przewidziano działania zakładające zmianę modelu biznesowego w oparciu o innowacje wzornicze oraz działania wspierające automatyzację i robotyzację w MŚP, gdzie udzielana będzie dotacja bezzwrotna na usługi rozwojowe i doradztwo, natomiast finansowanie inwestycji (zakup technologii cyfrowych, specjalistycznego oprogramowania itp.) nastąpi w formie dotacji warunkowej, czyli częściowo zwrotnej. Z tych opcji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej. W programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dostępne będą m.in. dotacje na doradztwo dotyczące zastosowania technologii cyfrowych.

Dofinansowanie na usługi doradcze – BUR

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą dofinansować usługi doradcze zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych. Baza Usług Rozwojowych (BUR) jest specjalną, ogólnodostępną platformą, której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie dostępny jest bogaty katalog kursów, szkoleń, mentoringu czy właśnie doradztwa. Na usługi dostępne w BUR można pozyskać dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, którymi zarządzają Urzędy Marszałkowskie w poszczególnych województwach. O dużej atrakcyjności tego rozwiązania decydują wysoka intensywność dofinansowania (nawet do 80%) oraz możliwość samodzielnego doboru usług ściśle odpowiadających na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsiębiorcy.

Nasza oferta w obszarze usług proinnowacyjnych oraz prorozwojowych

Jako Sekwencja Sp. z o.o. posiadamy status Instytucji Otoczenia Biznesu. Możemy się pochwalić akredytacjami Ministerstwa Rozwoju oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, co stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Od 2016 r. jesteśmy również wpisani do Bazy Usług Rozwojowych. Świadczymy szeroki zakres usług proinnowacyjnych oraz prorozwojowych. Nasi Eksperci mogą m.in. przygotować szczegółowy model finansowy dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji, przeprowadzić analizę ryzyka wdrożenia innowacji, zbudować strategię marketingową czy doradzić w zakresie zarządzania własnością intelektualną.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradczych?

  • Skorzystanie z eksperckiego wsparcia sprzyja budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej.
  • Dostępnych jest szereg możliwości dofinansowania usług doradczych na bardzo atrakcyjnych warunkach, dzięki czemu przy zaangażowaniu niewielkich środków można osiągnąć naprawdę wymierne korzyści.
  • Firma zyskuje status organizacji uczącej się i poprawia swoje zdolności adaptacyjne do zmiennych warunków funkcjonowania, co jest szczególnie istotne w czasach kryzysów.
  • Pracownicy IOB posiadają szeroką wiedzę i kompetencje w ściśle określonych obszarach. Naturalnym jest, że nie możesz być specjalistą we wszystkim. Dlatego też np. wybór optymalnej formy opodatkowania czy zbudowanie strategii promocji na nowym rynku warto powierzyć profesjonalistom.
  • Korzyścią płynącą ze współpracy z zewnętrznymi ekspertami są również obiektywizm i niezależny osąd. Bezstronny ekspert będzie w stanie wytknąć błędy w dotychczasowym podejściu i uwzględnić w swojej ocenie szerszy kontekst. Konsultanci mają często ułatwiony dostęp do pewnych informacji np., gdy chcesz usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi w swojej firmie, oczywistym jest, że pracownikom łatwiej będzie się podzielić z kimś z zewnątrz, niż z Tobą, jako szefem.

Sprawdź dostępne dotacje unijne na specjalistyczne usługi doradcze.