Dotacje UE w lubelskie

Wojew贸dztwo lubelskie na realizacj臋 programu regionalnego 2021-2027 otrzyma艂o 2,43 mld euro. Poza programem regionalnym lubelscy przedsi臋biorcy b臋d膮 te偶 mogli korzysta膰 ze 艣rodk贸w Krajowego Planu Odbudowy oraz program贸w krajowych, w tym programu wsparcia dedykowanego Polsce Wschodniej (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 鈥 FEPW). Wsparcie finansowe w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w innowacje, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacj臋, infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, edukacj臋 i sprawy spo艂eczne. W przypadku, gdy projekt uzyska艂 wsparcie, dofinansowanie programu operacyjnego wojew贸dztwa udzielane b臋dzie zgodnie z map膮 pomocy regionalnej – podmioty z聽wojew贸dztwa lubelskiego mog膮 liczy膰 na wsparcie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Dodatkowo w konkursach dotacyjnych mo偶liwe jest uzyskanie premii z uwagi na posiadany status M艢P, tym samym maksymalna intensywno艣膰 pomocy mo偶e wynie艣膰 nawet 70%. Poznaj aktualne dotacje unijne lubelskie.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Interreg NEXT Polska 鈥 Ukraina 2021-2027

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie wsp贸艂pracy w obszarach ochrony 艣rodowiska, opieki zdrowotnej i bezpiecze艅stwa na pograniczu polsko 鈥 ukrai艅skim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mie膰 charakter non-profit I przyczynia膰 si臋 do poprawy jako艣ci 偶ycia mieszka艅c贸w wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty badawczo-wdro偶eniowe zmierzaj膮ce do komercjalizacji wynik贸w prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nab贸r do 30.04.2024
Pozosta艂o 10 dni
Wielko艣膰 dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdro偶eniowe zmierzaj膮ce do komercjalizacji wynik贸w prac B+R dla przedsi臋biorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowi膮zkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku M艢P jeszcze komponentu wdro偶eniowego w projekcie.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsi臋biorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej. Nab贸r startuje w kwietniu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Przedsi臋biorstwa na terenie wojew贸dztwa lubelskiego

Wojew贸dztwo lubelskie zajmuje trzecie miejsce w kraju pod wzgl臋dem powierzchni. Jest to najdalej wysuni臋te na wsch贸d wojew贸dztwo w Polsce po艂o偶one mi臋dzy Wis艂膮 a Bugiem. Graniczy z Ukrain膮 i聽Bia艂orusi膮. Lubelszczyzn臋 zamieszkuje oko艂o 2,1 mln os贸b. W聽woj. lubelskim dzia艂alno艣膰 prowadzi 201,6 tys. firm, czyli 4,1% og贸艂u podmiot贸w zarejestrowanych w kraju (stan na czerwiec 2022 r.). Lublin, stolica wojew贸dztwa lubelskiego, jest najwi臋kszym miastem we wschodniej Polsce. Lubelskie nazywane jest gospodarcz膮 bram膮 Unii Europejskiej na Wsch贸d. Do najwi臋kszych miast wojew贸dztwa 鈥 poza Lublinem 鈥 nale偶膮 Zamo艣膰, Che艂m i Bia艂a Podlaska. Wojew贸dztwo lubelskie w 2019 r. pod wzgl臋dem tempa rozwoju zajmowa艂o 10 miejsce w kraju. Jest to jeden z聽najwolniej rozwijaj膮cych si臋 region贸w. Lubelszczyzna jest regionem typowo rolniczym o niskim stopniu uprzemys艂owienia. W regionie wyst臋puje niska aktywno艣膰 przedsi臋biorstw w zakresie prowadzenia dzia艂alno艣ci B+R i wdra偶ania jej wynik贸w na rynek. Diagnoza sytuacji regionu wskazuje na to, 偶e w najbli偶szych latach b臋dzie ono musia艂o sprosta膰 wielu wyzwaniom stoj膮cym na drodze do rozwoju Lubelszczyzny. Gospodarka woj. lubelskiego ma charakter wielofunkcyjny. Opiera si臋 g艂贸wnie na lokalnych walorach i surowcach, a dominuj膮cymi bran偶ami s膮 przemys艂 rolno-spo偶ywczy, a tak偶e us艂ugi zwi膮zane z handlem i turystyk膮. Warto艣膰 PKB na 1 mieszka艅ca w 2021 r. wynios艂a 47 464 z艂 (co stanowi 68,7% wska藕nika dla ca艂ego kraju). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 3,7%. W 2021 r. Lubelszczyzna charakteryzowa艂a si臋 najwi臋kszym udzia艂em w finansowaniu dzia艂alno艣ci B+R ze 艣rodk贸w sektora rz膮dowego (68,1%). W 2020 r. zajmowa艂a 9 miejsce pod wzgl臋dem nak艂ad贸w wewn臋trznych na dzia艂alno艣膰 B+R.

Dotacje unijne na Lubelszczy藕nie 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 w Komisji Europejskiej, 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma w艂asny program regionalny, w ramach kt贸rego b臋dzie dzieli膰 pieni膮dze i organizowa膰 konkursy dotacyjne. Na Lubelszczy藕nie program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Bud偶et programu na dofinansowanie projekt贸w opiewa na 2,43 mld euro. Kolejnym programem wsparcia, w kt贸rym b臋dzie mo偶na sk艂ada膰 wnioski o dotacje, jest Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro. W ramach programu operacyjnego wojew贸dztwa lubelskiego, 艣rodki finansowe mo偶na przeznaczy膰 na zr贸偶nicowane cele badawcze, rozwojowe czy inwestycyjne.

Dotacje lubelskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej dotacje dla firm przewiduj膮 du偶e dofinansowania projekt贸w na Lubelszczy藕nie. Wojew贸dztwo lubelskie jest drugim wojew贸dztwem w kraju pod wzgl臋dem alokacji na finansowanie program贸w regionalnych. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym (np. w ramach programu FENG) przedsi臋biorcy z lubelskiego b臋d膮 mogli skorzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu regionalnym. Pieni膮dze dost臋pne w ramach regionalnego programu zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w obszarze innowacji i przedsi臋biorczo艣ci (prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w聽infrastruktur臋 B+R, wdra偶ania innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek), cyfryzacji, ochrony 艣rodowiska, efektywno艣ci energetycznej, edukacji, rynku pracy i spraw spo艂ecznych, rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej czy rozwoju dzia艂alno艣ci, infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia, kultury i turystyki oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

W wi臋kszo艣ci przypadk贸w dotacje unijne maj膮 charakter bezzwrotny. Nab贸r wniosk贸w zawsze odbywa si臋 zgodnie z opublikowanym harmonogramem, a szczeg贸艂owe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dotacyjnych czy celach projekt贸w dost臋pne s膮 w naszej wyszukiwarce dotacji. Przy przegl膮daniu aktualnych dotacji, we藕 pod uwag臋 typ projektu oraz to, jakie podmioty mog膮 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie.

Fundusze Europejskie 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania w ramach konkurs贸w dotacyjnych uzale偶niona jest od celu projektu. W typie projekt贸w B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma to, kto realizuje projekt (mikro, ma艂e, 艣rednie czy du偶e przedsi臋biorstwo) oraz kategoria prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). Gdy celem g艂贸wnym projektu s膮 inwestycje, intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2021-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Przedsi臋biorcy z Lubelszczyzny mog膮 liczy膰 na dotacje unijne w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych, przy czym M艢P przys艂uguje dodatkowa premia. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% dolicza si臋 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, w聽przypadku inwestycji 艣rednich firm, premia ta wynosi 10 punkt贸w procentowych. Dofinansowania unijne s膮 wielk膮 szans膮 dla lubelskich przedsi臋biorc贸w, skontaktuj si臋 z naszymi konsultantami, aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o tym, jakie nabory wniosk贸w s膮 aktualnie prowadzone i jak z艂o偶y膰 wniosek o dotacj臋.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie lubelskim

W wojew贸dztwie lubelskim g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci. Lubelska Agencja Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci odpowiada w szczeg贸lno艣ci za przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, w tym organizacj臋 procesu oceny wniosk贸w. Decyduje, czy projekt kwalifikuje si臋 do przyznania wsparcia finansowego, ale i o tym, jakie s膮 wymagania przy naborze projektu czy jakie warunki musz膮 spe艂ni膰 uczestnicy projektu. Nasza wyszukiwarka dotacji pozwala znale藕膰 dofinansowania unijne zar贸wno z puli krajowych dotacji dla firm, jak i 艣rodk贸w finansowych przyznawanych z puli programu operacyjnego wojew贸dztwa oraz regionalnego programu operacyjnego dla Polski Wschodniej. Wsparcie rozwoju Lubelszczyzny jest istotnym elementem polityki dotacyjnej UE na terenie naszego kraju. Sprawd藕, jakie dotacje unijne lubelskie s膮 planowane i jakie wnioski o dotacje dla Lubelszczyzny mo偶na aktualnie sk艂ada膰.

Fundusze unijne na Lubelszczy藕nie 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma w艂asny program regionalny, w ramach kt贸rego b臋dzie dzieli膰 pieni膮dze i organizowa膰 konkursy. Na Lubelszczy藕nie program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 2,43 mld euro. Kolejnym programem w ramach, kt贸rego wojew贸dztwo lubelskie otrzyma 艣rodki jest Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje lubelskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa lubelskiego b臋d膮 mogli liczy膰 na du偶e wsparcie. Wojew贸dztwo lubelskie jest drugim wojew贸dztwem w kraju pod wzgl臋dem alokacji na finansowanie program贸w regionalnych. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym (np. w ramach programu FENG) przedsi臋biorcy z lubelskiego b臋d膮 mogli skorzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu regionalnym. Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci w wojew贸dztwie lubelskim zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w obszarze innowacji i przedsi臋biorczo艣ci (prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w聽infrastruktur臋 B+R, wdra偶ania innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek), cyfryzacji, ochrony 艣rodowiska, efektywno艣ci energetycznej, edukacji, rynku pracy i spraw spo艂ecznych, infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia, kultury i turystyki oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja). Szczeg贸艂owe informacje o aktualnych i planowanych naborach dost臋pne s膮 w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Przedsi臋biorcy z Lubelszczyzny mog膮 liczy膰 na dofinansowanie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. M艢P przys艂uguje dodatkowa premia. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% dolicza si臋 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, w聽przypadku inwestycji 艣rednich firm premia ta wynosi 10 punkt贸w procentowych.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie lubelskim

W wojew贸dztwie lubelskim g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci. Lubelska Agencja Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci odpowiada w szczeg贸lno艣ci za przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, w tym organizacj臋 procesu oceny wniosk贸w.