Dotacje UE w ma艂opolskie

Polska otrzyma艂a rekordowe 艣rodki od Komisji Europejskiej 鈥 76 mld euro, czyli ok. 350 mld z艂. 60% tej kwoty zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym, a 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma za zadanie rozdysponowa膰 przyznane 艣rodki w ramach program贸w regionalnych. Strategi臋 wykorzystania 艣rodk贸w unijnych w Ma艂opolsce w najbli偶szych latach okre艣la program Fundusze Europejski dla Ma艂opolski 2021-2027, kt贸rego bud偶et wynosi blisko 2,7 mld euro. Projekty realizowane w Ma艂opolsce b臋d膮 mog艂y uzyska膰 dofinansowanie na badania, inwestycje, promocj臋 za granic膮 czy cyfryzacj臋. Dofinansowania unijne w Ma艂opolsce b臋d膮 udzielane g艂贸wnie w formie bezzwrotnych dotacji. Intensywno艣膰 dofinansowania zale偶y od rodzaju projektu oraz wielko艣ci przedsi臋biorstwa. W przypadku wsparcia udzielanego na inwestycje podstaw臋 do ustalania poziomu dofinansowania stanowi mapa pomocy regionalnej. Zgodnie z map膮 uprawnionym beneficjentom z Ma艂opolski przys艂uguje wsparcie o intensywno艣ci do 40% poniesionych koszt贸w, a M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdra偶anie innowacji – FE dla Ma艂opolski (1.12)

Nab贸r do 06.05.2024
Pozosta艂o 16 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂o okre艣lone
W ramach dotacji Wdra偶anie innowacji - FE dla Ma艂opolski (1.12) przedsi臋biorcy prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 na terenie woj. ma艂opolskiego b臋d膮 mogli pozyska膰 dofinansowanie na wdra偶anie innowacji. Dofinansowaniem obj臋te s膮 posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/us艂ugi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw – FE dla Ma艂opolski (1.3)

Nab贸r do 20.05.2024
Pozosta艂o 30 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastruktur臋 B+R dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa Ma艂opolskiego. Przeznaczony jest dla M艢P oraz du偶ych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j wykorzystania OZE – Transformacja energetyczna – FE dla Ma艂opolski (8.11)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozw贸j wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwi臋kszenie wykorzystania odnawialnych 藕r贸de艂 energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a wraz z magazynami energii oraz systemami zarz膮dzania energi膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Gospodarka wojew贸dztwa ma艂opolskiego

Ma艂opolska to region po艂o偶ony w po艂udniowej Polsce, kt贸rego stolic膮 jest Krak贸w. Wojew贸dztwo jest g臋sto zaludnione (223 os贸b/km2), a liczba ludno艣ci wynosi oko艂o 3 386,2 tys. os贸b. Region s艂ynie z turystyki, zar贸wno krajowej, jak i zagranicznej. Dzi臋ki swoim zabytkom i licznym atrakcjom turystycznym, ka偶dego roku przyci膮ga wielu zwiedzaj膮cych. Wojew贸dztwo posiada dobrze rozwini臋t膮 infrastruktur臋, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. W 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych by艂o oko艂o 445 100 podmiot贸w z Ma艂opolski, co stanowi przyrost o 4,4% wzgl臋dem poprzedniego roku. Do najpopularniejszych rodzaj贸w dzia艂alno艣ci gospodarczej w wojew贸dztwie mo偶na zaliczy膰 handel, napraw臋 pojazd贸w samochodowych (19,9% wszystkich zarejestrowanych podmiot贸w), budownictwo (15,9%), dzia艂alno艣膰 profesjonaln膮, naukow膮 i techniczn膮 (10,5%) oraz przetw贸rstwo przemys艂owe (8,7%). G艂贸wne ga艂臋zie przemys艂u to motoryzacja, elektronika, chemia, meblarstwo i przetw贸rstwo spo偶ywcze. Region ma r贸wnie偶 rozwini臋ty sektor rolny i rybacki.

Ma艂opolska to jedno z najbogatszych i najlepiej rozwini臋tych wojew贸dztw w Polsce. W 2020 roku wojew贸dztwo generowa艂o ponad 47 miliard贸w z艂otych PKB, z czego PKB per capita na jednego mieszka艅ca wynosi艂o 35,4 tysi膮ca z艂otych, co stanowi艂o ponad 110% 艣redniej krajowej. Bezrobocie w 2020 roku wynosi艂o 4,6%, co jest wynikiem poni偶ej 艣redniej krajowej (6,2%). Handel i us艂ugi r贸wnie偶 odgrywaj膮 wa偶n膮 rol臋 w gospodarce regionu, zw艂aszcza w Krakowie, kt贸ry jest wa偶nym o艣rodkiem gospodarczym i naukowym w kraju. W sektorze przemys艂owym zatrudnienie znajdowa艂o ponad 300 tysi臋cy os贸b, a w sektorze us艂ugowym ponad 600 tysi臋cy. Warto艣膰 eksportu w 2020 roku wynios艂a ponad 24 miliardy z艂otych, a importu ponad 19 miliard贸w z艂otych.

W艂adze wojew贸dztwa k艂ad膮 r贸wnie偶 du偶y nacisk na rozw贸j i podnoszenie konkurencyjno艣ci regionu. Wojew贸dztwo ma艂opolskie od lat zajmuje drugie miejsce w rankingach wydatk贸w na prace B+R oraz rankingach innowacyjno艣ci wojew贸dztw. Ponadto pomimo stosunkowo wysokiego uprzemys艂owienia Ma艂opolska zajmuje drugie miejsce w rankingu eko-innowacyjno艣ci w zestawieniu z innymi wojew贸dztwami 聽(dane za 2020 r.). Fundusze regionalne i krajowe stanowi膮 istotny element wspieraj膮cy rozw贸j przedsi臋biorstw na terenie Ma艂opolski.

Fundusze Europejskie dla Ma艂opolskiego na lata 2021-2027 鈥 jaki bud偶et?

Spo艣r贸d 艂膮cznej puli 艣rodk贸w przyznanych Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮, 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a 40% poprzez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma za zadanie rozdysponowa膰 te 艣rodki w ramach regionalnych program贸w operacyjnych odpowiadaj膮cych potrzebom danego regionu tj. odpowiednio podzieli膰 艣rodki pieni臋偶ne oraz zorganizowa膰 konkursy czy przyjmowa膰 wnioski o dotacje w ramach priorytet贸w wcze艣niej zatwierdzonych przez Komisj臋 Europejsk膮. W Ma艂opolsce programem regionalnym w perspektywie 2021-2027 jest program o nazwie Fundusze Europejskie dla Ma艂opolski 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na blisko 2,7 mld euro. Ponadto w Ma艂opolsce dost臋pne b臋d膮 艣rodki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (264 mln euro). Zostan膮 one przeznaczone na 艂agodzenie skutk贸w transformacji energetycznej w Ma艂opolsce Zachodniej.

Dotacje unijne Ma艂opolska 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorstwa b臋d膮 mog艂y sk艂ada膰 wnioski dotacyjne na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, inwestycje w infrastruktur臋 B+R, promocj臋 na zagranicznych rynkach oraz wdra偶anie innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek. Przewidziana zosta艂a r贸wnie偶 przyjmowanie wniosk贸w o dotacje ukierunkowanych na wsparcie transformacji cyfrowej przedsi臋biorstw, kt贸ra jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego regionu. Dzi臋ki tym dzia艂aniom, uprawnieni beneficjenci b臋d膮 mogli zwi臋kszy膰 swoj膮 konkurencyjno艣膰, rozwija膰 w艂asn膮 dzia艂alno艣膰 i realizowa膰 programy unijne. Dofinansowania unijne dla Ma艂opolski b臋d膮 mia艂y g艂贸wnie charakter bezzwrotny. Wi臋cej informacji o konkretnych naborach mo偶na znale藕膰 korzystaj膮c z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

W zale偶no艣ci od rodzaju projektu intensywno艣膰 dofinansowania kalkulowana jest w r贸偶ny spos贸b. W przypadku projekt贸w badawczo rozwojowych wp艂yw na intensywno艣膰 dofinansowania ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa. Drugim decyduj膮cym czynnikiem jest kategoria prac prowadzanych w ramach projektu (badania przemys艂owe lub prace rozwojowe). W przypadku projekt贸w inwestycyjnych finansowanych w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, intensywno艣膰 wsparcia jest uzale偶niona od regionu, w kt贸rym realizowana b臋dzie inwestycja. Zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 map膮 pomocy inwestycyjnej, projekty wojew贸dztwa ma艂opolskiego mog膮 liczy膰 na wsparcie w wysoko艣ci do 40% wydatk贸w inwestycyjnych. Warto doda膰, 偶e przedsi臋biorstwa z kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋. Mikro i ma艂e przedsi臋biorstwa uzyskaj膮 dodatkowych 20 punkt贸w procentowych, a 艣rednie przedsi臋biorstwa bonusowe 10 punkt贸w procentowych.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie ma艂opolskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie ma艂opolskim odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Ma艂opolskie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci (MCP). Do g艂贸wnych zada艅 instytucji zalicza si臋: przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, nab贸r wniosk贸w w Ma艂opolsce, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od uprawnionych beneficjent贸w oraz weryfikacj臋 wykorzystania 艣rodk贸w zgodnie z za艂o偶eniami poszczeg贸lnych priorytet贸w. Jako Sekwencja pozyskujemy dotacje na projekty realizowane w Ma艂opolsce z funduszy regionalnych i krajowych. U艂atwiamy uzyska膰 dofinansowanie na realizowane programy w woj. ma艂opolskim, a wi臋cej o aktualnych konkursach dowiesz si臋 z naszej wyszukiwarki dotacji.

Ma艂opolska to jedno z najbogatszych i najlepiej rozwini臋tych wojew贸dztw w Polsce. W 2020 roku wojew贸dztwo generowa艂o ponad 47 miliard贸w z艂otych PKB, z czego PKB per capita na jednego mieszka艅ca wynosi艂o 35,4 tysi膮ca z艂otych, co stanowi艂o ponad 110% 艣redniej krajowej. Bezrobocie w 2020 roku wynosi艂o 4,6%, co jest wynikiem poni偶ej 艣redniej krajowej (6,2%). Handel i us艂ugi r贸wnie偶 odgrywaj膮 wa偶n膮 rol臋 w gospodarce regionu, zw艂aszcza w Krakowie, kt贸ry jest wa偶nym o艣rodkiem gospodarczym i naukowym w kraju. W sektorze przemys艂owym zatrudnienie znajdowa艂o ponad 300 tysi臋cy os贸b, a w sektorze us艂ugowym ponad 600 tysi臋cy. Warto艣膰 eksportu w 2020 roku wynios艂a ponad 24 miliardy z艂otych, a importu ponad 19 miliard贸w z艂otych.

W艂adze wojew贸dztwa k艂ad膮 r贸wnie偶 du偶y nacisk na rozw贸j i podnoszenie konkurencyjno艣ci regionu. Wojew贸dztwo ma艂opolskie od lat zajmuje drugie miejsce w rankingach wydatk贸w na prace B+R oraz rankingach innowacyjno艣ci wojew贸dztw. Ponadto pomimo stosunkowo wysokiego uprzemys艂owienia Ma艂opolska zajmuje drugie miejsce w rankingu eko-innowacyjno艣ci w zestawieniu z innymi wojew贸dztwami 聽(dane za 2020 r.).

Fundusze unijne w Ma艂opolsce 鈥 jaki bud偶et?

Spo艣r贸d 艂膮cznej puli 艣rodk贸w przyznanych Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮, 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a 40% poprzez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma za zadanie rozdysponowa膰 te 艣rodki w ramach program贸w regionalnych odpowiadaj膮cych potrzebom danego regionu tj. odpowiednio podzieli膰 艣rodki pieni臋偶ne oraz zorganizowa膰 konkursy w ramach priorytet贸w wcze艣niej zatwierdzonych przez Komisj臋 Europejsk膮. W Ma艂opolsce programem regionalnym w perspektywie 2021-2027 jest program o nazwie Fundusze Europejskie dla Ma艂opolski 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na blisko 2,7 mld euro. Ponadto w Ma艂opolsce dost臋pne b臋d膮 艣rodki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (264 mln euro). Zostan膮 one przeznaczone na 艂agodzenie skutk贸w transformacji energetycznej w Ma艂opolsce Zachodniej.

Dotacje ma艂opolska 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorstwa b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, inwestycje w infrastruktur臋 B+R, promocj臋 na zagranicznych rynkach oraz wdra偶anie innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek. Przewidziana zosta艂a r贸wnie偶 organizacja konkurs贸w ukierunkowanych na wsparcie transformacji cyfrowej przedsi臋biorstw, kt贸ra jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego regionu. Dzi臋ki tym dzia艂aniom, przedsi臋biorstwa b臋d膮 mog艂y zwi臋kszy膰 swoj膮 konkurencyjno艣膰 i rozwija膰 dzia艂alno艣膰, co przyczyni si臋 do rozwoju gospodarczego regionu. Wsparcie b臋dzie mie膰 g艂贸wnie charakter bezzwrotny. Wi臋cej informacji o konkretnych naborach mo偶na znale藕膰 korzystaj膮c z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

W zale偶no艣ci od rodzaju projektu intensywno艣膰 dofinansowania kalkulowana jest w r贸偶ny spos贸b. W przypadku projekt贸w badawczo rozwojowych wp艂yw na intensywno艣膰 dofinansowania ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa. Drugim decyduj膮cym czynnikiem jest kategoria prac prowadzanych w ramach projektu (badania przemys艂owe lub prace rozwojowe). W przypadku projekt贸w inwestycyjnych finansowanych w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, intensywno艣膰 wsparcia jest uzale偶niona od regionu, w kt贸rym realizowana b臋dzie inwestycja. Zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 map膮 pomocy inwestycyjnej inwestorom z Ma艂opolski przys艂uguje wsparcie w wysoko艣ci do 40% wydatk贸w inwestycyjnych. Warto doda膰, 偶e przedsi臋biorstwa z kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋. Mikro i ma艂e przedsi臋biorstwa uzyskaj膮 dodatkowych 20 punkt贸w procentowych, a 艣rednie przedsi臋biorstwa bonusowe 10 punkt贸w procentowych.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie ma艂opolskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie ma艂opolskim odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Ma艂opolskie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci (MCP). Do g艂贸wnych zada艅 instytucji zalicza si臋: przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od beneficjent贸w oraz weryfikacj臋 wykorzystania 艣rodk贸w zgodnie z za艂o偶eniami poszczeg贸lnych priorytet贸w.