Dotacje na Inwestycje

Chcesz zakupi膰 maszyny, zmodernizowa膰 lini臋 technologiczn膮, zautomatyzowa膰 proces produkcji lub pakowania? W realizacji tych oraz wielu innych przedsi臋wzi臋膰, wymagaj膮cych znacznych nak艂ad贸w finansowych, pom贸c mog膮 dotacje na inwestycje. W ramach kategorii zebrali艣my dzia艂ania, w kt贸rych mo偶liwe jest sfinansowanie koszt贸w wdro偶enia innowacji technologicznej (innowacyjnego produktu/us艂ugi lub procesu), w szczeg贸lno艣ci koszt贸w: zakupu/wytworzenia, monta偶u i uruchomienia 艣rodk贸w trwa艂ych, zakupu nieruchomo艣ci, zakupu rob贸t i materia艂贸w budowlanych, zakupu patent贸w, licencji. Dofinansowanie unijne na inwestycje to nie tylko Kredyt technologiczny, poznaj wszystkie mo偶liwo艣ci!

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Modernizacja 藕r贸de艂 ciep艂a – Efektywno艣膰 energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 7 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju system贸w ciep艂owniczych wpisuj膮cym si臋 w cele okre艣lone dla Dzia艂ania 2.1. Efektywno艣膰 energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowe przedsi臋wzi臋cia termomodernizacyjne – Efektywno艣膰 energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 7 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Dotacja Kompleksowe przedsi臋wzi臋cia termomodernizacyjne - Efektywno艣膰 energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na dzia艂ania termomodernizacyjne i dzia艂ania powi膮zane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania mo偶liwa b臋dzie realizacja takich projekt贸w jak zmniejszenie strat ciep艂a, modernizacja 藕r贸de艂 ciep艂a, modernizacja system贸w grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewn臋trznej centralnego ogrzewania i ciep艂ej wody u偶ytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupe艂niaj膮co mo偶liwe b臋d膮 dzia艂ania funkcjonalnie powi膮zane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j us艂ug dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjno艣膰 M艢P – FE dla 艁贸dzkiego (1.5)

Nab贸r do 25.04.2024
Pozosta艂o 8 dni
Dotacja b臋dzie wspiera膰 wzmacnianie trwa艂ego wzrostu i konkurencyjno艣ci M艢P oraz tworzenie miejsc pracy w M艢P, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegaj膮cy dofinansowaniu jest rozw贸j us艂ug dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w M艢P – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4)

Nab贸r do 28.04.2024
Pozosta艂o 11 dni
Wielko艣膰 dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w M艢P - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) przeznaczone jest dla M艢P (w tym w obszarze zr贸wnowa偶onej turystyki) z sektora produkcyjnego i us艂ugowego na rozbudow臋 (dywersyfikacj臋, unowocze艣nienie) przedsi臋biorstwa oraz zwi臋kszenie jego konkurencyjno艣ci. Mo偶na kwalifikowa膰 koszty inwestycji produkcyjnych, kt贸re nale偶y rozumie膰 jako inwestycje w 艣rodki trwa艂e lub warto艣ci niematerialne i prawne przedsi臋biorstw w celu produkcji towar贸w i us艂ug.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw – FE dla Ma艂opolski (1.3)

Nab贸r do 20.05.2024
Pozosta艂o 33 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastruktur臋 B+R dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa Ma艂opolskiego. Przeznaczony jest dla M艢P oraz du偶ych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 42 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Gospodarka wodno-艣ciekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 44 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂a okre艣lona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-艣ciekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) obj臋te b臋d膮 inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania 艣ciek贸w oraz zagospodarowania osad贸w 艣ciekowych z oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych system贸w zarz膮dzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 49 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 58 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 24.06.2024
Pozosta艂o 68 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja dla Jednostek naukowych Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem projekty dotycz膮ce rozbudowy lub modernizacji infrastruktury B+R jednostek naukowych oraz rozwijania kompetencji biznesowych kadry operator贸w infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projektu. Wspierane b臋d膮 projekty jednostek naukowych realizuj膮cych badania ukierunkowane na komercjalizacj臋 i wsp贸艂prac臋 z przedsi臋biorstwami, odpowiadaj膮ce potrzebom przedsi臋biorc贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje na inwestycje 鈥 gdzie szuka膰 wsparcia?

Z raport贸w bran偶owych wynika, 偶e inwestycje przedsi臋biorstw s膮 nap臋dzane g艂贸wnie przez wi臋ksze podmioty. Utrudniony dost臋p do finansowania stanowi dla M艢P barier臋 hamuj膮c膮 inwestycje w badania i rozw贸j (raport Polityka Insight Ma艂e i 艣rednie firmy w Polsce 鈥 bariery i rozw贸j). Fundusze Europejskie pomagaj膮 to zmieni膰! W najbli偶szych latach przedsi臋biorcy, zw艂aszcza Ci zatrudniaj膮cy mniej ni偶 250 pracownik贸w, mog膮 liczy膰 na du偶膮 pomoc i to g艂贸wnie w formie bezzwrotnych dotacji. Poni偶ej prezentujemy kluczowe 藕r贸d艂a wsparcia dla biznesu.

  • Modu艂 wdro偶eniowy w programie FENG 鈥 w programie FENG przedsi臋biorcy mog膮 sfinansowa膰 koszty wdro偶enia innowacyjnego rozwi膮zania na rynek. Dodatkowo mog膮 wzbogaci膰 sw贸j projekt o dodatkowe modu艂y jak np. internacjonalizacja, wsparcie kompetencji kadr czy cyfrowa transformacja.

  • Kredyt na innowacje technologiczne 鈥 w perspektywie 2021-2027 kontynuowany jest Kredyt technologiczny ciesz膮cy si臋 du偶膮 popularno艣ci膮 w艣r贸d przedsi臋biorc贸w w ubieg艂ych latach. Instrument ten pozwala sfinansowa膰 milionowe inwestycje i przewiduje wysok膮 intensywno艣膰 pomocy tj. nawet do 70% koszt贸w przedsi臋wzi臋cia.

  • Krajowy Program Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO) 鈥 stanowi zupe艂nie nowy instrument b臋d膮cy odpowiedzi膮 na za艂amanie gospodarki europejskiej w wyniku pandemii COVID-19. Pieni膮dze KPO pochodz膮 z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci i zostan膮 przeznaczone m.in. na wspieranie przedsi臋biorc贸w. W ramach KPO przewidziano finansowanie szerokiego zakresu dzia艂a艅 m.in. inwestycje w cyfryzacj臋 proces贸w, wdra偶anie rozwi膮za艅 Przemys艂u 4.0 i inteligentne linie produkcyjne czy inwestycje w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (zakup maszyn i urz膮dze艅, prace budowlane, us艂ugi doradcze). Na szczeg贸lne wsparcie mog膮 liczy膰 M艢P z sektora rolno-spo偶ywczego, kt贸re w ramach dzia艂ania A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania 艂a艅cucha dostaw produkt贸w rolnych i spo偶ywczych oraz budowy odporno艣ci podmiot贸w uczestnicz膮cych w 艂a艅cuchu mog膮 zdoby膰 dofinansowanie zakup maszyn i urz膮dze艅 (w tym 艣rodk贸w transportu) czy system贸w informatycznych wspieraj膮cych procesy produkcyjne, magazynowe b膮d藕 sprzeda偶owe.

  • Regionalne Programy Operacyjne 鈥 o dotacje na inwestycje mo偶na si臋 r贸wnie偶 ubiega膰 w ramach program贸w operacyjnych zarz膮dzanych na szczeblu regionalnym;

  • Programy zarz膮dzane centralnie przez Komisj臋 Europejsk膮 鈥 mo偶liwo艣膰 finansowania koszt贸w komercjalizacji (pe艂nego wdro偶enia rynkowego) przewidziano np. w konkursie EIC Accelerator stanowi膮cego cz臋艣膰 programu Horyzont Europa. W ramach komponentu inwestycyjnego M艢P mog膮 pozyska膰 nawet 15 mln euro na weryfikacj臋 technologii w 艣rodowisku operacyjnym i uruchomienie produkcji na skal臋 przemys艂ow膮.

Dotacje na inwestycje ekologiczne

Ze 艣rodk贸w europejskich przedsi臋biorcy mog膮 tak偶e finansowa膰 inwestycje pro艣rodowiskowe. Atrakcyjnym instrumentem wsparcia jest zw艂aszcza Kredyt ekologiczny. Kredyt ekologiczny 艂膮czy finansowanie d艂u偶ne udzielane przez banki komercyjne ze wsparciem bezzwrotnym w formie dotacji. Dotacja udzielana jest z przeznaczeniem na sp艂at臋 (cz臋艣ciow膮) kredytu ekologicznego zaci膮gni臋tego w banku kredytuj膮cym na inwestycje zwi膮zane m.in. z zakupem, monta偶em i uruchomieniem OZE, termomodernizacj膮 budynk贸w czy zakupem energooszcz臋dnych maszyn. Max. poziom dofinansowania wynosi nawet 70%, startowa膰 mog膮 r贸wnie偶 du偶e przedsi臋biorstwa (nale偶膮ce do kategorii small mid-caps lub mid-caps). Dotacje na inwestycje ekologiczne stanowi膮 domen臋 Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO艢iGW). Nabory og艂aszane przez t臋 instytucj臋 koncentruj膮 si臋 wok贸艂 takich zagadnie艅 jak: racjonalna gospodarka odpadami, gospodarka wodno-艣ciekowa w zak艂adach przemys艂owych, ograniczenie zu偶ycia energii i surowc贸w pierwotnych czy poprawa efektywno艣ci energetycznej. Ze 艣rodk贸w NFO艢iGW mo偶na sfinansowa膰 np. budow臋 nowych oczyszczalni, rozbudow臋 istniej膮cych oczyszczalni, inwestycje w fotowoltaik臋, przeprowadzenie audytu energetycznego czy modernizacj臋 lub rozbudow臋 sieci ciep艂owniczych.

Potrzebujesz wsparcia w wyborze odpowiedniego dzia艂ania lub specjalistycznego doradztwa w zakresie rozliczania projektu (ksi臋gowanie dotacji na inwestycje, 艂膮czenie dotacji inwestycyjnej z ulgami podatkowymi)? Skontaktuj si臋 z nami, ch臋tnie pomo偶emy!