Dotacje na Inwestycje

Chcesz zakupi膰 maszyny, zmodernizowa膰 lini臋 technologiczn膮, zautomatyzowa膰 proces produkcji lub pakowania? W realizacji tych oraz wielu innych przedsi臋wzi臋膰, wymagaj膮cych znacznych nak艂ad贸w finansowych, pom贸c mog膮 dotacje na inwestycje. W ramach kategorii zebrali艣my dzia艂ania, w kt贸rych mo偶liwe jest sfinansowanie koszt贸w wdro偶enia innowacji technologicznej (innowacyjnego produktu/us艂ugi lub procesu), w szczeg贸lno艣ci koszt贸w: zakupu/wytworzenia, monta偶u i uruchomienia 艣rodk贸w trwa艂ych, zakupu nieruchomo艣ci, zakupu rob贸t i materia艂贸w budowlanych, zakupu patent贸w, licencji. Dofinansowanie unijne na inwestycje to nie tylko Kredyt technologiczny, poznaj wszystkie mo偶liwo艣ci!

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Prace B+R i infrastruktura B+R w M艢P – Infrastruktura B+R przedsi臋biorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nab贸r do 14.12.2023
Pozosta艂o 10 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsi臋biorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansowa膰 mo偶na b臋dzie przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 B+R przedsi臋biorstw. O wsparcie ubiega膰 si臋 mog膮 przedsi臋biorcy w szczeg贸lno艣ci z sektora M艢P. Dofinansowaniem obj臋te s膮 2 typy projekt贸w: 1. Infrastruktura B+R w M艢P oraz 2. Prace B+R w M艢P. Do koszt贸w kwalifikowanych zalicza si臋 koszty 艣rodk贸w trwa艂ych, w艂asno艣ci niematerialnych i prawnych nale偶膮cych do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodze艅, bada艅, aparatury naukowo-badawczej, materia艂贸w i dostaw, budynk贸w i grunt贸w, a tak偶e uzupe艂niaj膮co wydatki na podnoszenie kompetencji pracownik贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Energia dla Wsi

Nab贸r do 15.12.2023
Pozosta艂o 11 dni
Wielko艣膰 dotacji
dotacja 20 mln z艂, po偶yczka 25 mln z艂
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych 藕r贸de艂 energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosk贸w mo偶na ubiega膰 si臋 o inwestycje dotycz膮ce budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazyn贸w energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Dzia艂anie dedykowane jest rolnikom i sp贸艂dzielni膮 energetycznym lub jej cz艂onkom b臋d膮cym przedsi臋biorc膮 oraz powstaj膮cym sp贸艂dzielniom energetycznym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3)

Nab贸r do 19.12.2023
Pozosta艂o 15 dni
Wielko艣膰 dotacji
82 781,00 PLN
Dzia艂anie Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsi臋biorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji b臋dzie mo偶na dofinansowa膰 koszt us艂ug doradczych 艣wiadczonych przez doradc贸w zewn臋trznych, niezb臋dnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 29.12.2023
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 A dzia艂ania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne spo艂eczno艣ci energetycznych na rozw贸j istniej膮cych klastr贸w energii, sp贸艂dzielni energetycznych聽lub nowych spo艂eczno艣ci energetycznych dzia艂aj膮cych w zakresie OZE. Nab贸r wniosk贸w ruszy 19 wrze艣nia 2023 roku. Maksymalna warto艣膰 dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln z艂, na jedn膮 sp贸艂dzielni臋 energetyczn膮 - 400 tys. z艂, a na jedno przedsi臋wzi臋cie zg艂oszone przez JST - 1,5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 10.01.2024
Pozosta艂o 37 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. W ramach dzia艂ania mo偶na realizowa膰 typy projektu 1a - dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w oraz 1b - rozw贸j infrastruktury B+R przedsi臋biorstw. Wniosek o dofinansowanie mo偶e dotyczy膰 jednego lub obu typ贸w projektu 艂膮cznie. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 czterech nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Transformacja przedsi臋biorstw w kierunku GOZ – Gospodarka o obiegu zamkni臋tym – FE dla Mazowieckiego (2.6)

Nab贸r do 22.01.2024
Pozosta艂o 49 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Dzia艂anie Transformacja przedsi臋biorstw w kierunku GOZ - Gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FE dla Mazowieckiego (2.6) obejmuje wsparcie na transformacj臋 w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym (GOZ) dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa mazowieckiego. Wsparcie w ramach dotacji dotyczy etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego), zwi膮zanego z pracami koncepcyjnymi i eko-projektowaniem produkt贸w oraz niezb臋dnymi zmianami w procesach produkcyjnych/us艂ugowych, profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz audytami 艣rodowiskowymi i analizami techniczno-ekonomicznymi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 57 dni
Wielko艣膰 dotacji
brak
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w infrastruktur臋 B+R oraz projekty modu艂owe wsparcia dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw – Badania i Innowacje – FE dla Lubuskiego (1.1)

Nab贸r do 31.01.2024
Pozosta艂o 58 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Konkurs umo偶liwia realizacj臋 jednego z nast臋puj膮cych typ贸w projektu. W ramach typu II przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 dotacje na inwestycje w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮 przedsi臋biorstw niezb臋dn膮 do prowadzenia prac przemys艂owych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast typ III obejmuje modu艂owe wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw w ramach modu艂贸w prace B+R, wdro偶enie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja i kompetencje, przy czym modu艂 prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny. Pozosta艂e modu艂y s膮 fakultatywne i wybierane w ramach projektu wed艂ug potrzeb przedsi臋biorcy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dla rolnik贸w w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produkt贸w rolnych, spo偶ywczych, rybo艂贸wstwa lub akwakultury (KPO A1.4.1)

Nab贸r do 02.02.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
500 000,00 PLN
Dotacja dla rolnik贸w na dofinansowanie koszt贸w tworzenia lub modernizacji miejsc do przechowywania, przygotowania do sprzeda偶y produkt贸w rolnych, rybo艂贸wstwa lub akwakultury, czy te偶 wprowadzania do obrotu tych produkt贸w z przeznaczeniem dla konsumenta ko艅cowego. Katalog koszt贸w kwalifikowanych jest do艣膰 obszerny i zawiera przede wszystkim koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu, modernizacji oraz zakupu 艣rodk贸w trwa艂ych. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony 2 stycznia 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje na inwestycje 鈥 gdzie szuka膰 wsparcia?

Z raport贸w bran偶owych wynika, 偶e inwestycje przedsi臋biorstw s膮 nap臋dzane g艂贸wnie przez wi臋ksze podmioty. Utrudniony dost臋p do finansowania stanowi dla M艢P barier臋 hamuj膮c膮 inwestycje w badania i rozw贸j (raport Polityka Insight Ma艂e i 艣rednie firmy w Polsce 鈥 bariery i rozw贸j). Fundusze Europejskie pomagaj膮 to zmieni膰! W najbli偶szych latach przedsi臋biorcy, zw艂aszcza Ci zatrudniaj膮cy mniej ni偶 250 pracownik贸w, mog膮 liczy膰 na du偶膮 pomoc i to g艂贸wnie w formie bezzwrotnych dotacji. Poni偶ej prezentujemy kluczowe 藕r贸d艂a wsparcia dla biznesu.

  • Modu艂 wdro偶eniowy w programie FENG 鈥 w programie FENG przedsi臋biorcy mog膮 sfinansowa膰 koszty wdro偶enia innowacyjnego rozwi膮zania na rynek. Dodatkowo mog膮 wzbogaci膰 sw贸j projekt o dodatkowe modu艂y jak np. internacjonalizacja, wsparcie kompetencji kadr czy cyfrowa transformacja.

  • Kredyt na innowacje technologiczne 鈥 w perspektywie 2021-2027 kontynuowany jest Kredyt technologiczny ciesz膮cy si臋 du偶膮 popularno艣ci膮 w艣r贸d przedsi臋biorc贸w w ubieg艂ych latach. Instrument ten pozwala sfinansowa膰 milionowe inwestycje i przewiduje wysok膮 intensywno艣膰 pomocy tj. nawet do 70% koszt贸w przedsi臋wzi臋cia.

  • Krajowy Program Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO) 鈥 stanowi zupe艂nie nowy instrument b臋d膮cy odpowiedzi膮 na za艂amanie gospodarki europejskiej w wyniku pandemii COVID-19. Pieni膮dze KPO pochodz膮 z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci i zostan膮 przeznaczone m.in. na wspieranie przedsi臋biorc贸w. W ramach KPO przewidziano finansowanie szerokiego zakresu dzia艂a艅 m.in. inwestycje w cyfryzacj臋 proces贸w, wdra偶anie rozwi膮za艅 Przemys艂u 4.0 i inteligentne linie produkcyjne czy inwestycje w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (zakup maszyn i urz膮dze艅, prace budowlane, us艂ugi doradcze). Na szczeg贸lne wsparcie mog膮 liczy膰 M艢P z sektora rolno-spo偶ywczego, kt贸re w ramach dzia艂ania A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania 艂a艅cucha dostaw produkt贸w rolnych i spo偶ywczych oraz budowy odporno艣ci podmiot贸w uczestnicz膮cych w 艂a艅cuchu mog膮 zdoby膰 dofinansowanie zakup maszyn i urz膮dze艅 (w tym 艣rodk贸w transportu) czy system贸w informatycznych wspieraj膮cych procesy produkcyjne, magazynowe b膮d藕 sprzeda偶owe.

  • Regionalne Programy Operacyjne 鈥 o dotacje na inwestycje mo偶na si臋 r贸wnie偶 ubiega膰 w ramach program贸w operacyjnych zarz膮dzanych na szczeblu regionalnym;

  • Programy zarz膮dzane centralnie przez Komisj臋 Europejsk膮 鈥 mo偶liwo艣膰 finansowania koszt贸w komercjalizacji (pe艂nego wdro偶enia rynkowego) przewidziano np. w konkursie EIC Accelerator stanowi膮cego cz臋艣膰 programu Horyzont Europa. W ramach komponentu inwestycyjnego M艢P mog膮 pozyska膰 nawet 15 mln euro na weryfikacj臋 technologii w 艣rodowisku operacyjnym i uruchomienie produkcji na skal臋 przemys艂ow膮.

Dotacje na inwestycje ekologiczne

Ze 艣rodk贸w europejskich przedsi臋biorcy mog膮 tak偶e finansowa膰 inwestycje pro艣rodowiskowe. Atrakcyjnym instrumentem wsparcia jest zw艂aszcza Kredyt ekologiczny. Kredyt ekologiczny 艂膮czy finansowanie d艂u偶ne udzielane przez banki komercyjne ze wsparciem bezzwrotnym w formie dotacji. Dotacja udzielana jest z przeznaczeniem na sp艂at臋 (cz臋艣ciow膮) kredytu ekologicznego zaci膮gni臋tego w banku kredytuj膮cym na inwestycje zwi膮zane m.in. z zakupem, monta偶em i uruchomieniem OZE, termomodernizacj膮 budynk贸w czy zakupem energooszcz臋dnych maszyn. Max. poziom dofinansowania wynosi nawet 70%, startowa膰 mog膮 r贸wnie偶 du偶e przedsi臋biorstwa (nale偶膮ce do kategorii small mid-caps lub mid-caps). Dotacje na inwestycje ekologiczne stanowi膮 domen臋 Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO艢iGW). Nabory og艂aszane przez t臋 instytucj臋 koncentruj膮 si臋 wok贸艂 takich zagadnie艅 jak: racjonalna gospodarka odpadami, gospodarka wodno-艣ciekowa w zak艂adach przemys艂owych, ograniczenie zu偶ycia energii i surowc贸w pierwotnych czy poprawa efektywno艣ci energetycznej. Ze 艣rodk贸w NFO艢iGW mo偶na sfinansowa膰 np. budow臋 nowych oczyszczalni, rozbudow臋 istniej膮cych oczyszczalni, inwestycje w fotowoltaik臋, przeprowadzenie audytu energetycznego czy modernizacj臋 lub rozbudow臋 sieci ciep艂owniczych.

Potrzebujesz wsparcia w wyborze odpowiedniego dzia艂ania lub specjalistycznego doradztwa w zakresie rozliczania projektu (ksi臋gowanie dotacji na inwestycje, 艂膮czenie dotacji inwestycyjnej z ulgami podatkowymi)? Skontaktuj si臋 z nami, ch臋tnie pomo偶emy!