Dotacje na Inwestycje

Chcesz zakupi膰 maszyny, zmodernizowa膰 lini臋 technologiczn膮, zautomatyzowa膰 proces produkcji lub pakowania? W realizacji tych oraz wielu innych przedsi臋wzi臋膰, wymagaj膮cych znacznych nak艂ad贸w finansowych, pom贸c mog膮 dotacje na inwestycje. W ramach kategorii zebrali艣my dzia艂ania, w kt贸rych mo偶liwe jest sfinansowanie koszt贸w wdro偶enia innowacji technologicznej (innowacyjnego produktu/us艂ugi lub procesu), w szczeg贸lno艣ci koszt贸w: zakupu/wytworzenia, monta偶u i uruchomienia 艣rodk贸w trwa艂ych, zakupu nieruchomo艣ci, zakupu rob贸t i materia艂贸w budowlanych, zakupu patent贸w, licencji. Dofinansowanie unijne na inwestycje to nie tylko Kredyt technologiczny, poznaj wszystkie mo偶liwo艣ci!

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nab贸r do 25.07.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupe艂nie nowe dzia艂anie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 przedsi臋biorcy chc膮cy sfinansowa膰 inwestycje w infrastruktur臋 celem poprawy efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wzornictwo w M艢P (FEPW 1.4)

Nab贸r do 25.07.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w M艢P (FEPW 1.4) zak艂ada kompleksowe wsparcie M艢P w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsi臋biorstwie zostanie wdro偶ona innowacja oraz inne zmiany prowadz膮ce do szeregu usprawnie艅 w zarz膮dzaniu firm膮. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdro偶eniowy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 26.07.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. W ramach dzia艂ania mo偶na realizowa膰 typy projektu 1a - dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w oraz 1b - rozw贸j infrastruktury B+R przedsi臋biorstw. Wniosek o dofinansowanie mo偶e dotyczy膰 jednego lub obu typ贸w projektu 艂膮cznie. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 czterech nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Dzia艂alno艣膰 B+R+I przedsi臋biorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nab贸r do 09.08.2024
Pozosta艂o 16 dni
Wielko艣膰 dotacji
8聽500聽000,00
Zakres wsparcia obejmuje infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiekt贸w oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa w艂asno艣ci intelektualnej (m.in.: patenty, wzory u偶ytkowe i przemys艂owe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Gospodarka wodno-艣ciekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nab贸r do 09.08.2024
Pozosta艂o 16 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie podano
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-艣ciekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) obj臋te b臋d膮 inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania 艣ciek贸w oraz zagospodarowania osad贸w 艣ciekowych z oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych system贸w zarz膮dzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Nab贸r do 12.08.2024
Pozosta艂o 19 dni
Wielko艣膰 dotacji
15 000 000,00 z艂
Inwestycja Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencja艂u badawczego o艣rodk贸w prowadz膮cych komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne dzia艂ania wspieraj膮ce w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubator贸w technologicznych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ – Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach – FE dla Wielkopolski (10.2)

Nab贸r do 16.08.2024
Pozosta艂o 23 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 200 000 PLN
Dotacja Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ - Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach - FE dla Wielkopolski (10.2) obejmuje wsparciem projekty przedsi臋biorstw w zakresie efektywno艣ci energetycznej, wdra偶ania modelu GOZ oraz tworzenia czy rozwoju punkt贸w napraw i przygotowania produkt贸w do ponownego u偶ycia.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) – Dotacja dla HoReCa

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w nowoczesne maszyny i urz膮dzenia oraz w rozw贸j M艢P – Opolskie konkurencyjne – FE dla Opolskiego (1.7)

Nab贸r do 27.08.2024
Pozosta艂o 34 dni
Wielko艣膰 dotacji
350聽000,00
Dotacja Inwestycje w nowoczesne maszyny i urz膮dzenia oraz w rozw贸j M艢P - Opolskie konkurencyjne - FE dla Opolskiego (1.7) przeznaczona jest na inwestycje w nowoczesne maszyny, urz膮dzenia i sprz臋t produkcyjny, a tak偶e na wsparcie rozwoju M艢P. W ramach dofinansowania mo偶liwy b臋dzie zakup sprz臋tu w celu wprowadzenia na rynek nowych produkt贸w i us艂ug oraz finansowanie inwestycji w M艢P maj膮cych na celu zwi臋kszenie skali ich dzia艂alno艣ci oraz wzrost zasi臋gu ofert. Dotacja przeznaczona jest dla przedsi臋biorstw z Subregionu Po艂udniowego, tj. powiat贸w; g艂ubczyckiego, nyskiego i prudnickiego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nab贸r do 30.08.2024
Pozosta艂o 37 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na dzia艂ania zwi膮zane z uzyskiwaniem ciep艂a i energii z odnawialnych 藕r贸de艂 energii. W ramach dofinansowania mo偶liwe b臋dzie realizowanie projekt贸w inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a ze wszystkich rodzaj贸w OZE wraz z magazynami energii lub ciep艂a dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje na inwestycje 鈥 gdzie szuka膰 wsparcia?

Z raport贸w bran偶owych wynika, 偶e inwestycje przedsi臋biorstw s膮 nap臋dzane g艂贸wnie przez wi臋ksze podmioty. Utrudniony dost臋p do finansowania stanowi dla M艢P barier臋 hamuj膮c膮 inwestycje w badania i rozw贸j (raport Polityka Insight Ma艂e i 艣rednie firmy w Polsce 鈥 bariery i rozw贸j). Fundusze Europejskie pomagaj膮 to zmieni膰! W najbli偶szych latach przedsi臋biorcy, zw艂aszcza Ci zatrudniaj膮cy mniej ni偶 250 pracownik贸w, mog膮 liczy膰 na du偶膮 pomoc i to g艂贸wnie w formie bezzwrotnych dotacji. Poni偶ej prezentujemy kluczowe 藕r贸d艂a wsparcia dla biznesu.

  • Modu艂 wdro偶eniowy w programie FENG 鈥 w programie FENG przedsi臋biorcy mog膮 sfinansowa膰 koszty wdro偶enia innowacyjnego rozwi膮zania na rynek. Dodatkowo mog膮 wzbogaci膰 sw贸j projekt o dodatkowe modu艂y jak np. internacjonalizacja, wsparcie kompetencji kadr czy cyfrowa transformacja.

  • Kredyt na innowacje technologiczne 鈥 w perspektywie 2021-2027 kontynuowany jest Kredyt technologiczny ciesz膮cy si臋 du偶膮 popularno艣ci膮 w艣r贸d przedsi臋biorc贸w w ubieg艂ych latach. Instrument ten pozwala sfinansowa膰 milionowe inwestycje i przewiduje wysok膮 intensywno艣膰 pomocy tj. nawet do 70% koszt贸w przedsi臋wzi臋cia.

  • Krajowy Program Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO) 鈥 stanowi zupe艂nie nowy instrument b臋d膮cy odpowiedzi膮 na za艂amanie gospodarki europejskiej w wyniku pandemii COVID-19. Pieni膮dze KPO pochodz膮 z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci i zostan膮 przeznaczone m.in. na wspieranie przedsi臋biorc贸w. W ramach KPO przewidziano finansowanie szerokiego zakresu dzia艂a艅 m.in. inwestycje w cyfryzacj臋 proces贸w, wdra偶anie rozwi膮za艅 Przemys艂u 4.0 i inteligentne linie produkcyjne czy inwestycje w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (zakup maszyn i urz膮dze艅, prace budowlane, us艂ugi doradcze). Na szczeg贸lne wsparcie mog膮 liczy膰 M艢P z sektora rolno-spo偶ywczego, kt贸re w ramach dzia艂ania A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania 艂a艅cucha dostaw produkt贸w rolnych i spo偶ywczych oraz budowy odporno艣ci podmiot贸w uczestnicz膮cych w 艂a艅cuchu mog膮 zdoby膰 dofinansowanie zakup maszyn i urz膮dze艅 (w tym 艣rodk贸w transportu) czy system贸w informatycznych wspieraj膮cych procesy produkcyjne, magazynowe b膮d藕 sprzeda偶owe.

  • Regionalne Programy Operacyjne 鈥 o dotacje na inwestycje mo偶na si臋 r贸wnie偶 ubiega膰 w ramach program贸w operacyjnych zarz膮dzanych na szczeblu regionalnym;

  • Programy zarz膮dzane centralnie przez Komisj臋 Europejsk膮 鈥 mo偶liwo艣膰 finansowania koszt贸w komercjalizacji (pe艂nego wdro偶enia rynkowego) przewidziano np. w konkursie EIC Accelerator stanowi膮cego cz臋艣膰 programu Horyzont Europa. W ramach komponentu inwestycyjnego M艢P mog膮 pozyska膰 nawet 15 mln euro na weryfikacj臋 technologii w 艣rodowisku operacyjnym i uruchomienie produkcji na skal臋 przemys艂ow膮.

Dotacje na inwestycje ekologiczne

Ze 艣rodk贸w europejskich przedsi臋biorcy mog膮 tak偶e finansowa膰 inwestycje pro艣rodowiskowe. Atrakcyjnym instrumentem wsparcia jest zw艂aszcza Kredyt ekologiczny. Kredyt ekologiczny 艂膮czy finansowanie d艂u偶ne udzielane przez banki komercyjne ze wsparciem bezzwrotnym w formie dotacji. Dotacja udzielana jest z przeznaczeniem na sp艂at臋 (cz臋艣ciow膮) kredytu ekologicznego zaci膮gni臋tego w banku kredytuj膮cym na inwestycje zwi膮zane m.in. z zakupem, monta偶em i uruchomieniem OZE, termomodernizacj膮 budynk贸w czy zakupem energooszcz臋dnych maszyn. Max. poziom dofinansowania wynosi nawet 70%, startowa膰 mog膮 r贸wnie偶 du偶e przedsi臋biorstwa (nale偶膮ce do kategorii small mid-caps lub mid-caps). Dotacje na inwestycje ekologiczne stanowi膮 domen臋 Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO艢iGW). Nabory og艂aszane przez t臋 instytucj臋 koncentruj膮 si臋 wok贸艂 takich zagadnie艅 jak: racjonalna gospodarka odpadami, gospodarka wodno-艣ciekowa w zak艂adach przemys艂owych, ograniczenie zu偶ycia energii i surowc贸w pierwotnych czy poprawa efektywno艣ci energetycznej. Ze 艣rodk贸w NFO艢iGW mo偶na sfinansowa膰 np. budow臋 nowych oczyszczalni, rozbudow臋 istniej膮cych oczyszczalni, inwestycje w fotowoltaik臋, przeprowadzenie audytu energetycznego czy modernizacj臋 lub rozbudow臋 sieci ciep艂owniczych.

Potrzebujesz wsparcia w wyborze odpowiedniego dzia艂ania lub specjalistycznego doradztwa w zakresie rozliczania projektu (ksi臋gowanie dotacji na inwestycje, 艂膮czenie dotacji inwestycyjnej z ulgami podatkowymi)? Skontaktuj si臋 z nami, ch臋tnie pomo偶emy!