Wyszukiwarka dotacji
Oferta

Inne usługi doradcze

Potrzebujesz zindywidualizowanego wsparcia doradczego? Myślisz o skorzystaniu z ulg podatkowych? Zastanawiasz się czy pozyskanie statusu CBR jest opłacalne dla Twojej firmy? Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś twierdząco to skontaktuj się z naszymi Ekspertami i skorzystaj z oferty doradczej szytej na miarę. Ty decydujesz o zakresie wsparcia.

Poza naszą kluczową specjalizacją związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji, świadczymy również szereg usług dodatkowych z obszaru, jakim jest doradztwo biznesowe.

Doradztwo w zakresie ulg podatkowych (IP Box, B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację)

System zachęt do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej jest szeroki i nie ogranicza się do dotacji na realizację prac B+R czy inwestycje w infrastrukturę badawczą. Dostępnych jest szereg ulg podatkowych dedykowanych przedsiębiorcom chcącym budować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Celem tych ulg jest zachęcenie firm do inwestowania w badania i rozwój.

Jednym z głównych narzędzi wsparcia jest ulga na działalność B+R. Ulga B+R pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Mowa tu o dodatkowym odliczeniu kosztów, odliczonych uprzednio przez podatnika na zasadach ogólnych. Odliczyć można m.in. koszty wynagrodzeń kadry zaangażowanej w realizację prac B+R, koszty nabycia materiałów i surowców, koszty uzyskania i utrzymania patentu czy koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ile można zyskać? Standardowa stawka odliczenia wynosi 100%, natomiast w przypadku kosztów wynagrodzeń kadry B+R od 2022 r. możliwe jest dodatkowe odliczenie 200%. Przedsiębiorstwa posiadające status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) mogą rozliczać niemal wszystkie kategorie kosztów w wysokości 200%.

O tym, że ulga B+R się opłaca świadczyć może choćby fakt, że z roku na rok jej popularność rośnie.  W 2016 r., kiedy została wprowadzona po raz pierwszy, skorzystało z niej niecałe 600 podatników. W 2021 r. było to już 3606 przedsiębiorców.

Kolejnym narzędziem mającym stymulować wzrost innowacyjności polskiej gospodarki jest IP Box. Ulga ta pozwala opodatkować określone dochody wg stawki preferencyjnej wynoszącej 5%, zamiast stawki ogólnej. Preferencyjną stawkę podatku można zastosować w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (takich jak patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego itp.). Komu dedykowana jest ulga IP Box? Z tego rozwiązania mogą skorzystać zarówno płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Z ulgi wyłączone są jedynie przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu. Forma prawna prowadzenia działalności nie warunkuje dostępu do ulgi IP Box – przewidziana została dla spółek kapitałowych, spółek osobowych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

Osiągasz dochody z opłat za udzielanie licencji na korzystanie z autorskiego oprogramowania? Twoja firma zarabia na sprzedaży kwalifikowanych praw własności (np. wzoru przemysłowego, przedmiotem ochrony może być przykładowo layout aplikacji mobilnej)? Generujesz przychody z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi – ulga IP Box jest właśnie dla Ciebie. W zakres naszego wsparcia wchodzi identyfikacja kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ustalenie dochodu z tych praw, obliczenie kwalifikowanego dochodu oraz określenie podstawy opodatkowania rozliczanej wg preferencyjnej stawki.

W dużym skrócie: ulga IP Box pozwala na zastosowanie niższej (preferencyjnej) stawki podatku do określonych dochodów, natomiast ulga B+R daje przedsiębiorcom możliwość dodatkowego odliczenia kosztów zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu rocznym. Ulga IP Box stanowi swoiste rozwinięcie ulgi B+R. O ile ulga B+R jest ukierunkowana na wspieranie aktywności badawczo-rozwojowej podejmowanej przez przedsiębiorców, o tyle celem ulgi IP Box jest uatrakcyjnienie etapu komercjalizacji tj. wdrożenia wyników tych prac na rynek.

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców uzupełniają jeszcze: ulga na prototyp, ulga na robotyzację oraz ulga na ekspansję. Nie wiesz czy spełniasz warunki, żeby skorzystać z zachęt podatkowych? Obawiasz się obowiązków z jakimi wiąże się korzystanie z ulg? Nasi Eksperci przeanalizują sytuację Twojej firmy, pomogą dobrać adekwatne wsparcie i przeprowadzą Cię przez proces rozliczania ulgi służąc doradztwem merytorycznym na każdym etapie.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi do końca 2021 r. niemożliwym było równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do tego samego dochodu. Nowelizacja przepisów wprowadzona na początku 2022 r. przyniosła korzystne dla przedsiębiorców zmiany pozwalające na łączenie obu ulg.

Co istotne ulgi i dotacje stanowią rozwiązania komplementarne. Tym samym możliwe jest np. łączenie ulgi B+R z innymi formami wsparcia. Najlepiej będzie posłużyć się tu przykładem. Przedsiębiorca, który realizuje projekt badawczy finansowany ze środków unijnych i w ramach tego projektu kwalifikuje koszty personelu B+R, może jednocześnie rozliczyć te koszty w ramach rozwiązania, jakim jest ulga B+R. Oczywiście należy pamiętać o tzw. zakazie podwójnego finansowania i kalkulując koszty podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi B+R wyłączyć tę część kosztów, na które przedsiębiorca otrzymał już dotację. Natomiast wydatki poniesione w formie wkładu własnego jak najbardziej mogą podlegać odliczeniu.

Pomoc w uzyskaniu statusu CBR 

Przedsiębiorcom, którzy prowadzą regularnie prace B+R i uzyskują przychody z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych polecamy rozważyć wnioskowanie o nadanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego przez Ministra właściwego ds. gospodarki. Posiadanie statusu CBR uprawnia do korzystania z szeregu udogodnień, przede wszystkim wiąże się on z korzyściami podatkowymi. Tak jak zaznaczaliśmy już wyżej przedsiębiorcy posiadający status CBR mogą korzystać z ulgi B+R w zwiększonym zakresie. Centra Badawczo-Rozwojowe posiadają szerszy katalog kosztów kwalifikowanych i możliwość wyższego odliczenia od podstawy opodatkowania tj. 200% kosztów kwalifikowanych wszystkich kategorii wydatków kwalifikowanych, za wyjątkiem kosztów utrzymania patentów. Przedsiębiorcy nieposiadający takiego statusu mogą odliczać 200% wydatków związanych wyłącznie z kosztami osobowymi pracowników B+R, dla pozostałych kategorii wydatków wynosi 100%. Status CBR uprawnia również do zwolnień podatkowych. Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy – możemy pomóc w uzyskaniu i utrzymaniu statusu CBR – podpowiemy jak przygotować niezbędną dokumentację i dopełnić wszystkich formalności. W zakresie naszych usług mieści się również pozyskiwanie środków na inwestycję w infrastrukturę badawczą – w ramach nowej perspektywy finansowej dostępne są fundusze na rozbudowę i doposażenie funkcjonującego już CBR, jak i utworzenie takiego centrum od podstaw.

Doradztwo w zakresie wsparcia inwestycyjnego w ramach PSI oraz Grantu rządowego

Wspieramy również naszych Klientów w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na nowe inwestycje, zarówno w formie dotacji gotówkowej jak i ulg podatkowych. Dedykowanymi instrumentami w tym zakresie są Polska Strefa Inwestycji oraz Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 (potocznie nazywany grantem rządowym). Szczegółowe warunki wsparcia, w tym maksymalne dofinansowanie i intensywność pomocy są uzależnione od wielu czynników. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy bazując na przekazanych danych o planowanej inwestycji dobiorą optymalną opcję wsparcia i udzielą wyczerpujących informacji na temat wybranego instrumentu (np. możliwości łączenia go z innymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców, w tym np. z ulgami).

Doradztwo biznesowe szyte na miarę

W naszej szerokiej ofercie nie znalazłeś opcji dla siebie? Nic straconego! Jeśli potrzebujesz zindywidualizowanego wsparcia dopasowanego do specyfiki Twojego biznesu zgłoś się do nas, a nasi Eksperci zaproponują adekwatny model współpracy. Pozostaw dane kontaktowe korzystając z naszego formularza, a na pewno oddzwonimy.

Zapytaj eksperta
Rekomendują nas

SONETA Sp. z o.o.

Misją naszej firmy jest dostarczanie oprogramowania, które wspiera klientów w osiąganiu sukcesów biznesowych. Dzięki współpracy z Sekwencją otrzymaliśmy dofinansowanie na stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego. Sekwencja nie tylko przygotowała dokumentację aplikacyjną ale również wspierała nas na każdym kroku realizacji projektu. Sekwencja wykazała się profesjonalizmem oraz wysoką wiedzą merytoryczną w tematyce dotacji.
Prezes Zarządu – Robert Czuła
znanylekarz logo

ZnanyLekarz Sp. z o.o.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę Sekwencja jako solidnego partnera, dotrzymującego terminów, na którym można polegać i z którym można budować długoletnią współpracę.
Prezes Zarządu - Mariusz Gralewski

Plantway Sp. z o.o.

Spółka Plantway Sp. z o.o. działa w branży spożywczej. Pragniemy podziękować firmie Sekwencja za wsparcie przy uzyskaniu dotacji na realizację projektu w zakresie wytwarzania trzech typów analogów mięsa. Wniosek przygotowany przez Sekwencję został oceniony pozytywnie. Firma wspiera nas również na każdym etapie realizacji projektu. Rekomendujemy Sekwencję jako rzetelnego partnera biznesowego i doradcę. Jesteśmy wdzięczni za tak fachowe wsparcie w zakresie realizacji projektów unijnych.
Prezes Zarządu – Andrzej Świderski
Członek Zarządu – Joanna Świderska
witpol logo

Witpol Sp z o.o.

Przedsiębiorstwo Witpol specjalizuje się od samego początku istnienia w produkcji spożywczej. Nasz asortyment jest oparty na zdrowej i funkcjonalnej żywności. Współpracując z firmą Sekwencja otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt wdrożenia wyników prac B+R przez co wprowadziliśmy do naszej oferty nowy produkt w postaci napojów roślinnych. Sekwencja zapewniła nam kompleksowe wsparcie w pozyskaniu dotacji, a Eksperci wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z przedsiębiorstwem Sekwencja.
Prezes Zarządu - Andrzej Oleniacz
iVolve

iVolve Sp. z.o.o.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki współpracy z Firmą Sekwencja udało nam się otrzymać dotację na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego produktu i projektu wzorniczego – automatycznego dyspensera leków. Eksperci Sekwencji wspierali nas na każdym etapie realizacji projektu. Dzięki ich profesjonalnej postawie, rzetelności i doświadczeniu osiągnęliśmy sukces. Polecamy firmę Sekwencja jako partnera, który świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie.

Prezes Zarządu Marcin Masek
clickray logo

Clickray Sp z o.o.

Działamy jako profesjonalna agencja marketingowa, która oferuje usługi na rynku globalnym w zakresie prowadzenia kompleksowych kampanii internetowych opartych na strategii Inbound Marketingu. Wraz z Sekwencją pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Współpraca przebiegła pomyślnie dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy Ekspertów z ramienia Sekwencji. Z przyjemnością rekomendujemy spółkę Sekwencja jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu - Szymon Binek
drukarnia w oficynie

Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j.

Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem usług poligraficznych i projektowych. Sprzedajemy także artykuły drukarskie. W ramach pozyskanego dofinansowania firma Sekwencja jako Instytucja Otoczenia Biznesu świadczyła nam specjalistyczne usługi doradcze o charakterze prorozwojowym. Realizacja usług przebiegła sprawnie i zgodnie z harmonogramem, dlatego pragniemy zarekomendować przedsiębiorstwo Sekwencja jako profesjonalnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu - Michał Trzeciecki
priomax

Piromax Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Oferta naszej firmy obejmuje szeroki zakres produktów z obszaru pirotechniki widowiskowej o charakterze najwyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa. Dzięki wykonanym przez firmę Sekwencja usługom doradczym zwiększyliśmy efektywność działania i konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa. Usługa polegała na testowaniu innowacyjnego rozwiązania do tworzenia wirtualnego pokazu fajerwerków. Współpraca przebiegła bardzo pomyślnie, a zadania zostały wykonane rzetelnie i starannie.
Prezes Zarządu - Agnieszka Patynowska

WASTECH Sp. z o.o.

Dziękujemy firmie Sekwencja za profesjonalne wsparcie przy wdrożeniu innowacji technologicznej z obszaru środowiskowego. Przedsiębiorstwo wspierało nas na każdym etapie realizacji projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni że otrzymaliśmy tak profesjonalne oraz fachowe wsparcie. Sekwencja jest partnerem świadczącym usługi na najwyższym poziomie.
Prezes Zarządu – Robert Gazarkiewicz

Porto Palo Sp. z o.o.

PORTO PALO SP. Z O.O. udziela rekomendacji firmie Sekwencja, dzięki której pozyskała dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem unikatowej technologii przetwarzania. Dzięki współpracy z Ekspertami Sekwencji osiągnęliśmy sukces i mogliśmy wprowadzić nowy wyrób w branży energetycznej. Cenimy Sekwencje za profesjonalizm, kompleksową wiedzę oraz bogate doświadczenie. Jesteśmy zadowoleni z tak fachowego wsparcia w zakresie dotacji.
Prezes Zarządu - Patryk Rożniewski

DERMOTECHNIKA PIOTR BORKOWSKI Sp. J.

Od roku 2002 zajmujemy się kosmetyką profesjonalną i medycyną estetyczną. Sekwencja wykonała dla nas profesjonalne usługi doradcze, dzięki którym zwiększyliśmy efektywność działania i konkurencyjność naszej firmy. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowali z poziomu świadczonych usług. Zostały one wykonane z pełnym zaangażowaniem oraz z należytą starannością.
Wspólnik – Piotr Borkowski

TOM-BUD S.C.

Dzięki współpracy z firmą Sekwencja z powodzeniem wdrożyliśmy w firmie innowacyjne rozwiązanie dźwigowe. Przedsiębiorstwo wspierało nas na każdym kroku – od prac analityczno-koncepcyjnych nad rozwiązaniem poprzez wybór dostawcy oraz docelowe wdrożenie. Sekwencja jest profesjonalnym, rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą proinnowacyjnych usług doradczych.
Wspólnik – Jacek Brodziak
GruzBag

Darmak Sp. z o.o.

Nasza działalność opiera się na systemie odbioru gruzu w workach typu bigbag. Chcemy doskonalić naszą ofertę, dlatego stale prowadzimy prace o charakterze rozwojowym. Wraz z Sekwencją zdobyliśmy fundusze na wdrożenie w naszej firmie innowacji produktowej i procesowej o charakterze technologicznym. W związku z tym jesteśmy wdzięczni firmie Sekwencja za efektywną współpracę i pełne zaangażowanie w realizację projektu.
Prezes Zarządu - Maciej Kalestyński
Storwork

Storwork Sp. z o.o.

Jesteśmy startupem z branży IT. Polecamy firmę Sekwencja jako partnera do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Dzięki współpracy z Ekspertami przedsiębiorstwa zdobyliśmy dofinansowanie na zakup usług badawczo-rozwojowych, które doprowadziły nas do opracowania nowej usługi – innowacyjnego narzędzia do informatyzacji procesów. Sekwencja jest firmą godną polecenia. Jej Eksperci wyróżniają się wysoką wiedzą merytoryczną w tematyce pozyskania i rozliczania dotacji.
Prezes Zarządu Krzysztof Sikorski

ALKOPOLIGAMIA (O.G. WITOLD MICHALAK)

Nasze przedsiębiorstwo działa w branży muzycznej oraz odzieżowej. Dziękujemy firmie Sekwencja za profesjonalne doradztwo, które obejmowało m.in. analizę sytuacji przedsiębiorstwa, badanie oczekiwań klientów a także opracowanie strategii marketingowej. Sekwencja zrealizowała usługi doradcze w sposób w pełni kompleksowy i profesjonalny. Dzięki temu zdobyliśmy nowych klientów, nowe rynki a także zwiększyliśmy swoje przychody.
Właściciel – Witold Michalak

Enerace Sp. zo.o.

Nasze przedsiębiorstwo, przy wsparciu spółki Sekwencja, uzyskało dofinansowanie na realizację projektu wdrożenia innowacji procesowej w postaci dedykowanego oprogramowania do automatyzacji procesów usprawniających obsługę klientów oraz automatyzacji innych czynności na platformie Enerace online. Sekwencja udzieliła nam wsparcia zarówno na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej jak i przy procesie rozliczania projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy i świadczonych usług. Z wielką chęcią rekomendujemy spółkę Sekwencja jako profesjonalnego doradcę i solidnego partnera, która podczas współpracy wykazała się zrozumieniem naszych potrzeb.
Członek Zarządu – Wojciech Nowotnik

MGF Projekt Sp. z o.o.

Firma MGF Projekt Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu linii technologicznych służących rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością pogórniczą. Przy współpracy z Sekwencją przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie projektu B+R. W trakcie realizacji usługi, Sekwencja wykazała się profesjonalizmem w organizacji pracy oraz wiedzą merytoryczną w zakresie planowania projektu B+R i wdrażania jego rezultatów, co skutkowało sukcesem w pozyskaniu dotacji. Eksperci z ramienia Sekwencji świadczą swoje usługi z zachowaniem wszystkich standardów dobrej współpracy. Dlatego też z przyjemnością rekomendujemy firmę Sekwencja jako solidnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu – Tomasz Piskorz

drukuje.to Sp. z o.o.

Przy pomocy firmy Sekwencja nasze przedsiębiorstwo drukuje.to Sp. z o.o. zostało zarekomendowane do uzyskania dofinansowania na realizację projektu opracowania wdrożenia innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych. Eksperci wykazali się szeroką wiedzą merytoryczną co przyczyniło się do pozyskania środków unijnych i ułatwiło współpracę. Spółka Sekwencja udzieliła nam również wsparcia przy rozliczaniu projektu. Rekomendujemy Sekwencję jako solidnego i profesjonalnego partnera w pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Eksperci z ramienia Sekwencji wykazują się dobrą organizacją pracy i udzielają wsparcia na etapie realizacji i rozliczania projektu.
Prezes Zarządu – Jacek Sidzina
Wybrane Case Studies
drukuje.to

drukuje.to

Sprawdź jak pomogliśmy spółce drukuje.to pozyskać dotacje na cyfryzację firmy – opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych.
Dowiedz się więcej
znanylekarz.pl

znanylekarz.pl

Sprawdź jak pomogliśmy spółce Znany Lekarz pozyskać dotacje na cyfryzację, która została wykorzystana na stworzenie i wdrożenie inteligentnego, dedykowanego systemu klasy B2B, automatyzującego procesy zachodzące między firmą, a jej partnerami biznesowymi.
Dowiedz się więcej
Fabelo Sp. z o.o.

Fabelo Sp. z o.o.

Przy naszym wsparciu spółka Fabelo pozyskała dofinansowanie unijne na zakup usług doradczych dotyczących profesjonalnego procesu wzorniczego oraz środków trwałych niezbędnych do uruchomienia linii produkcyjnej obuwia specjalistycznego.
Dowiedz się więcej
Storwork

Storwork

W ramach naszego Funduszu Venture Capital wspieramy osoby posiadające pomysł na innowacyjny biznes. Zobacz jak pomogliśmy spółce Storwork przejść od koncepcji do założenia firmy oferującej narzędzie do budowania aplikacji biznesowych.
Dowiedz się więcej
Grupa Producentów Klasa

Grupa Producentów Klasa

Sprawdź jak pomogliśmy firmie Grupa Producentów „KLASA” pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy i uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej do liofilizacji owoców i ziół, a obecnie kompleksowo wspieramy ją w rozliczaniu dotacji przyznanej przez NCBR.
Dowiedz się więcej
Plantway

Plantway

Zobacz jak kompleksowo wspieraliśmy spółkę Plantway w pozyskaniu dotacji, a następnie w rozliczeniu projektu, którego rezultatem było uruchomienie nowej linii produkcyjnej żywności wegańskiej i wprowadzenie na rynek trzech rodzajów analogów mięsa.
Dowiedz się więcej
Witpol Sp. z o.o.

Witpol Sp. z o.o.

Sprawdź jak pomogliśmy spółce Witpol pozyskać fundusze unijne na wdrożenie wyników prac B+R w postaci przeprowadzenia prac budowlanych oraz zakupu linii technologicznej do produkcji innowacyjnych napojów roślinnych.
Dowiedz się więcej
Ivolve

Ivolve

Sprawdź jak pomogliśmy spółce Ivolve pozyskać bon na innowacje, a następnie prawidłowo i skutecznie rozliczyć projekt, który polegał na zakupie usługi B+R służącej opracowaniu nowego projektu wzorniczego i wdrożeniu nowego produktu w postaci automatycznego dyspensera leków.
Dowiedz się więcej
Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie

Choć naszą specjalnością są dotacje B+R oraz inwestycyjne, możemy się również pochwalić skutecznością w zarządzaniu projektami miękkimi finansowanymi z EFS. Przykład? Pozyskaliśmy dotacje dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie, a następnie wspieraliśmy Klienta w prawidłowym rozliczeniu dofinansowania. Poznaj szczegóły.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas