Dotacje na badania i rozw贸j

Kategoria badania i rozw贸j obejmuje dotacje, z kt贸rych mo偶liwe jest finansowanie prowadzenia prac badawczo-聽rozwojowych oraz inwestycji w infrastruktur臋 B+R. Dotacje unijne na badania i rozw贸j pozwalaj膮 sfinansowa膰 szeroki zakres wydatk贸w, w szczeg贸lno艣ci: koszty wynagrodze艅 personelu B+R, koszty zakupu surowc贸w, materia艂贸w i drobnego sprz臋tu laboratoryjnego, koszty amortyzacji aparatury badawczej wykorzystywanej na potrzeby projektu, koszty us艂ug zewn臋trznych (podwykonawstwa) czy koszty zakupu 艣rodk贸w trwa艂ych. Szczeg贸艂owy katalog koszt贸w kwalifikowanych okre艣lany jest ka偶dorazowo w dokumentacji konkursowej. Sprawd藕 aktualne nabory i podnie艣 innowacyjno艣膰 i konkurencyjno艣膰 swojej firmy w oparciu o granty na badania i rozw贸j.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Zakup us艂ug badawczych – Ma艂e projekty B+R – FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Nab贸r do 11.12.2023
Pozosta艂o 7 dni
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Zakup us艂ug badawczych - Ma艂e projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy mo偶liwo艣ci zakupienia przez przedsi臋biorc贸w us艂ug badawczo-rozwojowych zwi膮zanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, us艂ugi czy technologii produkcji wraz z mo偶liwo艣ci膮 testowania. Konkurs startuje 31 pa藕dziernika 2023 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Prace B+R i infrastruktura B+R w M艢P – Infrastruktura B+R przedsi臋biorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nab贸r do 14.12.2023
Pozosta艂o 10 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsi臋biorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansowa膰 mo偶na b臋dzie przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 B+R przedsi臋biorstw. O wsparcie ubiega膰 si臋 mog膮 przedsi臋biorcy w szczeg贸lno艣ci z sektora M艢P. Dofinansowaniem obj臋te s膮 2 typy projekt贸w: 1. Infrastruktura B+R w M艢P oraz 2. Prace B+R w M艢P. Do koszt贸w kwalifikowanych zalicza si臋 koszty 艣rodk贸w trwa艂ych, w艂asno艣ci niematerialnych i prawnych nale偶膮cych do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodze艅, bada艅, aparatury naukowo-badawczej, materia艂贸w i dostaw, budynk贸w i grunt贸w, a tak偶e uzupe艂niaj膮co wydatki na podnoszenie kompetencji pracownik贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowe projekty B+R przedsi臋biorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.1)

Nab贸r do 29.12.2023
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Kompleksowe projekty B+R przedsi臋biorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.1) to dotacja, kt贸ra obejmuje kompleksowym wsparciem ca艂y proces powstawania innowacji od pomys艂u do wdro偶enia. Przedsi臋biorcy w ramach dotacji mog膮 realizowa膰 modu艂owe projekty w zale偶no艣ci od zidentyfikowanych potrzeb. Oferowane jest finansowanie w ramach 5 modu艂贸w: modu艂 B+R (modu艂 obowi膮zkowy), Zaplecze badawczo-rozwojowe, Prace przedwdro偶eniowe, Wdro偶enie wynik贸w B+R, Rozw贸j kompetencji. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony 31 pa藕dziernika 2023.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Bony na innowacje dla M艢P – FE dla Ma艂opolski (1.2)

Nab贸r do 08.01.2024
Pozosta艂o 35 dni
Wielko艣膰 dotacji
255 000,00 PLN
Bony na innowacje dla M艢P - FE dla Ma艂opolski (1.2) to dzia艂anie, kt贸re obejmuje wsparciem zakup przez M艢P us艂ug badawczo-rozwojowych oraz us艂ug proinnowacyjnych, zwi膮zanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego (lub ich po艂膮czenia), kt贸ry r贸偶ni si臋 znacz膮co od wcze艣niejszych produkt贸w lub proces贸w biznesowych przedsi臋biorstwa i kt贸ry zostanie wprowadzony do u偶ytku przez przedsi臋biorstwo. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony 30 pa藕dziernika.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 10.01.2024
Pozosta艂o 37 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. W ramach dzia艂ania mo偶na realizowa膰 typy projektu 1a - dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w oraz 1b - rozw贸j infrastruktury B+R przedsi臋biorstw. Wniosek o dofinansowanie mo偶e dotyczy膰 jednego lub obu typ贸w projektu 艂膮cznie. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 czterech nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie innowacji i wynik贸w prac B+R (z mo偶liwo艣ci膮 wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych) – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 15.01.2024
Pozosta艂o 42 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja obejmuje wsparcie na wdro偶enie innowacji i wynik贸w prac B+R dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa 艂贸dzkiego. Finansowane b臋d膮 projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzaj膮ce innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne b膮d藕 wdro偶enie wynik贸w prac B+R. Nab贸r startuje w grudniu 2023 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty badawczo-rozwojowe przedsi臋biorstw – Inwestycje przedsi臋biorstw w badania i innowacje – FE dla 艁贸dzkiego (1.2)

Nab贸r do 23.01.2024
Pozosta艂o 50 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Projekty badawczo-rozwojowe przedsi臋biorstw - Inwestycje przedsi臋biorstw w badania i innowacje - FE dla 艁贸dzkiego (1.2) to dotacja pozwalaj膮ca przedsi臋biorcom pozyska膰 艣rodki na realizacj臋 projekt贸w badawczo-rozwojowych w tym opracowanie prototyp贸w, demonstracje, opracowanie projekt贸w pilota偶owych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produkt贸w oraz proces贸w, zakup wynik贸w prac B+R, budow臋, przebudow臋, rozbudow臋 czy modernizacj臋 infrastruktury B+R, wdro偶enie wynik贸w prac B+R oraz kompetencje zwi膮zane z pracami B+R dla pracownik贸w i os贸b zarz膮dzaj膮cych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w infrastruktur臋 B+R oraz projekty modu艂owe wsparcia dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw – Badania i Innowacje – FE dla Lubuskiego (1.1)

Nab贸r do 31.01.2024
Pozosta艂o 58 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Konkurs umo偶liwia realizacj臋 jednego z nast臋puj膮cych typ贸w projektu. W ramach typu II przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 dotacje na inwestycje w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮 przedsi臋biorstw niezb臋dn膮 do prowadzenia prac przemys艂owych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast typ III obejmuje modu艂owe wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw w ramach modu艂贸w prace B+R, wdro偶enie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja i kompetencje, przy czym modu艂 prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny. Pozosta艂e modu艂y s膮 fakultatywne i wybierane w ramach projektu wed艂ug potrzeb przedsi臋biorcy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nab贸r do 08.02.2024
Pozosta艂o 66 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
艢cie偶ka SMART to dotacja, kt贸ra obejmuje wsparciem realizacj臋 projekt贸w modu艂owych w zakresie rozwoju dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Nab贸r dedykowany jest konsorcjom. Dost臋pne modu艂y obejmuj膮 modu艂y obligatoryjne takie jak modu艂 B+R oraz wdro偶enie innowacji oraz modu艂y fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsi臋biorstw, internacjonalizacj臋 oraz kompetencje.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 08.02.2024
Pozosta艂o 66 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Granty na badania i rozw贸j 鈥 dost臋pne mo偶liwo艣ci

艢rodki na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych mo偶na pozyska膰 z wielu 藕r贸de艂. Kluczowym 藕r贸d艂em s膮 fundusze europejskie rozdzielane w konkursach organizowanych na poziomie regionalnym, krajowym oraz zarz膮dzanych centralnie z poziomu Komisji Europejskiej. W perspektywie 2021-2027 na poziomie krajowym dedykowanym programem zorientowanym na zwi臋kszanie potencja艂u w zakresie bada艅 i innowacji jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Bud偶et FENG wynosi blisko 8 mld euro, z czego ponad po艂owa zostanie przekazana stricte na wsparcie dzia艂alno艣ci B+R w przedsi臋biorstwach. Na poziomie krajowym 艣rodki rozdzielane s膮 przez Instytucje Po艣rednicz膮ce takie jak NCBR czy PARP. Konkursy o charakterze B+R og艂aszane s膮 r贸wnie偶 w ramach Regionalnych Program贸w Operacyjnych 鈥 tu mo偶liwo艣膰 startu jest uzale偶niona od realizacji projektu w danym wojew贸dztwie. O dotacje na badania i rozw贸j mo偶na tak偶e aplikowa膰 bezpo艣rednio do Komisji Europejskiej. W艂a艣ciwym programem w tym zakresie jest Horyzont Europa o bud偶ecie wynosz膮cym 95,5 mld euro. Inn膮 mo偶liwo艣ci膮 wsparcia dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej s膮 ulgi i zwolnienia podatkowe (ulga B+R, ulga na prototyp, IP Box). Wi臋cej informacji na ten temat ch臋tnie udziel膮 nasi Konsultanci.

Dotacja na badania 鈥 kto mo偶e ubiega膰 si臋 o 艣rodki?

O dotacje na badania i rozw贸j co do zasady mog膮 ubiega膰 si臋 wszystkie przedsi臋biorstwa niezale偶nie od wielko艣ci. Projekty mo偶na realizowa膰 samodzielnie lub w konsorcjum z udzia艂em przedsi臋biorstw, organizacji pozarz膮dowych lub organizacji badawczych (jednostki naukowe, instytuty badawcze). Cz臋艣膰 dzia艂a艅 w pewien spos贸b warunkuje start du偶ych przedsi臋biorstw np. obliguj膮c je do wsp贸艂pracy z M艢P.

Dotacje na badania i rozw贸j 鈥 jakie koszty mo偶na dofinansowa膰?

Katalog koszt贸w mo偶liwych do sfinansowania w konkursach badawczo-rozwojowych jest bardzo szeroki i obejmuje przede wszystkim: koszty wynagrodze艅 kadry badawczej zaanga偶owanej do projektu (koszty brutto brutto tj. z pozap艂acowymi kosztami pracodawcy takimi jak m.in. sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne czy PPK), koszty podwykonawstwa, koszty aparatury badawczej, koszty materia艂贸w, surowc贸w, drobnego sprz臋tu laboratoryjnego czy element贸w do budowy prototypu. W projektach o charakterze B+R zwykle istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 finansowanie koszt贸w prac przedwdro偶eniowych np. koszt贸w: certyfikacji, obj臋cia rezultatu projektu prawem ochronnym, opracowania dokumentacji wdro偶eniowej czy przeprowadzenia bada艅 rynku. Szczeg贸艂owy katalog koszt贸w kwalifikowanych jest zawsze publikowany w dokumentacji konkursowej w momencie og艂oszenia naboru dla danego dzia艂ania.

Fundusze na badania i rozw贸j w nowej perspektywie finansowej

W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) przedsi臋biorcy mog膮 jednocze艣nie ubiega膰 si臋 o wsparcie na prowadzenie prac B+R oraz dotacj臋 na wdro偶enie, zielone inwestycje, cyfryzacj臋, internacjonalizacj臋, inwestycj臋 w aparatur臋 badawcz膮 czy podnoszenie kompetencji pracownik贸w i kadry zarz膮dzaj膮cej. Wszystko to w ramach jednego projektu, bez konieczno艣ci sk艂adania kilku oddzielnych wniosk贸w. Program FENG, z kt贸rego przede wszystkim b臋d膮 finansowane dotacje na badania, zak艂ada bowiem wsparcie modu艂owe. Obowi膮zkowy modu艂 鈥 dla M艢P prace B+R lub wdro偶enie wynik贸w bada艅, du偶e przedsi臋biorstwa s膮 zobligowane do realizacji prac badawczych w projekcie 鈥 mo偶esz dowolnie uzupe艂ni膰 o dodatkowe elementy. Dzi臋ki takiemu rozwi膮zaniu mo偶esz w ramach jednego projektu przej艣膰 od etapu prac nad rozwi膮zaniem do jego komercjalizacji!