Dotacje na Cyfryzacj臋

Rewolucja cyfrowa stawia przed przedsi臋biorcami nowe wyzwania. Niezale偶nie od bran偶y, firmy, aby pozosta膰 konkurencyjne, musz膮 zmienia膰 sw贸j model biznesowy na cyfrowy. Zakup us艂ug programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego czy zakup 艣rodk贸w trwa艂ych, w tym sprz臋tu komputerowego, automatyzacja i robotyzacja czy wdro偶enie innowacyjnej technologii to tylko przyk艂ady na wsparcie transformacji cyfrowej, kt贸re mo偶esz finansowa膰 przy wsp贸艂udziale funduszy europejskich. W ramach nowej perspektywy finansowej dofinansowanie na cyfryzacj臋 firmy b臋dzie mo偶na w szczeg贸lno艣ci pozyska膰 z programu FENG. Projekty zwi膮zane z cyfryzacj膮 przedsi臋biorstw przewidziano r贸wnie偶 w regionalnych programach operacyjnych oraz w KPO. W programach uwzgl臋dniono zar贸wno cyfryzacj臋 du偶ych przedsi臋biorstw, jak i wsparcie M艢P. Sprawd藕, o jakie 艣rodki mo偶esz si臋 ubiega膰 – poznaj dotacje na cyfryzacj臋.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 10 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Cyfrowe M艢P – FE dla Warmii i Mazur (1.12)

Nab贸r do 23.07.2024
Pozosta艂o 33 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 050 000,00 z艂
Zakres wsparcia obejmuje dzia艂ania przedsi臋biorstw w zakresie produkcji i us艂ug opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzacja i robotyzacja proces贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 61 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 72 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych - Gospodarka w transformacji - FE dla 艁贸dzkiego (9.1) obejmuje wsparciem rozw贸j us艂ug zwi膮zanych z udost臋pnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemys艂owych (g贸rniczych i pog贸rniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jako艣ci baz danych. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony w lipcu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M艢P

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 72 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2)

Nab贸r do 26.09.2024
Pozosta艂o 98 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
W ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2) planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdra偶ania rozwi膮za艅 automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczyni膰 si臋 do zwi臋kszenia odporno艣ci M艢P na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 na koszty nabycia 艣rodk贸w trwa艂ych, oprogramowania patent贸w, know-how, rob贸t i materia艂贸w budowalnych czy koszty us艂ug doradczych zwi膮zanych z przeprowadzeniem audytu, opracowaniem mapy drogowej, koszty us艂ug szkoleniowych oraz koszty ustanowienia zaliczki i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie rozwi膮za艅 w zakresie Przemys艂u 4.0 – Konkurencyjno艣膰 M艢P – FE dla 艁贸dzkiego (1.5)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 102 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 000 000,00 PLN
Dotacja obejmuje wsparciem finansowym wdro偶enie rozwi膮za艅 specjalistycznych rozwi膮za艅 cyfrowych w kierunku przemys艂u 4.0 i gospodarki opartej na danych dla przedsi臋biorstw M艢P z wojew贸dztwa 艁贸dzkiego. Wspierane b臋d膮 m.in. automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsi臋biorstw.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 24.10.2024
Pozosta艂o 126 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Proinnowacyjne us艂ugi doradcze dla M艢P (vouchery) – Zwi臋kszenie potencja艂u M艢P i rozw贸j regionalnego ekosystemu innowacji – FE dla 艢wi臋tokrzyskiego (1.5)

Nab贸r do 01.12.2024
Pozosta艂o 164 dni
Dotacja Proinnowacyjne us艂ugi doradcze dla M艢P (vouchery) - Zwi臋kszenie potencja艂u M艢P i rozw贸j regionalnego ekosystemu innowacji - FE dla 艢wi臋tokrzyskiego (1.5) ma na celu zwi臋kszenie potencja艂u M艢P i rozw贸j regionalnego ekosystemu innowacji. W ramach dotacji mo偶liwy jest zakup proinnowacyjnych us艂ug doradczych dla M艢P (w formie voucheru) jako elementu systemu zach臋t do dzia艂alno艣ci B+R i innowacyjnej. Instrument stanowi膰 b臋dzie wsparcie M艢P z zastosowaniem mechanizmu popytowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw (M艢P) lub konsorcj贸w przedsi臋biorstw z jednostkami badawczymi wynikaj膮ce z potrzeb zg艂aszanych przez przedsi臋biorstw – Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach (cs 6.i) – FE dla Wielkopolskiego (10.2)

Nab贸r do 31.12.2024
Pozosta艂o 194 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw (M艢P) lub konsorcj贸w przedsi臋biorstw z jednostkami badawczymi wynikaj膮ce z potrzeb zg艂aszanych przez przedsi臋biorstw - Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach (cs 6.i) - FE dla Wielkopolskiego (10.2) przeznaczona jest dla wielkopolskich przedsi臋biorstw na realizacje modu艂owych projekt贸w badawczo-rozwojowych. Modu艂y obligatoryjne to prace B+R lub infrastruktura B+R, a modu艂y fakultatywne to wdro偶enie wynik贸w prac B+R, cyfryzacja, kompetencje, zielone technologie oraz internacjonalizacja. Elementem pomocniczym projektu B+R jest Automatyzacja i robotyzacja.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Polskie firmy coraz ch臋tniej inwestuj膮 w rozwi膮zania informatyczne wspieraj膮ce procesy transformacji cyfrowej. Blisko jedna trzecia przedsi臋biorstw deklaruje, 偶e poziom ich nak艂ad贸w inwestycyjnych na nowe rozwi膮zania cyfrowe zwi膮zane z elektronik膮 i informatyk膮 wzr贸s艂 na przestrzeni ostatnich lat (raport G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego z 2020 r.). Wci膮偶 daleko nam jednak do poziomu cyfryzacji typowego dla kraj贸w Europy Zachodniej. Polska zajmuje 24 w rankingu DESI (Indeks gospodarki cyfrowej i spo艂ecze艅stwa cyfrowego, dane za rok 2022), w ostatnich 5 latach przekroczyli艣my jednak w ko艅cu 艣redni膮 unijn膮, co pokazuje, 偶e jako kraj powoli zmniejszamy dystans dziel膮cy nas od pozosta艂ych pa艅stw cz艂onkowskich. Dlatego te偶 du偶a cz臋艣膰 bud偶etu Funduszy Europejskich dla Polski na lata 2021-2027 zosta艂a przeznaczona w艂a艣nie na wspieranie cyfrowej transformacji przedsi臋biorstw. Firmy mog膮 ubiega膰 si臋 o pieni膮dze na wdra偶anie nowoczesnych technologii Przemys艂u 4.0 takich jak np. Internet Reczy (IoT), sztuczna inteligencja czy przetwarzanie w chmurze, celem poprawy wydajno艣ci i efektywno艣ci. Ponadto dotacje na cyfryzacje czy bony na cyfryzacj臋 przewiduj膮 wsparcie „mi臋kkie” w formie dofinansowania 艣wiadczenia us艂ug przez tzw. huby innowacji cyfrowych. To podmioty, kt贸re specjalizuj膮 si臋 w dzia艂alno艣ci szkoleniowej i doradczej dotycz膮cej nowoczesnych technologii IT, a tak偶e pomocy we wdra偶aniu zmian technologicznych w firmach.

Programy dotacyjne na cyfryzacj臋 firmy w FENG

W programie FENG wsparcie na informatyzacj臋 przedsi臋biorstw przewidziano w dw贸ch Priorytetach:

  • Firmy mog膮 ubiega膰 si臋 o dotacje na cyfryzacj臋 uzupe艂niaj膮c projekt o charakterze B+R o dodatkowy modu艂 鈥瀋yfryzacja鈥. Warunkiem skorzystania z modu艂u fakultatywnego jest realizacja jednego z modu艂贸w obowi膮zkowych 鈥 鈥瀙race B+R鈥 lub 鈥瀢dro偶enie innowacji鈥. Dla du偶ych przedsi臋biorstw modu艂 B+R jest zawsze obligatoryjny. Natomiast je艣li interesuje Ci臋 wsparcie M艢P, program FENG pozwala na realizacj臋 projektu inwestycyjnego w oparciu o posiadane ju偶 wyniki prac B+R. Bazuj膮c na do艣wiadczeniach z poprzedniej perspektywy finansowej (2014-2020) i uwagach zg艂aszanych przez samych przedsi臋biorc贸w, w programie FENG wprowadzono mo偶liwo艣膰 realizowania kompleksowych projekt贸w sk艂adaj膮cych si臋 z modu艂贸w. Teraz sk艂adaj膮c jeden wniosek, mo偶esz dofinansowa膰 zupe艂nie r贸偶ne kategorie koszt贸w, w tym np. zakup aparatury badawczej oraz transformacj臋 cyfrow膮 przedsi臋biorstwa. Dla Ciebie oznacza to same korzy艣ci w postaci ograniczenia formalno艣ci i u艂atwienia 艣cie偶ki aplikacji! Na co mo偶esz przeznaczy膰 pieni膮dze pozyskane z modu艂u 鈥瀋yfryzacja鈥? Mo偶liwo艣ci jest wiele m.in. na podniesienie poziomu cyberbezpiecze艅stwa w przedsi臋biorstwie, digitalizacj臋 produkcji i proces贸w w przedsi臋biorstwie (sfinansowa膰 mo偶na np. automatyzacj臋 i robotyzacj臋 linii produkcyjnej, wytworzenie oprogramowania, wdro偶enie innowacyjnej technologii Internetu Rzeczy, stworzenie cyfrowego bli藕niaka) czy cyfryzacj臋 dla modelu biznesowego. Katalog koszt贸w kwalifikowanych w module 鈥瀋yfryzacja鈥 jest bardzo szeroki i obejmuje zar贸wno koszty specjalistycznych us艂ug doradczych (np. doradztwo w zakresie poprawy cyberbezpiecze艅stwa), jak i koszty inwestycyjne, w szczeg贸lno艣ci koszty sprz臋tu i aparatury (komputer贸w, nowoczesnych urz膮dze艅 automatyzuj膮cych np. proces pakowania) oraz nabycia nieruchomo艣ci zabudowanych i niezabudowanych. Kwalifikowa膰 mo偶na r贸wnie偶 szereg koszt贸w operacyjnych np. koszty wynagrodze艅 os贸b zaanga偶owanych w realizacj臋 projektu, koszty zakupu specjalistycznego oprogramowania czy koszty zakupu patent贸w s艂u偶膮cych transformacji cyfrowej przedsi臋biorstwa. Wskazane powy偶ej wydatki nie wyczerpuj膮 katalogu koszt贸w, kt贸re podlegaj膮 dofinansowaniu projekt贸w. Wspieranie kompleksowych projekt贸w sk艂adaj膮cych si臋 z modu艂贸w przewidziano w I Priorytecie FENG (Wsparcie dla przedsi臋biorc贸w) o bud偶ecie w wysoko艣ci 4,35 mld euro. Chcesz pozna膰 wszystkie projekty zwi膮zane z cyfryzacj膮? Ju偶 teraz skontaktuj si臋 z nami!
  • Fundusze na dofinansowanie na cyfryzacj臋 firmy zarezerwowano r贸wnie偶 w II Priorytecie FENG (艢rodowisko przyjazne innowacjom), gdzie do podzia艂u jest 2,65 mld euro. W priorytecie tym poza bezpo艣rednimi dotacjami dla przedsi臋biorstw przewidziano tak偶e wspieranie ca艂ego ekosystemu innowacji cyfrowych tj. Europejskich Hub贸w Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs 鈥 EDIH) i Centr贸w test贸w i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence 鈥 TEF AI), kt贸rych zadaniem b臋dzie dostarczanie wysokiej jako艣ci specjalistycznych us艂ug przedsi臋biorstwom, zw艂aszcza z sektora M艢P.

Dotacje unijne na e-zdrowie

W perspektywie 2021-2027 przewidziane zosta艂y tak偶e znaczne fundusze na przedsi臋wzi臋cia wpisuj膮ce si臋 w obszar e-zdrowia. Dofinansowanie tego typu dzia艂a艅 zak艂ada program m.in. operacyjny Fundusze Europejskie na Rozw贸j Cyfrowy. Wspieranie projekt贸w z obszaru e-zdrowia, w tym w szczeg贸lno艣ci zorientowanych na zwi臋kszanie dost臋pno艣ci i jako艣ci e-us艂ug z zakresu ochrony zdrowia czy cyfryzacj臋 zasob贸w, przewidziano tak偶e w Regionalnych Programach Operacyjnych. Na szczeblu regionalnym mo偶liwe jest pozyskanie dofinansowania projekt贸w informatycznych s艂u偶膮ce realizacji tych cel贸w. Sprawd藕 w naszej wyszukiwarce dotacji ofert臋 w Twoim regionie!

Pozyskaj dotacj臋 na cyfryzacj臋 dla przedsi臋biorstwa

Chcesz pozyska膰 dofinansowanie na cyfryzacj臋 firmy? Potrzebujesz 艣rodk贸w na automatyzacj臋 i cyfryzacj臋 przedsi臋biorstwa, nowe rozwi膮zania cyfrowe, specjalistyczne oprogramowanie, a mo偶e inne procesy transformacji cyfrowej? Poznaj dost臋pne 藕r贸d艂a finansowania i aplikuj o du偶e pieni膮dze. Wszystkie niezb臋dne informacje o terminach nabor贸w wniosk贸w oraz warunkach, jakie nale偶y spe艂ni膰, znajdziesz na podstronach po艣wi臋conych konkretnym dzia艂aniom. Potrzebujesz indywidualnej konsultacji z naszymi ekspertami? Skorzystaj z formularza kontaktowego!