Badania i rozwój

Wsparcie prac B+R realizowane przez przedsiębiorstwa - Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R - FE dla Świętokrzyskiego (1.2)

Dotacja przeznaczona jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów (w tym z udziałem organizacji badawczych) na wsparcie prac B+R (obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe z wyłączeniem badań podstawowych) mających na na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
26.08.2024
Koniec składania wniosków
07.10.2024

Przedmiotem dotacji jest wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa, mających na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), duże przedsiębiorstwa, konsorcja naukowo-przemysłowe i partnerstwa prowadzące swoją działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na wsparcie prac B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe z wyłączeniem badań podstawowych) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym z udziałem organizacji badawczych) mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Dodatkowe informacje

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 25 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 22.05.2024
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas