Dotacje UE w dolno艣l膮skie

Polska otrzyma艂a fundusze od Komisji Europejskiej, kt贸re zostan膮 podzielone na 2 segmenty 鈥 60% zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym, a 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo zosta艂o zobligowane do przygotowania w艂asnego programu uwzgl臋dniaj膮cego potrzeby rozwojowe regionu. Fundusze Europejskie dla Dolnego 艢l膮ska 2021-2027 鈥 tak nazywa si臋 program, z kt贸rego w najbli偶szych latach b臋d膮 mogli korzysta膰 dolno艣l膮scy przedsi臋biorcy. 殴r贸d艂ami jego finansowania b臋d膮: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Spo艂eczny+ (EFS+). Dodatkowo na Dolny 艢l膮sk trafi ponad 550 mln euro z nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). 艁膮cznie w regionie do wykorzystania b臋dzie blisko 11 mld z艂, co stanowi najwi臋kszy w historii Dolnego 艢l膮ska bud偶et unijny. Dolno艣l膮scy przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o wsparcie m.in. na prowadzenie dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej, internacjonalizacj臋 i promocj臋 marki na zagranicznych rynkach, wdra偶anie innowacyjnych rozwi膮za艅 czy transformacj臋 cyfrow膮. Wsparcie b臋dzie udzielane g艂贸wnie w formie dotacji bezzwrotnych. Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu i wielko艣ci przedsi臋biorstwa. W przypadku projekt贸w inwestycyjnych, poziom wsparcia wyznacza aktualna mapa pomocy regionalnej i dla inwestycji realizowanych na Dolnym 艢l膮sku wynosi od 15% do 25%. Inwestycje realizowane przez M艢P b臋d膮 otrzymywa膰 dodatkow膮 premi臋.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Premie dla m艂odych rolnik贸w (WPR I.11)

Nab贸r do 29.09.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach dzia艂ania przyznaje si臋 na rozpoczynanie i rozw贸j dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie przez m艂odych rolnik贸w w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produkt贸w rolnych lub przygotowania do sprzeda偶y nieprzetworzonych produkt贸w rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji b臋d膮 wspierane inwestycje w 艣rodki trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Zyska膰 mo偶na do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie p艂atno艣ci rycza艂towej (premii) w dw贸ch ratach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 118 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 57 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 163 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 134 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w grudniu 2023 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w dzia艂alno艣膰 B+R oraz wdra偶anie innowacji zwi臋kszaj膮cych potencja艂 RSI – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4)

Nab贸r do 25.04.2024
Pozosta艂o 204 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Inwestycje w dzia艂alno艣膰 B+R oraz wdra偶anie innowacji zwi臋kszaj膮cych potencja艂 RSI - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) to dotacja obejmuj膮ca wsparciem przedsi臋biorstwa M艢P, du偶e przedsi臋biorstwa pod warunkiem wsp贸艂pracy z M艢P oraz konsorcja naukowo-przemys艂owe. Dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdro偶enie wynik贸w prac B+R dodatkowo wraz z komponentem rozwoju kwalifikacji oraz inwestycji w infrastruktur臋 B+R. Nab贸r startuje 28 marca 2024r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zwi臋kszenie dost臋pu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nab贸r do 18.10.2023
Pozosta艂o 14 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projekt贸w realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegaj膮cych na budowie sieci NGA. Przedsi臋biorcy telekomunikacyjni mog膮 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na budow臋 sieci szerokopasmowych na terenach, na kt贸rych dost臋p do Internetu jest utrudniony. Realizowane b臋d膮 dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce jak najszerszy dost臋p do sieci szerokopasmowych przy jak najwy偶szych parametrach technicznych. Wspierane b臋d膮 rozwi膮zania technologiczne zapewniaj膮ce skalowalno艣膰 sieci do pr臋dko艣ci gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniej膮cej infrastruktury telekomunikacyjnej celem b臋dzie dostosowanie sieci do osi膮gni臋cia przepustowo艣ci co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 88 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 A dzia艂ania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne spo艂eczno艣ci energetycznych na rozw贸j istniej膮cych klastr贸w energii, sp贸艂dzielni energetycznych聽lub nowych spo艂eczno艣ci energetycznych dzia艂aj膮cych w zakresie OZE. Nab贸r wniosk贸w ruszy 19 wrze艣nia 2023 roku. Maksymalna warto艣膰 dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln z艂, na jedn膮 sp贸艂dzielni臋 energetyczn膮 - 400 tys. z艂, a na jedno przedsi臋wzi臋cie zg艂oszone przez JST - 1,5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo Dolno艣l膮skie ze stolic膮 we Wroc艂awiu jest po艂o偶one na po艂udniowym zachodzie Polski. Dolny 艢l膮sk zamieszkuje oko艂o 2,9 mln os贸b. Wojew贸dztwo graniczy z Czechami i Niemcami. W艣r贸d najwi臋kszych miast znajduj膮 si臋: Wroc艂aw, Wa艂brzych i Legnica. W 2021 roku kontynuowany by艂 trend wzrostu og贸lnej liczby podmiot贸w zarejestrowanych w rejestrze REGON w wojew贸dztwie dolno艣l膮skim. Wed艂ug stanu na 31 grudnia 2021 r. by艂o ich 411 tys., o 14,9 tys. wi臋cej ni偶 w 2020 r. (wzrost o 3,8%). Pod wzgl臋dem liczby podmiot贸w gospodarczych wojew贸dztwo dolno艣l膮skie zajmowa艂o 5 lokat臋 w kraju. Najwi臋cej podmiot贸w w wojew贸dztwie dolno艣l膮skim zarejestrowanych by艂o w nast臋puj膮cych sekcjach PKD: handel; naprawa pojazd贸w samochodowych 鈥 78,6 tys. (19,1%), budownictwo 鈥 54,9 tys. (13,4%) oraz obs艂uga rynku nieruchomo艣ci 鈥 46,2 tys. (11,2%).

W 2023 r. Dolny 艢l膮sk mo偶e si臋 poszczyci膰 rekordowym bud偶etem w wysoko艣ci 2 miliard贸w 274 milion贸w z艂otych oraz brakiem deficytu. Najwi臋cej pieni臋dzy samorz膮d wojew贸dztwa przeznaczy w 2023 r. na transport, ochron臋 zdrowia i rozw贸j regionalny. Jest to bud偶et proinwestycyjny, kt贸ry umo偶liwi przeprowadzenie szeregu inicjatyw zwi臋kszaj膮cych w efekcie poziom PKB w regionie. W opublikowanym w 2020 roku raporcie 鈥濸otencja艂 Innowacyjno艣ci Region贸w鈥 przygotowanym przez Bank Millennium, wojew贸dztwo dolno艣l膮skie po raz kolejny zaj臋艂o 3 miejsce w skali kraju. Pod wzgl臋dem gospodarczym dolno艣l膮skie zajmuje wysok膮 pozycj臋 w kraju 鈥 w 2021 r. mia艂o 8,4 proc. udzia艂u w tworzeniu polskiego PKB. Poziom PKB per capita (na 1 mieszka艅ca) w 2021 r. wyni贸s艂 76 186 z艂 (110,3% 艣redniej krajowej). Wed艂ug wielko艣ci nak艂ad贸w na B+R w 2020 r. Dolny 艢l膮sk zaj膮艂 3 miejsce (2365,5 mln z艂).

Fundusze unijne na Dolnym 艢l膮sku 鈥 jaki bud偶et?

Pula 艣rodk贸w przyznanych przez Komisj臋 Europejsk膮 Polsce podzielona b臋dzie na 2 cz臋艣ci 鈥 60% funduszy zostanie rozdysponowanych w ramach program贸w krajowych, 40% otrzymaj膮 programy regionalne, zarz膮dzane przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Na poziomie krajowym kluczowym programem wspieraj膮cym przedsi臋biorc贸w b臋dzie program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Z kolei na szczeblu regionalnym dost臋pny b臋dzie program Fundusze Europejskie dla Dolnego 艢l膮ska 2021-2027. Bud偶et tego programu wynosi ok. 1,735 mld euro. Na Dolnym 艢l膮sku dost臋pne b臋d膮 r贸wnie偶 艣rodki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysoko艣ci 581 mln euro. Dodatkowe 艣rodki maj膮 na celu z艂agodzenie skutk贸w transformacji energetycznej w wybranych regionach w Polsce (tj. w regionach g贸rniczych oraz w regionach na terenie, kt贸rych wyst臋puj膮 przemys艂y wysokoemisyjne.

Dotacje unijne dolno艣l膮skie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W perspektywie finansowej 2021-2027 przedsi臋biorcy z Dolnego 艢l膮ska b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na nast臋puj膮ce dzia艂ania: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, inwestycje w infrastruktur臋 B+R, promocj臋 na zagranicznych rynkach oraz wdra偶anie innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek. Spodziewa膰 si臋 mo偶na r贸wnie偶 wsparcia dla cyfryzacji, kt贸ra jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego regionu. Konkursy, kt贸re b臋d膮 realizowane w wojew贸dztwie dolno艣l膮skim maj膮 pom贸c przedsi臋biorcom rozwija膰 dzia艂alno艣膰 oraz wzmacnia膰 konkrecyjno艣膰. 聽Na przedsi臋biorc贸w czekaj膮 g艂贸wnie bezzwrotne formy wsparcia (dotacje). Wi臋cej informacji o konkretnych konkursach 鈥 terminach naboru, warunkach udzia艂u, kosztach kwalifikowanych dost臋pnych jest w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

O intensywno艣ci dofinansowania decyduje typ projektu oraz rodzaj pomocy, jak膮 przewidziano w danym konkursie. W projektach badawczo-rozwojowych maksymalna intensywno艣膰 pomocy na zale偶y od wielko艣ci przedsi臋biorstwa oraz rodzaju realizowanych prac. W przypadku projekt贸w inwestycyjnych, gdzie wsparcie przybiera form臋 regionalnej pomocy inwestycyjnej, kluczow膮 zmienn膮 jest miejsce realizacji inwestycji. Intensywno艣膰 dofinansowania dla poszczeg贸lnych region贸w reguluje mapa pomocy regionalnej. W wojew贸dztwie dolno艣l膮skim w aktualnej perspektywie finansowej warto艣膰 ta mie艣ci si臋 w przedziale od 15 do 25%. Inwestycje realizowane na terenie miasta Wroc艂aw b臋d膮 dofinansowane w 20% (od 1 stycznia 2025 r. intensywno艣膰 ta b臋dzie wynosi膰 15%), na pozosta艂ych obszarach wojew贸dztwa dolno艣l膮skiego w 25%. Warto doda膰, 偶e podmioty nale偶膮ce do kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie dolno艣l膮skim

Instytucj膮, z kt贸r膮 na pewno zetkn膮 si臋 przedsi臋biorcy ubiegaj膮cy si臋 o wsparcie w ramach konkurs贸w regionalnych jest Dolno艣l膮ska Instytucja Po艣rednicz膮ca (DIP). Odpowiedzialna jest ona za organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od beneficjent贸w oraz weryfikacj臋 wykorzystania 艣rodk贸w zgodnie z za艂o偶eniami poszczeg贸lnych priorytet贸w.