Projekty UE

Projekt Bon na Innowacje 2.3.2

Projekt Bon na Innowacje 2.3.2

Sekwencja Innowacje E. Gajowiak Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania urządzenia do załadunku automatycznego ciągników siodłowych dla branży spożywczej.
Dowiedz się więcej
Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”.
Dowiedz się więcej
Mam pomysł na biznes!

Mam pomysł na biznes!

Projekt "Mam pomysł na biznes!". Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 90 osób poprzez zdobycie niezbędnych kompetencji i wiedzy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej.
Dowiedz się więcej

Sekwencja sp. z o.o. posiada status akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają nam świadczyć szeroki zakres usług doradczych, zwłaszcza podmiotom należącym do sektora MŚP. Oferujemy specjalistyczne wsparcie w takich obszarach jak: doradztwo ogólne, doradztwo finansowe i księgowe, doradztwo techniczno-administracyjne czy doradztwo informacyjne. Lubimy dzielić się wiedzą i robimy to efektywnie czego dowodem są realizowane przez nas projekty. W kategorii „Projekty UE” publikujemy informacje o trwających oraz zakończonych (znajdujących się w okresie trwałości) projektach, których przedmiotem było specjalistyczne, nieodpłatne doradztwo realizowane samodzielnie lub w formule partnerskiej. Sprawdź jak pomagamy MŚP podnosić poziom innowacyjności i konkurencyjności.