Dotacje na Szkolenia

Chcesz pozyskać dofinansowanie do szkoleń dla siebie albo dla swoich pracowników? W kategorii dotacje na szkolenia znajdziesz aktualne informacje o konkursach, w których możliwe jest pokrycie tego typu kosztów. W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 znacząco ułatwiono możliwość łączenia w ramach jednego projektu wsparcia infrastrukturalnego oraz miękkiego. W programie FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) przewidziano wsparcie modułowe, obok kosztów prac B+R lub kosztów inwestycyjnych służących wdrożeniu innowacji można sfinansować koszty podnoszenia kompetencji pracowników. Dotacje na kształcenie kadr przewidziano również w KPO oraz w programie FERS. Postaw na szkolenia dofinansowane z UE, sprawdź dostępne opcje.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (makroinnowacje) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 14.06.2023
Pozostało 84 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie obejmie infrastrukturę oraz szkolenia pracowników, realizację projektów strategicznych dot. promocji przedsiębiorczości, wspierających tworzenie nowych firm, samozatrudnienia, tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy oraz kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw na każdym etapie działalności firmy, w oparciu o rozwiązania przyjazne dla klimatu z wykorzystaniem hubów jako centrów katalizujących opisane aktywności.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinnowacje) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 223 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie obejmie infrastrukturę oraz szkolenia pracowników, realizację projektów strategicznych dot. promocji przedsiębiorczości, wspierających tworzenie nowych firm, samozatrudnienia, tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy oraz kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw na każdym etapie działalności firmy, w oparciu o rozwiązania przyjazne dla klimatu z wykorzystaniem hubów jako centrów katalizujących opisane aktywności.
Dowiedz się więcej

Kapitał ludzki stanowi istotne źródło przewagi konkurencyjnej i na tle innych zasobów (rzeczowych, finansowych czy informacyjnych) nieustannie zyskuje na znaczeniu. Ponad 90% polskich przedsiębiorstw ma trudności w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach, co stanowi barierę w ich rozwoju1. Jednocześnie spory odsetek z nich nie inwestuje w kapitał ludzki, ani nie planuje takich przedsięwzięć. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest często niewystarczający budżet, zwłaszcza firmy z sektora MŚP skarżą się na konieczność wyboru między twardymi inwestycjami, a tzw. „miękkimi” inwestycjami w kapitał ludzki. Rozwiązaniem tego dylematu jest dofinansowanie do szkoleń. Poniżej krótki przegląd możliwości, jakie w tym obszarze dają Fundusze Europejskie.

Dofinansowanie do szkoleń w programie FENG

W programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) zaplanowanym na lata 2021-2027 nowością jest możliwość realizacji projektów kompleksowych. Oznacza to, że możesz dowolne kształtować swój projekt rozbudowując go o dodatkowe moduły, pod warunkiem realizacji modułu obligatoryjnego związanego z działalnością innowacyjną (realizacja prac B+R lub wdrażanie ich wyników). Jednym z fakultatywnych modułów wspieranym w formie bezzwrotnej dotacji są „kompetencje”. Korzystając z modułu „kompetencje” możesz dofinansować: szkolenia dla pracowników oraz kadry zarządzającej, zdobywanie przez nich nowych umiejętności, a także potwierdzenie posiadanych kompetencji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). W ramach ZSK wydawane są certyfikaty posiadające oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Jakie korzyści daje firmie posiadania takiego certyfikatu? Ułatwi Ci wykazanie przed kontrahentami działającymi na rynkach zagranicznych, że dysponujesz kadrą o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zleconych prac. Tym samym wzrośnie Twoja wiarygodność, jako partnera biznesowego, co stanowi podstawę sukcesu na konkurencyjnych rynkach.

Szkolenia dofinansowane z UE – wsparcie w ramach KPO

Szkolenia dofinansowane z UE przewidziano nie tylko w programie FENG. Dotacje na ten cel ujęte zostały także w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” KPO do podziału jest 500 mln euro na inwestycje w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności. Pieniądze można przeznaczyć na działania związane z kwalifikacją/przekwalifikowaniem pracowników. Należy zaznaczyć, że wsparcie to jest kierowane wyłącznie do branży, które szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19 tj. hotelarsko-gastronomicznej, turystycznej i sektora kultury.

Dofinansowanie do szkoleń (BUR) do 80%

Chcesz zdobyć dofinansowanie do szkoleń? Zaprezentowane powyżej informacje to tylko wybrane możliwości. Dostępnych jest znacznie więcej opcji. Zapoznaj się z całą kategorią „Dotacje na szkolenia” i znajdź działanie dla siebie!

1 Dane pochodzą z Raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pn. „Kompetencje pracowników dziś i jutro” (2022).