Dotacje na Szkolenia

Chcesz pozyska膰 dofinansowanie do szkole艅 dla siebie albo dla swoich pracownik贸w? W kategorii dotacje na szkolenia znajdziesz aktualne informacje o konkursach, w kt贸rych mo偶liwe jest pokrycie tego typu koszt贸w. W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 znacz膮co u艂atwiono mo偶liwo艣膰 艂膮czenia w ramach jednego projektu wsparcia infrastrukturalnego oraz mi臋kkiego. W programie FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) przewidziano wsparcie modu艂owe, obok koszt贸w prac B+R lub koszt贸w inwestycyjnych s艂u偶膮cych wdro偶eniu innowacji mo偶na sfinansowa膰 koszty podnoszenia kompetencji pracownik贸w. Dotacje na kszta艂cenie kadr przewidziano r贸wnie偶 w KPO oraz w programie FERS. Postaw na szkolenia dofinansowane z UE, sprawd藕 dost臋pne opcje.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.07.2024
Pozosta艂o 104 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmowa膰 b臋dzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug dzia艂ania na rzecz jako艣ci us艂ug 艣wiadczonych w BUR oraz zwi臋kszenia powi膮zania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 24.10.2024
Pozosta艂o 189 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw (M艢P) lub konsorcj贸w przedsi臋biorstw z jednostkami badawczymi wynikaj膮ce z potrzeb zg艂aszanych przez przedsi臋biorstw – Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach (cs 6.i) – FE dla Wielkopolskiego (10.2)

Nab贸r do 31.12.2024
Pozosta艂o 257 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw (M艢P) lub konsorcj贸w przedsi臋biorstw z jednostkami badawczymi wynikaj膮ce z potrzeb zg艂aszanych przez przedsi臋biorstw - Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach (cs 6.i) - FE dla Wielkopolskiego (10.2) przeznaczona jest dla wielkopolskich przedsi臋biorstw na realizacje modu艂owych projekt贸w badawczo-rozwojowych. Modu艂y obligatoryjne to prace B+R lub infrastruktura B+R, a modu艂y fakultatywne to wdro偶enie wynik贸w prac B+R, cyfryzacja, kompetencje, zielone technologie oraz internacjonalizacja. Elementem pomocniczym projektu B+R jest Automatyzacja i robotyzacja.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j kompetencji dotycz膮cych zielonej ekonomii – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.01.2025
Pozosta艂o 288 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Rozw贸j kompetencji dotycz膮cych zielonej ekonomii - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest dla projekt贸w w zakresie rozwoju kompetencji dotycz膮cych zielonej ekonomii wynikaj膮ce z rekomendacji sektorowych rad oraz Rady Programowej ds. kompetencji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kapita艂 ludzki stanowi istotne 藕r贸d艂o przewagi konkurencyjnej i na tle innych zasob贸w (rzeczowych, finansowych czy informacyjnych) nieustannie zyskuje na znaczeniu. Ponad 90% polskich przedsi臋biorstw ma trudno艣ci w pozyskaniu pracownik贸w o odpowiednich kompetencjach, co stanowi barier臋 w ich rozwoju1. Jednocze艣nie spory odsetek z nich nie inwestuje w kapita艂 ludzki, ani nie planuje takich przedsi臋wzi臋膰. Przyczyn膮 takiego stanu rzeczy jest cz臋sto niewystarczaj膮cy bud偶et, zw艂aszcza firmy z sektora M艢P skar偶膮 si臋 na konieczno艣膰 wyboru mi臋dzy twardymi inwestycjami, a tzw. 鈥瀖i臋kkimi鈥 inwestycjami w kapita艂 ludzki. Rozwi膮zaniem tego dylematu jest dofinansowanie do szkole艅. Poni偶ej kr贸tki przegl膮d mo偶liwo艣ci, jakie w tym obszarze daj膮 Fundusze Europejskie.

Dofinansowanie do szkole艅 w programie FENG

W programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) zaplanowanym na lata 2021-2027 nowo艣ci膮 jest mo偶liwo艣膰 realizacji projekt贸w kompleksowych. Oznacza to, 偶e mo偶esz dowolne kszta艂towa膰 sw贸j projekt rozbudowuj膮c go o dodatkowe modu艂y, pod warunkiem realizacji modu艂u obligatoryjnego zwi膮zanego z dzia艂alno艣ci膮 innowacyjn膮 (realizacja prac B+R lub wdra偶anie ich wynik贸w). Jednym z fakultatywnych modu艂贸w wspieranym w formie bezzwrotnej dotacji s膮 鈥瀔ompetencje鈥. Korzystaj膮c z modu艂u 鈥瀔ompetencje鈥 mo偶esz dofinansowa膰: szkolenia dla pracownik贸w oraz kadry zarz膮dzaj膮cej, zdobywanie przez nich nowych umiej臋tno艣ci, a tak偶e potwierdzenie posiadanych kompetencji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). W ramach ZSK wydawane s膮 certyfikaty posiadaj膮ce oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Jakie korzy艣ci daje firmie posiadania takiego certyfikatu? U艂atwi Ci wykazanie przed kontrahentami dzia艂aj膮cymi na rynkach zagranicznych, 偶e dysponujesz kadr膮 o kwalifikacjach niezb臋dnych do realizacji zleconych prac. Tym samym wzro艣nie Twoja wiarygodno艣膰, jako partnera biznesowego, co stanowi podstaw臋 sukcesu na konkurencyjnych rynkach.

Szkolenia dofinansowane z UE 鈥 wsparcie w ramach KPO

Szkolenia dofinansowane z UE przewidziano nie tylko w programie FENG. Dotacje na ten cel uj臋te zosta艂y tak偶e w Krajowym Planie Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO). W komponencie A 鈥濷dporno艣膰 i konkurencyjno艣膰 gospodarki鈥 KPO do podzia艂u jest 500 mln euro na inwestycje w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci. Pieni膮dze mo偶na przeznaczy膰 na dzia艂ania zwi膮zane z kwalifikacj膮/przekwalifikowaniem pracownik贸w. Nale偶y zaznaczy膰, 偶e wsparcie to jest kierowane wy艂膮cznie do bran偶y, kt贸re szczeg贸lnie ucierpia艂y w wyniku pandemii COVID-19 tj. hotelarsko-gastronomicznej, turystycznej i sektora kultury.

Dofinansowanie do szkole艅 (BUR) do 80%

Chcesz zdoby膰 dofinansowanie do szkole艅? Zaprezentowane powy偶ej informacje to tylko wybrane mo偶liwo艣ci. Dost臋pnych jest znacznie wi臋cej opcji. Zapoznaj si臋 z ca艂膮 kategori膮 鈥Dotacje na szkolenia鈥 i znajd藕 dzia艂anie dla siebie!

1 Dane pochodz膮 z Raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pn. 鈥濳ompetencje pracownik贸w dzi艣 i jutro鈥 (2022).