Dotacje na Eksport

Chcesz budować markę za granicą? Zależy Ci na pozyskaniu zagranicznych kontrahentów i wejściu ze swoimi produktami na obce rynki? Skorzystaj z możliwości, jakie dają dotacje na eksport. W tej kategorii prezentujemy działania w ramach których możesz dofinansować koszty internacjonalizacji tj. w szczególności koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, koszty podróży służbowych pracowników oddelegowanych do udziału w tego typu eventach, koszty organizacji stoiska wystawowego na targach czy koszty wytworzenia materiałów promocyjnych. Sprawdź aktualne dotacje na rozwój eksportu i podbijaj nowe rynki!

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP – Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Nabór do 07.06.2023
Pozostało 77 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją konkursu są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 182 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Pomorski Broker Eksportowy – Wsparcie przedsiębiorców – FE dla Pomorskiego (CS 1 iii)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na aktywność eksportową przedsiębiorstw MŚP z województwa Pomorskiego. Wsparcie będą mogły uzyskać firmy nastawione na rozpoczęcie działań eksportowych, ich rozwój oraz zdobycie nowych rynków.
Dowiedz się więcej

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej oferują swoje produkty bądź usługi na zagranicznych rynkach. Ożywienie gospodarki europejskiej i światowej, po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19, powoduje, że ekspansja zagraniczna ponownie staje się atrakcyjna. Niektóre branże odnotowują wręcz rekordowe wartości eksportu. W 2021 r. polscy przedsiębiorcy sprzedali za granicą żywność o niespotykanej dotąd wartości 170,8 mld zł, co oznacza blisko 10% wzrost w stosunku do roku 2020. Po okresie lockdownu ponownie organizowane są imprezy wystawienniczo-targowe czy misje gospodarcze. Na rozwój eksportu można pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich. W latach 2014-2020 konkursy eksportowe takie jak Go to Brand czy Polskie Mosty Technologiczne cieszyły się ogromną popularnością. W Go to Brand wsparcie otrzymało ponad 2600 projektów na łączną kwotę blisko 850 mln zł. W perspektywie 2021-2027 na cele eksportowe ponownie przeznaczono znaczne środki. Poznaj dostępne opcje i rozszerz działalność na nowe rynki!

Dotacje eksportowe w programie FENG

Po dotacje na rozwój eksportu możesz sięgnąć składając wniosek w programie FENG. Jeden z modułów fakultatywnych – obok modułu obowiązkowego związanego z prowadzeniem prac badawczych lub wdrożeniem ich wyników na rynek – stanowi internacjonalizacja. W ramach tego modułu przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na promocję produktów lub usług na rynkach zagranicznych np. poprzez udział w imprezach wystawienniczych, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej poza Polską czy komercjalizację wyników prac badawczych za granicą. O tym, że w FENG położono duży nacisk na internacjonalizację działalności może świadczyć fakt, że dofinansowanie eksportu przewidziano w ramach dwóch z czterech priorytetów tego programu tj. w I Priorytecie Wsparcie dla przedsiębiorców oraz w II Priorytecie Środowisko przyjazne innowacjom. Jak to dwutorowe wsparcie będzie wyglądać w praktyce?

  • W I Priorytecie umożliwiono ubieganie się jednocześnie o dofinansowanie działalności innowacyjnej oraz promocji nowoopracowanych rozwiązań (produktów/usług) za granicą. Oznacza to, że składając jeden wniosek, do jednej instytucji, możesz zdobyć dotacje na realizację prac B+R lub ich wdrożenie rynkowe oraz międzynarodową promocję.

  • W II Priorytecie założono wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Działania eksportowe realizowane przez firmy powinny przyczyniać się do promocji marki polskiej gospodarki i sprzyjać rozwojowi branży uznanych za kluczowe dla polskiej gospodarki.

Wsparcie eksportu – dotacje w programach regionalnych

Dotacje na targi zostały również ujęte w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych. W kontekście wspierania ekspansji na rynki zagraniczne wspomina się o kwalifikowaniu kosztów organizacji zagranicznych misji gospodarczych, udziału w wydarzeniach wystawienniczych czy usług specjalistycznych służących opracowaniu analiz rynków zagranicznych. Oferty poszczególnych regionów mogą się od siebie różnić, dlatego zachęcamy do sprowadzenia opcji dostępnych w Twoim województwie. Wystarczy, że skorzystasz z filtrowania po województwie.

Dotacje na eksport dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

W perspektywie 2021-2027 nie przewidziano kontynuacji wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej. W Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) na lata 2021-2027 utrzymane z kolei będzie duże wsparcie dla start-upów. Firmy z tego makroregionu będą się również mogły ubiegać o dofinansowanie procesów wzorniczych, inwestycji w automatyzację i robotyzację czy opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego uwzględniającego założenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Dotacje na eksport będą szeroko dostępne w programie FENG przedsiębiorcy z Polski Wschodniej nie stracą więc na tej zmianie.

Chcesz wejść ze swoimi produktami na nowe rynki? Zwiększyć rozpoznawalność swojej marki na rynkach światowych? Pozyskać nowych partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych? Wszystkie te cele pomogą Ci zrealizować dotacje eksportowe! Sprawdź aktualne możliwości wsparcia.