Dotacje na Eksport

Chcesz budowa膰 mark臋 za granic膮? Zale偶y Ci na pozyskaniu zagranicznych kontrahent贸w i wej艣ciu ze swoimi produktami na obce rynki? Skorzystaj z mo偶liwo艣ci, jakie daj膮 dotacje na eksport. W tej kategorii prezentujemy dzia艂ania w ramach kt贸rych mo偶esz dofinansowa膰 koszty internacjonalizacji tj. w szczeg贸lno艣ci koszty udzia艂u w mi臋dzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, koszty podr贸偶y s艂u偶bowych pracownik贸w oddelegowanych do udzia艂u w tego typu eventach, koszty organizacji stoiska wystawowego na targach czy koszty wytworzenia materia艂贸w promocyjnych. Sprawd藕 aktualne dotacje na rozw贸j eksportu i podbijaj nowe rynki!

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Interreg NEXT Polska 鈥 Ukraina 2021-2027

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 6 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie wsp贸艂pracy w obszarach ochrony 艣rodowiska, opieki zdrowotnej i bezpiecze艅stwa na pograniczu polsko 鈥 ukrai艅skim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mie膰 charakter non-profit I przyczynia膰 si臋 do poprawy jako艣ci 偶ycia mieszka艅c贸w wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie internacjonalizacji przedsi臋biorstw – Konkurencyjno艣膰 M艢P – FE dla 艁贸dzkiego (1.5)

Nab贸r do 10.05.2024
Pozosta艂o 22 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wsparcie internacjonalizacji przedsi臋biorstw - Konkurencyjno艣膰 M艢P - FE dla 艁贸dzkiego (1.5) przeznaczona jest na dzia艂ania zwi膮zane z internacjonalizacj膮 i promocj膮 M艢P. W ramach dofinansowania mo偶liwa b臋dzie realizacja projekt贸w takich jak us艂ugi doradcze dla M艢P, analiza mo偶liwo艣ci i wdro偶enie strategii wej艣cia przedsi臋biorstwa na rynki zagraniczne, a tak偶e zwi臋kszenie skali potencja艂u eksportowego poprzez promocj臋 oferty M艢P, udzia艂 w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych czy organizacja i udzia艂 w przedsi臋wzi臋ciach ukierunkowanych na promocj臋 potencja艂u eksportowego firm z sektora M艢P.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 24.10.2024
Pozosta艂o 189 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw (M艢P) lub konsorcj贸w przedsi臋biorstw z jednostkami badawczymi wynikaj膮ce z potrzeb zg艂aszanych przez przedsi臋biorstw – Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach (cs 6.i) – FE dla Wielkopolskiego (10.2)

Nab贸r do 31.12.2024
Pozosta艂o 257 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw (M艢P) lub konsorcj贸w przedsi臋biorstw z jednostkami badawczymi wynikaj膮ce z potrzeb zg艂aszanych przez przedsi臋biorstw - Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach (cs 6.i) - FE dla Wielkopolskiego (10.2) przeznaczona jest dla wielkopolskich przedsi臋biorstw na realizacje modu艂owych projekt贸w badawczo-rozwojowych. Modu艂y obligatoryjne to prace B+R lub infrastruktura B+R, a modu艂y fakultatywne to wdro偶enie wynik贸w prac B+R, cyfryzacja, kompetencje, zielone technologie oraz internacjonalizacja. Elementem pomocniczym projektu B+R jest Automatyzacja i robotyzacja.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Internacjonalizacja M艢P – FE dla Ma艂opolski (1.14)

Nab贸r do 01.11.2025
Pozosta艂o 562 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Internacjonalizacja M艢P - FE dla Ma艂opolski (1.14) wspierana b臋dzie promocja zagraniczna (internacjonalizacja) mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw. Uruchomienie naboru wniosk贸w zaplanowano na III kw. 2025 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja eksportu i internacjonalizacja M艢P – FE dla 艢l膮skiego (1.10)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Celem dzia艂ania jest wzmocnienie proces贸w internacjonalizacji M艢P funkcjonuj膮cych na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego. Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli skorzysta膰 z konkretnych us艂ug 艣wiadczonych przez wykwalifikowanych doradc贸w oraz si臋gn膮膰 po bony eksportowe.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Polscy przedsi臋biorcy coraz ch臋tniej oferuj膮 swoje produkty b膮d藕 us艂ugi na zagranicznych rynkach. O偶ywienie gospodarki europejskiej i 艣wiatowej, po kryzysie spowodowanym pandemi膮 COVID-19, powoduje, 偶e ekspansja zagraniczna ponownie staje si臋 atrakcyjna. Niekt贸re bran偶e odnotowuj膮 wr臋cz rekordowe warto艣ci eksportu. W 2021 r. polscy przedsi臋biorcy sprzedali za granic膮 偶ywno艣膰 o niespotykanej dot膮d warto艣ci 170,8 mld z艂, co oznacza blisko 10% wzrost w stosunku do roku 2020. Po okresie lockdownu ponownie organizowane s膮 imprezy wystawienniczo-targowe czy misje gospodarcze. Na rozw贸j eksportu mo偶na pozyska膰 dofinansowanie z Funduszy Europejskich. W latach 2014-2020 konkursy eksportowe takie jak Go to Brand czy Polskie Mosty Technologiczne cieszy艂y si臋 ogromn膮 popularno艣ci膮. W Go to Brand wsparcie otrzyma艂o ponad 2600 projekt贸w na 艂膮czn膮 kwot臋 blisko 850 mln z艂. W perspektywie 2021-2027 na cele eksportowe ponownie przeznaczono znaczne 艣rodki. Poznaj dost臋pne opcje i rozszerz dzia艂alno艣膰 na nowe rynki!

Dotacje eksportowe w programie FENG

Po dotacje na rozw贸j eksportu mo偶esz si臋gn膮膰 sk艂adaj膮c wniosek w programie FENG. Jeden z modu艂贸w fakultatywnych 鈥 obok modu艂u obowi膮zkowego zwi膮zanego z prowadzeniem prac badawczych lub wdro偶eniem ich wynik贸w na rynek 鈥 stanowi internacjonalizacja. W ramach tego modu艂u przedsi臋biorcy mog膮 pozyska膰 dofinansowanie m.in. na promocj臋 produkt贸w lub us艂ug na rynkach zagranicznych np. poprzez udzia艂 w imprezach wystawienniczych, uzyskanie ochrony praw w艂asno艣ci przemys艂owej poza Polsk膮 czy komercjalizacj臋 wynik贸w prac badawczych za granic膮. O tym, 偶e w FENG po艂o偶ono du偶y nacisk na internacjonalizacj臋 dzia艂alno艣ci mo偶e 艣wiadczy膰 fakt, 偶e dofinansowanie eksportu przewidziano w ramach dw贸ch z czterech priorytet贸w tego programu tj. w I Priorytecie Wsparcie dla przedsi臋biorc贸w oraz w II Priorytecie 艢rodowisko przyjazne innowacjom. Jak to dwutorowe wsparcie b臋dzie wygl膮da膰 w praktyce?

  • W I Priorytecie umo偶liwiono ubieganie si臋 jednocze艣nie o dofinansowanie dzia艂alno艣ci innowacyjnej oraz promocji nowoopracowanych rozwi膮za艅 (produkt贸w/us艂ug) za granic膮. Oznacza to, 偶e sk艂adaj膮c jeden wniosek, do jednej instytucji, mo偶esz zdoby膰 dotacje na realizacj臋 prac B+R lub ich wdro偶enie rynkowe oraz mi臋dzynarodow膮 promocj臋.

  • W II Priorytecie za艂o偶ono wsparcie internacjonalizacji przedsi臋biorstw. Dzia艂ania eksportowe realizowane przez firmy powinny przyczynia膰 si臋 do promocji marki polskiej gospodarki i sprzyja膰 rozwojowi bran偶y uznanych za kluczowe dla polskiej gospodarki.

Wsparcie eksportu – dotacje w programach regionalnych

Dotacje na targi zosta艂y r贸wnie偶 uj臋te w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych. W kontek艣cie wspierania ekspansji na rynki zagraniczne wspomina si臋 o kwalifikowaniu koszt贸w organizacji zagranicznych misji gospodarczych, udzia艂u w wydarzeniach wystawienniczych czy us艂ug specjalistycznych s艂u偶膮cych opracowaniu analiz rynk贸w zagranicznych. Oferty poszczeg贸lnych region贸w mog膮 si臋 od siebie r贸偶ni膰, dlatego zach臋camy do sprowadzenia opcji dost臋pnych w Twoim wojew贸dztwie. Wystarczy, 偶e skorzystasz z filtrowania po wojew贸dztwie.

Dotacje na eksport dla przedsi臋biorc贸w z Polski Wschodniej

W perspektywie 2021-2027 nie przewidziano kontynuacji wsparcia internacjonalizacji przedsi臋biorstw z makroregionu Polski Wschodniej. W Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) na lata 2021-2027 utrzymane z kolei b臋dzie du偶e wsparcie dla start-up贸w. Firmy z tego makroregionu b臋d膮 si臋 r贸wnie偶 mog艂y ubiega膰 o dofinansowanie proces贸w wzorniczych, inwestycji w automatyzacj臋 i robotyzacj臋 czy opracowanie i wdro偶enie nowego modelu biznesowego uwzgl臋dniaj膮cego za艂o偶enia gospodarki obiegu zamkni臋tego (GOZ). Dotacje na eksport b臋d膮 szeroko dost臋pne w programie FENG przedsi臋biorcy z Polski Wschodniej nie strac膮 wi臋c na tej zmianie.

Chcesz wej艣膰 ze swoimi produktami na nowe rynki? Zwi臋kszy膰 rozpoznawalno艣膰 swojej marki na rynkach 艣wiatowych? Pozyska膰 nowych partner贸w biznesowych na rynkach zagranicznych? Wszystkie te cele pomog膮 Ci zrealizowa膰 dotacje eksportowe! Sprawd藕 aktualne mo偶liwo艣ci wsparcia.