Wyszukiwarka dotacji
Oferta

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Zakup aparatury B+R, wymiana linii technologicznej na bardziej energooszczędną, cyfryzacja przedsiębiorstwa czy wyposażenie zakładu produkcyjnego w roboty autonomiczne. Co łączy te inwestycje? Źródłem finansowania wszystkich wydatków tego typu mogą być fundusze unijne.

W latach 2021-2027 przedsiębiorcy mogą finansować swoje przedsięwzięcia przede wszystkim w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), na którego realizację przewidziano 8 mld euro. Wsparcie dla biznesu dostępne jest także w regionalnych programach operacyjnych oraz w programie operacyjnym dla Polski Wschodniej (FEPW). Jak nie zgubić się w gąszczu opcji, znaleźć odpowiedni konkurs i pozyskać dofinansowanie? Dotacje unijne dla firm to rozległy temat, dlatego też warto postawić na współpracę z profesjonalistami w pozyskaniu funduszy unijnych. Dzięki temu unikniesz błędów przy wyborze odpowiedniej dotacji czy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, a także oszczędzisz czas, który będziesz mógł przeznaczyć stricte na działalność operacyjną.

Sprawdź, jak pozyskać dotacje unijne i co zyskasz, powierzając nam pozyskiwanie środków europejskich.

Dotacje UE –  na co można przeznaczyć?

Dofinansowanie z Unii możesz przeznaczyć na szereg inwestycji zarówno w sprzęt, jak i kapitał ludzki. Katalog kosztów jest każdorazowo precyzowany w dokumentacji konkursowej. Do kluczowych kategorii należą finansowanie prowadzenia prac B+R (koszty wynagrodzeń personelu, specjalistycznej aparatury, usług zewnętrznych), wydatków związanych z cyfryzacją i automatyzacją działalności, poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstwa czy promocją firmy na zagranicznych rynkach. Nie masz pewności, czy planowane przez Ciebie przedsięwzięcie wpisuje się w dofinansowanie unijne? Zastanawiasz się, jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Nasi Eksperci przeprowadzą bezpłatną analizę Twojego pomysłu i ocenią szanse na pozyskanie dotacji.

Dlaczego warto z nami pozyskać dotację?

Zastanawiasz się, dlaczego to właśnie nam warto powierzyć pozyskiwanie funduszy unijnych? Nie wiesz, jak pozyskać fundusze unijne? Podjęcie decyzji o współpracy zawsze poprzedzasz gruntowną analizą? Poniżej lista najważniejszych argumentów przemawiających za skorzystaniem z naszych usług pozyskiwania dotacji unijnych: 

Działamy:

  • KOMPLEKSOWO – oferujemy kompletne wsparcie od wyboru dotacji, przez przygotowanie wniosku wraz z załącznikami czy przygotowanie dokumentacji projektowej, po pomoc w podpisaniu umowy o dofinansowanie. Podejmujemy się również rozliczenia dotacji. Kompleksowa obsługa w kwestii pozyskiwania wsparcia finansowego jest absolutnie kluczowa.
  • PROFESJONALNIE – nasz zespół tworzą Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dotacji unijnych z różnych źródeł (zarówno programów krajowych, jak i regionalnych). Specjalizujemy się przede wszystkim w projektach o charakterze badawczo-rozwojowym oraz inwestycyjnym. Aktualna perspektywa jest już trzecią, z której pozyskujemy wsparcie finansowe w ramach programów unijnych. Stawiamy na nieustanny rozwój, ciągle podnosimy swoje kompetencje, aby sprostać wymaganiom Klientów i utrzymać najwyższy standard usług.
  • SKUTECZNIE – dowodem naszej skuteczności są tysiące pozytywnie ocenionych projektów i miliony pozyskanych dotacji. Wiemy, że do wyobraźni najlepiej przemawiają liczby, stąd garść statystyk: łącznie pozyskaliśmy już ponad 500 mln zł dotacji, a rekordowa dotacja unijna wyniosła 70 mln zł – pomogliśmy też rozwinąć się ponad 2000 podmiotom. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania! Skuteczne pozyskiwanie dotacji to nasz znak rozpoznawczy. Zachęcamy do zapoznania się z referencjami od przedsiębiorców, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować oraz przykładami projektów (case studies) zrealizowanych z naszym wsparciem przy zaangażowaniu funduszy unijnych.
  • ELASTYCZNIE – współpracując z nami, możesz liczyć na zindywidualizowane podejście. Staramy się zawsze znaleźć rozwiązanie, które będzie dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości. Przy wyborze dotacji uwzględniamy szereg czynników (w tym np. ograniczoną zdolność finansowania wkładu własnego) i rekomendujemy wyłącznie działania, w których powodzenie sami wierzymy.

Pomoc w pozyskaniu środków unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych na innowacje oraz inwestycje to nasza specjalność! Naszymi Klientami są głównie podmioty z sektora MŚP. Pozostajemy również otwarci na współpracę z dużymi przedsiębiorstwami. W perspektywie 2014-2020 udział dużych przedsiębiorstw był mocno ograniczony, lecz w latach 2021-2027 wsparcie jest kierowane do szerszego grona odbiorców.  O środki mogą aplikować także firmy, które przekraczają limity zatrudnienia właściwe dla MŚP tzw. small mid-caps oraz mid-caps. Niezależnie od tego, czy planujesz wielomilionową inwestycję, czy znacznie mniejsze przedsięwzięcie, z powodzeniem dopasujemy Twoje plany rozwojowe do dostępnych rozwiązań – zapewniamy pełną pomoc w pozyskiwaniu środków z UE.

Kompleksowe usługi pozyskiwania dotacji

Bezzwrotne dotacje unijne stanowią szansę na rozwój Twojego biznesu! Fundusze unijne dla firm pozwalają finansować cały wachlarz wydatków od zakupu nowych maszyn, przez udział w zagranicznych targach po opracowanie i wdrażanie na rynek innowacyjnych rozwiązań.

Skontaktuj się z nami i przedstaw swoje potrzeby, a my pomożemy Ci znaleźć kapitał na planowane inwestycje!

Zapytaj eksperta

Niezbędne kroki dla pozyskania funduszy europejskich

1

Analiza możliwości otrzymania dotacji i ocena szans na pozyskanie funduszy unijnych

Bezpłatnie analizujemy Twój pomysł i weryfikujemy czy spełnia wymogi niezbędne do pozyskania dofinansowania. Sprawdzamy m.in. czy nie dotyczy działalności wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia (analiza PKD), a także czy Twoje przedsiębiorstwo nie znajduje się trudnej sytuacji. Ponadto badamy istnienie ewentualnych powiązań Twojej firmy z innymi podmiotami celem ustalenia statusu przedsiębiorstwa. Wielkość przedsiębiorstwa wpływa na intensywność dofinansowania projektu, a w niektórych przypadkach warunkuje w ogóle możliwość startu w konkursie (część działań jest dedykowanych wyłącznie firmom z sektora MŚP). Dobór odpowiedniego projektu znacząco zwiększa szanse na pozyskanie dotacji.

2

Wybór optymalnej dotacji

Gdy wstępna analiza daje wynik pozytywny, staramy się lepiej poznać Twoje potrzeby, aby zarekomendować działania ściśle odpowiadające Twoim oczekiwaniom. Ustalamy jakiego rodzaju koszty chciałbyś sfinansować, prosimy o określenie szacunkowego budżetu oraz głównego celu projektu (np. inwestycja w nową linię produkcyjną, rozwijanie eksportu i budowa marki za granicą czy opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów). Uwzględniając te informacje, rekomendujemy konkretne działanie (konkurs) o zakresie wsparcia zbieżnym z Twoimi planami.

3

Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji projektu i jej optymalizacja

Następnie otrzymasz od nas specjalistyczne doradztwo, dzięki któremu Twój pomysł nabierze realnego charakteru. Współpraca w zakresie dotacji unijnych to jeden z kluczowych elementów, aby uzyskać dofinansowanie projektu. Wspólnie wypracujemy bazową koncepcję projektu, zdefiniujemy kluczowe założenia, a w kolejnym kroku dokonamy jej optymalizacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w danym konkursie. Jeśli rezultat tych prac jest dla Ciebie satysfakcjonujący i wierzysz w powodzenie projektu, to następuje podpisanie umowy o współpracy.

4

Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej

Po podpisaniu umowy przystępujemy do pracy nad wnioskiem o dofinansowanie unijne oraz wymaganymi załącznikami. Warto tutaj wspomnieć, że dokumentacja aplikacyjna potrafi być bardzo rozbudowana, dobrze przygotowane wnioski w konkursach badawczych liczą setki stron. Ponadto regulamin niektórych działań przewiduje, że razem z wnioskiem należy złożyć dodatkowe dokumenty jak np. model finansowy, agenda badawcza czy biznesplan. Możesz liczyć na naszą pomoc również w zakresie opracowania tych – wymagających dużego nakładu pracy – załączników. Dla poprawnego przygotowania wniosku oraz obligatoryjnych załączników konieczne jest uwzględnienie wymagań właściwych dla danego naboru dotacyjnego (zapisów regulaminu, instrukcji wypełniania wniosku, kryteriów wyboru projektów, przewodnika kwalifikowalności kosztów) oraz ramowych regulacji np. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych czy polityk horyzontalnych. Łatwo więc o błąd, który może skutkować negatywną oceną projektu. Współpracując ze specjalistami, takimi jak Eksperci Sekwencji, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze, jakim jest pozyskiwanie dotacji unijnych, oszczędzasz czas i maksymalizujesz szanse na to, że projekt będzie spełniał wszystkie warunki i zostanie wybrany do dofinansowania z Unii Europejskiej.

5

Asysta przy złożeniu wniosku i wsparcie na etapie oceny projektu

Towarzyszymy Ci również w procesie złożenia wniosku oraz na etapie jego oceny. W wielu konkursach kluczowym elementem oceny jest obrona projektu przed ekspertami branżowymi, czyli tzw. panel ekspertów. Przygotujemy Cię do spotkania z ekspertami – pomożemy przygotować odpowiedzi na wstępne pytania ekspertów, dobrać zespół, który będzie odpowiadał za prezentację pomysłu oraz przeprowadzimy symulację panelu (ustalimy zakres kompetencji poszczególnych uczestników, usystematyzujemy Twoją wiedzę o projekcie oraz wyczulimy Cię na podchwytliwe pytania, które mogą paść).

6

Doradztwo na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie

Finalnym etapem współpracy z nami jest wsparcie przy zawieraniu umowy o dofinansowanie. Gdy Twój projekt trafi już na listę rankingową i zostanie rekomendowany do dofinansowania, pomożemy Ci przygotować niezbędną dokumentację. Lista załączników może się różnić w zależności od działania, obligatoryjnym załącznikiem jest jednak zwykle Oświadczenie o statusie MŚP. Procedura ustalenia wielkości przedsiębiorstwa jest żmudna, a błędna kwalifikacja może powodować dotkliwe skutki dla przedsiębiorcy. Powierzając nam pozyskiwanie środków unijnych otrzymasz wsparcie również w tym zakresie. Nie tylko skutecznie pozyskujemy dotacje unijne, naszą specjalizacją jest również zarządzanie projektem unijnym na dalszych etapach.

Sięgnij po fundusze unijne i podnieś konkurencyjność swojej firmy. Współpracując z nami możesz liczyć na elastyczne podejście. Pozyskiwanie dotacji unijnych może odbywać się w formie bezpośrednich spotkań, zdalnie lub hybrydowo. Zapraszamy do kontaktu!

Rekomendują nas

SONETA Sp. z o.o.

Misją naszej firmy jest dostarczanie oprogramowania, które wspiera klientów w osiąganiu sukcesów biznesowych. Dzięki współpracy z Sekwencją otrzymaliśmy dofinansowanie na stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego. Sekwencja nie tylko przygotowała dokumentację aplikacyjną ale również wspierała nas na każdym kroku realizacji projektu. Sekwencja wykazała się profesjonalizmem oraz wysoką wiedzą merytoryczną w tematyce dotacji.
Prezes Zarządu – Robert Czuła
znanylekarz logo

ZnanyLekarz Sp. z o.o.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę Sekwencja jako solidnego partnera, dotrzymującego terminów, na którym można polegać i z którym można budować długoletnią współpracę.
Prezes Zarządu - Mariusz Gralewski

SANTE Sp. z o.o.

Działamy na rynku zdrowej żywności oferując szeroką gamę produktów zbożowych, napojów roślinnych, produktów śniadaniowych, produktów Vege czy batonów, snacków oraz ciastek. Produkty oferujemy pod markami Sante, Sante Organic, Go ON oraz Lovege. Nasza gruntowna pozycja lidera rynku wynika głównie z naszej stałej pracy nad jakością oferowanych produktów. We współpracy z Sekwencją pozyskaliśmy już wiele dotacji na realizację projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych, były to m.in. dotacje na inwestycje w innowacyjną technologię produkcji filigranoli oraz na opracowanie nowych wzorów użytkowych i przemysłowych w naszym przedsiębiorstwie. Firma Sekwencja wykazała się profesjonalizmem oraz dużą wiedzą merytoryczną na każdym z etapów współpracy. Jakość kompleksowych usług jakie wykonała dla nas firma była w pełni satysfakcjonująca. Sekwencja w sposób profesjonalny przygotowała dokumentację aplikacyjną, jak również odpowiednio zarządzała całym projektem, aż do końcowego rozliczenia. Możemy z pełnym przekonaniem rekomendować firmę Sekwencja jako rzetelnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu - Wojciech Kowalski

Plantway Sp. z o.o.

Spółka Plantway Sp. z o.o. działa w branży spożywczej. Pragniemy podziękować firmie Sekwencja za wsparcie przy uzyskaniu dotacji na realizację projektu w zakresie wytwarzania trzech typów analogów mięsa. Wniosek przygotowany przez Sekwencję został oceniony pozytywnie. Firma wspiera nas również na każdym etapie realizacji projektu. Rekomendujemy Sekwencję jako rzetelnego partnera biznesowego i doradcę. Jesteśmy wdzięczni za tak fachowe wsparcie w zakresie realizacji projektów unijnych.
Prezes Zarządu – Andrzej Świderski
Członek Zarządu – Joanna Świderska
witpol logo

Witpol Sp z o.o.

Przedsiębiorstwo Witpol specjalizuje się od samego początku istnienia w produkcji spożywczej. Nasz asortyment jest oparty na zdrowej i funkcjonalnej żywności. Współpracując z firmą Sekwencja otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt wdrożenia wyników prac B+R przez co wprowadziliśmy do naszej oferty nowy produkt w postaci napojów roślinnych. Sekwencja zapewniła nam kompleksowe wsparcie w pozyskaniu dotacji, a Eksperci wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z przedsiębiorstwem Sekwencja.
Prezes Zarządu - Andrzej Oleniacz
iVolve

iVolve Sp. z.o.o.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki współpracy z Firmą Sekwencja udało nam się otrzymać dotację na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego produktu i projektu wzorniczego – automatycznego dyspensera leków. Eksperci Sekwencji wspierali nas na każdym etapie realizacji projektu. Dzięki ich profesjonalnej postawie, rzetelności i doświadczeniu osiągnęliśmy sukces. Polecamy firmę Sekwencja jako partnera, który świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie.

Prezes Zarządu Marcin Masek
clickray logo

Clickray Sp z o.o.

Działamy jako profesjonalna agencja marketingowa, która oferuje usługi na rynku globalnym w zakresie prowadzenia kompleksowych kampanii internetowych opartych na strategii Inbound Marketingu. Wraz z Sekwencją pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Współpraca przebiegła pomyślnie dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy Ekspertów z ramienia Sekwencji. Z przyjemnością rekomendujemy spółkę Sekwencja jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu - Szymon Binek
drukarnia w oficynie

Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j.

Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem usług poligraficznych i projektowych. Sprzedajemy także artykuły drukarskie. W ramach pozyskanego dofinansowania firma Sekwencja jako Instytucja Otoczenia Biznesu świadczyła nam specjalistyczne usługi doradcze o charakterze prorozwojowym. Realizacja usług przebiegła sprawnie i zgodnie z harmonogramem, dlatego pragniemy zarekomendować przedsiębiorstwo Sekwencja jako profesjonalnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu - Michał Trzeciecki
priomax

Piromax Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Oferta naszej firmy obejmuje szeroki zakres produktów z obszaru pirotechniki widowiskowej o charakterze najwyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa. Dzięki wykonanym przez firmę Sekwencja usługom doradczym zwiększyliśmy efektywność działania i konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa. Usługa polegała na testowaniu innowacyjnego rozwiązania do tworzenia wirtualnego pokazu fajerwerków. Współpraca przebiegła bardzo pomyślnie, a zadania zostały wykonane rzetelnie i starannie.
Prezes Zarządu - Agnieszka Patynowska

WASTECH Sp. z o.o.

Dziękujemy firmie Sekwencja za profesjonalne wsparcie przy wdrożeniu innowacji technologicznej z obszaru środowiskowego. Przedsiębiorstwo wspierało nas na każdym etapie realizacji projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni że otrzymaliśmy tak profesjonalne oraz fachowe wsparcie. Sekwencja jest partnerem świadczącym usługi na najwyższym poziomie.
Prezes Zarządu – Robert Gazarkiewicz

DERMOTECHNIKA PIOTR BORKOWSKI Sp. J.

Od roku 2002 zajmujemy się kosmetyką profesjonalną i medycyną estetyczną. Sekwencja wykonała dla nas profesjonalne usługi doradcze, dzięki którym zwiększyliśmy efektywność działania i konkurencyjność naszej firmy. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowali z poziomu świadczonych usług. Zostały one wykonane z pełnym zaangażowaniem oraz z należytą starannością.
Wspólnik – Piotr Borkowski

TOM-BUD S.C.

Dzięki współpracy z firmą Sekwencja z powodzeniem wdrożyliśmy w firmie innowacyjne rozwiązanie dźwigowe. Przedsiębiorstwo wspierało nas na każdym kroku – od prac analityczno-koncepcyjnych nad rozwiązaniem poprzez wybór dostawcy oraz docelowe wdrożenie. Sekwencja jest profesjonalnym, rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą proinnowacyjnych usług doradczych.
Wspólnik – Jacek Brodziak
GruzBag

Darmak Sp. z o.o.

Nasza działalność opiera się na systemie odbioru gruzu w workach typu bigbag. Chcemy doskonalić naszą ofertę, dlatego stale prowadzimy prace o charakterze rozwojowym. Wraz z Sekwencją zdobyliśmy fundusze na wdrożenie w naszej firmie innowacji produktowej i procesowej o charakterze technologicznym. W związku z tym jesteśmy wdzięczni firmie Sekwencja za efektywną współpracę i pełne zaangażowanie w realizację projektu.
Prezes Zarządu - Maciej Kalestyński
Storwork

Storwork Sp. z o.o.

Jesteśmy startupem z branży IT. Polecamy firmę Sekwencja jako partnera do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Dzięki współpracy z Ekspertami przedsiębiorstwa zdobyliśmy dofinansowanie na zakup usług badawczo-rozwojowych, które doprowadziły nas do opracowania nowej usługi – innowacyjnego narzędzia do informatyzacji procesów. Sekwencja jest firmą godną polecenia. Jej Eksperci wyróżniają się wysoką wiedzą merytoryczną w tematyce pozyskania i rozliczania dotacji.
Prezes Zarządu Krzysztof Sikorski

ALKOPOLIGAMIA (O.G. WITOLD MICHALAK)

Nasze przedsiębiorstwo działa w branży muzycznej oraz odzieżowej. Dziękujemy firmie Sekwencja za profesjonalne doradztwo, które obejmowało m.in. analizę sytuacji przedsiębiorstwa, badanie oczekiwań klientów a także opracowanie strategii marketingowej. Sekwencja zrealizowała usługi doradcze w sposób w pełni kompleksowy i profesjonalny. Dzięki temu zdobyliśmy nowych klientów, nowe rynki a także zwiększyliśmy swoje przychody.
Właściciel – Witold Michalak

Enerace Sp. zo.o.

Nasze przedsiębiorstwo, przy wsparciu spółki Sekwencja, uzyskało dofinansowanie na realizację projektu wdrożenia innowacji procesowej w postaci dedykowanego oprogramowania do automatyzacji procesów usprawniających obsługę klientów oraz automatyzacji innych czynności na platformie Enerace online. Sekwencja udzieliła nam wsparcia zarówno na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej jak i przy procesie rozliczania projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy i świadczonych usług. Z wielką chęcią rekomendujemy spółkę Sekwencja jako profesjonalnego doradcę i solidnego partnera, która podczas współpracy wykazała się zrozumieniem naszych potrzeb.
Członek Zarządu – Wojciech Nowotnik

drukuje.to Sp. z o.o.

Przy pomocy firmy Sekwencja nasze przedsiębiorstwo drukuje.to Sp. z o.o. zostało zarekomendowane do uzyskania dofinansowania na realizację projektu opracowania wdrożenia innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych. Eksperci wykazali się szeroką wiedzą merytoryczną co przyczyniło się do pozyskania środków unijnych i ułatwiło współpracę. Spółka Sekwencja udzieliła nam również wsparcia przy rozliczaniu projektu. Rekomendujemy Sekwencję jako solidnego i profesjonalnego partnera w pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Eksperci z ramienia Sekwencji wykazują się dobrą organizacją pracy i udzielają wsparcia na etapie realizacji i rozliczania projektu.
Prezes Zarządu – Jacek Sidzina
Wybrane Case Studies
znanylekarz.pl

znanylekarz.pl

Sprawdź jak pomogliśmy spółce Znany Lekarz pozyskać dotacje na cyfryzację, która została wykorzystana na stworzenie i wdrożenie inteligentnego, dedykowanego systemu klasy B2B, automatyzującego procesy zachodzące między firmą, a jej partnerami biznesowymi.
Dowiedz się więcej
Plantway

Plantway

Zobacz jak kompleksowo wspieraliśmy spółkę Plantway w pozyskaniu dotacji, a następnie w rozliczeniu projektu, którego rezultatem było uruchomienie nowej linii produkcyjnej żywności wegańskiej i wprowadzenie na rynek trzech rodzajów analogów mięsa.
Dowiedz się więcej
Witpol Sp. z o.o.

Witpol Sp. z o.o.

Sprawdź jak pomogliśmy spółce Witpol pozyskać fundusze unijne na wdrożenie wyników prac B+R w postaci przeprowadzenia prac budowlanych oraz zakupu linii technologicznej do produkcji innowacyjnych napojów roślinnych.
Dowiedz się więcej
Fabelo Sp. z o.o.

Fabelo Sp. z o.o.

Przy naszym wsparciu spółka Fabelo pozyskała dofinansowanie unijne na zakup usług doradczych dotyczących profesjonalnego procesu wzorniczego oraz środków trwałych niezbędnych do uruchomienia linii produkcyjnej obuwia specjalistycznego.
Dowiedz się więcej
Grupa Producentów Klasa

Grupa Producentów Klasa

Sprawdź jak pomogliśmy firmie Grupa Producentów „KLASA” pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy i uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej do liofilizacji owoców i ziół, a obecnie kompleksowo wspieramy ją w rozliczaniu dotacji przyznanej przez NCBR.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas