Dotacje regionalne

W ramach dotacji regionalnych wyszczeg贸lniono 16 program贸w regionalnych. Jest to indywidualna oferta ka偶dego z wojew贸dztw na dotacje wspieraj膮ce przedsi臋biorstwa w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci, rozwoju produkt贸w i us艂ug, stymulowaniu dzia艂alno艣ci B+R, wdra偶aniu innowacji, cyfryzacji dzia艂alno艣ci oraz rozwoju konkurencyjno艣ci. W nowej perspektywie finansowej ka偶dy z program贸w otrzyma艂 now膮 nazw臋, przyk艂adowo Fundusze Europejskie dla Mazowieckiego 2021-2027. Przedsi臋biorcy mog膮 zwykle otrzyma膰 dofinansowanie na poziomie zgodnym z map膮 pomocy regionalnej 2021-2027 odpowiedniej dla regionalnej pomocy inwestycyjnej.聽 Najwi臋ksz膮 intensywno艣膰 dofinansowania posiada 艣ciana wschodnia Polski.

60% z rekordowej kwoty 76 mld euro wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 zarz膮dzana b臋dzie na poziomie centralnym w ramach scharakteryzowanych wy偶ej program贸w krajowych. 40% funduszy z polityki sp贸jno艣ci otrzymaj膮 programy regionalne. 艁膮czna warto艣膰 16 program贸w regionalnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 wynosi blisko 33,5 mld euro. W ramach program贸w regionalnych pi臋膰 wojew贸dztw tj. 艣l膮skie, ma艂opolskie, wielkopolskie, dolno艣l膮skie i 艂贸dzkie w swoich bud偶etach posiada dodatkowe 艣rodki finansowe pochodz膮ce z nowego 藕r贸d艂a finansowania, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 26.06.2024
Pozosta艂o 67 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. W ramach dzia艂ania mo偶na realizowa膰 typy projektu 1a - dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w oraz 1b - rozw贸j infrastruktury B+R przedsi臋biorstw. Wniosek o dofinansowanie mo偶e dotyczy膰 jednego lub obu typ贸w projektu 艂膮cznie. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 czterech nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura badawcza sektora nauki – FE dla Ma艂opolski (1.4)

Nab贸r do 28.06.2024
Pozosta艂o 69 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Infrastruktura badawcza sektora nauki - FE dla Ma艂opolski (1.4) typ projektu przewiduje dofinansowanie na przedsi臋wzi臋cia dotycz膮ce infrastruktury badawczej sektora nauki 鈥 w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposa偶enia obiekt贸w infrastruktury publicznych organizacji badawczych, zlokalizowanej na terenie wojew贸dztwa ma艂opolskiego. Uzupe艂niaj膮co kwalifikowane s膮 koszty zwi膮zane z rozwijaniem kompetencji i umiej臋tno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie wynik贸w B+R – Konkurencyjno艣膰 M艢P – FE dla 艁贸dzkiego (1.5)

Nab贸r do 31.07.2024
Pozosta艂o 102 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie dotacji Wdro偶enie wynik贸w B+R - Konkurencyjno艣膰 M艢P - FE dla 艁贸dzkiego (1.5) obejmuje wzmacnianie trwa艂ego wzrostu i konkurencyjno艣ci M艢P oraz tworzenie miejsc pracy w M艢P, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Wy艂膮cznie jako element projektu mo偶liwe jest tak偶e tworzenie nowych modeli biznesowych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w zakresie sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych wraz z magazynami ciep艂a lub ch艂odu oraz przy艂膮czeniem do sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych – Efektywno艣膰 energetyczna – FE dla 艁贸dzkiego (2.1)

Nab贸r do 31.07.2024
Pozosta艂o 102 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje w zakresie sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych wraz z magazynami ciep艂a lub ch艂odu oraz przy艂膮czeniem do sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych - Efektywno艣膰 energetyczna - FE dla 艁贸dzkiego (2.1) wspiera projekty z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych, kt贸re dystrybuuj膮 ciep艂o lub ch艂贸d o mocy zam贸wionej nie wy偶szej ni偶 5 MW wraz z przy艂膮czeniem do sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach na rzecz transformacji – FE dla 艢l膮skiego (10.2)

Nab贸r do 31.07.2024
Pozosta艂o 102 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach na rzecz transformacji - FE dla 艢l膮skiego (10.2) przeznaczona jest na wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizuj膮cych badania przemys艂owe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe, nakierowane na proces transformacji. O dofinansowanie b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 du偶e, 艣rednie, ma艂e i mikro przedsi臋biorstwa, a tak偶e partnerstwa przedsi臋biorstw oraz partnerstwa przedsi臋biorstw i organizacji badawczych dzia艂aj膮ce na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ -Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach – FE dla Wielkopolski (10.2)

Nab贸r do 16.08.2024
Pozosta艂o 118 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ -Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach - FE dla Wielkopolski (10.2) obejmuje wsparciem projekty przedsi臋biorstw w zakresie efektywno艣ci energetycznej, wdra偶ania modelu GOZ oraz tworzenia czy rozwoju punkt贸w napraw i przygotowania produkt贸w do ponownego u偶ycia.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Us艂ugi badawcze z wdro偶eniem – Inwestycje przedsi臋biorstw w badania i innowacje – FE dla 艁贸dzkiego (1.2)

Nab贸r do 19.08.2024
Pozosta艂o 121 dni
Dotacja Us艂ugi badawcze z wdro偶eniem - Inwestycje przedsi臋biorstw w badania i innowacje - FE dla 艁贸dzkiego (1.2) ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. W ramach dotacji mo偶liwy jest zakup us艂ugi badawczej (w zakresie bada艅 przemys艂owych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych), kt贸ra bezpo艣rednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsi臋biorstwa, z mo偶liwo艣ci膮 wdro偶enia.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w nowoczesne maszyny i urz膮dzenia oraz w rozw贸j M艢P – Opolskie konkurencyjne – FE dla Opolskiego (1.7)

Nab贸r do 27.08.2024
Pozosta艂o 129 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje w nowoczesne maszyny i urz膮dzenia oraz w rozw贸j M艢P - Opolskie konkurencyjne - FE dla Opolskiego (1.7) przeznaczona jest na inwestycje w nowoczesne maszyny, urz膮dzenia i sprz臋t produkcyjny, a tak偶e na wsparcie rozwoju M艢P. W ramach dofinansowania mo偶liwy b臋dzie zakup sprz臋tu w celu wprowadzenia na rynek nowych produkt贸w i us艂ug oraz finansowanie inwestycji w M艢P maj膮cych na celu zwi臋kszenie skali ich dzia艂alno艣ci oraz wzrost zasi臋gu ofert. Dotacja przeznaczona jest dla przedsi臋biorstw z Subregionu Po艂udniowego, tj. powiat贸w; g艂ubczyckiego, nyskiego i prudnickiego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 133 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych - Gospodarka w transformacji - FE dla 艁贸dzkiego (9.1) obejmuje wsparciem rozw贸j us艂ug zwi膮zanych z udost臋pnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemys艂owych (g贸rniczych i pog贸rniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jako艣ci baz danych. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony w lipcu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Opracowanie rozwi膮za艅 zako艅czone wdro偶eniem do etapu pierwszej produkcji – Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 133 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
O dotacj臋 Opracowanie rozwi膮za艅 zako艅czone wdro偶eniem do etapu pierwszej produkcji - Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw - FE dla lubelskiego (1.3) mog膮 ubiega膰 si臋 mikro, ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa. Dofinansowanie przeznaczy膰 b臋dzie mo偶na na zlecanie opracowania rozwi膮za艅 technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemys艂owe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zako艅czone wdro偶eniem do etapu pierwszej produkcji. Nab贸r startuje w lipcu 2024 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje regionalne – 16 program贸w regionalnych

Ka偶de wojew贸dztwo posiada sw贸j indywidulany program w ramach, kt贸rego b臋dzie organizowa膰 konkursy. Ka偶dy z 16 program贸w regionalnych przewiduje dzia艂ania na rzecz zwi臋kszenia konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw, poprawy jako艣ci 偶ycia poprzez wykorzystanie potencja艂u regionu, czy niwelowania barier rozwojowych.

Regionalne programy operacyjne swoje fundusze przeznacz膮 na konkursy wspieraj膮ce innowacje, badania i rozw贸j, wdra偶anie na rynek nowych produkt贸w i us艂ug o walorze innowacyjnym cyfryzacj臋, stymulowanie przedsi臋biorczo艣ci, wykorzystanie i rozw贸j zaawansowanych technologii, pomoc techniczn膮, efektywno艣膰 energetyczn膮, redukcj臋 emisji gaz贸w cieplarnianych, wykorzystanie odnawialnych 藕r贸de艂 energii czy wzmacnianie systemu ochrony zdrowia.

Dla ka偶dego z wojew贸dztw w nowej perspektywie zaakceptowane zosta艂y odr臋bne bud偶ety, w tym dla:

Dolno艣l膮skiego 鈥撀 1,153 mld EUR

Kujawsko-Pomorskiego 鈥 1,84 mld EUR

Lubelskiego 鈥 2,43 mld EUR

Lubuskiego 鈥 915 mln EUR

艁贸dzkiego 鈥 2,74 mld EUR

Ma艂opolskiego 鈥 2,7 mld EUR

Mazowieckiego 鈥 2,1 mld EUR

Opolskiego 鈥 966 mln EUR

Podkarpackiego 鈥 2,27 mld EUR

Podlaskiego 鈥 1,3 mld EUR

Pomorskiego 鈥 1,8 mld EUR

艢l膮skiego 鈥 2,8 mld EUR

艢wi臋tokrzyskiego 鈥 1,46 mld EUR

Warmi艅sko-Mazurskiego 鈥 1,79 mld EUR

Wielkopolskiego 鈥 2,1 mld EUR

Zachodniopomorskiego 鈥 1,69 mld EUR

Dotacje organizowane s膮 w ramach danego typu projektu konkretnego dzia艂ania okre艣lonego priorytetu. 艢rednio ka偶de z wojew贸dztw posiada 10 priorytet贸w. Wojew贸dztwo mazowieckie przyk艂adowo posiada takie priorytety jak:

 1. Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza
 2. Fundusze Europejskie na zielony rozw贸j Mazowsza
 3. Fundusze Europejskie na rozw贸j mobilno艣ci miejskiej na Mazowszu
 4. Fundusze Europejskie dla lepiej po艂膮czonego i dost臋pnego Mazowsza
 5. Fundusze Europejskie dla wy偶szej jako艣ci 偶ycia na Mazowszu
 6. Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza
 7. Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dost臋pnej edukacji na Mazowszu
 8. Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju us艂ug spo艂ecznych i zdrowotnych na Mazowszu
 9. Mazowsze bli偶sze obywatelom dzi臋ki Funduszom Europejskim

Dodatkowo dost臋pne s膮 tak偶e priorytety Pomoc Techniczna (EFRR) oraz Pomoc Techniczna + (EFS+).

Jak wygl膮da oferta dla przedsi臋biorc贸w?

W ramach program贸w regionalnych przedsi臋biorcy przede wszystkim b臋d膮 mogli realizowa膰 projekty badawcze, projekty wdro偶enia innowacji oraz projekty inwestycyjne w cyfryzacj臋, rozwi膮zania GOZ czy infrastruktur臋 badawcz膮. Niekt贸re z nich r贸wnie偶 b臋d膮 posiada膰 kompleksow膮, modu艂ow膮 budow臋 podobnie jak dotacja 艢cie偶ka SMART. Przyk艂adami takich dotacji dla woj. mazowieckiego s膮 Projekty modu艂owe 鈥 Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Mazowieckiego (1.1) czy Transformacja przedsi臋biorstw w kierunku GOZ 鈥 Gospodarka o obiegu zamkni臋tym 鈥 FE dla Mazowieckiego (2.6). Dla woj. lubelskiego b臋d膮 to dotacje takie jak Projekty B+R 鈥 Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Lubelskiego (1.3) czy Transformacja cyfrowa M艢P 鈥 Cyfryzacja lubelskich M艢P 鈥 FE dla Lubelskiego (2.4). Z kolei dla woj. dolno艣l膮skiego mo偶na pozyska膰 takie dotacje jak Zielone inwestycje w M艢P 鈥 Transformacja gospodarcza 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) lub Projekty B+R przedsi臋biorstw 鈥 Innowacyjne przedsi臋biorstwa 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (1.2). Maksymalne warto艣ci dofinansowania s膮 r贸偶ne w zale偶no艣ci od zakresu dotacji, ale w niekt贸rych przypadkach b臋dzie mo偶na zyska膰 nawet do 10聽000聽000 z艂.