Dotacje na Startup

Zastanawiasz się gdzie zdobyć środki na start up? Dofinansowanie z funduszy europejskich to opcja, której nie możesz pominąć! W ramach kategorii „Startup” zebraliśmy programy, które oferują kompleksowe wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu nowych działalności. Jeżeli posiadasz nietuzinkowe pomysły i zamierzasz założyć własny biznes lub prowadzisz działalność nie dłużej niż 24 miesiące zachęcamy do zapoznania się z działaniami umożliwiającymi pozyskanie kapitału na atrakcyjnych warunkach, najczęstszą formą są bezzwrotne dotacje na startup. W nowej perspektywie (2021-2027) przewidziano również wsparcie akceleracyjne, gdzie pomoc startupom przyjmie formę np. usługi szkoleniowej, mentoringu czy dostępu do inwestora.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego (I) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 12.07.2023
Pozostało 34 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 145 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej

Startup dofinansowanie – gdzie można zdobyć pieniądze?

O fundusze dla startupów w nowej perspektywie finansowej można się ubiegać przede wszystkim w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych tj. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Przewidziano szeroki wachlarz wsparcia od bezzwrotnych dotacji, przez pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem po instrumenty kapitałowe. Innowacyjne spółki mogą również skorzystać z programów rozwojowych o charakterze akceleracyjnym i postakceleracyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych opcji dofinansowania znajdziesz na podstronach kategorii. Poniżej prezentujemy kluczowe możliwości.

  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – w programie tym założono kontynuowanie wsparcia na rzecz ekosystemu sprzyjającego rozwojowi i tworzeniu innowacyjnych przedsiębiorstw (startupów), które zostało zapoczątkowane w latach 2014-2020. Przede wszystkim przewidziano wznowienie konkursu Platformy startowe dla nowych pomysłów. W Platformach startowych otrzymasz pakiet specjalistycznych usług, które pomogą Ci przekształcić innowacyjny pomysł w rentowny biznes! Zgłaszającej się do wybranej Platformy startowej zyskasz dostęp do całej gamy usług ściśle dopasowanych do potrzeb Twojej firmy jak np. testowanie i weryfikowanie koncepcji, mentoring, obsługa prawna czy opracowanie modelu biznesowego. Ponadto po pozytywnym zakończeniu fazy inkubacji będziesz mógł się ubiegać o środki na rozwój działalności w makroregionie Polski Wschodniej. W ramach tego komponentu, poza wsparciem eksperckim, przewidziano również dofinansowanie inwestycji tj. zakup środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na specjalistyczne oprogramowanie) służących wprowadzeniu produktu na rynek lub zwiększaniu sprzedaży. Co istotne wsparcie w zakresie finansowanie startupów znajdujących się na najwcześniejszym etapie rozwoju biznesowego udzielane ze środków FEPW ma głównie formę dotacyjną. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie do prowadzenia wsparcia na terenie makroregionu Polski Wschodniej. W praktyce oznacza to, że Platformy startowe są otwarte również na przedsiębiorców spoza tzw. ściany wschodniej – wystarczy, że zdecydują się rozwijać nowy biznes właśnie w tej części Polski. Myślisz, że Platformy startowe są dla Ciebie? Chciałbyś aplikować, ale nie wiesz, gdzie złożyć wniosek i jaką dokumentację przygotować? Skontaktuj się z nami a przeprowadzimy Cię przez cały proces!

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – pieniądze dla startupów zarezerwowano w Priorytecie nr 2 tj. Środowisko sprzyjające innowacjom. Przewidziano wsparcie powstawania i rozwoju innowacyjnych spółek (start-up/scale-up), w tym w szczególności programy rozwojowe dla innowacyjnych spółek o charakterze akceleracyjnym i postakceleracyjnym. Dzięki nim wąsko wyselekcjonowana grupa startupów zyska m.in. dostęp do potencjalnych klientów, inwestorów (na wydarzeniach takich jak pitch-decki czy hackatony), możliwość skorzystania z mentoringu biznesowego i technologicznego, przeprowadzenia testowego wdrożenia nowego rozwiązania czy pomoc w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Z budżetu FENG nie sfinansujesz więc realizacji pomysłu (inwestycji w sprzęt itp.), natomiast pokryjesz koszty szeroko rozumianego wsparcia eksperckiego (dofinansowanie do szkoleń i doradztwa). Dominującą formą wsparcia w tym zakresie będą dotacje. W budżecie FENG dostępne są także środki na finansowanie nowopowstałych spółek znajdujących się na etapie finalizacji prac B+R z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz instrumentów mieszanych (wsparcie kapitałowe uzupełnione dotacją). Dodatkowo, podobnie jak bardziej dojrzałe przedsiębiorstwa, mogą skorzystać ze środków z Priorytetu I (Wsparcie dla przedsiębiorców). Decydując się na realizację projektu innowacyjnego mogą dofinansować różne rodzaje kosztów (np. udział w targach czy szkolenia dla pracowników) dowolnie dobierając interesujące ich moduły.

Inne formy wsparcia startupów – venture capital

Dotacje to nie jedyna forma pomocy z jakiej możesz skorzystać, aby rozwijać swój startup. Dofinansowanie wczesnych etapów rozwoju firmy jest również możliwe przy zaangażowaniu funduszy venture capital oraz poprzez aniołów biznesu. Poza wskazanymi wyżej instrumentami kapitałowymi dostępnymi w ramach programu FENG możesz również dokapitalizować swój pomysł przy wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Sekwencji. Sprawdź szczegóły:

Dofinansowanie dla startupów w programach regionalnych

Środki na finansowanie powstawania i rozwoju nowych działalności oraz stymulowanie przedsiębiorczości w regionie dostępne są także w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). W ramach RPO przewidziano zarówno przyznawanie dotacji w formule programów akceleracyjnych, instrumenty finansowe (fundusze venture capital), jak i wsparcie mieszane łączące obie te formy. Startupy mogą liczyć m.in. na grant, sfinansowanie wyjazdu na wybrane rynki zagraniczne celem przygotowania produktu pod konkretny rynek czy skrojone na miarę wsparcie eksperckie. Oferty poszczególnych województw w szczegółach mogą się od siebie różnić. Korzystając z opcji filtrowania po województwie możesz sprawdzić ofertę przygotowaną dla nowo powstałych przedsiębiorstw w Twoim regionie.

FENG, FEPW, program regionalne – co wybrać?

Mnogość opcji sprawia, że nie wiesz na co się zdecydować? Zastanawiasz się, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie masz oczekiwania. Chętnie pomożemy Ci dokonać optymalnego wyboru w oparciu o przeprowadzoną uprzednio analizę potrzeb. Działania organizowane w ramach poszczególnych programów różnią się między sobą – interwencje w ramach programów regionalnych kierowane są do przedsiębiorstw już funkcjonujących na rynku, nowo utworzonych, bez wymogu innowacyjności. Wsparcie z programu FEPW jest dedykowane stricte startupom, zwłaszcza podmiotom opierającym swój model biznesowy na nowoczesnych technologiach i ma głównie formę dotacyjną. Z kolei w FENG nacisk położony jest na innowacyjne przedsięwzięcia (w Priorytecie I), startupy mogą więc ubiegać się o dofinansowanie (dotację), ale tylko wówczas, gdy uwzględnią w swoich projektach komponent badawczy. Ponadto w ramach programu FENG założono realizację programów rozwojowych dedykowanych wąskiej grupie wyselekcjonowanych startupów oraz wspieranie bardziej dojrzałych, wysoko technologicznych spółek (w Priorytecie II) – wyinkubowane z sukcesem startupy w ramach FEPW, będą mogły sobie zapewnić w ten sposób finansowanie na dalszych etapach rozwoju.

Szukasz sposobu na sfinansowanie innowacyjnej idei? Chcesz płynnie przejść z etapu planowania do realizacji? Pomogą Ci w tym dotacje na startup. Zapoznaj się z wszystkimi możliwościami bezzwrotnego wsparcia!