Dotacje UE w kujawsko-pomorskie

W ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027 do Polski trafi rekordowe 76 mld euro. 60% z nich zarz膮dzana b臋dzie na poziomie krajowym, 40% zasili programy regionalne realizowane w poszczeg贸lnych wojew贸dztwach. W ramach woj. kujawsko-pomorskiego podstaw膮 do inwestowania 艣rodk贸w z nowej perspektywy Unii Europejskiej b臋dzie program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z bud偶etem w wysoko艣ci 1,8 mld euro. Do g艂贸wnych cel贸w programu nale偶y wzrost innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw w regionie, ograniczenie wykluczenia spo艂ecznego oraz wspieranie gospodarki przyjaznej 艣rodowisku, opartej o zr贸wnowa偶ony rozw贸j i efektywne zarz膮dzanie zasobami. Przy wsp贸艂udziale funduszy unijnych dofinansowania dla firm b臋d膮 obejmowa艂y realizacj臋 prac badawczo-rozwojowych (w tym opracowywanie prototyp贸w, testowanie innowacyjnych technologii), korzysta膰 z profesjonalnych us艂ug doradczych czy pokry膰 koszty udzia艂u w mi臋dzynarodowych targach i misjach gospodarczych.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.03.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 08.03.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nab贸r do 08.03.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
艢cie偶ka SMART to dotacja, kt贸ra obejmuje wsparciem realizacj臋 projekt贸w modu艂owych w zakresie rozwoju dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Nab贸r dedykowany jest konsorcjom. Dost臋pne modu艂y obejmuj膮 modu艂y obligatoryjne takie jak modu艂 B+R oraz wdro偶enie innowacji oraz modu艂y fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsi臋biorstw, internacjonalizacj臋 oraz kompetencje.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 13.03.2024
Pozosta艂o 9 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂o okre艣lone
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Mikro-innowacje – Innowacje spo艂eczne (FERS 5.1)

Nab贸r do 15.04.2024
Pozosta艂o 42 dni
Wsparcie w ramach dotacji Mikro-innowacje - Innowacje spo艂eczne (FERS 5.1) przeznaczone jest na realizacj臋 typu projektu preinkubacja i inkubacja nowych pomys艂贸w, w tym ich generowanie, opracowanie i rozwini臋cie, oraz przetestowanie i upowszechnienie wybranych rozwi膮za艅.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekt EENergy – Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie

Nab贸r do 15.04.2024
Pozosta艂o 42 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000,00 EUR
Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferuj膮ca 900 dotacji o 艂膮cznej warto艣ci 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw (M艢P) w ca艂ej Europie. Dotacja ma na celu popraw臋 efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa (w tym budynk贸w, proces贸w i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkole艅 oraz inwestycji. Co wi臋cej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie mo偶na zyska膰 10 000 euro.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 49 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii – Rozw贸j OZE (FENX 2.2)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 86 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy nast臋puj膮cych rodzaj贸w inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przy艂膮czeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep艂a z biogazu wraz z magazynami energii dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci, w tym z infrastruktur膮 umo偶liwiaj膮c膮 wykorzystanie ciep艂a wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 86 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dofinansowania unijne kujawsko-pomorskie

Najwi臋ksze miasta w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim to Bydgoszcz, Toru艅 i Wroc艂awek. Wed艂ug stanu na koniec kwietnia 2022 r. w rejestrze REGON w woj. kujawsko-pomorskim zarejestrowanych by艂o 215,7 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej (bez os贸b fizycznych prowadz膮cych wy艂膮cznie indywidualne gospodarstwa rolne), co oznacza wzrost o 2% r/r. Liczba podmiot贸w w por贸wnaniu do ko艅ca kwietnia 2021 r. spad艂a tylko w 4 sekcjach. By艂o to g贸rnictwo i wydobywanie (o 4,2%), dzia艂alno艣膰 finansowa i ubezpieczeniowa (o 3,4%) i handel; naprawa pojazd贸w samochodowych (o 1,2%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 0,2%). Najwi臋kszy wzrost, o 17,5%, mia艂 miejsce w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energi臋 elektryczn膮, gaz, par臋 wodn膮 i gor膮c膮 wod臋. Od wielu lat wojew贸dztwo kujawsko-pomorskie znajduje si臋 na 艣cie偶ce wzrostowej. Pod wzgl臋dem gospodarczym聽kujawsko-pomorskie聽zajmuje 艣rodkow膮 pozycj臋 w kraju 鈥 ma 4,4 proc. udzia艂u w wytwarzaniu polskiego聽PKB (2021 r.). PKB per capita w 2021 r. w regionie wynosi艂 56聽406 z艂 (81,7% 艣redniej krajowej). Wed艂ug nak艂ad贸w na B+R wojew贸dztwo zajmuje 10 miejsce w kraju (893,2 mln z艂).

Fundusze unijne w kujawsko-pomorskim 鈥 jaki bud偶et?

艢rodki z polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 przyznane Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 b臋d膮 rozdzielane na dw贸ch szczeblach: krajowym oraz regionalnym. Wsparcie przedsi臋biorstw z woj. kujawsko-pomorskiego obejm膮 programy og贸lnokrajowe (szczeg贸lnie atrakcyjnie prezentuje si臋 oferta konkursowa w ramach programu FENG), dotacje projekt贸w b臋d膮 tak偶e finansowane w ramach dedykowanego programu regionalnego. W ramach tej puli funduszy unijnych, wysoko艣膰 dofinansowania od Komisji Europejskiej wyniesie 1,8 mld euro. Dzi臋ki tym 艣rodkom aktywnie wsparta zostanie konkurencyjno艣膰 regionu oraz rozw贸j przedsi臋biorstw z terenu wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego. Do grona kluczowych beneficjent贸w tego programu nale偶e膰 b臋d膮 kujawsko-pomorskie firmy, w tym mikro, ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa.

Dotacje kujawsko-pomorskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Nast臋pc膮 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest program Fundusze Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.聽 Program zorientowano na wzmocnienie innowacyjno艣ci M艢P, czemu s艂u偶y膰 ma m.in. umo偶liwienie wdra偶ania innowacji i wynik贸w prac B+R na rynek. Harmonogram naboru wniosk贸w w kujawsko-pomorskim obejmuje r贸wnie偶 dzia艂ania wspieraj膮ce rozw贸j zaplecza infrastrukturalnego przedsi臋biorstw (tj. zakup sprz臋tu, technologii) celem usprawnienia proces贸w produkcyjnych lub 艣wiadczenia us艂ug. Ponadto wsparcie przedsi臋biorczo艣ci w ramach unijnych projekt贸w sprowadza si臋 do bon贸w na zakup akredytowanych us艂ug doradczych, w tym us艂ug proinnowacyjnych czy us艂ug z obszaru transformacji cyfrowej. Du偶y nacisk po艂o偶ony zostanie na inwestycje wpisuj膮ce si臋 w za艂o偶enia Europejskiego Zielonego 艁adu dotycz膮ce przede wszystkim efektywno艣ci energetycznej czy promocji energetyki odnawialnej. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie zar贸wno w formie bezzwrotnej, jak i w postaci zwrotnych instrument贸w finansowych tj. nisko oprocentowanych lub cz臋艣ciowo umarzanych po偶yczek. Dominowa膰 b臋d膮 dotacje, jedynie 10% warto艣ci przyznawanych dotacji trafi do beneficjent贸w na zasadzie zwrotnych instrument贸w finansowych.

Intensywno艣膰 dofinansowania z Unii Europejskiej 鈥 mapa pomocy regionalnej

Wysoko艣膰 dofinansowania oraz jego intensywno艣膰 uzale偶nione s膮 od rodzaju projektu, na kt贸rego realizacj臋 zdecyduj膮 si臋 przedsi臋biorcy. Przyk艂adowo w projektach badawczo-rozwojowych wsparcie stanowi inny typ pomocy publicznej ni偶 w projektach inwestycyjnych. W projektach B+R wykorzystanie 艣rodk贸w europejskich determinowane jest przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa oraz kategori臋 prac (badania przemys艂owe cechuj膮 si臋 wy偶sz膮 intensywno艣ci膮 wsparcia ni偶 bardziej zaawansowane prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych z kolei intensywno艣膰 dofinansowania jest zr贸偶nicowana regionalnie. Przy konkursach na unijne projekty na najwi臋ksze wsparcie mog膮 liczy膰 wojew贸dztwa o najni偶szym poziomie rozwoju gospodarczego tj. regiony Polski Wschodniej. Poziom dofinansowania inwestycji w poszczeg贸lnych regionach okre艣la aktualna mapa pomocy regionalnej. Teren wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego zosta艂 zakwalifikowany do wsparcia na poziomie 40%. Dotacje dla firm z sektora M艢P obj臋te s膮 dodatkow膮 premi膮, kt贸ra doliczana jest do wskazanej wy偶ej warto艣ci bazowej.

Kto organizuje konkursy? Instytucje Po艣rednicz膮ce w woj. kujawsko-pomorskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim jest Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Toruniu. Za organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, harmonogram naboru wniosk贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, ocen臋 i wyb贸r projekt贸w oraz przyznawanie dotacji w du偶ej mierze odpowiada bezpo艣rednio Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem regionalnym tj. Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego. W zakresie realizacji instrument贸w z kategorii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) funkcj臋 Instytucji Po艣rednicz膮cej pe艂ni Miasto Bydgoszcz. Woj. kujawsko-pomorskie organizuje konkursy na projekty unijne dla rozmaitych podmiot贸w, czego celem jest m. in. wsparcie konkurencyjno艣ci regionu czy wsparcie rozwoju przedsi臋biorstw. Zapoznaj si臋 z harmonogramami nabor贸w i sprawd藕, jaki wniosek o dotacj臋 unijn膮 mo偶esz z艂o偶y膰 razem z Sekwencj膮.

Fundusze unijne w kujawsko-pomorskim 鈥 jaki bud偶et?

艢rodki z polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 przyznane Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 b臋d膮 rozdzielane na dw贸ch szczeblach: krajowym oraz regionalnym. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego b臋d膮 mogli korzysta膰 z program贸w o zasi臋gu krajowym (szczeg贸lnie atrakcyjnie prezentuje si臋 oferta konkursowa w ramach programu FENG), jak i si臋ga膰 po 艣rodki dost臋pne w dedykowanym im programie regionalnym. W ramach programu regionalnego wynegocjowanego z Komisj膮 Europejsk膮 do Kujawsko-Pomorskiego trafi 1,8 mld euro. Dzi臋ki tym 艣rodkom region ma szanse sta膰 si臋 jeszcze bardziej konkurencyjny. Do grona kluczowych beneficjent贸w tego programu nale偶e膰 b臋d膮 mikro, ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa.

Dotacje kujawsko-pomorskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Nast臋pc膮 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest program Fundusze Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.聽 Program jest zorientowany na wzmocnienie innowacyjno艣ci M艢P, czemu s艂u偶y膰 ma m.in. umo偶liwienie wdra偶ania innowacji i wynik贸w prac B+R na rynek. Przewidziane zosta艂y te偶 dzia艂ania wspieraj膮ce rozw贸j zaplecza infrastrukturalnego przedsi臋biorstw (tj. zakup sprz臋tu, technologii) celem usprawnienia proces贸w produkcyjnych lub 艣wiadczenia us艂ug. Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli korzysta膰 r贸wnie偶 z bon贸w na zakup akredytowanych us艂ug doradczych m.in. us艂ug proinnowacyjnych czy us艂ug z obszaru transformacji cyfrowej. Du偶y nacisk po艂o偶ony zostanie na inwestycje wpisuj膮ce si臋 w za艂o偶enia Europejskiego Zielonego 艁adu dotycz膮ce przede wszystkim efektywno艣ci energetycznej czy promocji energetyki odnawialnej. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie zar贸wno w formie bezzwrotnej, jak i w postaci zwrotnych instrument贸w finansowych tj. nisko oprocentowanych lub cz臋艣ciowo umarzanych po偶yczek. Dominowa膰 b臋d膮 dotacje, jedynie 10% warto艣ci programu trafi do beneficjent贸w na zasadzie zwrotnych instrument贸w finansowych.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu, na kt贸rego realizacj臋 zdecyduj膮 si臋 przedsi臋biorcy.聽 Przyk艂adowo w projektach badawczo-rozwojowych wsparcie stanowi inny typ pomocy publicznej ni偶 w projektach inwestycyjnych. W projektach B+R poziom wsparcia jest determinowany przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa oraz kategori臋 prac (badania przemys艂owe cechuj膮 si臋 wy偶sz膮 intensywno艣ci膮 wsparcia ni偶 bardziej zaawansowane prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych z kolei intensywno艣膰 dofinansowania jest zr贸偶nicowane regionalnie. Na najwi臋ksze wsparcie mog膮 liczy膰 wojew贸dztwa o najni偶szym poziomie rozwoju gospodarczego tj. regiony Polski Wschodniej. Poziom dofinansowania inwestycji w poszczeg贸lnych regionach okre艣la aktualna mapa pomocy regionalnej. W wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim warto艣膰 ta wynosi 40%. Podmiotom nale偶膮cym do sektora M艢P przys艂uguje dodatkowa premia, kt贸ra jest doliczana do wskazanej wy偶ej warto艣ci bazowej.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim jest Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Toruniu. Za organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, ocen臋 i wyb贸r projekt贸w w du偶ej mierze odpowiada bezpo艣rednio Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem regionalnym tj. Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego. W zakresie realizacji instrument贸w z kategorii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) funkcj臋 Instytucji Po艣rednicz膮cej pe艂ni Miasto Bydgoszcz.