Dotacje UE w kujawsko-pomorskie

W ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027 do Polski trafi rekordowe 76 mld euro. 60% z nich zarz膮dzana b臋dzie na poziomie krajowym, 40% zasili programy regionalne realizowane w poszczeg贸lnych wojew贸dztwach. W wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim podstaw膮 do inwestowania 艣rodk贸w z nowej perspektywy UE b臋dzie program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z bud偶etem w wysoko艣ci 1,8 mld euro. Do g艂贸wnych cel贸w programu nale偶y wzrost innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw w regionie, ograniczenie wykluczenia spo艂ecznego oraz wspieranie gospodarki przyjaznej 艣rodowisku, opartej o zr贸wnowa偶ony rozw贸j i efektywne zarz膮dzanie zasobami. Przy wsp贸艂udziale funduszy unijnych przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli dofinansowa膰 realizacj臋 prac badawczo-rozwojowych (w tym opracowywanie prototyp贸w, testowanie innowacyjnych technologii), korzysta膰 z profesjonalnych us艂ug doradczych czy pokry膰 koszty udzia艂u w mi臋dzynarodowych targach czy misjach gospodarczych.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Premie dla m艂odych rolnik贸w (WPR I.11)

Nab贸r do 29.09.2023
Pozosta艂o 7 dni
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach dzia艂ania przyznaje si臋 na rozpoczynanie i rozw贸j dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie przez m艂odych rolnik贸w w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produkt贸w rolnych lub przygotowania do sprzeda偶y nieprzetworzonych produkt贸w rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji b臋d膮 wspierane inwestycje w 艣rodki trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Zyska膰 mo偶na do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie p艂atno艣ci rycza艂towej (premii) w dw贸ch ratach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT – FE dla Kujaw i Pomorza (1.8)

Nab贸r do 07.02.2024
Pozosta艂o 138 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozw贸j infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT - FE dla Kujaw i Pomorza (1.8) jest przeznaczona na wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsi臋biorczo艣ci, biura typu co-working space, fab labs, czy te偶 living labs), w tym powstawanie platform wsp贸艂pracy oraz rozwoju o艣rodk贸w wspieraj膮cych przedsi臋biorczo艣膰.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne – FE dla Kujaw i Pomorza (1.6)

Nab贸r do 07.02.2024
Pozosta艂o 138 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozw贸j infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne - FE dla Kujaw i Pomorza (1.6) jest przeznaczona na wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsi臋biorczo艣ci, biura typu co-working space, fab labs, czy te偶 living labs), w tym powstawaniw platform wsp贸艂pracy oraz rozwoju o艣rodk贸w wspieraj膮cych przedsi臋biorczo艣膰.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 69 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 175 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 05.02.2024
Pozosta艂o 136 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w listopadzie 2023 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zwi臋kszenie dost臋pu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nab贸r do 18.10.2023
Pozosta艂o 26 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projekt贸w realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegaj膮cych na budowie sieci NGA. Przedsi臋biorcy telekomunikacyjni mog膮 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na budow臋 sieci szerokopasmowych na terenach, na kt贸rych dost臋p do Internetu jest utrudniony. Realizowane b臋d膮 dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce jak najszerszy dost臋p do sieci szerokopasmowych przy jak najwy偶szych parametrach technicznych. Wspierane b臋d膮 rozwi膮zania technologiczne zapewniaj膮ce skalowalno艣膰 sieci do pr臋dko艣ci gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniej膮cej infrastruktury telekomunikacyjnej celem b臋dzie dostosowanie sieci do osi膮gni臋cia przepustowo艣ci co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Najwi臋ksze miasta w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim to: Bydgoszcz, Toru艅, Wroc艂awek. Wed艂ug stanu na koniec kwietnia 2022 r. w rejestrze REGON w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych by艂o 215,7 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej (bez os贸b fizycznych prowadz膮cych wy艂膮cznie indywidualne gospodarstwa rolne), co oznacza wzrost o 2% r/r. Liczba podmiot贸w w por贸wnaniu do ko艅ca kwietnia 2021 r. spad艂a tylko w 4 sekcjach. By艂o to g贸rnictwo i wydobywanie (o 4,2%), dzia艂alno艣膰 finansowa i ubezpieczeniowa (o 3,4%) i handel; naprawa pojazd贸w samochodowych (o 1,2%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 0,2%). Najwi臋kszy wzrost, o 17,5%, mia艂 miejsce w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energi臋 elektryczn膮, gaz, par臋 wodn膮 i gor膮c膮 wod臋. Od wielu lat wojew贸dztwo kujawsko-pomorskie znajduje si臋 na 艣cie偶ce wzrostowej. Pod wzgl臋dem gospodarczym聽kujawsko-pomorskie聽zajmuje 艣rodkow膮 pozycj臋 w kraju 鈥 ma 4,4 proc. udzia艂u w wytwarzaniu polskiego聽PKB (2021 r.). PKB per capita w 2021 r. w regionie wynosi艂 56聽406 z艂 (81,7% 艣redniej krajowej). Wed艂ug nak艂ad贸w na B+R wojew贸dztwo zajmuje 10 miejsce w kraju (893,2 mln z艂).

Fundusze unijne w kujawsko-pomorskim 鈥 jaki bud偶et?

艢rodki z polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 przyznane Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 b臋d膮 rozdzielane na dw贸ch szczeblach: krajowym oraz regionalnym. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego b臋d膮 mogli korzysta膰 z program贸w o zasi臋gu krajowym (szczeg贸lnie atrakcyjnie prezentuje si臋 oferta konkursowa w ramach programu FENG), jak i si臋ga膰 po 艣rodki dost臋pne w dedykowanym im programie regionalnym. W ramach programu regionalnego wynegocjowanego z Komisj膮 Europejsk膮 do Kujawsko-Pomorskiego trafi 1,8 mld euro. Dzi臋ki tym 艣rodkom region ma szanse sta膰 si臋 jeszcze bardziej konkurencyjny. Do grona kluczowych beneficjent贸w tego programu nale偶e膰 b臋d膮 mikro, ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa.

Dotacje kujawsko-pomorskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Nast臋pc膮 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest program Fundusze Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.聽 Program jest zorientowany na wzmocnienie innowacyjno艣ci M艢P, czemu s艂u偶y膰 ma m.in. umo偶liwienie wdra偶ania innowacji i wynik贸w prac B+R na rynek. Przewidziane zosta艂y te偶 dzia艂ania wspieraj膮ce rozw贸j zaplecza infrastrukturalnego przedsi臋biorstw (tj. zakup sprz臋tu, technologii) celem usprawnienia proces贸w produkcyjnych lub 艣wiadczenia us艂ug. Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli korzysta膰 r贸wnie偶 z bon贸w na zakup akredytowanych us艂ug doradczych m.in. us艂ug proinnowacyjnych czy us艂ug z obszaru transformacji cyfrowej. Du偶y nacisk po艂o偶ony zostanie na inwestycje wpisuj膮ce si臋 w za艂o偶enia Europejskiego Zielonego 艁adu dotycz膮ce przede wszystkim efektywno艣ci energetycznej czy promocji energetyki odnawialnej. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie zar贸wno w formie bezzwrotnej, jak i w postaci zwrotnych instrument贸w finansowych tj. nisko oprocentowanych lub cz臋艣ciowo umarzanych po偶yczek. Dominowa膰 b臋d膮 dotacje, jedynie 10% warto艣ci programu trafi do beneficjent贸w na zasadzie zwrotnych instrument贸w finansowych.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu, na kt贸rego realizacj臋 zdecyduj膮 si臋 przedsi臋biorcy.聽 Przyk艂adowo w projektach badawczo-rozwojowych wsparcie stanowi inny typ pomocy publicznej ni偶 w projektach inwestycyjnych. W projektach B+R poziom wsparcia jest determinowany przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa oraz kategori臋 prac (badania przemys艂owe cechuj膮 si臋 wy偶sz膮 intensywno艣ci膮 wsparcia ni偶 bardziej zaawansowane prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych z kolei intensywno艣膰 dofinansowania jest zr贸偶nicowane regionalnie. Na najwi臋ksze wsparcie mog膮 liczy膰 wojew贸dztwa o najni偶szym poziomie rozwoju gospodarczego tj. regiony Polski Wschodniej. Poziom dofinansowania inwestycji w poszczeg贸lnych regionach okre艣la aktualna mapa pomocy regionalnej. W wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim warto艣膰 ta wynosi 40%. Podmiotom nale偶膮cym do sektora M艢P przys艂uguje dodatkowa premia, kt贸ra jest doliczana do wskazanej wy偶ej warto艣ci bazowej.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim jest Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Toruniu. Za organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, ocen臋 i wyb贸r projekt贸w w du偶ej mierze odpowiada bezpo艣rednio Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem regionalnym tj. Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego. W zakresie realizacji instrument贸w z kategorii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) funkcj臋 Instytucji Po艣rednicz膮cej pe艂ni Miasto Bydgoszcz.