Dotacje UE w kujawsko-pomorskie

W ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027 do Polski trafi rekordowe 76 mld euro. 60% z nich zarz膮dzana b臋dzie na poziomie krajowym, 40% zasili programy regionalne realizowane w poszczeg贸lnych wojew贸dztwach. W ramach woj. kujawsko-pomorskiego podstaw膮 do inwestowania 艣rodk贸w z nowej perspektywy Unii Europejskiej b臋dzie program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z bud偶etem w wysoko艣ci 1,8 mld euro. Do g艂贸wnych cel贸w programu nale偶y wzrost innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw w regionie, ograniczenie wykluczenia spo艂ecznego oraz wspieranie gospodarki przyjaznej 艣rodowisku, opartej o zr贸wnowa偶ony rozw贸j i efektywne zarz膮dzanie zasobami. Przy wsp贸艂udziale funduszy unijnych dofinansowania dla firm b臋d膮 obejmowa艂y realizacj臋 prac badawczo-rozwojowych (w tym opracowywanie prototyp贸w, testowanie innowacyjnych technologii), korzysta膰 z profesjonalnych us艂ug doradczych czy pokry膰 koszty udzia艂u w mi臋dzynarodowych targach i misjach gospodarczych.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nab贸r do 25.07.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupe艂nie nowe dzia艂anie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 przedsi臋biorcy chc膮cy sfinansowa膰 inwestycje w infrastruktur臋 celem poprawy efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nab贸r do 02.08.2024
Pozosta艂o 9 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem dzia艂ania jest dofinansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych, kt贸re otrzyma艂y certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Nab贸r do 12.08.2024
Pozosta艂o 19 dni
Wielko艣膰 dotacji
15 000 000,00 z艂
Inwestycja Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencja艂u badawczego o艣rodk贸w prowadz膮cych komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne dzia艂ania wspieraj膮ce w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubator贸w technologicznych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) – Dotacja dla HoReCa

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ – M艢P (KPO A.2.2.1)

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 500 000 PLN
Dotacja Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostan膮 obj臋te wydatki przeznaczone na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia dotycz膮cego wprowadzenia technologii 艣rodowiskowych zwi膮zanych z gospodark膮 o obiegu zamkni臋tym w szczeg贸lno艣ci na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urz膮dze艅 bardziej przyjaznych dla 艣rodowiska, oprogramowania, patent贸w, licencji, know-how oraz szkolenia pracownik贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru (KPO B2.1.1)

Nab贸r do 02.09.2024
Pozosta艂o 40 dni
Wielko艣膰 dotacji
150 000 000,00 z艂
Wsparcie w ramach inwestycji KPO B2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru ma na celu stworzenie polskiej ga艂臋zi gospodarki wodorowej oraz wzrost wykorzystania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru. Mo偶liwe do realizacji b臋d膮 inwestycje w zakresie scentralizowanych i rozproszonych system贸w wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesy艂owej i dystrybucyjnej, jak i innych form transportu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.09.2024
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25) – EXPO 2025 Japonia

Nab贸r do 26.09.2024
Pozosta艂o 64 dni
Wielko艣膰 dotacji
bez limitu
Dofinansowanie mog膮 otrzyma膰 projekty obejmuj膮ce dzia艂ania ukierunkowane na wzmocnienie potencja艂u eksportowego przedsi臋biorc贸w M艢P na rynkach mi臋dzynarodowych, poprzez udzia艂 w dzia艂aniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji o charakterze og贸lnym w zwi膮zku z udzia艂em Polski w 艢wiatowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai, realizowanych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 03.10.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

EUREKA 2024

Nab贸r do 18.10.2024
Pozosta艂o 86 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sie膰 47 pa艅stw, w tym pa艅stw europejskich oraz Unii Europejskiej, powo艂ana w celu wspierania mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjno艣膰, realna perspektywa na opracowanie i podj臋cie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdro偶enie nowej technologii lub us艂ugi, szansa na komercyjn膮 sprzeda偶 rynkow膮 rezultat贸w projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dofinansowania unijne kujawsko-pomorskie

Najwi臋ksze miasta w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim to Bydgoszcz, Toru艅 i Wroc艂awek. Wed艂ug stanu na koniec kwietnia 2022 r. w rejestrze REGON w woj. kujawsko-pomorskim zarejestrowanych by艂o 215,7 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej (bez os贸b fizycznych prowadz膮cych wy艂膮cznie indywidualne gospodarstwa rolne), co oznacza wzrost o 2% r/r. Liczba podmiot贸w w por贸wnaniu do ko艅ca kwietnia 2021 r. spad艂a tylko w 4 sekcjach. By艂o to g贸rnictwo i wydobywanie (o 4,2%), dzia艂alno艣膰 finansowa i ubezpieczeniowa (o 3,4%) i handel; naprawa pojazd贸w samochodowych (o 1,2%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 0,2%). Najwi臋kszy wzrost, o 17,5%, mia艂 miejsce w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energi臋 elektryczn膮, gaz, par臋 wodn膮 i gor膮c膮 wod臋. Od wielu lat wojew贸dztwo kujawsko-pomorskie znajduje si臋 na 艣cie偶ce wzrostowej. Pod wzgl臋dem gospodarczym聽kujawsko-pomorskie聽zajmuje 艣rodkow膮 pozycj臋 w kraju 鈥 ma 4,4 proc. udzia艂u w wytwarzaniu polskiego聽PKB (2021 r.). PKB per capita w 2021 r. w regionie wynosi艂 56聽406 z艂 (81,7% 艣redniej krajowej). Wed艂ug nak艂ad贸w na B+R wojew贸dztwo zajmuje 10 miejsce w kraju (893,2 mln z艂).

Fundusze unijne w kujawsko-pomorskim 鈥 jaki bud偶et?

艢rodki z polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 przyznane Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 b臋d膮 rozdzielane na dw贸ch szczeblach: krajowym oraz regionalnym. Wsparcie przedsi臋biorstw z woj. kujawsko-pomorskiego obejm膮 programy og贸lnokrajowe (szczeg贸lnie atrakcyjnie prezentuje si臋 oferta konkursowa w ramach programu FENG), dotacje projekt贸w b臋d膮 tak偶e finansowane w ramach dedykowanego programu regionalnego. W ramach tej puli funduszy unijnych, wysoko艣膰 dofinansowania od Komisji Europejskiej wyniesie 1,8 mld euro. Dzi臋ki tym 艣rodkom aktywnie wsparta zostanie konkurencyjno艣膰 regionu oraz rozw贸j przedsi臋biorstw z terenu wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego. Do grona kluczowych beneficjent贸w tego programu nale偶e膰 b臋d膮 kujawsko-pomorskie firmy, w tym mikro, ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa.

Dotacje kujawsko-pomorskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Nast臋pc膮 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest program Fundusze Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.聽 Program zorientowano na wzmocnienie innowacyjno艣ci M艢P, czemu s艂u偶y膰 ma m.in. umo偶liwienie wdra偶ania innowacji i wynik贸w prac B+R na rynek. Harmonogram naboru wniosk贸w w kujawsko-pomorskim obejmuje r贸wnie偶 dzia艂ania wspieraj膮ce rozw贸j zaplecza infrastrukturalnego przedsi臋biorstw (tj. zakup sprz臋tu, technologii) celem usprawnienia proces贸w produkcyjnych lub 艣wiadczenia us艂ug. Ponadto wsparcie przedsi臋biorczo艣ci w ramach unijnych projekt贸w sprowadza si臋 do bon贸w na zakup akredytowanych us艂ug doradczych, w tym us艂ug proinnowacyjnych czy us艂ug z obszaru transformacji cyfrowej. Du偶y nacisk po艂o偶ony zostanie na inwestycje wpisuj膮ce si臋 w za艂o偶enia Europejskiego Zielonego 艁adu dotycz膮ce przede wszystkim efektywno艣ci energetycznej czy promocji energetyki odnawialnej. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie zar贸wno w formie bezzwrotnej, jak i w postaci zwrotnych instrument贸w finansowych tj. nisko oprocentowanych lub cz臋艣ciowo umarzanych po偶yczek. Dominowa膰 b臋d膮 dotacje, jedynie 10% warto艣ci przyznawanych dotacji trafi do beneficjent贸w na zasadzie zwrotnych instrument贸w finansowych.

Intensywno艣膰 dofinansowania z Unii Europejskiej 鈥 mapa pomocy regionalnej

Wysoko艣膰 dofinansowania oraz jego intensywno艣膰 uzale偶nione s膮 od rodzaju projektu, na kt贸rego realizacj臋 zdecyduj膮 si臋 przedsi臋biorcy. Przyk艂adowo w projektach badawczo-rozwojowych wsparcie stanowi inny typ pomocy publicznej ni偶 w projektach inwestycyjnych. W projektach B+R wykorzystanie 艣rodk贸w europejskich determinowane jest przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa oraz kategori臋 prac (badania przemys艂owe cechuj膮 si臋 wy偶sz膮 intensywno艣ci膮 wsparcia ni偶 bardziej zaawansowane prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych z kolei intensywno艣膰 dofinansowania jest zr贸偶nicowana regionalnie. Przy konkursach na unijne projekty na najwi臋ksze wsparcie mog膮 liczy膰 wojew贸dztwa o najni偶szym poziomie rozwoju gospodarczego tj. regiony Polski Wschodniej. Poziom dofinansowania inwestycji w poszczeg贸lnych regionach okre艣la aktualna mapa pomocy regionalnej. Teren wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego zosta艂 zakwalifikowany do wsparcia na poziomie 40%. Dotacje dla firm z sektora M艢P obj臋te s膮 dodatkow膮 premi膮, kt贸ra doliczana jest do wskazanej wy偶ej warto艣ci bazowej.

Kto organizuje konkursy? Instytucje Po艣rednicz膮ce w woj. kujawsko-pomorskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim jest Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Toruniu. Za organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, harmonogram naboru wniosk贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, ocen臋 i wyb贸r projekt贸w oraz przyznawanie dotacji w du偶ej mierze odpowiada bezpo艣rednio Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem regionalnym tj. Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego. W zakresie realizacji instrument贸w z kategorii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) funkcj臋 Instytucji Po艣rednicz膮cej pe艂ni Miasto Bydgoszcz. Woj. kujawsko-pomorskie organizuje konkursy na projekty unijne dla rozmaitych podmiot贸w, czego celem jest m. in. wsparcie konkurencyjno艣ci regionu czy wsparcie rozwoju przedsi臋biorstw. Zapoznaj si臋 z harmonogramami nabor贸w i sprawd藕, jaki wniosek o dotacj臋 unijn膮 mo偶esz z艂o偶y膰 razem z Sekwencj膮.

Fundusze unijne w kujawsko-pomorskim 鈥 jaki bud偶et?

艢rodki z polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 przyznane Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 b臋d膮 rozdzielane na dw贸ch szczeblach: krajowym oraz regionalnym. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego b臋d膮 mogli korzysta膰 z program贸w o zasi臋gu krajowym (szczeg贸lnie atrakcyjnie prezentuje si臋 oferta konkursowa w ramach programu FENG), jak i si臋ga膰 po 艣rodki dost臋pne w dedykowanym im programie regionalnym. W ramach programu regionalnego wynegocjowanego z Komisj膮 Europejsk膮 do Kujawsko-Pomorskiego trafi 1,8 mld euro. Dzi臋ki tym 艣rodkom region ma szanse sta膰 si臋 jeszcze bardziej konkurencyjny. Do grona kluczowych beneficjent贸w tego programu nale偶e膰 b臋d膮 mikro, ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa.

Dotacje kujawsko-pomorskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Nast臋pc膮 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest program Fundusze Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.聽 Program jest zorientowany na wzmocnienie innowacyjno艣ci M艢P, czemu s艂u偶y膰 ma m.in. umo偶liwienie wdra偶ania innowacji i wynik贸w prac B+R na rynek. Przewidziane zosta艂y te偶 dzia艂ania wspieraj膮ce rozw贸j zaplecza infrastrukturalnego przedsi臋biorstw (tj. zakup sprz臋tu, technologii) celem usprawnienia proces贸w produkcyjnych lub 艣wiadczenia us艂ug. Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli korzysta膰 r贸wnie偶 z bon贸w na zakup akredytowanych us艂ug doradczych m.in. us艂ug proinnowacyjnych czy us艂ug z obszaru transformacji cyfrowej. Du偶y nacisk po艂o偶ony zostanie na inwestycje wpisuj膮ce si臋 w za艂o偶enia Europejskiego Zielonego 艁adu dotycz膮ce przede wszystkim efektywno艣ci energetycznej czy promocji energetyki odnawialnej. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie zar贸wno w formie bezzwrotnej, jak i w postaci zwrotnych instrument贸w finansowych tj. nisko oprocentowanych lub cz臋艣ciowo umarzanych po偶yczek. Dominowa膰 b臋d膮 dotacje, jedynie 10% warto艣ci programu trafi do beneficjent贸w na zasadzie zwrotnych instrument贸w finansowych.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu, na kt贸rego realizacj臋 zdecyduj膮 si臋 przedsi臋biorcy.聽 Przyk艂adowo w projektach badawczo-rozwojowych wsparcie stanowi inny typ pomocy publicznej ni偶 w projektach inwestycyjnych. W projektach B+R poziom wsparcia jest determinowany przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa oraz kategori臋 prac (badania przemys艂owe cechuj膮 si臋 wy偶sz膮 intensywno艣ci膮 wsparcia ni偶 bardziej zaawansowane prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych z kolei intensywno艣膰 dofinansowania jest zr贸偶nicowane regionalnie. Na najwi臋ksze wsparcie mog膮 liczy膰 wojew贸dztwa o najni偶szym poziomie rozwoju gospodarczego tj. regiony Polski Wschodniej. Poziom dofinansowania inwestycji w poszczeg贸lnych regionach okre艣la aktualna mapa pomocy regionalnej. W wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim warto艣膰 ta wynosi 40%. Podmiotom nale偶膮cym do sektora M艢P przys艂uguje dodatkowa premia, kt贸ra jest doliczana do wskazanej wy偶ej warto艣ci bazowej.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim jest Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Toruniu. Za organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, ocen臋 i wyb贸r projekt贸w w du偶ej mierze odpowiada bezpo艣rednio Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem regionalnym tj. Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego. W zakresie realizacji instrument贸w z kategorii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) funkcj臋 Instytucji Po艣rednicz膮cej pe艂ni Miasto Bydgoszcz.