Eksport

Internacjonalizacja MŚP - Wsparcie MŚP - dotacja - FE dla Podkarpacia (1.3)

Internacjonalizacja MŚP - Wsparcie MŚP - dotacja - FE dla Podkarpacia (1.3) to działanie, którego wsparcie dotyczy diagnozy potencjału przedsiębiorstw MŚP w zakresie internacjonalizacji, przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w styczniu 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.01.2024
Koniec składania wniosków
29.02.2024

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujących przychody ze wskazanej działalności.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wspierane będą projekty obejmujące kompleksowe działania mające na celu wsparcie przedsiębiorcy w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Projekty związane będą z dostosowaniem m.in. procesów, produktów, usług czy systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności. Dodatkowym elementem projektu ściśle związanym z realizacją strategii internacjonalizacji będzie udział w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych). Możliwe będzie także pozyskanie wsparcia na doradztwo jako elementu projektu.

Dodatkowe informacje

Budżet przeznaczony na nabór wynosi prawie 9 000 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 500 000 PLN

Terminy naboru

Nabór wniosków zostanie uruchomiony na przełomie stycznia i lutego 2024 r. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Informacje dotyczące kosztów kwalifikowalnych, kwot dofinansowania oraz innych szczegółowych warunków związanych z naborem wniosków zostaną podane po opublikowaniu całości dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.02.2024
Pozostało 65 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP – Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Nabór do 29.03.2024
Pozostało 115 dni
Wielkość dotacji
250 000,00 PLN
Dotacja Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP - Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych - FE dla Lubelskiego (2.7) stanowi kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją dotacji są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Nabór do 21.05.2024
Pozostało 168 dni
Wielkość dotacji
w zależności od limitu pomocy de minimis
Celem działania Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25) jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywność dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz się więcej

Internacjonalizacja MŚP – FE dla Małopolski (1.14)

Nabór do 31.12.2024
Pozostało 392 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Internacjonalizacja MŚP - FE dla Małopolski (1.14) wspierana będzie promocja zagraniczna (internacjonalizacja) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Uruchomienie naboru wniosków zaplanowano na wrzesień 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas