Innowacje

Działania wspierające zwiększenie efektywności energetycznej - Innowacje w efektywności energetycznej - FE dla Pomorza Zachodniego (2.2)

Dotacja Działania wspierające zwiększenie efektywności energetycznej - Innowacje w efektywności energetycznej - FE dla Pomorza Zachodniego (2.2) przeznaczona jest dla przedsiębiorstw oraz Instytucji nauki i edukacji z woj. zachodniopomorskiego na działania wspierające zwiększenie efektywności energetycznej. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w czerwcu 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.06.2024
Koniec składania wniosków
30.09.2024

Dla kogo?

O dotację będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego, a także Instytucje nauki i edukacji.

Ty projektu

Wsparciem zostanie objęty typ projektu – Działania wspierające zwiększenie efektywności energetycznej.

Dodatkowe informacje

Na nabór wniosków przeznaczono budżet wynoszący ok. ponad 6 mln PLN.

Wnioski będzie można składać planowo na przełomie czerwca i września 2024 r. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące wartości dofinansowania i kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, możliwe będzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.
Dowiedz się więcej

Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (KPO B2.2.2)

Nabór do 31.12.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na część A działania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne społeczności energetycznych na rozwój istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE. Nabór wniosków ruszy 19 września 2023 roku. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln zł, na jedną spółdzielnię energetyczną - 400 tys. zł, a na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST - 1,5 mln zł.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas