Dotacje regionalne

W ramach dotacji regionalnych wyszczeg贸lniono 16 program贸w regionalnych. Jest to indywidualna oferta ka偶dego z wojew贸dztw na dotacje wspieraj膮ce przedsi臋biorstwa w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci, rozwoju produkt贸w i us艂ug, stymulowaniu dzia艂alno艣ci B+R, wdra偶aniu innowacji, cyfryzacji dzia艂alno艣ci oraz rozwoju konkurencyjno艣ci. W nowej perspektywie finansowej ka偶dy z program贸w otrzyma艂 now膮 nazw臋, przyk艂adowo Fundusze Europejskie dla Mazowieckiego 2021-2027. Przedsi臋biorcy mog膮 zwykle otrzyma膰 dofinansowanie na poziomie zgodnym z map膮 pomocy regionalnej 2021-2027 odpowiedniej dla regionalnej pomocy inwestycyjnej.聽 Najwi臋ksz膮 intensywno艣膰 dofinansowania posiada 艣ciana wschodnia Polski.

60% z rekordowej kwoty 76 mld euro wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 zarz膮dzana b臋dzie na poziomie centralnym w ramach scharakteryzowanych wy偶ej program贸w krajowych. 40% funduszy z polityki sp贸jno艣ci otrzymaj膮 programy regionalne. 艁膮czna warto艣膰 16 program贸w regionalnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 wynosi blisko 33,5 mld euro. W ramach program贸w regionalnych pi臋膰 wojew贸dztw tj. 艣l膮skie, ma艂opolskie, wielkopolskie, dolno艣l膮skie i 艂贸dzkie w swoich bud偶etach posiada dodatkowe 艣rodki finansowe pochodz膮ce z nowego 藕r贸d艂a finansowania, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wsparcie rozwoju i konkurencyjno艣ci M艢P w formie dotacji – Wsparcie M艢P – FE dla Podkarpacia (1.3)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 100 000,00 PLN
Konkurs wspiera projekty inwestycyjne przedsi臋biorstw z sektora M艢P. Wsparcie rozwoju i konkurencyjno艣ci M艢P w formie dotacji to mo偶liwo艣膰 pozyskania 艣rodk贸w finansowych na inwestycje produkcyjne zwi膮zane bezpo艣rednio ze sposobem produkcji lub 艣wiadczenia us艂ug, zak艂adem produkcyjnym, czy wytwarzanymi produktami b膮d藕 us艂ugami, kt贸re prowadz膮 do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjno艣ci M艢P. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 m.in. roboty budowlane, zakup nowych 艣rodk贸w trwa艂ych, czy warto艣ci niematerialnych i prawnych m.in. w formie patent贸w, licencji oraz praw autorskich. Kolejny nab贸r zaplanowano na wrzesie艅 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 B+R przedsi臋biorstw w obszarach zielonej gospodarki, w tym GOZ – Dzia艂alno艣膰 B+R+I przedsi臋biorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkni臋tym, w tym r贸wnie偶 us艂ug B+R dla firm oraz ochrona w艂asno艣ci intelektualnej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dla nowopowsta艂ych M艢P – FE dla Opolskiego (1.5)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie dla nowopowsta艂ych M艢P - FE dla Opolskiego (1.5) obejmuje finansowaniem nowopowsta艂e przedsi臋biorstwa z wojew贸dztwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczeg贸艂owego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w M艢P poprzez inwestycje produkcyjne.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Specjalistyczne doradztwo dla M艢P – Us艂ugi dla M艢P – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotycz膮cy zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jako艣ci us艂ug prorozwojowych dla M艢P, kt贸re maj膮 prowadzi膰 do zwi臋kszenia ich konkurencyjno艣ci, produktywno艣ci oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie b臋dzie mo偶na przeznaczy膰 wy艂膮cznie na zakup wysokiej jako艣ci specjalistycznych us艂ug doradczych od wyspecjalizowanych podmiot贸w zewn臋trznych. Start konkursu zosta艂 przewidziany na kwiecie艅 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdra偶anie wynik贸w prac badawczo-rozwojowych – Konkurencyjne i innowacyjne M艢P – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje wdra偶anie wynik贸w dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Celem projektu b臋dzie wdro偶enie innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym. Uzupe艂niaj膮co mo偶liwe wprowadzenie nowych rozwi膮za艅 organizacyjnych lub marketingowych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu – Konkurencyjne i innowacyjne M艢P – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-us艂ugowej w zakresie odtwarzania gospodarczego dziedzictwa regionu, polegaj膮cego na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywr贸cenie tradycyjnych produkt贸w, us艂ug i zawod贸w).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie rozwi膮za艅 w zakresie Przemys艂u 4.0 – Konkurencyjno艣膰 M艢P – FE dla 艁贸dzkiego (1.5)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 000 000,00 PLN
Dotacja obejmuje wsparciem finansowym wdro偶enie rozwi膮za艅 specjalistycznych rozwi膮za艅 cyfrowych w kierunku przemys艂u 4.0 i gospodarki opartej na danych dla przedsi臋biorstw M艢P z wojew贸dztwa 艁贸dzkiego. Wspierane b臋d膮 m.in. automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsi臋biorstw.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie inwestycji s艂u偶膮cych zagospodarowaniu teren贸w zdegradowanych lub pog贸rniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja obejmuje wsparciem inwestycje s艂u偶膮ce zagospodarowaniu teren贸w zdegradowanych lub pog贸rniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemys艂owo-us艂ugowych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie prac B+R realizowane przez przedsi臋biorstwa – Wsparcie dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw w zakresie B+R – FE dla 艢wi臋tokrzyskiego (1.2)

Nab贸r do 07.10.2024
Pozosta艂o 137 dni
Dotacja przeznaczona jest dla mikro, ma艂ych, 艣rednich i du偶ych przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w (w tym z udzia艂em organizacji badawczych) na wsparcie prac B+R (obejmuj膮cych badania przemys艂owe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe z wy艂膮czeniem bada艅 podstawowych) maj膮cych na na celu opracowanie nowych produkt贸w/us艂ug, proces贸w lub te偶 wprowadzenie znacz膮cych ulepsze艅 do istniej膮cych produkt贸w/us艂ug, proces贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowe inwestycje w renowacj臋 i dekarbonizacj臋 budynk贸w z uwzgl臋dnieniem priorytetowego traktowania projekt贸w uwzgl臋dniaj膮cych zasady NEB – Transformacja energetyczna – FE dla Ma艂opolski (8.11)

Nab贸r do 11.10.2024
Pozosta艂o 141 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Typ projektu C realizowany b臋dzie poprzez kompleksowe inwestycje w renowacj臋 i dekarbonizacj臋 budynk贸w z uwzgl臋dnieniem priorytetowego traktowania projekt贸w uwzgl臋dniaj膮cych podej艣cie NEB (Nowego Europejskiego Bauhausu).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje regionalne – 16 program贸w regionalnych

Ka偶de wojew贸dztwo posiada sw贸j indywidulany program w ramach, kt贸rego b臋dzie organizowa膰 konkursy. Ka偶dy z 16 program贸w regionalnych przewiduje dzia艂ania na rzecz zwi臋kszenia konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw, poprawy jako艣ci 偶ycia poprzez wykorzystanie potencja艂u regionu, czy niwelowania barier rozwojowych.

Regionalne programy operacyjne swoje fundusze przeznacz膮 na konkursy wspieraj膮ce innowacje, badania i rozw贸j, wdra偶anie na rynek nowych produkt贸w i us艂ug o walorze innowacyjnym cyfryzacj臋, stymulowanie przedsi臋biorczo艣ci, wykorzystanie i rozw贸j zaawansowanych technologii, pomoc techniczn膮, efektywno艣膰 energetyczn膮, redukcj臋 emisji gaz贸w cieplarnianych, wykorzystanie odnawialnych 藕r贸de艂 energii czy wzmacnianie systemu ochrony zdrowia.

Dla ka偶dego z wojew贸dztw w nowej perspektywie zaakceptowane zosta艂y odr臋bne bud偶ety, w tym dla:

Dolno艣l膮skiego 鈥撀 1,153 mld EUR

Kujawsko-Pomorskiego 鈥 1,84 mld EUR

Lubelskiego 鈥 2,43 mld EUR

Lubuskiego 鈥 915 mln EUR

艁贸dzkiego 鈥 2,74 mld EUR

Ma艂opolskiego 鈥 2,7 mld EUR

Mazowieckiego 鈥 2,1 mld EUR

Opolskiego 鈥 966 mln EUR

Podkarpackiego 鈥 2,27 mld EUR

Podlaskiego 鈥 1,3 mld EUR

Pomorskiego 鈥 1,8 mld EUR

艢l膮skiego 鈥 2,8 mld EUR

艢wi臋tokrzyskiego 鈥 1,46 mld EUR

Warmi艅sko-Mazurskiego 鈥 1,79 mld EUR

Wielkopolskiego 鈥 2,1 mld EUR

Zachodniopomorskiego 鈥 1,69 mld EUR

Dotacje organizowane s膮 w ramach danego typu projektu konkretnego dzia艂ania okre艣lonego priorytetu. 艢rednio ka偶de z wojew贸dztw posiada 10 priorytet贸w. Wojew贸dztwo mazowieckie przyk艂adowo posiada takie priorytety jak:

 1. Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza
 2. Fundusze Europejskie na zielony rozw贸j Mazowsza
 3. Fundusze Europejskie na rozw贸j mobilno艣ci miejskiej na Mazowszu
 4. Fundusze Europejskie dla lepiej po艂膮czonego i dost臋pnego Mazowsza
 5. Fundusze Europejskie dla wy偶szej jako艣ci 偶ycia na Mazowszu
 6. Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza
 7. Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dost臋pnej edukacji na Mazowszu
 8. Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju us艂ug spo艂ecznych i zdrowotnych na Mazowszu
 9. Mazowsze bli偶sze obywatelom dzi臋ki Funduszom Europejskim

Dodatkowo dost臋pne s膮 tak偶e priorytety Pomoc Techniczna (EFRR) oraz Pomoc Techniczna + (EFS+).

Jak wygl膮da oferta dla przedsi臋biorc贸w?

W ramach program贸w regionalnych przedsi臋biorcy przede wszystkim b臋d膮 mogli realizowa膰 projekty badawcze, projekty wdro偶enia innowacji oraz projekty inwestycyjne w cyfryzacj臋, rozwi膮zania GOZ czy infrastruktur臋 badawcz膮. Niekt贸re z nich r贸wnie偶 b臋d膮 posiada膰 kompleksow膮, modu艂ow膮 budow臋 podobnie jak dotacja 艢cie偶ka SMART. Przyk艂adami takich dotacji dla woj. mazowieckiego s膮 Projekty modu艂owe 鈥 Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Mazowieckiego (1.1) czy Transformacja przedsi臋biorstw w kierunku GOZ 鈥 Gospodarka o obiegu zamkni臋tym 鈥 FE dla Mazowieckiego (2.6). Dla woj. lubelskiego b臋d膮 to dotacje takie jak Projekty B+R 鈥 Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Lubelskiego (1.3) czy Transformacja cyfrowa M艢P 鈥 Cyfryzacja lubelskich M艢P 鈥 FE dla Lubelskiego (2.4). Z kolei dla woj. dolno艣l膮skiego mo偶na pozyska膰 takie dotacje jak Zielone inwestycje w M艢P 鈥 Transformacja gospodarcza 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) lub Projekty B+R przedsi臋biorstw 鈥 Innowacyjne przedsi臋biorstwa 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (1.2). Maksymalne warto艣ci dofinansowania s膮 r贸偶ne w zale偶no艣ci od zakresu dotacji, ale w niekt贸rych przypadkach b臋dzie mo偶na zyska膰 nawet do 10聽000聽000 z艂.