Dotacje UE w podkarpackie

Program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zosta艂 zatwierdzony przez Komisj臋 Europejsk膮. Przedsi臋biorcy z Podkarpacia b臋d膮 mogli r贸wnie偶 korzysta膰 ze 艣rodk贸w programu dedykowanego Polsce Wschodniej (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej), a聽tak偶e z KPO i program贸w krajowych. Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w innowacje, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacj臋, infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, edukacj臋 i sprawy spo艂eczne. Na Podkarpaciu najwi臋kszy nacisk zostanie po艂o偶ony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjno艣ci, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, dzia艂ania zwi膮zane z w艂膮czeniem spo艂ecznym oraz zwi臋kszenie dost臋pno艣ci komunikacyjnej regionu. Dla projekt贸w inwestycyjnych zlokalizowanych w wojew贸dztwie podkarpackim, finansowanych w formie pomocy regionalnej, bazowy poziom wsparcia wynosi 50%. Podmioty nale偶膮ce do kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋 i zwi臋kszenie intensywno艣ci wsparcia na inwestycj臋 w maszyny, urz膮dzenia, linie technologiczne czy roboty budowlane max. do poziomu 70%.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Sie膰 ciep艂ownicza/ch艂odnicza efektywny system ciep艂owniczy – Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 29.07.2024
Pozosta艂o 67 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Sie膰 ciep艂ownicza/ch艂odnicza efektywny system ciep艂owniczy - Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) wsparcie dotyczy rozwoju system贸w ciep艂owniczych i ch艂odniczych (r贸wnie偶 ch艂odu systemowego), w tym tak偶e magazyn贸w energii cieplnej/elektrycznej przyczyniaj膮cych si臋 do integracji energii z OZE.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.07.2024
Pozosta艂o 69 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmowa膰 b臋dzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug dzia艂ania na rzecz jako艣ci us艂ug 艣wiadczonych w BUR oraz zwi臋kszenia powi膮zania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nab贸r do 02.08.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem dzia艂ania jest dofinansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych, kt贸re otrzyma艂y certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.09.2024
Pozosta艂o 105 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2)

Nab贸r do 26.09.2024
Pozosta艂o 126 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
W ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2) planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdra偶ania rozwi膮za艅 automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczyni膰 si臋 do zwi臋kszenia odporno艣ci M艢P na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 na koszty nabycia 艣rodk贸w trwa艂ych, oprogramowania patent贸w, know-how, rob贸t i materia艂贸w budowalnych czy koszty us艂ug doradczych zwi膮zanych z przeprowadzeniem audytu, opracowaniem mapy drogowej, koszty us艂ug szkoleniowych oraz koszty ustanowienia zaliczki i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie rozwoju i konkurencyjno艣ci M艢P w formie dotacji – Wsparcie M艢P – FE dla Podkarpacia (1.3)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 100 000,00 PLN
Konkurs wspiera projekty inwestycyjne przedsi臋biorstw z sektora M艢P. Wsparcie rozwoju i konkurencyjno艣ci M艢P w formie dotacji to mo偶liwo艣膰 pozyskania 艣rodk贸w finansowych na inwestycje produkcyjne zwi膮zane bezpo艣rednio ze sposobem produkcji lub 艣wiadczenia us艂ug, zak艂adem produkcyjnym, czy wytwarzanymi produktami b膮d藕 us艂ugami, kt贸re prowadz膮 do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjno艣ci M艢P. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 m.in. roboty budowlane, zakup nowych 艣rodk贸w trwa艂ych, czy warto艣ci niematerialnych i prawnych m.in. w formie patent贸w, licencji oraz praw autorskich. Kolejny nab贸r zaplanowano na wrzesie艅 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EUREKA 2024

Nab贸r do 18.10.2024
Pozosta艂o 148 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sie膰 47 pa艅stw, w tym pa艅stw europejskich oraz Unii Europejskiej, powo艂ana w celu wspierania mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjno艣膰, realna perspektywa na opracowanie i podj臋cie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdro偶enie nowej technologii lub us艂ugi, szansa na komercyjn膮 sprzeda偶 rynkow膮 rezultat贸w projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 24.10.2024
Pozosta艂o 154 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 28.11.2024
Pozosta艂o 189 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program Energia Plus

Nab贸r do 13.12.2024
Pozosta艂o 204 dni
Wielko艣膰 dotacji
500 000 000,00 PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddzia艂ywania przedsi臋biorstw na 艣rodowisko i poprawa jego jako艣ci. Finansowa膰 b臋dzie mo偶na szeroki zakres przedsi臋wzi臋膰, w tym min. wdra偶anie wskaza艅 wynikaj膮cych z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytw贸rcze, w kt贸rych do produkcji energii wykorzystuje si臋 energi臋 odnawialn膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo podkarpackie jest po艂o偶one w po艂udniowo-wschodniej cz臋艣ci Polski. Od p贸艂nocy i聽zachodu graniczy z wojew贸dztwem ma艂opolskim, 艣wi臋tokrzyskim i lubelskim, od po艂udnia ze S艂owacj膮, od wschodu z Ukrain膮. Na koniec 2021 r. liczba ludno艣ci wojew贸dztwa wynios艂a 2 mln 111 tys., co stanowi艂o 5,5% populacji kraju. Powierzchnia wojew贸dztwa wynosi 1784,6 tys. ha. Produkt krajowy brutto w wojew贸dztwie podkarpackim w 2020 r. by艂 ni偶szy ni偶 rok wcze艣niej. Warto艣膰 dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracuj膮cego w 2019 r. wzros艂a w por贸wnaniu z rokiem poprzednim. Wed艂ug danych na koniec 2021 r. do rejestru REGON wpisanych by艂o 196,5 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej z terenu woj. podkarpackiego. Najwi臋cej firm prowadzi艂o dzia艂alno艣膰 w zakresie sekcji handel, naprawa pojazd贸w samochodowych 鈥 42,4 tys. (21,6% og贸艂u), nast臋pnie budownictwo 鈥 31,4 tys. (16,0%), przetw贸rstwo przemys艂owe 鈥 18,4 tys. (9,4%) oraz dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna 鈥 17,8 tys. (9,1%).

W 2020 r. nak艂ady wewn臋trzne na dzia艂alno艣膰 badawcz膮 i rozwojow膮 w wojew贸dztwie podkarpackim wynios艂y 1154,9 mln z艂, co stanowi艂o 3,6% nak艂ad贸w na B+R w kraju. W 2020 r. nak艂ady na dzia艂alno艣膰 badawcz膮 i rozwojow膮 w wojew贸dztwie podkarpackim w por贸wnaniu z rokiem poprzednim wzros艂y o聽7,6%.聽 W latach 2018鈥2020 w wojew贸dztwie podkarpackim 35,4% przedsi臋biorstw przemys艂owych wprowadzi艂o innowacje produktowe lub innowacje proces贸w biznesowych. W por贸wnaniu z okresem 2017鈥2019 udzia艂 ten w przedsi臋biorstwach przemys艂owych zwi臋kszy艂 si臋 o 11,6%. W skali kraju udzia艂 przedsi臋biorstw przemys艂owych, kt贸re wprowadzi艂y innowacje produktowe lub innowacje proces贸w biznesowych w latach 2018鈥2020 wyni贸s艂 31,5%.

Fundusze unijne na Podkarpaciu 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 ok. 60% trafi do program贸w krajowych.聽Pozosta艂e 40% otrzymaj膮 programy regionalne, zarz膮dzane przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶dy region przygotowa艂 w艂asny program, w ramach kt贸rego b臋dzie organizowa膰 konkursy i finansowa膰 wybrane przedsi臋wzi臋cia. Na Podkarpaciu program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 2,27 mld euro. Ponadto w wojew贸dztwie podkarpackim dost臋pne b臋d膮 艣rodki z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje podkarpackie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej na przedsi臋biorc贸w z Podkarpacia czekaj膮 liczne opcje dofinansowania. B臋d膮 oni mogli aplikowa膰 zar贸wno do konkurs贸w organizowanych na szczeblu krajowym, jak i wnioskowa膰 o 艣rodki zarz膮dzane na szczeblu regionalnym. 艢rodki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przeznaczone zostan膮 na realizacj臋 projekt贸w zwi膮zanych m.in. z inwestycjami w infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, innowacje, cyfryzacj臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 (prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w聽infrastruktury B+R).

Na Podkarpaciu najwi臋kszy nacisk zostanie po艂o偶ony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjno艣ci, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, dzia艂ania zwi膮zane z w艂膮czeniem spo艂ecznym, zwi臋kszenie dost臋pno艣ci komunikacyjnej regionu oraz wsparcie obszar贸w strategicznej interwencji w wojew贸dztwie. Cz臋艣膰 艣rodk贸w przeznaczona zostanie na projekty mi臋kkie, czyli wsparcie kapita艂u ludzkiego w聽obszarach: rynku pracy, edukacji, w tym wyr贸wnywania szans uzdolnionej m艂odzie偶y i rozwoju kadry pedagogicznej oraz w艂膮czenia i integracji spo艂ecznej. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja). W celu poznania aktualnej oferty konkursowej dla przedsi臋biorc贸w z wojew贸dztwa podkarpackiego polecamy skorzysta膰 z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Na intensywno艣膰 dofinansowania wp艂yw ma rodzaj projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra r贸偶nicuje poziom wsparcia w zale偶no艣ci od miejsca realizacji inwestycji. Przedsi臋biorcy z Podkarpacia mog膮 liczy膰 na dofinansowanie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% dolicza si臋 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, w聽przypadku inwestycji 艣rednich przedsi臋biorstw premia ta wynosi 10 punkt贸w procentowych. Regulamin konkursu zawsze precyzuje rodzaj pomocy (np. regionalna pomoc inwestycyjna, horyzontalna pomoc publiczna na badania, rozw贸j i innowacyjno艣膰, pomoc de minimis) oraz okre艣la maksymaln膮 intensywno艣膰 wsparcia.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie podkarpackim

Na Podkarpaciu g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do kluczowych zada艅 Instytucji Po艣rednicz膮cej nale偶y: przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, wyb贸r projekt贸w do dofinansowania oraz podpisywanie um贸w z beneficjentami, rozliczanie um贸w o dofinansowanie i聽monitorowanie ich realizacji itd. Zadania zwi膮zane z zarz膮dzaniem i obs艂ug膮 konkurs贸w dla przedsi臋biorc贸w wykonuj膮 merytoryczne kom贸rki Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Podkarpackiego. Spos贸b sk艂adania wniosk贸w (elektronicznie przez dedykowany system vs. tradycyjnie) oraz instytucja odpowiedzialna za obs艂ug臋 konkursu wskazywane s膮 ka偶dorazowo w regulaminie konkursu.