Startup

Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego (I) - Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
18.04.2023
Koniec składania wniosków
12.07.2023

Wsparcie w komponencie I uzyskają projekty polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów. Co obejmuje? Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, w tym testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego dla wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi.

Oferta Platform startowych na tym etapie skierowana będzie do osób fizycznych, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł/ koncepcję, zgodnie z regulaminem inkubacji danej Platformy (osoba fizyczna, która w momencie zakwalifikowania się do wsparcia zakłada spółkę kapitałową i rejestruje ją w jednym z województw Polski Wschodniej).

Czym są platformy startowe?

Platformy startowe są tworzone przez ośrodki innowacji, uczelnie, duże i średnie przedsiębiorstwa, fundusze kapitałowe i instytucje otoczenia biznesu. Jaka jest ich rola? Świadczą one specjalistyczne usługi na rzecz startupów, pomagają zweryfikować założenia biznesowe przedsięwzięcia oraz zapewniają dostęp do infrastruktury.

Jakie wsparcie oferują?

W ramach Indywidualnego Planu Inkubacji wsparcie obejmie:

  • usługi podstawowe (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne) – świadczone przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji;
  • usługi specjalistyczne wynikające z zapotrzebowania startupu i niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego, testów i opracowania MVP;
  • opiekę menagera inkubacji, która umożliwi startupowi dopracowanie produktu/usługi i weryfikację rynkową modelu biznesowego tak, by możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą produktu/usługi (wsparcie organizacyjne, itp.).

Dodatkowo pomysłodawcy otrzymają także wsparcie na zakup usług specjalistycznych niedostępnych w ramach Platformy startowej w postaci grantu.

Kto może aplikować o wsparcie?

Aplikować może każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej. W pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia do Platformy Startowej. Następnie przesłana koncepcja jest oceniana przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych. Pozytywna ocena inicjuje proces inkubacji.

Wsparcie w ramach Platform startowych ma charakter etapowy. Po zakończeniu inkubacji startup ma możliwość ubiegania się o bezzwrotne wsparcie na dalszy rozwój działalności w ramach dwóch pozostałych komponentów (komponent II a oraz komponent II b).

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Polski Wschodniej. Oznacza to, że z programu będzie korzystać sześć najsłabiej rozwiniętych regionów Polski – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, po raz pierwszy, mazowieckie – część regionalna. Do konkursu będą więc mogły aplikować podmioty z Mazowsza z wyjątkiem Warszawy oraz dziewięciu okolicznych powiatów.

Aktualny nabór

Obecny nabór skierowany jest do ośrodków innowacji, które na tym etapie zgłosiły swoją ofertę do dofinansowania i możliwości świadczenia procesu inkubacji jako Platforma Startowa.

Poniżej zamieszczamy link do aktualnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nabór do 29.01.2024
Pozostało 117 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Start konkursu został przewidziany w grudniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – FE dla Opolskiego (1.5)

Nabór do 29.02.2024
Pozostało 148 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie dla nowopowstałych MŚP - FE dla Opolskiego (1.5) obejmuje finansowaniem nowopowstałe przedsiębiorstwa z województwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczegółowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjności i konkurencyjności woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w MŚP poprzez inwestycje produkcyjne.
Dowiedz się więcej

Granty na Eurogranty (FENG 2.12)

Nabór do 04.06.2024
Pozostało 244 dni
Wielkość dotacji
280 060,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas