Startup

Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego (I) - Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
18.03.2024
Start składania wniosków
18.04.2023
18.03.2024
Koniec składania wniosków
12.07.2023
31.05.2027
Pokaż kolejne terminy

Wsparcie w komponencie I uzyskają projekty polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów. Co obejmuje? Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, w tym testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego dla wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi.

Oferta Platform startowych na tym etapie skierowana będzie do osób fizycznych, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł/ koncepcję, zgodnie z regulaminem inkubacji danej Platformy (osoba fizyczna, która w momencie zakwalifikowania się do wsparcia zakłada spółkę kapitałową i rejestruje ją w jednym z województw Polski Wschodniej).

Każdy startup zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie uczestniczył w indywidualnym, dostosowanym do jego potrzeb programie inkubacji nadzorowanych przez Menagera inkubacji. Platformy startowe zapewnią startupom bezpłatne usługi podstawowe (dostęp do powierzchni biurowej, obsługę prawną, księgową, doradztwo podatkowe, usługi marketingowe etc.) oraz usługi specjalistyczne, tj. związane z rozwojem produktu, weryfikacją modelu biznesowego. Wybrane startupy mogę też liczyć na wsparcie w formie grantu.

Co może zyskać startup dzięki udziałowi w programie Platform startowych:

 • funkcjonującą spółkę kapitałową;
 • MVP – produkt o minimalnej funkcjonalności;
 • zweryfikowany model biznesowy;
 • możliwość prezentacji produktu przed inwestorami;
 • relacje biznesowe w ekosystemie startupowym;
 • możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację PARP do 600 tys. zł.

Kto może skorzystać z Programu?

Do Platform startowych może aplikować osoba fizyczna lub zespół składający się z osób fizycznych, który:

 • posiada nowy pomysł biznesowy mający charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym;
 • jest gotowy założyć działalność w Polsce Wschodniej w formie spółki kapitałowej;
 • jest gotowy do pracy nad rozwojem pomysłu w ramach indywidualnego planu inkubacji.

Aplikować może każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej. W pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia do Platformy Startowej. Następnie przesłana koncepcja jest oceniana przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych. Pozytywna ocena inicjuje proces inkubacji.

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Polski Wschodniej. Oznacza to, że z programu będzie korzystać sześć najsłabiej rozwiniętych regionów Polski – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, po raz pierwszy, mazowieckie – część regionalna. Do konkursu będą więc mogły aplikować podmioty z Mazowsza z wyjątkiem Warszawy oraz dziewięciu okolicznych powiatów.

Jakie wsparcie oferują?

W ramach Indywidualnego Planu Inkubacji wsparcie obejmie:

 • usługi podstawowe (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne) – świadczone przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji;
 • usługi specjalistyczne wynikające z zapotrzebowania startupu i niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego, testów i opracowania MVP;
 • opiekę menagera inkubacji, która umożliwi startupowi dopracowanie produktu/usługi i weryfikację rynkową modelu biznesowego tak, by możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą produktu/usługi (wsparcie organizacyjne, itp.).

Dodatkowo pomysłodawcy otrzymają także wsparcie na zakup usług specjalistycznych niedostępnych w ramach Platformy startowej w postaci grantu.

Wsparcie w ramach Platform startowych ma charakter etapowy. Po zakończeniu inkubacji startup ma możliwość ubiegania się o bezzwrotne wsparcie na dalszy rozwój działalności w ramach dwóch pozostałych komponentów (komponent II a oraz komponent II b).

Platformy startowe na lata 2024 – 2027

Termin składania wniosków: 01.05.2024 – 15.03.2026

Inkubowane będą Pomysły biznesowe wpisujące się w ścieżkę horyzontalną tj. projekty z dowolnego obszaru lub ścieżkę branżową – zdrowie tj. projekty których celem jest opracowanie produktów i usług służących poprawie zdrowia i jakości życia.

Termin składania wniosków: 18.03.2024 – 31.07.2026

Inkubowane będą innowacyjne rozwiązania ze wszystkich branż, które potrzebują wsparcia w zakresie opracowania modelu biznesowego, w szczególności weryfikacji rynkowej oraz opracowania MVP czyli produktu o minimalnej wartości.

Dodatkowo punktowane będą branże: 

 • ekologia, w tym budownictwo ekologiczne, technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne, jakość życia,
 • rolno-spożywczej, w tym żywność wysokiej jakości, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolne,
 • przemysł 4.0, w tym transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne,
 • gamedave,
 • sporttech,

które mogą liczyć na dodatkowe usługi eksperckie i współpracę z partnerami branżowymi. 

Termin składania wniosków: 1.05.2024 – 30.09.2026

Koncepcja inkubacji przedsiębiorstw, oprócz inkubacji horyzontalnej, przewiduje specjalizację branżową dla branży metalowo-maszynowej. 

Termin składania wniosków: 18.03.2024 – 31.03.2027

Startupy posiadające pomysły z branży motoryzacyjnej mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie i zapewniony indywidualny, specjalistyczny program inkubacji.

Termin składania wniosków: 18.03.2024 – 16.06.2027

Kompleksowy Program Inkubacji przygotowujący firmy typu startup do wejścia na rynek.

W ramach programu inkubowane będą pomysły wpisujące się w specjalizacje:

 • medycyna i zdrowie

Projekty m.in. z obszarów: zdrowa żywność i suplementy, opieka zdrowotna i terapie w tym nowe leki, turystyka zdrowotna i wypoczynkowa, profilaktyka zdrowotna, rehabilitacja i rekonwalescencja, technologie medyczne i diagnostyka oraz inne projekty związane z Medycyną i Zdrowiem, w tym projekty rozwijane w innych dziedzinach, ale z potencjałem do zastosowania w dziedzinie medycyny i zdrowia.

 • projekty horyzontalne

Specjalizacja horyzontalna obejmuje projekty z dowolnej branży, charakteryzujące się innowacyjnością oraz odpowiednim potencjałem biznesowym.

Termin składania wniosków: 05.2024 – 31.05.2027

Wsparciem zostaną objęte przede wszystkim startupy z branż:

 • produkcja maszyn i urządzeń,
 • energia,
 • ekologia – w tym budownictwo ekologiczne,
 • żywność i produkty rolno-spożywcze. 

Aktualny nabór

Poniżej zamieszczamy link do aktualnego naboru.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) – Dotacja dla HoReCa

Nabór do 20.08.2024
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ – MŚP (KPO A.2.2.1)

Nabór do 20.08.2024
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
3 500 000 PLN
Dotacja Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostaną objęte wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wprowadzenia technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym w szczególności na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urządzeń bardziej przyjaznych dla środowiska, oprogramowania, patentów, licencji, know-how oraz szkolenia pracowników.
Dowiedz się więcej

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nabór do 30.09.2024
Pozostało 68 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych.
Dowiedz się więcej

Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) – Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji – FE dla Świętokrzyskiego (1.5)

Nabór do 01.12.2024
Pozostało 130 dni
Dotacja Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) - Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji - FE dla Świętokrzyskiego (1.5) ma na celu zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji. W ramach dotacji możliwy jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP (w formie voucheru) jako elementu systemu zachęt do działalności B+R i innowacyjnej. Instrument stanowić będzie wsparcie MŚP z zastosowaniem mechanizmu popytowego.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas