Startup

Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego (I) - Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
18.04.2023
Koniec składania wniosków
12.07.2023

Wsparcie w komponencie I uzyskają projekty polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów. Co obejmuje? Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, w tym testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego dla wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi.

Oferta Platform startowych na tym etapie skierowana będzie do osób fizycznych, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł/ koncepcję, zgodnie z regulaminem inkubacji danej Platformy (osoba fizyczna, która w momencie zakwalifikowania się do wsparcia zakłada spółkę kapitałową i rejestruje ją w jednym z województw Polski Wschodniej).

Czym są platformy startowe?

Platformy startowe są tworzone przez ośrodki innowacji, uczelnie, duże i średnie przedsiębiorstwa, fundusze kapitałowe i instytucje otoczenia biznesu. Jaka jest ich rola? Świadczą one specjalistyczne usługi na rzecz startupów, pomagają zweryfikować założenia biznesowe przedsięwzięcia oraz zapewniają dostęp do infrastruktury.

Jakie wsparcie oferują?

W ramach Indywidualnego Planu Inkubacji wsparcie obejmie:

  • usługi podstawowe (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne) – świadczone przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji;
  • usługi specjalistyczne wynikające z zapotrzebowania startupu i niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego, testów i opracowania MVP;
  • opiekę menagera inkubacji, która umożliwi startupowi dopracowanie produktu/usługi i weryfikację rynkową modelu biznesowego tak, by możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą produktu/usługi (wsparcie organizacyjne, itp.).

Dodatkowo pomysłodawcy otrzymają także wsparcie na zakup usług specjalistycznych niedostępnych w ramach Platformy startowej w postaci grantu.

Kto może aplikować o wsparcie?

Aplikować może każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej. W pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia do Platformy Startowej. Następnie przesłana koncepcja jest oceniana przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych. Pozytywna ocena inicjuje proces inkubacji.

Wsparcie w ramach Platform startowych ma charakter etapowy. Po zakończeniu inkubacji startup ma możliwość ubiegania się o bezzwrotne wsparcie na dalszy rozwój działalności w ramach dwóch pozostałych komponentów (komponent II a oraz komponent II b).

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Polski Wschodniej. Oznacza to, że z programu będzie korzystać sześć najsłabiej rozwiniętych regionów Polski – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, po raz pierwszy, mazowieckie – część regionalna. Do konkursu będą więc mogły aplikować podmioty z Mazowsza z wyjątkiem Warszawy oraz dziewięciu okolicznych powiatów.

Aktualny nabór

Obecny nabór skierowany jest do ośrodków innowacji, które na tym etapie zgłosiły swoją ofertę do dofinansowania i możliwości świadczenia procesu inkubacji jako Platforma Startowa.

Poniżej zamieszczamy link do aktualnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Projekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie

Nabór do 15.04.2024
Pozostało 42 dni
Wielkość dotacji
10 000,00 EUR
Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferująca 900 dotacji o łącznej wartości 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie. Dotacja ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkoleń oraz inwestycji. Co więcej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie można zyskać 10 000 euro.
Dowiedz się więcej

Działania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 88 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa obejmujące wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz się więcej

Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 31.07.2024
Pozostało 149 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmować będzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług działania na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz zwiększenia powiązania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas