Dotacje UE w podkarpackie

Program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zosta艂 zatwierdzony przez Komisj臋 Europejsk膮. Przedsi臋biorcy z Podkarpacia b臋d膮 mogli r贸wnie偶 korzysta膰 ze 艣rodk贸w programu dedykowanego Polsce Wschodniej (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej), a聽tak偶e z KPO i program贸w krajowych. Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w innowacje, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacj臋, infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, edukacj臋 i sprawy spo艂eczne. Na Podkarpaciu najwi臋kszy nacisk zostanie po艂o偶ony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjno艣ci, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, dzia艂ania zwi膮zane z w艂膮czeniem spo艂ecznym oraz zwi臋kszenie dost臋pno艣ci komunikacyjnej regionu. Dla projekt贸w inwestycyjnych zlokalizowanych w wojew贸dztwie podkarpackim, finansowanych w formie pomocy regionalnej, bazowy poziom wsparcia wynosi 50%. Podmioty nale偶膮ce do kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋 i zwi臋kszenie intensywno艣ci wsparcia na inwestycj臋 w maszyny, urz膮dzenia, linie technologiczne czy roboty budowlane max. do poziomu 70%.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wdro偶enie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) – Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3)

Nab贸r do 19.12.2024
Pozosta艂o 210 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 500 000,00 PLN
Dzia艂anie Wdro偶enie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) - Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsi臋biorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym. Wdro偶enie dzia艂a艅 obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezb臋dnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do 30.12.2024
Pozosta艂o 221 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsi臋biorstwach w celu realizacji za艂o偶e艅 GOZ – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do 30.12.2024
Pozosta艂o 221 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R – Badania i rozw贸j – FE dla Podkarpacia (1.1)

Nab贸r do 31.12.2024
Pozosta艂o 222 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Dotacja Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R - Badania i rozw贸j - FE dla Podkarpacia (1.1) wspiera projekty badawczo-rozwojowe przedsi臋biorc贸w z sektora M艢P, a tak偶e du偶ych przedsi臋biorstw. Wsparcie ma charakter modu艂owy, z czego obligatoryjna jest realizacja modu艂u Prace B+R lub modu艂u Infrastruktura B+R. Pozosta艂e modu艂y s膮 fakultatywne. Dofinansowaniem zostan膮 obj臋te projekty zak艂adaj膮ce prowadzenie bada艅 przemys艂owych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w module Prace B+R oraz projekty ukierunkowane na inwestycje w budow臋 lub rozw贸j dzia艂贸w B+R w ramach modu艂u Infrastruktura B+R.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie rozwoju dzia艂alno艣ci gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomys艂贸w (FEPW 1.1)

Nab贸r do 16.01.2025
Pozosta艂o 238 dni
Wielko艣膰 dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polega膰 b臋dzie na dofinansowaniu聽rozwoju startupu聽鈥 dotacja na pocz膮tkow膮 dzia艂alno艣膰 firmy. Startupy, kt贸re pozytywnie zako艅cz膮 program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe b臋d膮 mog艂y uzyska膰 wsparcie finansowe - max. 600 tys. z艂 - na rozw贸j swojej dzia艂alno艣ci w makroregionie.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Nab贸r do 31.01.2025
Pozosta艂o 253 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Inwestycja Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencja艂u badawczego o艣rodk贸w prowadz膮cych komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne dzia艂ania wspieraj膮ce w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubator贸w technologicznych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nab贸r do 28.03.2025
Pozosta艂o 309 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
艢cie偶ka SMART to dotacja, kt贸ra obejmuje wsparciem realizacj臋 projekt贸w modu艂owych w zakresie rozwoju dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Nab贸r dedykowany jest konsorcjom. Dost臋pne modu艂y obejmuj膮 modu艂y obligatoryjne takie jak modu艂 B+R oraz wdro偶enie innowacji oraz modu艂y fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsi臋biorstw, internacjonalizacj臋 oraz kompetencje.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3)

Nab贸r do 03.04.2025
Pozosta艂o 315 dni
Wielko艣膰 dotacji
82 781,00 PLN
Dzia艂anie Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsi臋biorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji b臋dzie mo偶na dofinansowa膰 koszt us艂ug doradczych 艣wiadczonych przez doradc贸w zewn臋trznych, niezb臋dnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Granty na Eurogranty (FENG 2.12) – M艢P

Nab贸r do 17.04.2025
Pozosta艂o 329 dni
Wielko艣膰 dotacji
107 000,00 PLN
Celem dzia艂ania jest wzrost innowacyjno艣ci i umi臋dzynarodowienia polskich przedsi臋biorc贸w z sektora M艢P, poprzez zwi臋kszenie ich udzia艂u w programach UE zarz膮dzanych centralnie, tj. przez Komisj臋 Europejsk膮, w szczeg贸lno艣ci: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL 鈥濩YFROWA EUROPA鈥, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE. Intensywno艣膰 dofinansowania: 100%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Granty na Eurogranty (FENG 2.12) – organizacje badawcze

Nab贸r do 24.04.2025
Pozosta艂o 336 dni
Wielko艣膰 dotacji
58 225,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie koszt贸w przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Program贸w Unii Europejskiej w szczeg贸lno艣ci: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych program贸w Unii Europejskiej zarz膮dzane centralnie przez Komisj臋 Europejsk膮, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywno艣膰 dofinansowania: 100%. Nab贸r dla organizacji badawczych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo podkarpackie jest po艂o偶one w po艂udniowo-wschodniej cz臋艣ci Polski. Od p贸艂nocy i聽zachodu graniczy z wojew贸dztwem ma艂opolskim, 艣wi臋tokrzyskim i lubelskim, od po艂udnia ze S艂owacj膮, od wschodu z Ukrain膮. Na koniec 2021 r. liczba ludno艣ci wojew贸dztwa wynios艂a 2 mln 111 tys., co stanowi艂o 5,5% populacji kraju. Powierzchnia wojew贸dztwa wynosi 1784,6 tys. ha. Produkt krajowy brutto w wojew贸dztwie podkarpackim w 2020 r. by艂 ni偶szy ni偶 rok wcze艣niej. Warto艣膰 dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracuj膮cego w 2019 r. wzros艂a w por贸wnaniu z rokiem poprzednim. Wed艂ug danych na koniec 2021 r. do rejestru REGON wpisanych by艂o 196,5 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej z terenu woj. podkarpackiego. Najwi臋cej firm prowadzi艂o dzia艂alno艣膰 w zakresie sekcji handel, naprawa pojazd贸w samochodowych 鈥 42,4 tys. (21,6% og贸艂u), nast臋pnie budownictwo 鈥 31,4 tys. (16,0%), przetw贸rstwo przemys艂owe 鈥 18,4 tys. (9,4%) oraz dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna 鈥 17,8 tys. (9,1%).

W 2020 r. nak艂ady wewn臋trzne na dzia艂alno艣膰 badawcz膮 i rozwojow膮 w wojew贸dztwie podkarpackim wynios艂y 1154,9 mln z艂, co stanowi艂o 3,6% nak艂ad贸w na B+R w kraju. W 2020 r. nak艂ady na dzia艂alno艣膰 badawcz膮 i rozwojow膮 w wojew贸dztwie podkarpackim w por贸wnaniu z rokiem poprzednim wzros艂y o聽7,6%.聽 W latach 2018鈥2020 w wojew贸dztwie podkarpackim 35,4% przedsi臋biorstw przemys艂owych wprowadzi艂o innowacje produktowe lub innowacje proces贸w biznesowych. W por贸wnaniu z okresem 2017鈥2019 udzia艂 ten w przedsi臋biorstwach przemys艂owych zwi臋kszy艂 si臋 o 11,6%. W skali kraju udzia艂 przedsi臋biorstw przemys艂owych, kt贸re wprowadzi艂y innowacje produktowe lub innowacje proces贸w biznesowych w latach 2018鈥2020 wyni贸s艂 31,5%.

Fundusze unijne na Podkarpaciu 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 ok. 60% trafi do program贸w krajowych.聽Pozosta艂e 40% otrzymaj膮 programy regionalne, zarz膮dzane przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶dy region przygotowa艂 w艂asny program, w ramach kt贸rego b臋dzie organizowa膰 konkursy i finansowa膰 wybrane przedsi臋wzi臋cia. Na Podkarpaciu program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 2,27 mld euro. Ponadto w wojew贸dztwie podkarpackim dost臋pne b臋d膮 艣rodki z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje podkarpackie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej na przedsi臋biorc贸w z Podkarpacia czekaj膮 liczne opcje dofinansowania. B臋d膮 oni mogli aplikowa膰 zar贸wno do konkurs贸w organizowanych na szczeblu krajowym, jak i wnioskowa膰 o 艣rodki zarz膮dzane na szczeblu regionalnym. 艢rodki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przeznaczone zostan膮 na realizacj臋 projekt贸w zwi膮zanych m.in. z inwestycjami w infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, innowacje, cyfryzacj臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 (prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w聽infrastruktury B+R).

Na Podkarpaciu najwi臋kszy nacisk zostanie po艂o偶ony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjno艣ci, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, dzia艂ania zwi膮zane z w艂膮czeniem spo艂ecznym, zwi臋kszenie dost臋pno艣ci komunikacyjnej regionu oraz wsparcie obszar贸w strategicznej interwencji w wojew贸dztwie. Cz臋艣膰 艣rodk贸w przeznaczona zostanie na projekty mi臋kkie, czyli wsparcie kapita艂u ludzkiego w聽obszarach: rynku pracy, edukacji, w tym wyr贸wnywania szans uzdolnionej m艂odzie偶y i rozwoju kadry pedagogicznej oraz w艂膮czenia i integracji spo艂ecznej. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja). W celu poznania aktualnej oferty konkursowej dla przedsi臋biorc贸w z wojew贸dztwa podkarpackiego polecamy skorzysta膰 z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Na intensywno艣膰 dofinansowania wp艂yw ma rodzaj projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra r贸偶nicuje poziom wsparcia w zale偶no艣ci od miejsca realizacji inwestycji. Przedsi臋biorcy z Podkarpacia mog膮 liczy膰 na dofinansowanie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% dolicza si臋 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, w聽przypadku inwestycji 艣rednich przedsi臋biorstw premia ta wynosi 10 punkt贸w procentowych. Regulamin konkursu zawsze precyzuje rodzaj pomocy (np. regionalna pomoc inwestycyjna, horyzontalna pomoc publiczna na badania, rozw贸j i innowacyjno艣膰, pomoc de minimis) oraz okre艣la maksymaln膮 intensywno艣膰 wsparcia.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie podkarpackim

Na Podkarpaciu g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do kluczowych zada艅 Instytucji Po艣rednicz膮cej nale偶y: przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, wyb贸r projekt贸w do dofinansowania oraz podpisywanie um贸w z beneficjentami, rozliczanie um贸w o dofinansowanie i聽monitorowanie ich realizacji itd. Zadania zwi膮zane z zarz膮dzaniem i obs艂ug膮 konkurs贸w dla przedsi臋biorc贸w wykonuj膮 merytoryczne kom贸rki Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Podkarpackiego. Spos贸b sk艂adania wniosk贸w (elektronicznie przez dedykowany system vs. tradycyjnie) oraz instytucja odpowiedzialna za obs艂ug臋 konkursu wskazywane s膮 ka偶dorazowo w regulaminie konkursu.