Usługi doradcze

Granty na Eurogranty (FENG 2.12)

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
280 060,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
18.01.2024
Start składania wniosków
20.02.2024
Koniec składania wniosków
20.02.2025

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

1) opracowanie studium wykonalności;
2) podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
3) zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
4) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
5) organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
6) tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach Programu UE.

Ile można zyskać?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu samodzielnie lub w konsorcjum.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców:
A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł;
B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców:
A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000,00 zł;
B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250,00 zł.

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Konkurs Granty na Eurogranty to konkurs dobrze znany z poprzedniej perspektywy finansowej (2014-2020). W nowej perspektywie przewidziano jego kontynuację. W 2023 r. zaplanowano organizację naboru dla organizacji badawczych z datą od 3 października 2023 r. do 3 września 2024 r. Natomiast nabór dla przedsiębiorstw odbędzie się w 2024 r. i potrwa od 20 lutego 2024 r. do 20 lutego 2025 r. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Dokumentacja konkursowa zostanie dopiero opublikowana bliżej terminu uruchomienia naboru. Poniżej link do dokumentacji dotyczącej archiwalnego naboru.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP -Wsparcie MŚP – FE dla Podkarpacia (1.3)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Dotacja Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP -Wsparcie MŚP - FE dla Podkarpacia (1.3) obejmuje dofinansowaniem wdrożenie badań związanych z wytworzeniem innowacyjnych produktów lub usług bądź wprowadzeniem innowacyjnych procesów produkcyjnych. Projekt można realizować w przypadku wdrożenia przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo-rozwojowych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw 70%, a dla średnich 60%.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas