Inwestycje

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) - Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Działanie Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) - Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
3 500 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
13.06.2024
Koniec składania wniosków
19.12.2024

Cel działania

Wsparcie ukierunkowane jest na inwestycje i doradztwo w obszarze wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może pozyskać dotację?

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach konkursu GOZ 1.3 jest dwuetapowe i składa się z etapu opracowania modelu biznesowego GOZ oraz etapu późniejszego wdrożenia go w przedsiębiorstwie.

ETAP II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Po opracowaniu modelu biznesowego przedsiębiorcy będą mogli dofinansować etap jego wdrożenia, którego zakres to w szczególności:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych;
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn;
  • szkolenia czy przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego.

Co można dofinansować?

Wsparcie w ramach Etapu II obejmie m.in.:

  • koszty usług doradczych niezbędne do wdrożenia modelu biznesowego,
  • nabycie lub wytworzenie środków trwałych (poza nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych takich jak oprogramowanie, licencje, patenty czy know-how,
  • koszty nabycia robót i materiałów budowalnych,
  • koszty usług szkoleniowych.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu dla Etapu II wynosi 100 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Maksymalna wartość dofinansowania dla Etapu II: 3,5 mln zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 5 mln zł

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Priorytetowo będą traktowane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Termin naboru

Nabór wniosków w ramach Etapu II zaplanowano od 13 czerwca 2024 r. do 19 grudnia 2024 r.

Śledzimy na bieżąco informacje dotyczące konkursu i powiadomimy Was o wszelkich nowo pojawiających się szczegółach!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas