Inwestycje

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) - Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Działanie Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) - Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
3 500 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
13.06.2024
Koniec składania wniosków
19.12.2024

Cel działania

Wsparcie ukierunkowane jest na inwestycje i doradztwo w obszarze wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może pozyskać dotację?

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach konkursu GOZ 1.3 jest dwuetapowe i składa się z etapu opracowania modelu biznesowego GOZ oraz etapu późniejszego wdrożenia go w przedsiębiorstwie.

ETAP II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Po opracowaniu modelu biznesowego przedsiębiorcy będą mogli dofinansować etap jego wdrożenia, którego zakres to w szczególności:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych;
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn;
  • szkolenia czy przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego.

Co można dofinansować?

Wsparcie w ramach Etapu II obejmie m.in.:

  • koszty usług doradczych niezbędne do wdrożenia modelu biznesowego,
  • nabycie lub wytworzenie środków trwałych (poza nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych takich jak oprogramowanie, licencje, patenty czy know-how,
  • koszty nabycia robót i materiałów budowalnych,
  • koszty usług szkoleniowych.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu dla Etapu II wynosi 100 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Maksymalna wartość dofinansowania dla Etapu II: 3,5 mln zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 5 mln zł

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Priorytetowo będą traktowane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Termin naboru

Nabór wniosków w ramach Etapu II zaplanowano od 13 czerwca 2024 r. do 19 grudnia 2024 r.

Śledzimy na bieżąco informacje dotyczące konkursu i powiadomimy Was o wszelkich nowo pojawiających się szczegółach!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas