Zapytaj o dotację
Ochrona środowiska

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) - Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Działanie przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
3 500 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Cel działania

Wsparcie ukierunkowane jest na inwestycje i doradztwo w obszarze wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może pozyskać dotację?

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach konkursu GOZ 1.3 jest dwuetapowe i składa się z etapu opracowania modelu biznesowego GOZ oraz etapu późniejszego wdrożenia go w przedsiębiorstwie.

ETAP II - Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Po opracowaniu modelu biznesowego przedsiębiorcy będą mogli dofinansować etap jego wdrożenia, którego zakres to w szczególności:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych;
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn;
  • szkolenia czy przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego.

Co można dofinansować?

Wsparcie w ramach Etapu II obejmie m.in.:

  • koszty usług doradczych niezbędne do wdrożenia modelu biznesowego,
  • nabycie lub wytworzenie środków trwałych (poza nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych takich jak oprogramowanie, licencje, patenty czy know-how,
  • koszty nabycia robót i materiałów budowalnych,
  • koszty usług szkoleniowych.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu dla Etapu II wynosi 100 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Maksymalna wartość dofinansowania dla Etapu II: 3,5 mln zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 5 mln zł

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Priorytetowo będą traktowane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Termin naboru

Nabór wniosków w ramach Etapu II został przewidziany na 2024 rok.

Śledzimy na bieżąco informacje dotyczące konkursu i powiadomimy Was o wszelkich nowo pojawiających się szczegółach!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (KPO A1.4.1)

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
Zależna od rodzaju inwestycji i statusu beneficjenta
Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe lub betonowe). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas