Dotacje LIFE

LIFE to instrument finansowy UE, kt贸rego celem jest wsp贸艂finansowanie projekt贸w z zakresu ochrony 艣rodowiska, w tym przyrody oraz wp艂ywu cz艂owieka na klimat i dostosowania si臋 do jego zmian. Program kontynuowany jest ju偶 przez wiele lat. W nowej perspektywie 2021-2027 tak偶e mo偶na skorzysta膰 z jego oferty i realizowa膰 projekty wdra偶ania wsp贸lnotowego prawa ochrony 艣rodowiska, a tak偶e nowe rozwi膮zania w ramach problem贸w, z jakimi zmaga si臋 艣rodowisko i klimat. Program LIFE to doskona艂a inicjatywa dla przedstawicieli biznesu, naukowc贸w, pracownik贸w podmiotu publicznego czy organizacji pozarz膮dowych posiadaj膮cych innowacyjny pomys艂 na popraw臋 艣rodowiska z zakresu przyrody i r贸偶norodno艣ci biologicznej, GOZ i jako艣ci 偶ycia, przej艣cia na czyst膮 energi臋 oraz 艂agodzenia zmian klimatu i przystosowywania si臋 do nich.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 16.11.2023
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Bud偶et programu w 2022 r. wyni贸s艂 a偶 598 mln euro. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Kierowany jest on zar贸wno do przedsi臋biorc贸w, podmiot贸w publicznych jak i organizacji pozarz膮dowych. Bud偶et programu na lata 2021-2027 wynosi 5,432 mld EUR, z czego na dzia艂ania na rzecz 艣rodowiska przewidziano 3,488 mld EUR a na rzecz klimatu 鈥 1,944 mld EUR. Warunkiem startowania w programie jest prowadzenie dzia艂alno艣ci na terenie UE.

Program LIFE 2021-2027 jest podzielony na 4 podprogramy:

  1. Przyroda i bior贸偶norodno艣膰 biologiczna 鈥 2,143 mld EUR
  2. Gospodarka o obiegu zamkni臋tym i jako艣膰 偶ycia 鈥 1,345 mld EUR
  3. 艁agodzenie zmian klimatu i przystosowanie si臋 do niej 鈥 947 mln EUR
  4. Przej艣cie na czyst膮 energi臋 鈥 997 mln EUR

W ramach tych podprogram贸w realizowane s膮 r贸偶ne typy projekt贸w grantowych: projekty dotycz膮ce dzia艂a艅 standardowych (SAP), strategiczne projekty przyrodnicze (SNAP), strategiczne projekty zintegrowane (SIP), projekty pomocy technicznej (PT), granty na pozosta艂e dzia艂ania (OAG), granty na dzia艂alno艣膰 operacyjn膮 (OG). Przedsi臋biorcom dedykowane s膮 w szczeg贸lno艣ci projekty dotycz膮ce dzia艂a艅 standardowych. Wsparcie mo偶na uzyska膰 przede wszystkim na przedsi臋wzi臋cia przyczyniaj膮ce si臋 do ochrony 艣rodowiska lub 艂agodzenia zmian klimatu, czyli wpisuj膮ce si臋 w g艂贸wne za艂o偶enia programu LIFE. Przyk艂adem mog膮 by膰 innowacyjne projekty z zakresu ochrony 艣rodowiska maj膮ce na celu testowanie nowych rozwi膮za艅 dla 艣rodowiska lub zmian klimatycznych, projekty w ramach czynnej ochrony przyrody czy te偶 wi臋ksze projekty i kampanie informacyjne wspieraj膮ce polityki w zakresie ochrony 艣rodowiska i klimatu oraz ukierunkowane na podniesienie poziomu wiedzy i 艣wiadomo艣ci spo艂ecze艅stwa w tych obszarach.