Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 253 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Start konkursu został przewidziany w październiku b.r..
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju OZE (dotacja) – FE dla Małopolskiego (2.9)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 253 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie rozwoju OZE w przedsiębiorstwach z województwa Małopolskiego. Wsparcie skierowane jest zarówno do przedsiębiorców, jak i podmiotów sektora publicznego.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 272 dni
Wielkość dotacji
150 000,00 PLN
Działanie przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym będzie można dofinansować m.in. koszty analizy potrzeb, czy stworzenia mapy zielonej transformacji.
Dowiedz się więcej

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ – Gospodarka o obiegu zamkniętym – FE dla Mazowieckiego (2.6)

Nabór do 31.12.2023
Pozostało 284 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla przedsiębiorstw z województwa Mazowieckiego. Wsparcie będzie realizowane w dwóch etapach: przygotowawczym (przedinwestycyjnym) i wdrożeniowym (inwestycyjnym). Nabór startuje w październiku 2023 r.
Dowiedz się więcej

Bony na innowacje dla MŚP – FE dla Małopolskiego (1.2)

Nabór do 31.12.2023
Pozostało 284 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie w formule bonu na innowacje dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Wsparciem objęci zostaną przedsiębiorcy z kategorii MŚP. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych) – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.01.2024
Pozostało 285 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje 01.12.2023.
Dowiedz się więcej

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 31.01.2024
Pozostało 315 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP. Nabór wniosków startuje w grudniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.02.2024
Pozostało 316 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie rozwiązań w zakresie GOZ w przedsiębiorstwach z województwa Łódzkiego. Nabór startuje w styczniu 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie badań, zakup usług badawczych, współpraca ze sferą B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.02.2024
Pozostało 316 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na badania lub dofinansowanie zakupu usług badawczych dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Konkurs wspiera współpracę przedsiębiorców z sektorem naukowym. Nabór startuje w styczniu 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw – FE dla Śląskiego (10.1)

Nabór do 29.02.2024
Pozostało 344 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie kierowane na zagospodarowanie terenów zdegradowanych, zdewastowanych, poprzemysłowych i pogórniczych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Dowiedz się więcej