Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – FE dla Opolskiego (1.5)

Nabór do 30.09.2023
Pozostało 192 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie dla nowopowstałych przedsiębiorstw z województwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczegółowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjności i konkurencyjności woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w MŚP poprzez inwestycje produkcyjne.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolskiego (1.3)

Nabór do 30.09.2023
Pozostało 192 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK – Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – FE dla Mazowieckiego (1.3)

Nabór do 30.09.2023
Pozostało 192 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R i innowacji dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego. Koszty będzie można przeznaczyć na rozbudowę przedsiębiorstwa oraz rozwój produktów i usług opartych na TIK. Nabór rozpocznie się w lipcu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.10.2023
Pozostało 193 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę lub aparaturę badawczą niezbędną do prowadzenia prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje we wrześniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 01.10.2023
Pozostało 193 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Łódzkiego. Wspierane będą m.in. automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw. Nabór startuje w sierpniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE – Odnawialne źródła energii – FE dla Łódzkiego (2.5)

Nabór do 01.10.2023
Pozostało 193 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje w sierpniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Nabór do 25.10.2023
Pozostało 217 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 223 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinnowacje) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 223 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie obejmie infrastrukturę oraz szkolenia pracowników, realizację projektów strategicznych dot. promocji przedsiębiorczości, wspierających tworzenie nowych firm, samozatrudnienia, tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy oraz kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw na każdym etapie działalności firmy, w oparciu o rozwiązania przyjazne dla klimatu z wykorzystaniem hubów jako centrów katalizujących opisane aktywności.
Dowiedz się więcej

Rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ w przedsiębiorstwach – FE dla Lubelskiego (3.8)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 253 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs wspiera rozwiązania GOZ przedsiębiorstw mając na celu promowanie wykorzystania materiałów z recyklingu jako surowców. Dofinansowaniem zostaną objęte typy projektów nakierowane na zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii (typ 1), a także polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzaniu lub wykorzystaniu odpadów organicznych (typ 2). Konkurs rozpocznie się w październiku 2023 r.
Dowiedz się więcej