Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Usługi badawcze z wdrożeniem – Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje – FE dla Łódzkiego (1.2)

Nabór do 19.08.2024
Pozostało 88 dni
Dotacja Usługi badawcze z wdrożeniem - Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje - FE dla Łódzkiego (1.2) ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. W ramach dotacji możliwy jest zakup usługi badawczej (w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych), która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa, z możliwością wdrożenia.
Dowiedz się więcej

Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w rozwój MŚP – Opolskie konkurencyjne – FE dla Opolskiego (1.7)

Nabór do 27.08.2024
Pozostało 96 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w rozwój MŚP - Opolskie konkurencyjne - FE dla Opolskiego (1.7) przeznaczona jest na inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, a także na wsparcie rozwoju MŚP. W ramach dofinansowania możliwy będzie zakup sprzętu w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług oraz finansowanie inwestycji w MŚP mających na celu zwiększenie skali ich działalności oraz wzrost zasięgu ofert. Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z Subregionu Południowego, tj. powiatów; głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego.
Dowiedz się więcej

Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju – Konkurencyjne i innowacyjne MŚP – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nabór do 30.08.2024
Pozostało 99 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj. wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju.
Dowiedz się więcej

Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP – Konkurencyjne i innowacyjne MŚP – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nabór do 30.08.2024
Pozostało 99 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj. inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP - tworzenie przestrzeni kreatywnych oraz stref co-workingowych, cyfrowych przestrzeni biznesowych, stref przedsiębiorczości i stref produkcyjnych (dla MŚP).
Dowiedz się więcej

Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu innowacyjnych sposobów organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej – Poprawa organizacji pracy – FE dla Łódzkiego (8.5)

Nabór do 30.08.2024
Pozostało 99 dni
Dotacja Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu innowacyjnych sposobów organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej - Poprawa organizacji pracy - FE dla Łódzkiego (8.5) przeznaczona jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. łódzkiego. W ramach dotacji możliwe będzie m.in. wsparcie we wprowadzaniu elastycznych form organizacji pracy, w tym szkolenia i doradztwo dla pracodawców i ich pracowników czy wsparcie pracodawców w procesie zarządzania różnorodnością rozumianym jako pełne wykorzystanie i rozwój zasobów kadrowych poprzez organizację pracy i narzędzia kadrowe.
Dowiedz się więcej

Opracowanie rozwiązań zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 100 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
O dotację Opracowanie rozwiązań zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji - Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw - FE dla lubelskiego (1.3) mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczyć będzie można na zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji. Nabór startuje w lipcu 2024 roku.
Dowiedz się więcej

Rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 100 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1) obejmuje wsparciem rozwój usług związanych z udostępnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemysłowych (górniczych i pogórniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jakości baz danych. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w lipcu 2024 r.
Dowiedz się więcej

Inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła lub chłodu oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych – Efektywność energetyczna – FE dla Łódzkiego (2.1)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 100 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła lub chłodu oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych - Efektywność energetyczna - FE dla Łódzkiego (2.1) wspiera projekty z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji sieci ciepłowniczych lub chłodniczych, które dystrybuują ciepło lub chłód o mocy zamówionej nie wyższej niż 5 MW wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych.
Dowiedz się więcej

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.09.2024
Pozostało 105 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Rozwój wykorzystania OZE – Transformacja energetyczna – FE dla Małopolski (8.11)

Nabór do 06.09.2024
Pozostało 106 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozwój wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią.
Dowiedz się więcej