Zapytaj o dotację
Inwestycje

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Konkurs zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
3 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
09.03.2023
Start składania wniosków
09.05.2023
Koniec składania wniosków
29.08.2023

Cel konkursu

Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych.

Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. Instrument stanowi zachętę zarówno dla firm młodych chcących odnieść sukces na rynku, a także dla przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji, których celem jest wzmocnienie swojej konkurencyjności.

Co podlega wsparciu?

Przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych, które pozwoli na zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów czy usług i pozwoli w lepszym stopniu zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów. Wsparcie obejmie wówczas:

Przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz stworzenia strategii wzorniczej
Są to działania pozwalające na całościową analizę działalności przedsiębiorstwa w zakresie potencjału i potrzeb wzorniczych, a także zawierające rekomendacje w związku z dalszymi zastosowaniami wzornictwa w firmie.

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Strategia wzornicza stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Wdrożenie strategii wzorniczej
Wsparcie obejmuje w szczególności przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania dzięki którym zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz inne zmiany w przedsiębiorstwie. Zmiany te będą wówczas prowadzić do lepszej organizacji pracy, usprawnienia logistyki, lepszych kontaktów z klientami lub też wykreowania pozytywnego wizerunku firmy, a ich wprowadzenie będzie zgodne z ideą ekoprojektowania.

Co można dofinansować?

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
  • koszty usług szkoleniowych.

Wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 mln zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 tys. zł

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Priorytetowo będą traktowane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Informacje śledzimy na bieżąco i powiadomimy Was o wszelkich nowo pojawiających się szczegółach!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas