Badania i rozwój

NUTRITECH

NUTRITECH to nowy program w ofercie NCBR, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia. Pierwszy konkurs zakończył się 12 grudnia 2022 r. W 2024 r. przewidziano kolejną edycję konkursu. Maksymalna wartość dotacji to nawet 10 mln zł.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
10 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
25.05.2022
Start składania wniosków
06.07.2022
Koniec składania wniosków
12.12.2022

NUTRITECH to nowy program w ofercie NCBR, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia. Pierwszy konkurs zakończył się 12 grudnia 2022 r.

Zakres tematyczny programu

W ramach programu można dofinansować koszty badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz koszty przygotowania do zastosowania tych wyników w praktyce (koszty prac przedwdrożeniowych) w obrębie następujących obszarów tematycznych:

1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI) – m.in. opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych czy medycynie personalizowanej, przygotowywanie narzędzi pozwalających na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne.

2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM – m.in. zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych, opracowywanie innowacyjnych dostępne cenowo produktów żywieniowych m.in. dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych

3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA – m.in. opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów, wdrażanie inteligentnych etykiet bądź innych rozwiązań umożliwiających ocenę pochodzenia żywności funkcjonalnej, ekologicznej itp.

Każdy z obszarów tematycznych obejmuje kilka zagadnień (3-6), które mogą stać się przedmiotem projektu. Zagadnienia te zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej.

Kto może startować w konkursie?


• przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości (w tym przetwórcze oraz producenci żywności) z sektora rolno- spożywczego, twórcy rozwiązań IT, twórcy technologii proekologicznych;
• jednostki naukowe;
• konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

Budżet konkursu, zasady i intensywność dofinansowania

Całkowity budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 4 lata. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów:

Przedsiębiorcy (pomoc na prace B+R):

• mikro/małe przedsiębiorstwa – do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe;
• średnie przedsiębiorstwa – do 75% na badania przemysłowe, do 50% na prace rozwojowe;
• duże przedsiębiorstwa – do 65% na badania przemysłowe, do 40% na prace rozwojowe;

Ponadto możliwe jest sfinansowanie kosztów przygotowania wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych do zastosowania w działalności gospodarczej – do 90% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 200 000 euro udzielane w formie pomocy de minimis.

Jednostki naukowe oraz inne podmioty niebędące przedsiębiorcami ani jednostkami naukowymi (np. instytuty naukowe, centra badawcze) mogą liczyć na 100% dofinansowania.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 10 mln zł.

Terminy

Program realizowany będzie w okresie 2022-2032, przy czym samą organizację konkursów i wybór projektów do dofinansowania przewidziano w 2022 r. (I konkurs) i 2024 r. (II konkurs).

Planowany termin uruchomienia II naboru:

  • Alokacja: ok. 64 mln zł
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: I kwartał 2024

Poniżej zamieściliśmy link dla I naboru wniosków w ramach NUTRITECH.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 05.07.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Start naboru: 27 maja 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas