Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Kredyt na innowacje technologiczne (FENG 2.32)

Nabór do 31.05.2023
Pozostało 71 dni
Wielkość dotacji
uzależnione jest od miejsca realizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Stanowi kontynuację popularnego działania realizowanego w ramach POIR. W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) konkurs stanowi część programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem konkursu jest wspieranie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynek. Nabór rusza już marcu 2023 roku!
Dowiedz się więcej

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP – Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Nabór do 07.06.2023
Pozostało 78 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją konkursu są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 12.06.2023
Pozostało 83 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej. Nabór startuje 28.04.2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (makroinnowacje) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 14.06.2023
Pozostało 85 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie obejmie infrastrukturę oraz szkolenia pracowników, realizację projektów strategicznych dot. promocji przedsiębiorczości, wspierających tworzenie nowych firm, samozatrudnienia, tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy oraz kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw na każdym etapie działalności firmy, w oparciu o rozwiązania przyjazne dla klimatu z wykorzystaniem hubów jako centrów katalizujących opisane aktywności.
Dowiedz się więcej

Instalacje gospodarowania odpadami – Racjonalna gospodarka odpadami (2.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 101 dni
Wielkość dotacji
Zależne od rodzaju projektu
Celem konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
Dowiedz się więcej

Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów – Racjonalna gospodarka odpadami (2.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 101 dni
Wielkość dotacji
Zależne od rodzaju projektu
Celem programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie na terenie Polski zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami. Przykładowe inwestycje: budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2023
Pozostało 104 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 30.05.2023 r.
Dowiedz się więcej

Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację – FE dla Małopolskiego (8.6)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na rozwój firm z województwa Małopolskiego w obszarze sprawiedliwej transformacji. Przeznaczony jest dla lokalnych przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP – FE dla Podkarpacia (1.3)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
2 100 000,00 PLN
Konkurs wspiera projekty przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach typów wdrożenie prac B+R, innowacji w MŚP oraz Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji. Środki finansowe będzie można przeznaczyć na działania związane z wytworzeniem innowacyjnych produktów lub usług bądź wprowadzeniem innowacyjnych procesów produkcyjnych w ramach typu 1. Natomiast przy realizacji projektu typu 2. dofinansowaniem zostaną objęte inwestycje produkcyjne związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług, zakładem produkcyjnym, czy wytwarzanymi produktami bądź usługami, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP.
Dowiedz się więcej