Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) – Dotacja dla HoReCa

Nabór do 20.08.2024
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w rozwój MŚP – Opolskie konkurencyjne – FE dla Opolskiego (1.7)

Nabór do 27.08.2024
Pozostało 34 dni
Wielkość dotacji
350 000,00
Dotacja Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w rozwój MŚP - Opolskie konkurencyjne - FE dla Opolskiego (1.7) przeznaczona jest na inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, a także na wsparcie rozwoju MŚP. W ramach dofinansowania możliwy będzie zakup sprzętu w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług oraz finansowanie inwestycji w MŚP mających na celu zwiększenie skali ich działalności oraz wzrost zasięgu ofert. Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z Subregionu Południowego, tj. powiatów; głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 30.08.2024
Pozostało 37 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej

Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP – Konkurencyjne i innowacyjne MŚP – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nabór do 30.08.2024
Pozostało 37 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj. inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP - tworzenie przestrzeni kreatywnych oraz stref co-workingowych, cyfrowych przestrzeni biznesowych, stref przedsiębiorczości i stref produkcyjnych (dla MŚP).
Dowiedz się więcej

Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju – Konkurencyjne i innowacyjne MŚP – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nabór do 30.08.2024
Pozostało 37 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj. wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju.
Dowiedz się więcej

Internacjonalizacja MŚP – FE dla Małopolski (1.14)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 38 dni
Wielkość dotacji
240 000,00
W ramach dotacji Internacjonalizacja MŚP - FE dla Małopolski (1.14) wspierana będzie promocja zagraniczna (internacjonalizacja) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Uruchomienie naboru wniosków zaplanowano na III kw. 2025 r.
Dowiedz się więcej

Opracowanie rozwiązań zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 38 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 zł
O dotację Opracowanie rozwiązań zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji - Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw - FE dla lubelskiego (1.3) mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczyć będzie można na zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji.
Dowiedz się więcej

Internacjonalizacja MŚP – Wsparcie MŚP – dotacja – FE dla Podkarpacia (1.3)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 38 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
Internacjonalizacja MŚP - Wsparcie MŚP - dotacja - FE dla Podkarpacia (1.3) to działanie, którego wsparcie dotyczy diagnozy potencjału przedsiębiorstw MŚP w zakresie internacjonalizacji, przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Projekty związane będą z dostosowaniem m.in. procesów, produktów, usług czy systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności. Dodatkowym elementem projektu ściśle związanym z realizacją strategii internacjonalizacji będzie udział w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru (KPO B2.1.1)

Nabór do 02.09.2024
Pozostało 40 dni
Wielkość dotacji
150 000 000,00 zł
Wsparcie w ramach inwestycji KPO B2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru ma na celu stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz wzrost wykorzystania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru. Możliwe do realizacji będą inwestycje w zakresie scentralizowanych i rozproszonych systemów wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, jak i innych form transportu.
Dowiedz się więcej

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.09.2024
Pozostało 43 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej