Dotacje na Turystykę

W ramach kategorii „Dotacje na turystykę” znajdziesz działania, które mają na celu stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału turystycznego regionu. Przy współudziale Funduszy Europejskich możesz rozwijać nowe produkty turystyczne w sposób zrównoważony dla środowiska czy dostosować swoją działalność do cyfrowej transformacji np. wprowadzając system rezerwacji online dostosowany do specyfiki Twojego biznesu. Sprawdź dotacje na rozwój turystyki. 2021-2027 to nowa perspektywa finansowa, w ramach której branża turystyczna może liczyć na znaczne wsparcie. Poza wsparciem z funduszy strukturalnych do branży turystycznej popłyną środki z KPO, którego budżet liczy ponad 150 mld zł.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta
Brak wyników..

Dotacje na turystykę w perspektywie 2021-2027

Turystyka to jedna z branż najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19. W latach 2021-2027 przewidziano szereg instrumentów – zarówno w formie dotacji jak i pożyczek – zorientowanych na odbudowę tego ważnego sektora gospodarki.

Gdzie szukać wsparcia?

Opcje dofinansowania dla branży turystycznej przewidziano przede wszystkim w programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) w ramach priorytetu nr 1 „Przedsiębiorczość i innowacje”. Firmy prowadzące działalność w branży turystycznej i branżach pokrewnych mogą skorzystać z instrumentów finansowych (dotacji/pożyczek), do podziału jest łącznie ok. 500 mln euro! Na pomoc mogą także liczyć podmioty z sektora turystyki uzdrowiskowej. W FEPW założono wspieranie rozwoju infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne, uzdrowiskowe (priorytet nr 4 Kapitał społeczny, turystyka oraz usługi uzdrowiskowe). Jak sama nazwa programu wskazuje, wymienione wyżej działania adresowane są do przedsiębiorstw z 5 wschodnich województw (tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego). Nowością w stosunku do perspektywy 2014-2020 jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, budżet działania wynosi 75 mln euro. Co w sytuacji, gdy prowadzisz działalność turystyczną w innej części Polski? Dotacje unijne na turystykę można również pozyskać w konkursach organizowanych na poziomie regionalnym. Każde województwo posiada własny Regionalny Program Operacyjny, gdzie duży nacisk kładzie się właśnie na odbudowę działalności turystycznej i okołoturystycznej. Ponadto dostępne pozostają środki na wzmacnianie kompetencji kadry branży turystycznej, co przewidziano w programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Funduszu Społecznego (FERS).

KPO – impuls dla polskiej turystyki

Nowym, istotnym źródłem wsparcia dla polskiej turystyki jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. W KPO zarezerwowano 500 mln euro na dofinansowanie firm z branż najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 (tj. hotelarsko-gastronomicznej, turystycznej i w obszarze kultury). Podmioty z tych branż, należące do sektora MŚP, mogą ubiegać się o dofinansowanie na działania związane z rozszerzeniem i dywersyfikacją działalności. Kosztami kwalifikowanymi są w szczególności: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów na rynek, podnoszenie kwalifikacji pracowników i dostosowanie do zmieniających się warunków na rynku pracy, zakup usług doradczych czy zielone inwestycje.

Chcesz pozyskać unijną dotacje na rozwój turystyki? 2021-2027, czyli nowa perspektywa finansowa, przewiduje w tym obszarze sporo możliwości. Sprawdź, jakie wsparcie czeka na przedsiębiorców z branży turystycznej i jak aplikować o środki! Potrzebujesz pomocy w doborze konkursu? Skontaktuj się z nami – przeprowadzimy bezpłatną analizę potrzeb Twojej firmy i wskażemy najbardziej adekwatne działanie.