Dotacje na Rolnictwo

Prowadzisz gospodarstwo rolne? Chciałbyś pozyskać dotacje na zakup maszyn? 2021 to pierwszy rok nowej siedmioletniej perspektywy finansowej, w ramach której przewidziano szeroki wachlarz wsparcia dla rolników. Dofinansowanie na modernizację gospodarstwa, dopłaty bezpośrednie znane jako dopłaty do pola czy dotacje na stawy. 2021-2027, czyli nowa perspektywa będzie rekordowa jeśli chodzi o fundusze dla rolnictwa. W ciągu najbliższych lat na polską wieś trafi ponad 150 mld zł z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dotacja dla rolników może stać się też Twoim udziałem. W tym miejscu znajdziesz zawsze aktualne informacje o trwających oraz planowanych naborach!

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (KPO A1.4.1)

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 60 dni
Wielkość dotacji
Zależna od rodzaju inwestycji i statusu beneficjenta
Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe lub betonowe). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Dotacje unijne dla rolników

Prowadzisz gospodarstwo rolne? Chcesz pozyskać dofinansowanie dla rolników? 2021-2027, czyli nowa perspektywa Unii Europejskiej, stwarza ku temu doskonałą okazję! W tym okresie polskie rolnictwo otrzyma ponad 30 mld euro. Głównym źródłem finansowania rozwoju polskiej wsi są przede wszystkim środki ze Wspólnej Polityki Rolnej. Fundusze dla polskiego rolnictwa przewidziano także w ramach budżetu Unii Europejskiej oraz w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2021-2027

Dedykowanym programem, w którym alokowane są fundusze unijne na rozwój rolnictwa jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instytucją odpowiedzialną za organizację konkursów i podział środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Sięgnij z nami po dotacje. ARMiR każdego roku organizuje dziesiątki naborów dedykowanych rolnikom. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego działania skontaktuj się z nami bezpośrednio!

KPO dla polskiego rolnictwa

W aktualnej perspektywie finansowej (2021-2027) PROW nie jest jedynym źródłem wsparcia polskiego rolnictwa. O dotacje na gospodarstwo rolne można się również ubiegać z funduszy KPO. Po negocjacjach z Komisją Europejską w KPO zarezerwowano ponad 2 mld euro dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W formie bezpośredniego wsparcia do rolników i przetwórców trafi ok. 1,2 mln euro. Ze środków KPO możliwe jest sfinansowanie inwestycji służących dywersyfikacji i skracaniu łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Grupami docelowymi tego działania są MŚP z sektora rolno-spożywczego, rybacy i rolnicy. Katalog kosztów kwalifikowanych dedykowanych stricte rolnikom obejmuje koszty zakupu, montażu i utrzymania urządzeń (np. czujniki, sensory, system jakości powietrza) oraz zakupu i aktualizacji nowoczesnych rozwiązań cyfrowych (aplikacji i oprogramowania) umożliwiających transformację sektora rolnego w kierunku inteligentnego rolnictwa nazywanego również rolnictwem 4.0. Rolnictwo 4.0 opiera się np. na wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów sterowania, zaangażowaniu robotów polowych, zastosowaniu czujników analizy gleby czy innych zaawansowanych urządzeń i analityki celem optymalizacji stosowania nawozów i pestycydów. W KPO przewidziano też finansowanie inwestycji wpisujących się w zagadnienie zrównoważonej produkcji rolnej. Na co możesz otrzymać pieniądze? Do tej kategorii zaliczono m.in. wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska, termomodernizację budynków wykorzystywanych do produkcji rolniczej czy inwestycję w bardziej energooszczędną instalację elektryczną w budynkach gospodarczych.

KPO to również rozbudowany system wsparcia dla rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny czy działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MOL). Wspierane są np. tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych (warzywniaki, zieleniaki), tworzenie lokalnych centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz inwestycje w infrastrukturę logistyczną i technologiczną służącą przygotowaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych (dopuszczalny jest zakup środków transportu). Instytucją udzielającą dotacji ze środków KPO jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR).

Jak wsparcie z KPO wygląda w liczbach? Ile realnie pieniędzy możesz dostać? Dotacja dla rolników to max. 500 000 zł, dla pozostałych podmiotów, w tym MŚP przetwórstwa rolno-spożywczego, max. wartość pomocy to 10 mln!

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolników na projekty innowacyjne oraz cyfryzację to nasza specjalność! Zapoznaj się z pełną ofertą wsparcia rolnictwa i unowocześnij swoje gospodarstwo przy udziale środków europejskich.