Cyfryzacja

Dig.IT - Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP

Z grantu będą mogły skorzystać polskie przedsiębiorstwa MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść swój poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.06.2024
Koniec składania wniosków
30.06.2024

TERMIN NABORU ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY, NA TEN MOMENT NIE OKREŚLONO NOWYCH DAT

Dla kogo?

Z grantu będą mogły skorzystać polskie przedsiębiorstwa MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść swój poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W części obligatoryjnej projektu: -> jako koszty dominujące

  • pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
  • usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.,

W części fakultatywnej -> jako koszty uzupełniające

  • koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
  • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych
  • koszty niezbędnych środków trwałych.

Działania wspierające transformację cyfrową przedsiębiorstw obejmuje następujące filary:

  • Doradztwo: identyfikacja i wykorzystanie potencjału cyfrowego, opracowanie spersonalizowanej strategii cyfrowej, dostosowanej do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa i branży.
  • Granty na sfinansowanie transformacji: finansowanie procesu transformacji cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa. Granty obejmują zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych oraz szkolenia dla pracowników.
  • Promocja i upowszechnianie idei transformacji cyfrowej: promowanie ideę transformacji cyfrowej i jej wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw, ale również podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników sektora MŚP w tym zakresie.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie świadczyła usługi doradcze na rzecz 270 podmiotów z sektora MŚP.

Wysokość grantu

Minimalna wartość grantu: 40 000 EUR

Maksymalna wartość grantu: 200 000 EUR

Maksymalna intensywność dofinansowania: 70%

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach pomocy de minimis.

Kiedy zostanie uruchomiony nabór?

Po zatwierdzeniu terminu naboru wniosków i dokumentacji konkursowej wszelkie szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronie Instytucji Organizującej nabór w ramach Dig.IT. Również na naszej stronie opublikujemy wszelkie szczegóły i warunki udziału. Planowane uruchomienie naboru dla MŚP to 2024 r. Agencja Rozwoju Przemysłu wciąż czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie z ministerstwem w celu możliwości uruchomienia działania Dig.IT i przyznawania grantów przedsiębiorcom MŚP.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Innowacje cyfrowe w MŚP – FE dla Śląskiego (1.8)

Nabór do 21.05.2024
Pozostało 32 dni
Wielkość dotacji
6 000 000,00 PLN
Wsparcie w ramach działania Innowacje cyfrowe w MŚP - FE dla Śląskiego (1.8) będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.
Dowiedz się więcej

Działania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 42 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa obejmujące wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 47 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 72 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas