Informatyka

Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich MŚP

Z grantu będą mogły skorzystać polskie przedsiębiorstwa MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść swój poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Dla kogo?

Z grantu będą mogły skorzystać polskie przedsiębiorstwa MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść swój poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W części obligatoryjnej projektu: -> jako koszty dominujące

  • pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,
  • usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.,

W części fakultatywnej -> jako koszty uzupełniające

  • koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa,
  • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych
  • koszty niezbędnych środków trwałych.

Działania wspierające transformację cyfrową przedsiębiorstw obejmuje następujące filary:

  • Doradztwo: identyfikacja i wykorzystanie potencjału cyfrowego, opracowanie spersonalizowanej strategii cyfrowej, dostosowanej do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa i branży.
  • Granty na sfinansowanie transformacji: finansowanie procesu transformacji cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa. Granty obejmują zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych oraz szkolenia dla pracowników.
  • Promocja i upowszechnianie idei transformacji cyfrowej: promowanie ideę transformacji cyfrowej i jej wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw, ale również podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników sektora MŚP w tym zakresie.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie świadczyła usługi doradcze na rzecz 270 podmiotów z sektora MŚP.

Wysokość grantu

Minimalna wartość grantu: 40 000 EUR

Maksymalna wartość grantu: 200 000 EUR

Maksymalna intensywność dofinansowania: 70%

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach pomocy de minimis.

Kiedy zostanie uruchomiony nabór?

Po zatwierdzeniu terminu naboru wniosków i dokumentacji konkursowej wszelkie szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronie Instytucji Organizującej nabór w ramach Dig.IT. Również na naszej stronie opublikujemy wszelkie szczegóły i warunki udziału. Planowane uruchomienie naboru dla MŚP to 2024 r. Agencja Rozwoju Przemysłu wciąż czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie z ministerstwem w celu możliwości uruchomienia działania Dig.IT i przyznawania grantów przedsiębiorcom MŚP.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.02.2024
Pozostało 65 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. – FE dla Małopolski (1.11)

Nabór do 15.02.2024
Pozostało 72 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. - FE dla Małopolski (1.11) wspierane będą działania służące transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa. Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Nabór startuje 29 grudnia 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – FE dla Opolskiego (1.5)

Nabór do 29.02.2024
Pozostało 86 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie dla nowopowstałych MŚP - FE dla Opolskiego (1.5) obejmuje finansowaniem nowopowstałe przedsiębiorstwa z województwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczegółowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjności i konkurencyjności woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w MŚP poprzez inwestycje produkcyjne.
Dowiedz się więcej

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 178 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Start konkursu został przewidziany na kwiecień 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas