Dotacje UE w zachodniopomorskie

1,68 mld euro 鈥 takimi 艣rodkami b臋dzie dysponowa膰 wojew贸dztwo zachodniopomorskie na realizacj臋 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Pomorze Zachodnie nale偶y do jednych z najbardziej ekologicznych region贸w w Polsce. W najbli偶szych latach wci膮偶 b臋dzie mocno inwestowa膰 w projekty 艣rodowiskowe. Ponadto wspierana b臋dzie dzia艂alno艣膰 B+R przedsi臋biorstw, co ma przyczyni膰 si臋 do rozwoju bardziej inteligentnych bran偶y. Dofinansowanie b臋d膮 mog艂y zdoby膰 projekty B+R o r贸偶nej wielko艣ci 鈥 zar贸wno niewielkie koncentruj膮ce si臋 na zakupie us艂ug badawczych, jak i du偶e (kilkumilionowe) przedsi臋wzi臋cia. M艢P b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o finansowanie realizacji projekt贸w kompleksowych tj. poza dzia艂alno艣ci膮 B+R w ramach jednego projektu b臋dzie mo偶na dofinansowa膰 r贸wnie偶 inne elementy (modu艂y) np. rozw贸j kompetencji personelu badawczego, rozw贸j infrastruktury badawczej, prace przedwdro偶eniowe, a偶 po wdro偶enie wynik贸w prac B+R na rynek. Priorytetowo traktowane b臋d膮 projekty zorientowane na poszukiwanie rozwi膮za艅 lokuj膮cych si臋 w obszarze zielonych technologii oraz transformacji gospodarki w kierunku bardziej przyjaznej 艣rodowisku.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Dzia艂ania wspieraj膮ce zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej – Innowacje w efektywno艣ci energetycznej – FE dla Pomorza Zachodniego (2.2)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 362 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Dzia艂ania wspieraj膮ce zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej - Innowacje w efektywno艣ci energetycznej - FE dla Pomorza Zachodniego (2.2) przeznaczona jest dla przedsi臋biorstw oraz Instytucji nauki i edukacji z woj. zachodniopomorskiego na dzia艂ania wspieraj膮ce zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony w czerwcu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Premie dla m艂odych rolnik贸w (WPR I.11)

Nab贸r do 29.09.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach dzia艂ania przyznaje si臋 na rozpoczynanie i rozw贸j dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie przez m艂odych rolnik贸w w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produkt贸w rolnych lub przygotowania do sprzeda偶y nieprzetworzonych produkt贸w rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji b臋d膮 wspierane inwestycje w 艣rodki trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Zyska膰 mo偶na do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie p艂atno艣ci rycza艂towej (premii) w dw贸ch ratach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 118 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 57 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 163 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 134 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w grudniu 2023 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje przedsi臋biorstw na obszarze SSW – Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsi臋biorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.6)

Nab贸r do 08.11.2023
Pozosta艂o 35 dni
Wielko艣膰 dotacji
4 000 000,00 PLN
Inwestycje przedsi臋biorstw na obszarze SSW - Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsi臋biorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.6) to dotacja w ramach, kt贸rej dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 na realizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych we wdra偶anie innowacji produktowych oraz innowacji w procesach biznesowych. Finansowaniem obj臋te s膮 projekty inwestycyjne przedsi臋biorstw M艢P prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie woj. zachodniopomorskiego na obszarze podstawowym SSW - Specjalnej Strefy W艂膮czenia.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zakup us艂ug badawczych – Ma艂e projekty B+R – FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Nab贸r do 11.12.2023
Pozosta艂o 68 dni
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Zakup us艂ug badawczych - Ma艂e projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy mo偶liwo艣ci zakupienia przez przedsi臋biorc贸w us艂ug badawczo-rozwojowych zwi膮zanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, us艂ugi czy technologii produkcji wraz z mo偶liwo艣ci膮 testowania. Konkurs startuje 31 pa藕dziernika 2023 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo zachodniopomorskie po艂o偶one jest w p贸艂nocno-zachodniej cz臋艣ci Polski, na wybrze偶u Morza Ba艂tyckiego. Jest najdalej wysuni臋tym na zach贸d wojew贸dztwem w Polsce. Do najwi臋kszych miast w regionie nale偶膮: Szczecin, Koszalin, Stargard. Wed艂ug stanu na koniec 2021 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych by艂o 239 953 podmiot贸w gospodarki narodowej (bez os贸b prowadz膮cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 5822 wi臋cej ni偶 przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot mia艂 swoj膮 siedzib臋 w Szczecinie. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowi艂y osoby fizyczne. Najcz臋艣ciej podmioty prowadzi艂y dzia艂alno艣膰 zwi膮zan膮 z handlem, napraw膮 pojazd贸w samochodowych oraz budownictwem. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie zachodniopomorskim w 2021 r. wyni贸s艂 57 907 z艂 (83,8% wyniku krajowego). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 3,7%. Nak艂ady na B+R w 2020 r. wynios艂y 452,8 mln z艂, co plasuje region na 12 miejscu w kraju.

Fundusze unijne dla Pomorza Zachodniego鈥 jaki bud偶et?

Pula 艣rodk贸w przeznaczonych dla Polski przez Komisj臋 Europejsk膮 podzielona zosta艂a na 2 segmenty 60% z nich zarz膮dzane b臋dzie na poziomie krajowym, w ramach krajowych program贸w operacyjnych. Najistotniejszym z nich, z punktu widzenia przedsi臋biorc贸w, jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie z tego programu b臋d膮 mogli aplikowa膰 wszyscy przedsi臋biorcy niezale偶nie od tego, w kt贸rym regionie Polski prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Pozosta艂e 40% unijnych funduszy trafi do region贸w. Ka偶de wojew贸dztwo ma w艂asny program regionalny, kt贸ry wyznacza kierunki wykorzystania tych 艣rodk贸w. W wojew贸dztwie zachodniopomorskim takim programem jest program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 o bud偶ecie szacowanym na ponad 7 mld z艂.

Dotacje zachodniopomorskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W programie regionalnym najwi臋cej opcji dla przedsi臋biorc贸w przewidziano w Priorytecie 1 鈥 Fundusze Europejskie na rzecz Przedsi臋biorczego Pomorza Zachodniego. Kontynuowane b臋dzie wsparcie dzia艂alno艣ci innowacyjnej i badawczej firm.聽 G艂贸wnymi odbiorcami wsparcia b臋d膮 M艢P, organizowane b臋d膮 r贸wnie偶 dzia艂ania dla du偶ych przedsi臋biorstw (w tym small mid-caps i mid-caps). Du偶e firmy b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o finansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych. M艢P z kolei b臋d膮 mog艂y w ramach jednego projektu finansowa膰 bardzo szeroki katalog koszt贸w, dzi臋ki realizacji projekt贸w kompleksowych sk艂adaj膮cych si臋 z kilku modu艂贸w/element贸w np. 艂膮czy膰 prace B+R z wdro偶eniem i komercjalizacj膮 uzyskanych wynik贸w. Dost臋pne b臋d膮 tak偶e 艣rodki na inwestycje w obszarze zielonych technologii oraz zakup us艂ug badawczych (proinnowacyjnych). Udzielane wsparcie b臋dzie mie膰 g艂贸wnie form臋 bezzwrotn膮.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

R贸偶ne typy projekt贸w charakteryzuj膮 si臋 r贸偶n膮 intensywno艣ci膮 dofinansowania. Przyk艂adowo w projektach B+R zorientowanych na opracowanie innowacyjnych rozwi膮za艅 miejsce realizacji projektu nie wp艂ywa na intensywno艣膰 dofinansowania. Sprawa wygl膮da jednak inaczej w przypadku projekt贸w inwestycyjnych 鈥 tutaj miejsce realizacji nowej inwestycji ma znaczenie. Intensywno艣膰 dofinansowania wyznacza mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Przedsi臋biorcy realizuj膮cy now膮 inwestycj臋 w wojew贸dztwie zachodniopomorskim mog膮 dofinansowa膰 jej koszty w 40%. M艢P przys艂uguje premia, kt贸ra podnosi bazowy poziom dofinansowania o 20 punkt贸w procentowych dla mikro i ma艂ych firm i o dodatkowe 10 p.p. dla 艣rednich przedsi臋biorstw.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie zachodniopomorskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie zachodniopomorskim jest Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Szczecinie. Przyjmowaniem projekt贸w i obs艂ug膮 wnioskodawc贸w (zw艂aszcza w zakresie projekt贸w B+R i wsparcia dla M艢P) zajmuje si臋 r贸wnie偶 bezpo艣rednio Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego pe艂ni膮cy funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej programem regionalnym. Odpowiada on r贸wnie偶 za organizacj臋 procesu oceny wniosk贸w oraz podpisywanie um贸w z przedsi臋biorcami, kt贸rych projekty otrzyma艂y pozytywn膮 ocen臋 i zosta艂y rekomendowane do dofinansowania.