Zapytaj o dotację
Eksport

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
24.05.2023
Start składania wniosków
20.06.2023
Koniec składania wniosków
20.09.2023

Opis działania

Celem działania jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych. Wsparcie skierowane jest na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw, zwiększenie dostępu do rynków tradycyjnych i perspektywicznych oraz dopasowanie produktów i usług do konkretnych rynków, segmentów klientów i kanałów sprzedaży. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych wyznaczonych przez ministra właściwego ds. gospodarki oraz misje gospodarcze na rynkach docelowych.

Dofinansowanie

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie
50%

Działanie nie przewiduje możliwości cross-financing'u

Wsparcie świadczone jest w formie dotacji

Dla kogo?

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa, w tym MŚP

Wysokość alokacji

200 000 000,00 EUR

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP – Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Nabór do 07.06.2023
Pozostało 78 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją konkursu są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Dowiedz się więcej

Pomorski Broker Eksportowy – Wsparcie przedsiębiorców – FE dla Pomorskiego (CS 1 iii)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na aktywność eksportową przedsiębiorstw MŚP z województwa Pomorskiego. Wsparcie będą mogły uzyskać firmy nastawione na rozpoczęcie działań eksportowych, ich rozwój oraz zdobycie nowych rynków.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas