Badania i rozwój

Zakup usług badawczych - Małe projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Wsparcie w ramach dotacji Zakup usług badawczych - Małe projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy możliwości zakupienia przez przedsiębiorców usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji wraz z możliwością testowania.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
200 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.10.2023
01.09.2024
Koniec składania wniosków
11.12.2023
31.10.2024
Pokaż kolejne terminy

Dotacja w ramach działania 1.2 Małe projekty B+R – Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (1.2) ma na celu rozwój zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych rozpoczynających prowadzenie własnej działalności badawczo-rozwojowej. W zwiększaniu zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac B+R oraz opracowywanie innowacji, organizacje badawcze mają zwykle swój istotny udział. Wzrost skali współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a organizacjami badawczymi przyczyni się do wzrostu podaży innowacji sektora nauki, a przedsiębiorstwa z niewielkim doświadczeniem w działalności B+R będą mogły wykorzystać potencjał tych organizacji badawczych do tworzenia i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Small mid-caps

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid-caps) prowadzących działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Wsparciem w ramach działania objęte będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego:

 • Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,
 • Przetwórstwo naturalne nowej generacji,
 • Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,
 • Technologie i usługi przyszłości,
 • Niebieska gospodarka i zielony transport,
 • Turystyka i jakość życia,
 • uzupełniająco w specjalizacjach wyłaniających się z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Zakup usług badawczych w organizacji badawczej

Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa w możliwości zakupienia usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji. W ramach usługi badawczo-rozwojowej możliwe będzie również przetestowanie nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji.

Wsparciem zostaną objęte projekty związane z opracowaniem innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym w zakresie produkcji wyrobów lub usług oraz dystrybucji i logistyki).

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:

 • podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • centrum transferu technologii,
 • spółka celowa,
 • niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach,
 • przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego.

Wydatki kwalifikowalne

Wydatkiem kwalifikowalnym w ramach niniejszego naboru jest zakup usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji, przetestowania nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji.

Termin naboru

I nabór: 31.10.2023 – 11.12.2023

II nabór: wrzesień 2024 r. – październik 2024 r. (daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie)

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi ponad 4 000 000 PLN.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Pomoc przyznawana na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze stanowi pomoc de minimis.

Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jeden lub kilka projektów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Maksymalne dofinansowanie na realizację pojedynczego projektu: 200 000 PLN

Dokumentacja działania Zakup usług badawczych – Małe projekty B+R – FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Poniżej zamieszczamy link do całości dokumentacji konkursowej dla I naboru.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 05.07.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Start naboru: 27 maja 2024 r.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 17.07.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas