Dotacje UE w 艣l膮skie

Fundusze Europejskie dla 艢l膮ska 2021-2027 to program regionalny dedykowany podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego. W ramach nowej perspektywy finansowej 艢l膮sk otrzyma艂 rekordowe 5,14 mld euro, w tym a偶 2,2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 艢rodki te zostan膮 przeznaczone m.in. na realizacj臋 prac badawczo-rozwojowych przez przedsi臋biorstwa (zar贸wno M艢P, jak i du偶e) z mo偶liwo艣ci膮 sfinansowania komercjalizacji wynik贸w, tworzenie lub rozw贸j zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsi臋biorstwach, finansowanie zakup贸w us艂ug proinnowacyjnych przez przedsi臋biorstwa (w formie bon贸w/voucher贸w) 艣wiadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz O艣rodki Innowacji czy udzia艂 M艢P w misjach, targach i innych wydarzeniach biznesowych. Dominowa膰 b臋dzie wsparcie bezzwrotne, w cz臋艣ci dzia艂a艅 przewidziano zwrotne instrumenty finansowe. Przedsi臋biorcy chc膮cy realizowa膰 w wojew贸dztwie 艣l膮skim projekty inwestycyjne, finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, mog膮 liczy膰 na dofinansowanie 30% koszt贸w projektu. Dla firm nale偶膮cych do sektora M艢P przewidziana jest dodatkowa premia, podnosz膮ca intensywno艣膰 wsparcia do max. 50%.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Premie dla m艂odych rolnik贸w (WPR I.11)

Nab贸r do 29.09.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach dzia艂ania przyznaje si臋 na rozpoczynanie i rozw贸j dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie przez m艂odych rolnik贸w w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produkt贸w rolnych lub przygotowania do sprzeda偶y nieprzetworzonych produkt贸w rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji b臋d膮 wspierane inwestycje w 艣rodki trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Zyska膰 mo偶na do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie p艂atno艣ci rycza艂towej (premii) w dw贸ch ratach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 119 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 58 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 164 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 135 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w grudniu 2023 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zwi臋kszenie dost臋pu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nab贸r do 18.10.2023
Pozosta艂o 15 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projekt贸w realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegaj膮cych na budowie sieci NGA. Przedsi臋biorcy telekomunikacyjni mog膮 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na budow臋 sieci szerokopasmowych na terenach, na kt贸rych dost臋p do Internetu jest utrudniony. Realizowane b臋d膮 dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce jak najszerszy dost臋p do sieci szerokopasmowych przy jak najwy偶szych parametrach technicznych. Wspierane b臋d膮 rozwi膮zania technologiczne zapewniaj膮ce skalowalno艣膰 sieci do pr臋dko艣ci gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniej膮cej infrastruktury telekomunikacyjnej celem b臋dzie dostosowanie sieci do osi膮gni臋cia przepustowo艣ci co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 89 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 A dzia艂ania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne spo艂eczno艣ci energetycznych na rozw贸j istniej膮cych klastr贸w energii, sp贸艂dzielni energetycznych聽lub nowych spo艂eczno艣ci energetycznych dzia艂aj膮cych w zakresie OZE. Nab贸r wniosk贸w ruszy 19 wrze艣nia 2023 roku. Maksymalna warto艣膰 dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln z艂, na jedn膮 sp贸艂dzielni臋 energetyczn膮 - 400 tys. z艂, a na jedno przedsi臋wzi臋cie zg艂oszone przez JST - 1,5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii – Rozw贸j OZE (FENX 2.2)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 135 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy nast臋puj膮cych rodzaj贸w inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przy艂膮czeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep艂a z biogazu wraz z magazynami energii dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci, w tym z infrastruktur膮 umo偶liwiaj膮c膮 wykorzystanie ciep艂a wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo jest po艂o偶one w po艂udniowej Polsce, graniczy z Czechami i S艂owacj膮. Liczy 4 375 947 mieszka艅c贸w. Jest wojew贸dztwem o najwy偶szym stopniu urbanizacji i g臋sto艣ci zaludnienia. Wojew贸dztwo 艣l膮skie jest jedynym wojew贸dztwem w Polsce, w kt贸rym jest wi臋cej miast na prawach powiatu (19) ni偶 powiat贸w (17). Na jego terenie funkcjonuje jedyny w Polsce zwi膮zek metropolitalny 鈥 G贸rno艣l膮sko-Zag艂臋biowska Metropolia. Najwi臋ksze miasta to: Katowice, Cz臋stochowa i Sosnowiec. Wojew贸dztwo 艣l膮skie cechuje si臋 wysok膮 atrakcyjno艣ci膮 inwestycyjn膮, niemniej jednak eksport z wojew贸dztwa 艣l膮skiego zdominowany jest przez niewielk膮 liczb臋 grup towar贸w. W wojew贸dztwie 艣l膮skim obserwowany jest ni偶szy, ni偶 艣rednia dla kraju, poziom przedsi臋biorczo艣ci w艣r贸d mieszka艅c贸w regionu. Do kluczowych wyzwa艅 w obszarze gospodarki zalicza si臋: zwi臋kszenie konkurencyjno艣ci struktury gospodarczej regionu, odwr贸cenie trendu negatywnej dynamiki wk艂adu regionu w krajowy PKB, utrzymanie wysokiej dynamiki eksportu oraz podniesienie poziomu przedsi臋biorczo艣ci mieszka艅c贸w regionu. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie 艣l膮skim w 2021 r. wynosi艂 71 388 z艂, co stanowi艂o wynik lepszy ni偶 艣rednia krajowa. Wojew贸dztwo 艣l膮skie ma istotny udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 12,0%. Pozycja wojew贸dztwa 艣l膮skiego pod wzgl臋dem warto艣ci PKB na 1 mieszka艅ca, mimo i偶 w ostatnich kilkunastu latach by艂a jedn膮 z wy偶szych w kraju, charakteryzuje si臋 stopniowym spadkiem. Nak艂ady na B+R w 2020 r. wynios艂y 2373,7 mln z艂, co plasuje wojew贸dztwo 艣l膮skie tu偶 poza czo艂贸wk膮 w kraju (4 miejsce).

Fundusze unijne na 艢l膮sku 鈥 jaki bud偶et?

Pula 艣rodk贸w przydzielonych Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 (ok. 76 mld euro) podzielona zosta艂a na 2 segmenty 鈥 oko艂o 60% z tych 艣rodk贸w zarz膮dzana b臋dzie na poziomie krajowym, a 40% na poziomie regionalnym. Ka偶de wojew贸dztwo przygotowa艂o w艂asny program, w ramach kt贸rego b臋dzie podejmowa膰 dzia艂ania odpowiadaj膮ce na potrzeby rozwojowe regionu, w tym stymulowa膰 przedsi臋biorczo艣膰. W wojew贸dztwie 艣l膮skim takim programem jest program Fundusze Europejskie dla 艢l膮ska 2021-2027. 艁膮cznie na 艢l膮sk trafi 5,14 mld euro z Funduszy Europejskich, w tym 2,09 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 0,83 mld z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego+ oraz 2,2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ostatni wymieniony fundusz jest nowym instrumentem polityki sp贸jno艣ci UE, kt贸ry ma pom贸c ograniczy膰 negatywne skutki (spo艂eczne i gospodarcze) transformacji energetycznej i sprawi膰 by zmiana gospodarki z wysokoemisyjnej na zeroemisyjn膮 dokona艂a si臋 w spos贸b 艂agodny i sprawiedliwy np. poprzez zapewnienie ci膮g艂o艣ci zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w alternatywnych dla przemys艂u ci臋偶kiego ga艂臋ziach gospodarki. 艢l膮sk jest najwi臋kszym beneficjentem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Dotacje 艣l膮skie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W ramach programu regionalnego organizowane b臋d膮 konkursy, gdzie mo偶liwym b臋dzie pozyskanie dofinansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z komercjalizacj膮 poprzez wdro偶enie, tworzenie lub rozw贸j zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsi臋biorstwach. Dost臋pne b臋d膮 tak偶e dzia艂ania ukierunkowane na wzmacnianie sta艂ego wzrostu i konkurencyjno艣ci M艢P m.in. poprzez dofinansowanie zakupu us艂ug proinnowacyjnych i prorozwojowych w formie bon贸w/voucher贸w. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie g艂贸wnie w charakterze bezzwrotnych dotacji. Z kolei z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji finansowane b臋d膮 m.in. inwestycje we wdra偶anie technologii i infrastruktury zapewniaj膮cych czyst膮 energi臋, inwestycje wpisuj膮ce si臋 w model gospodarki obiegu zamkni臋tego, inwestycje w M艢P, w tym start-upy, prowadz膮ce do dywersyfikacji gospodarczej i rekonwersji czy podnoszenie umiej臋tno艣ci i przekwalifikowywanie pracownik贸w. Zach臋camy do skorzystania z naszej wyszukiwarki dotacji, gdzie dost臋pne s膮 szczeg贸艂owe informacje o aktualnych, jak i planowanych naborach.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Rodzaj projektu (B+R, inwestycyjny, eksportowy) determinuje intensywno艣膰 dofinansowania. W przypadku projekt贸w badawczo-rozwojowych o intensywno艣ci wsparcia decyduje wielko艣膰 przedsi臋biorstwa oraz kategoria realizowanych prac. W projektach inwestycyjnych (zwi膮zanych np. z za艂o偶eniem nowego zak艂adu czy dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci) poziom wsparcia jest 艣ci艣le uzale偶niony od miejsca realizacji inwestycji i jest wyznaczany w oparciu o regionaln膮 map臋 pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027. Zgodnie z map膮 inwestycje realizowane na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego s膮 dofinansowane w 30%. Dla firm nale偶膮cych do kategorii M艢P przewidziana jest dodatkowa premia.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie 艣l膮skim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie 艣l膮skim jest 艢l膮skie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci (艢CP). Do jej g艂贸wnych zada艅 nale偶y organizacja, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od beneficjent贸w oraz przeprowadzanie kontroli projekt贸w. Za realizacj臋 cz臋艣ci zada艅 zwi膮zanych z podzia艂em funduszy unijnych dost臋pnych na 艢l膮sku odpowiada Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Katowicach.