Badania i rozwój

Wdrożenie wyników prac B+R - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - FE dla Śląskiego (1.2)

Wsparcie w ramach działania Wdrożenie wyników prac B+R - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - FE dla Śląskiego (1.2) udzielane będzie dużym przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom sektora MŚP na rzecz wdrożenia wyników prac B+R.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.12.2024
Koniec składania wniosków
31.01.2025

Wsparcie w ramach konkursu udzielane będzie dużym przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom sektora MŚP na rzecz wdrożenia wyników prac B+R. Nabór rozpocznie się w grudniu 2024 r. i skończy się w styczniu 2025 r. Daty wpisane na stronie są jedynie poglądowe i zostaną zmienione gdy pojawią się oficjalne informacje dotyczące terminu naboru. Instytucją ogłaszającą nabór jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej.

Dla kogo?

Duże przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie udzielane będzie dużym, średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie woj. Śląskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wdrożenie wyników prac B+R

W ramach naboru przewiduje się udzielenie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych (Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przez złożeniem wniosku). Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.

Wydatki kwalifikowane

Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa (z wyłączeniem badań podstawowych), w szczególności w przedsiębiorstwach zaliczanych do MŚP, ale również w przedsiębiorstwach spoza sektora MŚP, wraz z możliwością komercjalizacji poprzez wdrożenie. Uzupełniająco wsparcie obejmować będzie również prace przedwdrożeniowe oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych. W ramach interwencji dopuszcza się również tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Ponadto, jako element każdego projektu dopuszcza się wsparcie na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstwa.

Interwencja oferowana dla przedsiębiorstw będzie miała charakter modułowy, dzięki czemu Beneficjent będzie mógł wybrać wsparcie adekwatne do swoich potrzeb, możliwości i doświadczenia. W ramach wsparcia modułowego beneficjent będzie mógł uzyskać dofinansowanie do prac B+R, infrastruktury B+R lub komercjalizacji wyników badań. W ramach wniosku o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek wybrać co najmniej 1 z powyższych modułów. Beneficjent będzie miał możliwość dobrania również dodatkowego modułu adekwatnego do swoich potrzeb. Planowane dodatkowe moduły dotyczą cyfryzacji procesów badawczych w firmie, podnoszenia kompetencji pracowników oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R.

Przerwanie realizacji projektu badawczego oraz rezygnacja z komercjalizacji poprzez wdrożenie wyników prac B+R nie będzie skutkować zwrotem środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu beneficjent wykaże, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników dotychczas przeprowadzonych prac B+R bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych.

Ile można zyskać?

Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 20 900 000,00 euro (93 005 000,00 zł).

Maksymalny poziom dofinansowanie to 85%.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 800 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 05.07.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Start naboru: 27 maja 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas