Dotacje UE w pomorskie

W programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 do zagospodarowania jest bud偶et o warto艣ci 1 751,8 mld euro to jest blisko 8 i p贸艂 miliarda z艂otych. Jednym z kluczowych priorytet贸w programu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii. W ramach tego priorytetu przewidziano udzielanie wsparcia na: rozw贸j infrastruktury B+R w przedsi臋biorstwach, realizacj臋 prac B+R przez przedsi臋biorstwa (M艢P oraz du偶e), weryfikacj臋 pomys艂u B+R (wsparcie fazy proof of concept) czy transfer technologii np. w formie nabycia praw w艂asno艣ci intelektualnej. Realizowane projekty powinny wpisywa膰 si臋 w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Wspieranie dzia艂alno艣ci innowacyjnej w zakresie prac B+R oraz inwestycji w infrastruktur臋 badawcz膮 b臋dzie udzielane przy wykorzystaniu instrument贸w bezzwrotnych. Natomiast komercjalizacja i wdro偶enie wynik贸w prac B+R przez M艢P b臋dzie mie膰 form臋 cz臋艣ciowo zwrotn膮 (dotacja warunkowa). Inwestycje realizowane w wojew贸dztwie pomorskim (np. zakup sprz臋tu i maszyn w celu zwi臋kszenia mocy produkcyjnych czy budowa nowego zak艂adu) mog膮 by膰 dofinansowane max. w 50%.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 29.12.2023
Pozosta艂o 24 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 26 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 A dzia艂ania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne spo艂eczno艣ci energetycznych na rozw贸j istniej膮cych klastr贸w energii, sp贸艂dzielni energetycznych聽lub nowych spo艂eczno艣ci energetycznych dzia艂aj膮cych w zakresie OZE. Nab贸r wniosk贸w ruszy 19 wrze艣nia 2023 roku. Maksymalna warto艣膰 dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln z艂, na jedn膮 sp贸艂dzielni臋 energetyczn膮 - 400 tys. z艂, a na jedno przedsi臋wzi臋cie zg艂oszone przez JST - 1,5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich M艢P

Nab贸r do 23.01.2024
Pozosta艂o 49 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 56 dni
Wielko艣膰 dotacji
brak
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dla rolnik贸w w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produkt贸w rolnych, spo偶ywczych, rybo艂贸wstwa lub akwakultury (KPO A1.4.1)

Nab贸r do 02.02.2024
Pozosta艂o 59 dni
Wielko艣膰 dotacji
500 000,00 PLN
Dotacja dla rolnik贸w na dofinansowanie koszt贸w tworzenia lub modernizacji miejsc do przechowywania, przygotowania do sprzeda偶y produkt贸w rolnych, rybo艂贸wstwa lub akwakultury, czy te偶 wprowadzania do obrotu tych produkt贸w z przeznaczeniem dla konsumenta ko艅cowego. Katalog koszt贸w kwalifikowanych jest do艣膰 obszerny i zawiera przede wszystkim koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu, modernizacji oraz zakupu 艣rodk贸w trwa艂ych. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony 2 stycznia 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 08.02.2024
Pozosta艂o 65 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nab贸r do 08.02.2024
Pozosta艂o 65 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
艢cie偶ka SMART to dotacja, kt贸ra obejmuje wsparciem realizacj臋 projekt贸w modu艂owych w zakresie rozwoju dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Nab贸r dedykowany jest konsorcjom. Dost臋pne modu艂y obejmuj膮 modu艂y obligatoryjne takie jak modu艂 B+R oraz wdro偶enie innowacji oraz modu艂y fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsi臋biorstw, internacjonalizacj臋 oraz kompetencje.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 101 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii – Rozw贸j OZE (FENX 2.2)

Nab贸r do 12.04.2024
Pozosta艂o 129 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy nast臋puj膮cych rodzaj贸w inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przy艂膮czeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep艂a z biogazu wraz z magazynami energii dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci, w tym z infrastruktur膮 umo偶liwiaj膮c膮 wykorzystanie ciep艂a wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 12.04.2024
Pozosta艂o 129 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w styczniu 2024 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo pomorskie po艂o偶one jest w p贸艂nocnej cz臋艣ci kraju. Jest najdalej wysuni臋tym na p贸艂noc wojew贸dztwem pa艅stwa. Liczy 2 346 065 mieszka艅c贸w. Graniczy z Rosj膮. Miasta na prawach powiatu to: Gda艅sk, Gdynia, S艂upsk oraz Sopot. W wojew贸dztwie pomorskim wed艂ug stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych by艂o 331 929 podmiot贸w. Najbardziej popularnymi bran偶ami w 2021 by艂y: przetw贸rstwo przemys艂owe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazd贸w samochodowych, w艂膮czaj膮c motocykle. Wojew贸dztwo pomorskie w 2021 r. by艂o najszybciej rozwijaj膮cym si臋 regionem w Polsce. Wed艂ug danych G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego PKB regionu wzr贸s艂 a偶 o 15,8 proc, w stosunku do 2020 r. Pomorskie PKB wynosi艂o 157 mld z艂, czyli by艂o o 21 mld z艂 wy偶sze ni偶 rok wcze艣niej. Jest to jedno z najbardziej eko-innowacyjnych wojew贸dztw w kraju. 聽Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie pomorskim w 2021 r. wynosi艂 66 793 z艂 (96,7%). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 6,0%. Pod wzgl臋dem nak艂ad贸w na B+R pomorskie znajduje si臋 w krajowej czo艂贸wce (5 lokata w 2020 r.).

Fundusze unijne dla Pomorza 鈥 jaki bud偶et?

Rekordowe 艣rodki wynegocjowane przez Polsk臋 w ramach Umowy Partnerstwa b臋d膮 rozdzielane w ramach program贸w krajowych oraz regionalnych. W wojew贸dztwie pomorskim regionalny program nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Rozw贸j gospodarczy i spo艂eczny regionu b臋dzie wspomaga膰 1,75 mld euro ze 艣rodk贸w europejskich. Na bud偶et programu regionalnego sk艂adaj膮 si臋 艣rodki pochodz膮ce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 艣rodki z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego Plus. Pomorscy przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli r贸wnie偶 korzysta膰 ze wsparcia na poziomie krajowym aplikuj膮c np. do konkurs贸w organizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Dotacje pomorskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa pomorskiego b臋d膮 mogli dofinansowa膰 w szczeg贸lno艣ci realizacj臋 prac B+R, inwestycje w infrastruktur臋 B+R, weryfikacj臋 pomys艂u B+R (wsparcie fazy proof of concept) czy nabycie praw w艂asno艣ci intelektualnej (np. patentu) i adoptowanie zakupionej technologii do swoich potrzeb. Mo偶liwa b臋dzie realizacja zar贸wno poszczeg贸lnych dzia艂a艅, jak i 艂膮czenie kilku element贸w w kompleksowy projekt obejmuj膮cy np. prowadzenie prac B+R, komercjalizacj臋 wynik贸w i dodatkow膮 inwestycj臋 w technologie cyfrowe. Dzi臋ki tym dzia艂aniom, przedsi臋biorstwa b臋d膮 mog艂y zwi臋kszy膰 swoj膮 konkurencyjno艣膰 i rozwija膰 dzia艂alno艣膰, co przyczyni si臋 do rozwoju gospodarczego ca艂ego regionu. W programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przewidziano tak偶e finansowanie zakupu specjalistycznych, proinnowacyjnych us艂ug doradczych 艣wiadczonych przez akredytowane IOB oraz wsparcie aktywno艣ci eksportowej przedsi臋biorstw, w tym wsparcie proces贸w uzyskania mi臋dzynarodowych certyfikat贸w czy patent贸w. Udzielana pomoc b臋dzie mie膰 g艂贸wnie form臋 bezzwrotn膮 (dotacje). W celu poznania szczeg贸艂owych informacji o konkretnych naborach zach臋camy do skorzystania z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

O intensywno艣ci dofinansowania decyduje typ realizowanego projektu 鈥 projekty B+R rz膮dz膮 si臋 innymi zasadami ni偶 projekty inwestycyjne. W projektach inwestycyjnych, dla kt贸rych 藕r贸d艂em finansowania jest regionalna pomoc inwestycyjna, na poziom dofinansowania wp艂yw ma miejsce realizacji inwestycji oraz wielko艣膰 przedsi臋biorstwa. O tym w ilu procentach dofinansowana mo偶e by膰 nowa inwestycja zwi膮zana np. z budow膮 hali produkcyjnej czy zakupem maszyn decyduje mapa pomocy regionalnej na lata 2022 -2027. Mapa ta wprowadza r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. W wojew贸dztwie pomorskim nowe inwestycje s膮 finansowane w 30%. Je艣li inwestycja jest realizowana przez mikro lub ma艂e przedsi臋biorstwa do bazowego poziomu dolicza si臋 bonusowe 20%, gdy przez 艣rednie firmy bonus wynosi 10 p.p. Z kolei w projektach B+R miejsce realizacji projektu nie ma znaczenia. O intensywno艣ci dofinansowania decyduj膮 dwie zmienne: wielko艣膰 firmy (im wi臋ksze przedsi臋biorstwo tym mniejsza intensywno艣膰 wsparcia) oraz kategoria prowadzonych prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe).

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie pomorskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie pomorskim jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Do jej g艂贸wnych zada艅 zalicza si臋 m.in. organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w czy weryfikowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 sk艂adanych przez Beneficjent贸w i stanowi膮cych podstaw臋 wyp艂aty poszczeg贸lnych transzy dofinansowania. Dodatkowo instytucj膮 po艣rednicz膮c膮 jest r贸wnie偶 Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Gda艅sku. Za realizacj臋 instrument贸w z kategorii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) natomiast odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gda艅sk-Gdynia-Sopot.