Dotacje UE w 艣wi臋tokrzyskie

Wojew贸dztwo 艣wi臋tokrzyskie na realizacj臋 programu regionalnego 2021-2027 otrzyma艂o 1,46 mld euro. Poza programem regionalnym firmy z tego regionu b臋d膮 mog艂y korzysta膰 ze 艣rodk贸w z Krajowego Planu Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO), program贸w krajowych oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w innowacje, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacj臋, infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, edukacj臋 i sprawy spo艂eczne. Maksymalny poziom dofinansowania na inwestycje zlokalizowane w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim, w sytuacji, gdy wsparcie b臋dzie stanowi膰 regionaln膮 pomoc inwestycyjn膮, wynosi 70% (po uwzgl臋dnieniu premii za status M艢P).

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Premie dla m艂odych rolnik贸w (WPR I.11)

Nab贸r do 29.09.2023
Pozosta艂o 7 dni
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach dzia艂ania przyznaje si臋 na rozpoczynanie i rozw贸j dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie przez m艂odych rolnik贸w w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produkt贸w rolnych lub przygotowania do sprzeda偶y nieprzetworzonych produkt贸w rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji b臋d膮 wspierane inwestycje w 艣rodki trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Zyska膰 mo偶na do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie p艂atno艣ci rycza艂towej (premii) w dw贸ch ratach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 69 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 175 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 05.02.2024
Pozosta艂o 136 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w listopadzie 2023 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie Infrastruktury B+R w przedsi臋biorstwach – Wsparcie dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw w zakresie B+R – FE dla 艢wi臋tokrzyskiego (1.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 100 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji wspieraj膮cej dzia艂alno艣膰 B+R przedsi臋biorstw oferowanej z programu Fundusze Europejskie dla 艢wi臋tokrzyskiego przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli dofinansowa膰 projekty inwestycyjne w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. Dotacja ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Nab贸r startuje w listopadzie 2023 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zwi臋kszenie dost臋pu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nab贸r do 18.10.2023
Pozosta艂o 26 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projekt贸w realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegaj膮cych na budowie sieci NGA. Przedsi臋biorcy telekomunikacyjni mog膮 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na budow臋 sieci szerokopasmowych na terenach, na kt贸rych dost臋p do Internetu jest utrudniony. Realizowane b臋d膮 dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce jak najszerszy dost臋p do sieci szerokopasmowych przy jak najwy偶szych parametrach technicznych. Wspierane b臋d膮 rozwi膮zania technologiczne zapewniaj膮ce skalowalno艣膰 sieci do pr臋dko艣ci gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniej膮cej infrastruktury telekomunikacyjnej celem b臋dzie dostosowanie sieci do osi膮gni臋cia przepustowo艣ci co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 100 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 A dzia艂ania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne spo艂eczno艣ci energetycznych na rozw贸j istniej膮cych klastr贸w energii, sp贸艂dzielni energetycznych聽lub nowych spo艂eczno艣ci energetycznych dzia艂aj膮cych w zakresie OZE. Nab贸r wniosk贸w ruszy 19 wrze艣nia 2023 roku. Maksymalna warto艣膰 dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln z艂, na jedn膮 sp贸艂dzielni臋 energetyczn膮 - 400 tys. z艂, a na jedno przedsi臋wzi臋cie zg艂oszone przez JST - 1,5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo jest po艂o偶one w po艂udniowo-wschodniej Polsce. Ma 1 233 961 mieszka艅c贸w. Do najwi臋kszych miast regionu nale偶膮: Kielce, Ostrowiec 艢wi臋tokrzyski i Starachowice. Wed艂ug stanu na koniec grudnia 2021 r. do rejestru REGON w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim wpisanych by艂o 124 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej (bez os贸b fizycznych prowadz膮cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 3,3% wi臋cej ni偶 na koniec 2020 r. Kolejny rok z rz臋du najwi臋kszy wzrost liczby podmiot贸w odnotowano w obszarze zwi膮zanym z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energi臋 elektryczn膮, gaz, par臋 wodn膮 i gor膮c膮 wod臋 (o 32,7%). Nowe dzia艂alno艣ci by艂y te偶 ch臋tnie zak艂adane w takich sektorach jak: komunikacja (wzrost o 9,6%), us艂ugi administrowania i dzia艂alno艣膰 wspieraj膮ca (przyrost o 7,0%) oraz budownictwo (przyrost o 6,5%). Na przestrzeni ostatniego roku zmala艂a liczba podmiot贸w zajmuj膮cych si臋 dzia艂alno艣ci膮 finansow膮 i ubezpieczeniow膮. Podmioty z sektora prywatnego specjalizowa艂y si臋 najcz臋艣ciej w takich sekcjach PKD jak: handel; naprawa pojazd贸w samochodowych (26,3% og贸艂u), budownictwo (16,1%) oraz przetw贸rstwo przemys艂owe (9,1%). W sekcjach tych dzia艂alno艣膰 prowadzi艂a ponad po艂owa wszystkich podmiot贸w sektora prywatnego. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim w 2021 r. wynosi艂 50 301 z艂 (72,8% 艣redniej krajowej). Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa 艣wi臋tokrzyskiego mieli 2,3% udzia艂u w tworzeniu polskiego PKB. Nak艂ady B+R w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim wynios艂y w 2020 r. 273,4 mln z艂, co sytuuje region na 14 miejscu w kraju. Nale偶y jednak zauwa偶y膰, 偶e wojew贸dztwo 艣wi臋tokrzyskie jest jednym z najmniejszych wojew贸dztw zar贸wno pod wzgl臋dem terytorialnym, jak i populacyjnym.

Fundusze unijne w 艣wi臋tokrzyskim 鈥 jaki bud偶et?聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma sw贸j program regionalny, w ramach kt贸rego b臋dzie dzieli膰 pieni膮dze i organizowa膰 konkursy. W wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla 艢wi臋tokrzyskiego 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 1,46 mld euro. Ponadto w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim dost臋pne b臋d膮 艣rodki z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje 艣wi臋tokrzyskie聽 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa 艣wi臋tokrzyskiego b臋d膮 mogli liczy膰 na du偶e wsparcie. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym b臋d膮 mogli skorzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla 艢wi臋tokrzyskiego 2021-2027 przewidziano wspieranie:

  • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
  • inwestycji w infrastruktur臋 B+R,
  • promocji na zagranicznych rynkach (internacjonalizacji dzia艂alno艣ci),
  • wdra偶ania innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek,

W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja). Szczeg贸艂owe informacje o aktualnych i planowanych naborach dost臋pne s膮 w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa 艣wi臋tokrzyskiego mog膮 liczy膰 na dofinansowanie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Dodatkowo M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% doliczane jest dodatkowe 20%, w przypadku inwestycji 艣rednich przedsi臋biorstw premia ta wynosi 10%.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim

Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢wi臋tokrzyskiego pe艂ni funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢wi臋tokrzyskiego na lata 2021-2027 i jest jednocze艣nie Instytucj膮 Organizuj膮c膮 Konkursy. Czynno艣ci zwi膮zane z przeprowadzeniem konkursu podejmuje m.in. Departament Inwestycji i Rozwoju Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa 艢wi臋tokrzyskiego. W realizacj臋 programu regionalnego w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim s膮 r贸wnie偶 zaanga偶owane Urz膮d Miasta Kielce oraz Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Kielcach.