Zapytaj o dotację
Startup

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) - Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
600 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
09.03.2023
Start składania wniosków
05.09.2023
Koniec składania wniosków
31.10.2023

Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy.

Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w Platformie startowej w ramach Komponentu I utworzą produkt bądź usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie i wejście z produktem bądź usługą na rynek oraz pierwszą sprzedaż. W ramach komponentu II a wsparcie będą mogły uzyskać najbardziej innowacyjne i najlepiej rokujące biznesowo startupy dysponujące MPV.

Beneficjenci:

  • Startupy (spółki kapitałowe), które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej.
  • Startupy, które ukończyły inkubację w POPW 2014-2020 i posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem wyboru projektów w ramach danego naboru.

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Polski Wschodniej. Oznacza to, że z programu będzie korzystać sześć najbiedniejszych regionów Polski – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, po raz pierwszy, mazowieckie – część regionalna. Do konkursu będą więc mogły aplikować podmioty z Mazowsza z wyjątkiem Warszawy oraz dziewięciu okolicznych powiatów.

Dofinansowanie obejmie takie koszty jak m.in.:

  • zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego (m.in. usług informatycznych, technicznych);
  • wynagrodzenie pracy personelu zarządzającego, personelu wsparcia oraz zespołu projektu;
  • zakup nowych środków trwałych, surowców i materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how);
  • koszty działań marketingowych, w tym promocyjno–informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (np. udział w targach).

Ile można zyskać?

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%
Maksymalna wartość dofinansowania: 600 tys. zł.

Po zakończeniu Komponentu II a przedsięwzięcia o potencjale w kluczowych obszarach dla makroregionu, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji (w szczególności z uwagi na wymogi certyfikacyjne, rejestracyjne/akredytacyjne, skalę inwestycji etc.) będą mogły pozyskać dodatkowe wsparcie w postaci Komponentu II b na rozwój swojego biznesu założonego w ramach programu Platform startowych. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w komponencie II b wynosi 3 000
000 PLN. Katalog kosztów kwalifikowanych jest analogiczny jak dla komponentu II a. Intensywność dofinansowania również będzie wynosić 85%.

Więcej informacji dotyczących szczegółów finansowania projektów w ramach konkursu Platformy startowe dla nowych pomysłów zostanie przedstawione po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

Na bieżąco śledzimy dla Was te informacje i wprowadzamy aktualizacje. Masz pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy w celu pozyskania odpowiedzi od naszych Konsultantów.

Pierwszy nabór 2023

Z poprzedniej odsłony programu FEPW, czyli z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 została jeszcze ostatnia grupa, która skończy inkubację czyli etap I działania 1.1 Platformy startowe w 2023 roku, ale ze względu na zakończenie programu (możliwość ponoszenia wydatków tylko do 31.12.2023) nie miałaby możliwości uczestniczenia w II etapie czyli dotacji na rozwój i pierwszą sprzedaż. Z tego powodu nabór ten z budżetem równym 60 mln PLN stanowiącym ok. 10% alokacji działania przeznaczony będzie dla właśnie tej grupy przedsiębiorców jak i dla podmiotów z Mazowsza.

Poniżej link do dokumentacji konkursowej dotyczącej historycznego naboru.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas