Zapytaj o dotację
Ochrona środowiska

Rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym - GOZ w przedsiębiorstwach - FE dla Lubelskiego (3.8)

Konkurs wspiera rozwiązania GOZ przedsiębiorstw mając na celu promowanie wykorzystania materiałów z recyklingu jako surowców. Dofinansowaniem zostaną objęte typy projektów nakierowane na zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii (typ 1), a także polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzaniu lub wykorzystaniu odpadów organicznych (typ 2). Konkurs rozpocznie się w październiku 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
01.10.2023
Start składania wniosków
01.10.2023
Koniec składania wniosków
30.11.2023

Konkurs zapewnia wsparcie rozwiązań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach mając na celu promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako surowców, także takich, które spełniają kryteria efektywności oraz wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych, a także efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP. Start naboru wniosków planowany jest w październiku i ma potrwać do listopada 2023. Daty konkursu wskazane na stronie są poglądowe i ulegną zmianie wraz z publikacją szczegółowych informacji o konkursie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa prowadzające działalność na terenie woj. Lubelskiego.

Typy projektów

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte poszczególne typy projektów:

  1. Projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ.

Przedsiębiorcy w ramach realizacji typu 1 będą mogli liczyć na wsparcie działań prowadzących do zmniejszenia zużycia surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, a tym samym ograniczenie wytwarzania odpadów poprodukcyjnych.

  1. Projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie lub wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty.

Ile można zyskać?

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 8 000 000,00 PLN.

Na konkurs wyznaczono budżet równy 26 196 000,00 EUR czyli ok. 123,5 mln PLN.

Dodatkowe informacje

Dla inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania GOZ wsparcie nie może być skierowane na inwestycje chrakteryzujące się dużym potencjałem rynkowym, wysoką efektywnością kosztową i stosunkowo szybkim okresem zwrotu. Ponadto w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego preferowane będą inwestycje MŚP.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu szczegółowych informacji dotyczących konkursu wraz z dokumentacją konkursową. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (KPO A1.4.1)

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
Zależna od rodzaju inwestycji i statusu beneficjenta
Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe lub betonowe). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas