Inwestycje

Rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym - GOZ w przedsiębiorstwach - FE dla Lubelskiego (3.8)

Konkurs wspiera rozwiązania GOZ przedsiębiorstw mając na celu promowanie wykorzystania materiałów z recyklingu jako surowców. Dofinansowaniem zostaną objęte typy projektów nakierowane na zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii (typ 1), a także polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzaniu lub wykorzystaniu odpadów organicznych (typ 2). Konkurs rozpocznie się w lutym 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
01.06.2024
Start składania wniosków
01.07.2024
Koniec składania wniosków
31.08.2024

Konkurs zapewnia wsparcie rozwiązań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach mając na celu promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako surowców, także takich, które spełniają kryteria efektywności oraz wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych, a także efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP. Start naboru wniosków planowany jest w lipcu 2024 r. Daty konkursu wskazane na stronie są poglądowe i ulegną zmianie wraz z publikacją szczegółowych informacji o konkursie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Lubelskiego.

Typy projektów

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte poszczególne typy projektów:

  1. Projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ.

Przedsiębiorcy w ramach realizacji typu 1 będą mogli liczyć na wsparcie działań prowadzących do zmniejszenia zużycia surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, a tym samym ograniczenie wytwarzania odpadów poprodukcyjnych.

  1. Projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie lub wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty.

Ile można zyskać?

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 8 000 000,00 PLN.

Na konkurs wyznaczono budżet równy 26 196 000,00 EUR czyli ok. 123,5 mln PLN.

Dodatkowe informacje

Dla inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania GOZ wsparcie nie może być skierowane na inwestycje chrakteryzujące się dużym potencjałem rynkowym, wysoką efektywnością kosztową i stosunkowo szybkim okresem zwrotu. Ponadto w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego preferowane będą inwestycje MŚP.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu szczegółowych informacji dotyczących konkursu wraz z dokumentacją konkursową. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas