Wyszukiwarka dotacji

Nowe rozdanie Funduszy Europejskich – podsumowujemy cykl spotkań w ramach InfoWeek Grupy PFR

Mimo że mamy już końcówkę 2022 r. środki europejskie z nowej perspektywy finansowej (2021-2027) w zasadzie nie zostały jeszcze uruchomione, z wyjątkiem programów finansowych centralnie z poziomu Komisji Europejskiej (jak np. LIFE). Często spotykamy się z pytaniami ze strony przedsiębiorców – kiedy w końcu ruszą nowe konkursy? Wydaje się, że wreszcie możemy przekazać pozytywne informacje!

Podczas cyklu spotkań w ramach InfoWeek Grupy PFR, w których uczestniczyliśmy w zeszłym tygodniu, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie twierdzili, że już w I kwartale 2023 r. uruchomiony zostanie nabór w ramach Priorytetu 1 FENG Wsparcie dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować projekty modułowe składające się z modułu obowiązkowego oraz modułów obligatoryjnych (tzw. Ścieżka SMART). Jeszcze w grudniu 2022 r. opublikowane mają zostać harmonogramy naborów zaplanowanych z programu FENG na 2023 r.

FENG, czyli następca POIR – co nowego nas czeka?

Kluczową nowością w FENG jest możliwość wsparcia całego procesu B+R+I (tj. prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycji) w ramach jednego konkursu. Jak już informowaliśmy wcześniej przedsiębiorcy będą musieli zrealizować moduł obowiązkowy (B+R lub wdrożenie innowacji, dla dużych przedsiębiorców moduł B+R będzie zawsze obligatoryjny), do którego będą mogli dobrać skrojone do swoich potrzeb moduły fakultatywne pozwalające na sfinansowanie np. kosztów internacjonalizacji i promocji na zagranicznych rynkach czy cyfryzacji przedsiębiorstwa. Moduł B+R będzie musiał stanowić min. 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu. Takie rozwiązanie stanowi istotną nowość – w POIR przedsiębiorcy, żeby pozyskać środki na prace B+R, inwestycję i udział w zagranicznych targach musieli złożyć 3 odrębne wnioski, a następnie realizować 3 projekty, co wiązało się z bardzo dużymi obciążeniami administracyjnymi. W POIR flagowym konkursem badawczym była Szybka Ścieżka, w FENG dla projektów modułowych przyjęto nazwę Ścieżka SMART (akronim od: sprawnie, modułowo, aktywnie, rozwojowo, technologicznie).

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie tzw. dotacji warunkowej. O ile Ścieżka SMART jest wyjściem naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, o tyle dotacja warunkowa spotka się zapewne z chłodnym przyjęciem. Jak rozumieć dotację warunkową? Będzie to finansowanie częściowo bezzwrotne/częściowo zwrotne. Dofinansowanie otrzymywane przez przedsiębiorcę będzie się zawsze składać z dwóch części tj.:

  1. części bezzwrotnej – nie będzie podlegać zwrotowi;
  2. części zwrotnej (DZ) – będzie podlegać zwrotowi w części lub w całości po zaistnieniu określonych warunków.

Kwota do zwrotu będzie znana po 4 latach od zakończenia realizacji projektu i będzie zależeć opłacalności projektu (wysokości skumulowanych przychodów uzyskanych z wdrożenia). Im wyższy przychód tym mniej do zwrotu. Możliwe będzie rozłożenie płatności na raty.

Wskaźnik R do oceny spełnienia warunku zwrotu dotacji

R= (P/DZ*100%) – 100%

P – skumulowane przychody z wdrożenia wygenerowane przez 4 lata od zakończenia projektu
DZ – część zwrotna dotacji

Jeśli wskaźnik ten będzie poniżej 20% przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości dotacji. Regulacje dotyczące dotacji warunkowej, w tym zwłaszcza sposób interpretacji wskaźnika R i wyliczania kwoty do zwrotu są wciąż przedmiotem prac w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Gdy tylko pojawią się nowe, wiążące informacje to napiszemy na ten temat na blogu.

Należy zaznaczyć, że dotacja warunkowa będzie obowiązywać wyłącznie w module wdrożeniowym. W pozostałych modułach dostępne będzie finansowanie w pełni bezzwrotne (klasyczna dotacja).

W ramach każdego modułu przewidziano różne formy pomocy publicznej (np. regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc de minimis). Istotne jest, aby uwzględnić te informacje na etapie planowania projektu i opracować budżet w sposób, który będzie najbardziej korzystny dla przedsiębiorcy tj. będzie uwzględniał najwyższą możliwą intensywność dofinansowania. W przypadku modułu internacjonalizacja duże przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać wyłącznie z pomocy de minimis, dodatkowo należy więc zweryfikować czy firma dysponuje wolnym limitem tej pomocy.

Zmiany w FENG – na plus czy na minus dla przedsiębiorców? – nasza ocena

Trudno o jednoznaczną ocenę, ponieważ nad częścią zapisów trwają jeszcze prace w Ministerstwie. Na ten moment wydaje się, że plusy przeważają nad minusami. Ścieżka SMART jest rozwiązaniem, o które już dawno apelowali przedsiębiorcy zwracając uwagę na sztuczny podział konkursów. Teraz składając jeden wniosek będzie można dofinansować bardzo różne kategorie kosztów, co w POIR było niemożliwe.

Po stronie plusów można też na pewno zapisać roczne alokacje i tryb ciągły – w FENG konkursy będą trwać do roku, z miesięcznymi odcięciami, po których będzie następować ocena wniosków złożonych w ramach danej rundy. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli dopracować swoje projekty i nie będą musieli działać pod presją czasu. Krokiem w dobrą stronę jest też wprowadzenie nowych kategorii przedsiębiorstw tj. mid-caps i small mid-caps. W FENG dostęp do szerszej palety programów będą miały firmy, które przekraczają pułapy właściwe dla MŚP, ale daleko im do dużych korporacji.

In minus należy ocenić na pewno fakt wprowadzenia dotacji warunkowej w module wdrożeniowym, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorcy planujący wdrażać innowacje na rynek będą musieli wyłożyć więcej środków z własnej kieszeni. O bardziej precyzyjną analizę będzie się można pokusić po opublikowaniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, co ma nastąpić w styczniu 2023 r.

Wsparcie dla dużych przedsiębiorców z FENG – planowane nabory w 2023 r.

Fundusze Europejskie są głównie kierowane do MŚP. Nie oznacza to jednak, że duże przedsiębiorstwa są wykluczone ze wsparcia. W FENG przewidziano sporo możliwości dla dużych firm. Kluczową opcją będzie oczywiście wspomniana już Ścieżka SMART. Duże przedsiębiorstwa będą mogły korzystać ze wszystkich modułów, przy czym:

  1. obowiązkowo muszą realizować w projekcie moduł B+R (MŚP mogą wdrażać już posiadane/zakupione wyniki prac B+R);
  2. muszą współpracować z MŚP w trakcie realizacji projektu – stanowi to warunek wsparcia ich inwestycji produkcyjnych.

Inne, bardziej niszowe działania, gdzie duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dotacje to: Wspólne przedsięwzięcia badawcze, TEF AI czy projekty IPCEI. Oczywiście to niejedyne konkursy, które będą dostępne w 2023 r.. O wszystkich nowych naborach będziemy informować na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji