Wyszukiwarka dotacji

Nowe rozdanie Funduszy Europejskich – podsumowujemy cykl spotkań w ramach InfoWeek Grupy PFR

Nowe rozdanie Funduszy Europejskich – podsumowujemy cykl spotkań w ramach InfoWeek Grupy PFR

Mimo że mamy już końcówkę 2022 r. środki europejskie z nowej perspektywy finansowej (2021-2027) w zasadzie nie zostały jeszcze uruchomione, z wyjątkiem programów finansowych centralnie z poziomu Komisji Europejskiej (jak np. LIFE). Często spotykamy się z pytaniami ze strony przedsiębiorców – kiedy w końcu ruszą nowe konkursy? Wydaje się, że wreszcie możemy przekazać pozytywne informacje!

Podczas cyklu spotkań w ramach InfoWeek Grupy PFR, w których uczestniczyliśmy w zeszłym tygodniu, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie twierdzili, że już w I kwartale 2023 r. uruchomiony zostanie nabór w ramach Priorytetu 1 FENG Wsparcie dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować projekty modułowe składające się z modułu obowiązkowego oraz modułów obligatoryjnych (tzw. Ścieżka SMART). Jeszcze w grudniu 2022 r. opublikowane mają zostać harmonogramy naborów zaplanowanych z programu FENG na 2023 r.

FENG, czyli następca POIR – co nowego nas czeka?

Kluczową nowością w FENG jest możliwość wsparcia całego procesu B+R+I (tj. prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycji) w ramach jednego konkursu. Jak już informowaliśmy wcześniej przedsiębiorcy będą musieli zrealizować moduł obowiązkowy (B+R lub wdrożenie innowacji, dla dużych przedsiębiorców moduł B+R będzie zawsze obligatoryjny), do którego będą mogli dobrać skrojone do swoich potrzeb moduły fakultatywne pozwalające na sfinansowanie np. kosztów internacjonalizacji i promocji na zagranicznych rynkach czy cyfryzacji przedsiębiorstwa. Moduł B+R będzie musiał stanowić min. 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu. Takie rozwiązanie stanowi istotną nowość – w POIR przedsiębiorcy, żeby pozyskać środki na prace B+R, inwestycję i udział w zagranicznych targach musieli złożyć 3 odrębne wnioski, a następnie realizować 3 projekty, co wiązało się z bardzo dużymi obciążeniami administracyjnymi. W POIR flagowym konkursem badawczym była Szybka Ścieżka, w FENG dla projektów modułowych przyjęto nazwę Ścieżka SMART (akronim od: sprawnie, modułowo, aktywnie, rozwojowo, technologicznie).

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie tzw. dotacji warunkowej. O ile Ścieżka SMART jest wyjściem naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, o tyle dotacja warunkowa spotka się zapewne z chłodnym przyjęciem. Jak rozumieć dotację warunkową? Będzie to finansowanie częściowo bezzwrotne/częściowo zwrotne. Dofinansowanie otrzymywane przez przedsiębiorcę będzie się zawsze składać z dwóch części tj.:

  1. części bezzwrotnej – nie będzie podlegać zwrotowi;
  2. części zwrotnej (DZ) – będzie podlegać zwrotowi w części lub w całości po zaistnieniu określonych warunków.

Kwota do zwrotu będzie znana po 4 latach od zakończenia realizacji projektu i będzie zależeć opłacalności projektu (wysokości skumulowanych przychodów uzyskanych z wdrożenia). Im wyższy przychód tym mniej do zwrotu. Możliwe będzie rozłożenie płatności na raty.

Wskaźnik R do oceny spełnienia warunku zwrotu dotacji

R= (P/DZ*100%) – 100%

P – skumulowane przychody z wdrożenia wygenerowane przez 4 lata od zakończenia projektu
DZ – część zwrotna dotacji

Jeśli wskaźnik ten będzie poniżej 20% przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości dotacji. Regulacje dotyczące dotacji warunkowej, w tym zwłaszcza sposób interpretacji wskaźnika R i wyliczania kwoty do zwrotu są wciąż przedmiotem prac w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Gdy tylko pojawią się nowe, wiążące informacje to napiszemy na ten temat na blogu.

Należy zaznaczyć, że dotacja warunkowa będzie obowiązywać wyłącznie w module wdrożeniowym. W pozostałych modułach dostępne będzie finansowanie w pełni bezzwrotne (klasyczna dotacja).

W ramach każdego modułu przewidziano różne formy pomocy publicznej (np. regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc de minimis). Istotne jest, aby uwzględnić te informacje na etapie planowania projektu i opracować budżet w sposób, który będzie najbardziej korzystny dla przedsiębiorcy tj. będzie uwzględniał najwyższą możliwą intensywność dofinansowania. W przypadku modułu internacjonalizacja duże przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać wyłącznie z pomocy de minimis, dodatkowo należy więc zweryfikować czy firma dysponuje wolnym limitem tej pomocy.

Zmiany w FENG – na plus czy na minus dla przedsiębiorców? – nasza ocena

Trudno o jednoznaczną ocenę, ponieważ nad częścią zapisów trwają jeszcze prace w Ministerstwie. Na ten moment wydaje się, że plusy przeważają nad minusami. Ścieżka SMART jest rozwiązaniem, o które już dawno apelowali przedsiębiorcy zwracając uwagę na sztuczny podział konkursów. Teraz składając jeden wniosek będzie można dofinansować bardzo różne kategorie kosztów, co w POIR było niemożliwe.

Po stronie plusów można też na pewno zapisać roczne alokacje i tryb ciągły – w FENG konkursy będą trwać do roku, z miesięcznymi odcięciami, po których będzie następować ocena wniosków złożonych w ramach danej rundy. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli dopracować swoje projekty i nie będą musieli działać pod presją czasu. Krokiem w dobrą stronę jest też wprowadzenie nowych kategorii przedsiębiorstw tj. mid-caps i small mid-caps. W FENG dostęp do szerszej palety programów będą miały firmy, które przekraczają pułapy właściwe dla MŚP, ale daleko im do dużych korporacji.

In minus należy ocenić na pewno fakt wprowadzenia dotacji warunkowej w module wdrożeniowym, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorcy planujący wdrażać innowacje na rynek będą musieli wyłożyć więcej środków z własnej kieszeni. O bardziej precyzyjną analizę będzie się można pokusić po opublikowaniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, co ma nastąpić w styczniu 2023 r.

Wsparcie dla dużych przedsiębiorców z FENG – planowane nabory w 2023 r.

Fundusze Europejskie są głównie kierowane do MŚP. Nie oznacza to jednak, że duże przedsiębiorstwa są wykluczone ze wsparcia. W FENG przewidziano sporo możliwości dla dużych firm. Kluczową opcją będzie oczywiście wspomniana już Ścieżka SMART. Duże przedsiębiorstwa będą mogły korzystać ze wszystkich modułów, przy czym:

  1. obowiązkowo muszą realizować w projekcie moduł B+R (MŚP mogą wdrażać już posiadane/zakupione wyniki prac B+R);
  2. muszą współpracować z MŚP w trakcie realizacji projektu – stanowi to warunek wsparcia ich inwestycji produkcyjnych.

Inne, bardziej niszowe działania, gdzie duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dotacje to: Wspólne przedsięwzięcia badawcze, TEF AI czy projekty IPCEI. Oczywiście to niejedyne konkursy, które będą dostępne w 2023 r.. O wszystkich nowych naborach będziemy informować na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji