Wyszukiwarka dotacji

Cykl życia produktu – co warto wiedzieć?

Czym jest cykl życia produktu?

Zgodnie z definicją cyklu życia produktu, jest to koncepcja, która opisuje ewolucję produktu lub usługi na rynku. Zawiera ona w sobie wszystkie fazy życia produktu, od jego narodzin (powstania), aż po zanik. Oczywiście każda z faz cyklu życia produktu ma swoje specyficzne cechy, a co więcej, długość i dynamika poszczególnych etapów cyklu życia jest zależna od wielu czynników, jak np. typ produktu, branża przedsiębiorstwa, prowadzona polityka działalności czy specyfika rynku. Jednocześnie znajomość, a nawet kształtowanie cyklu życia produktu są bardzo przydatne – np. przy planowaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa, prognozie przyszłości produktu czy ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w wybranych konkursach na dotacje z Unii Europejskiej. Warto w tym miejscu dodać, że niektóre produkty mogą znacząco odbiegać od standardowych wzorców. W szczególnej mierze dotyczy to tzw. produktów podstawowych lub produktów pierwszej potrzeby, czasem wpływają na to również zmiany w preferencjach konsumenckich wynikające np. z postępu technologicznego czy dużej konkurencji.

Z czego wynika koncepcja cyklu życia produktu?

Tak naprawdę etapy cyklu życia produktu wynikają przede wszystkim ze zmian zachodzących na rynku, takich jak preferencje konsumentów, rosnąca konkurencja czy wielkość popytu. W praktyce fazy cyklu życia produktu odpowiadają jego ewolucji w czasie. Dlatego produkty czy usługi mogą zyskiwać popularność lub tracić na atrakcyjności. Co więcej, w efekcie postępu technologicznego często dochodzi do pojawienia się nowych, lepszych produktów, podobny efekt może również wywołać rosnąca konkurencja. Różnicowanie oferty to nie tylko dobry sposób na dywersyfikację obecności marki na rynku, ale również zyskanie przewagi nad innymi firmami. Przy tym wszystkim nie można zapominać, że rynek zawsze ma ograniczoną przestrzeń. Wraz z dojrzewaniem produktu z czasem dochodzi do nasycenia rynku, od czego bywają też pewne wyjątki – np. wspomniane wcześniej produkty podstawowe.

Fazy cyklu życia produktu

Zależnie od przyjętego przykładu cyklu życia produktu, wyróżnia się określoną liczbę faz. Według jednej z najpopularniejszej koncepcji cyklu życia produktu wyróżnia się 5 kolejnych etapów:

  • projektowanie produktu
  • wprowadzenie produktu na rynek
  • wzrost sprzedaży produktu
  • dojrzałość produktu
  • spadek sprzedaży produktu

Projektowanie produktu to pierwszy etap, który obejmuje początkowe badania, testy techniczne i inne procesy, które zmierzają do opracowania produktu. Wbrew pozorom w tej fazie produkt nie musi być jeszcze w pełni gotowy. Wszystko to wiąże się z poziomami gotowości technologicznej i jest pomocne nie tylko przy planowaniu prac nad produktem (np. w postaci prac badawczo-rozwojowych), ale również doborze konkursu dotacyjnego. Ta faza często dotyczy start-upów oraz firm dopiero się rozwijających, często już na tym etapie dochodzi do określenia zdolności patentowej.

Wprowadzenie produktu na rynek wiąże się z wdrożeniem danego produktu do sprzedaży. Na tym etapie bardzo istotne są sprawnie prowadzone działania marketingowe, które korzystnie wpłyną na popularność rozwiązania i zwiększenie jego rozpoznawalności. Faza wprowadzenia produktu ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju oraz kolejnych etapów cyklu życia produktu. W tej fazie zalecane jest określenie preferencji, motywacji i zachowań potencjalnych klientów, co pozwoli dopasować strategię handlową, dzięki czemu wprowadzenie na rynek będzie najefektywniejsze.

Faza wzrostu produktu to etap, w którym dochodzi do największego wzrostu sprzedaży produktu. To czas, kiedy generowane są największe zyski. Z uwagi na to, że na rynku mogą pojawiać się konkurencyjne produkty, kluczowe jest utrzymanie klientów i dalsze prace nad wzrostem rozpoznawalności. W tej fazie cyklu życia produktu należy również skupić się na utrzymaniu klientów, a w razie konieczności można też wprowadzać ulepszenia.

Nasycenie/dojrzałość to szczytowa faza cyklu życia produktu i zarazem okres stabilizacji. Fundamentalne na tym etapie jest jak najdłuższe utrzymanie kluczowej pozycji wśród sprzedawców, bowiem rynek jest już do danego produktu „przyzwyczajony”. Warto przyjrzeć się elementom budującym środowisko produktu, np. obsługą klienta czy promocją, czego efektem może być przedłużenie cyklu życia produktu i odsunięcie w czasie spadku produktu.

Gdy kończy się dojrzałość rynkowa produktu, dochodzi do jego spadku. Zgodnie z teoriami biznesowymi, faza ta jest nieuchronna i nastąpi zawsze – niezależnie od podejmowanych decyzji, strategii marketingowej produktu czy stopnia nasycenia rynku produktem. Zwykle za spadek produktu odpowiada jeden z czterech czynników:

  • produkt stał się nieaktualny,
  • klienci nie są zainteresowani produktem,
  • zbyt mocna konkurencja,
  • ucierpiał wizerunek marki.

Od pomysłu do sukcesu rynkowego

Droga od pomysłu do sukcesu rynkowego jest długa i skomplikowana, dlatego analiza cyklu życia produktu i zarządzanie cyklem życia produktu nabiera szczególnego znaczenia – zarówno w kontekście odniesienia sukcesu rynkowego, jak i w perspektywie ubiegania się o dotację unijną. W przypadku wielu programów konieczne może być np. określenie fazy cyklu życia produktu, zapotrzebowania rynkowego, perspektyw rozwoju czy nasycenia rynku produktem. Jeśli szukasz dotacji na prace badawczo-rozwojowe nad swoim produktem lub jego wdrożenie, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Udzielamy profesjonalnego doradztwa w ramach pozyskiwania dotacji unijnych.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Zdolność patentowa – co warto o niej wiedzieć?

Zdolność patentowa – co warto o niej wiedzieć?

Prawna ochrona opracowanego rozwiązania może mieć kluczowe znaczenie w kontekście pozyskania dofinansowania unijnego. Jakie czynniki decydują o uzyskaniu patentu? Czym jest poziom wynalazczy i w jakich okolicznościach przyznanie patentu będzie niemożliwe? Sprawdź, co musisz wiedzieć o zdolności patentowej i jak sfinansować m.in. uzyskanie czy obronę patentu.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji