Wyszukiwarka dotacji

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Charakterystyka branży

Produkcja spożywcza w kraju jest kluczowa dla jego bezpieczeństwa żywnościowego i należy do jednej z najważniejszych i najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. O znaczącej randze branży świadczy wysoki udział produkcji żywności w wartości produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego.

Przedmioty z sektora branży spożywczej mogą korzystać ze środków Funduszy Europejskich w rozwijaniu, ulepszaniu i opracowaniu nowych produktów wspierając tym samym rozwój gospodarki, konkurencyjność firm czy wysokiej jakości żywność. Jeżeli należysz do przedsiębiorstwa z branży spożywczej lub planujesz swoją działalność w tym zakresie, ten artykuł jest dla Ciebie.

Sektor produkcji żywności w liczbach

Zaczynając od wielkości i rozwoju sektora -> Polska branża spożywcza cechowała się następującymi danymi według GUS w 2022 roku. Rynek produktów spożywczych w porównaniu do roku 2021 odnotował wzrost wartości produkcji sprzedanej wyrobów o 32,8% (artykuły spożywcze). Ponadto w 2022 r. największy udział w wartości produkcji sprzedanej wyrobów ogółem miał dział artykuły spożywcze i wynosił on 16,6%. Produkcja sprzedana w 2022 roku dla artykułów spożywczych wyniosła 388 528,0 mln zł i wzrosła względem roku 2021, co więcej produkcja napojów również odnotowała wzrost względem roku 2021, przy czym produkcja sprzedana w 2022 roku wyniosła wówczas 29 564,3 mln zł. Polskie firmy spożywcze według danych GUS stanowiły w 2022 roku 33255 podmiotów. W porównaniu z rokiem poprzednim (2021) odnotowano wzrost polskiego sektora spożywczego o 404 nowe podmioty.

Te dane wskazują na to, że udział produkcji żywności w gospodarce należy do jednej z dziedzin, która co roku odnotowuje silny wzrost. Sektor produkcji żywności cechuje również duży potencjał, rosnąca popularność oraz rozwój nowych produktów i gałęzi produktów kategorii zmienników roślinnych oraz bio. Istotne znaczenie nabrała także zrównoważona produkcja żywności produkcji produktów bezpiecznych o najwyższej jakości, wyprodukowanych przy zachowaniu rygorystycznych norm sanitarnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii produkcji spożywczej. Zrównoważona produkcja żywności nabrała także na znaczeniu względem nowego podejścia konsumentów do jakości produktów. Obecnie ważne jest nie tylko spełnianie podstawowych potrzeb związanych bezpośrednio z odżywianiem, ale także oferowanie produktów, których produkcja uwzględnia aspekty ochrony środowiska, redukcji ilości odpadów, poboru energii i wody, recyklingu opakowań czy emisji CO2.

Ewolucja i trendy branży spożywczej

Rynek produktów spożywczych w Polsce cechuje bardzo dobry rozwój. W efekcie będzie to skłaniać producentów do projektowania nowych produktów i wprowadzania ich na rynek. Czołowi producenci żywności w tym wypadku uwzględniają trendy branży spożywczej. Zważając na konkurencyjność sektora każda z firm z branży spożywczej w ramach rozwoju swojego potencjału powinna sprawdzać i stosować się do najnowszych trendów.

Wśród obecnych trendów przedsiębiorcy mogą znaleźć:

 • Jakościowe produkty podstawowe
 • Digitalizację zakupów
 • Zrównoważony rozwój branży spożywczej
 • Bezpieczeństwo żywnościowe

Chcąc się rozwijać przemysł spożywczy stoi także przed wyzwaniami. Przede wszystkim wskazać można wyzwania związane z zapotrzebowaniem klientów oraz innowacyjnością firmy w zakresie technologii i automatyzacji produkcji.

Indywidualizacja i oczekiwania konsumentów produktów spożywczych to kategoria według, której można zidentyfikować wyzwania związane z:

 • monitorowaniem i szybką reakcją na potrzeby klientów,
 • wprowadzaniem innowacji technologicznych w procesie produkcji jak i nowych produktów,
 • skutecznym dotarciem do klientów w celu dostarczenia informacji o nowych produktach,
 • rozwojem działów badawczo-rozwojowych i współpracą z podmiotami zewnętrznymi w celu zwiększania innowacyjności.

Jedną z istotnych kategorii w zakresie wyzwań jest także wspomniana automatyzacja i robotyzacja produkcji. Wysoka jakość produktów jest możliwa do osiągnięcia wtedy kiedy stymulowana jest innowacyjność firmy.

Biznes spożywczy w ramach tego identyfikuje wyzwania związane ze znacznym zwiększeniem inwestycji w rozwój lub też rozbudowę linii technologicznych, znaczącymi zmianami w zakresie wdrożenia nowych technologii, narzędzi i metod pracy czy też zatrudnianiem osób o nowych specjalizacjach.

Nasilająca się konkurencja na rynku wymusza u niektórych przedsiębiorstw podążanie za trendami. Niezbędnym staje się sprawne zarządzanie firmą i zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy są otwarci na innowacje technologiczne i posiadają głęboką wiedzę z zakresu uwarunkowań rozwoju przemysłu spożywczego.

Idea rozwoju Twojego biznesu

Jak więc możesz rozwinąć swój biznes i podążać za ideą konkurencyjnej oraz innowacyjnej firmy?

Kierunek rozwoju branży spożywczej nakreślają głównie europejskie firmy z zachodu. Kluczowe aspekty rozwijania nowych produktów i wprowadzania ich na rynek dotyczą głównie:

 • rozwijania produktów, które będą zbieżne ze strategią firmy,
 • usystematyzowanego sposobu realizacji procesu projektowania,
 • uwzględniania potrzeb konsumentów i podejmowania stosownych działań marketingowych,
 • wiedzy i umiejętności kadry pracowniczej (zespół budowany na potrzeby danego projektu),
 • regularnej oceny (wyciągania wniosków w przypadku gdy produkt odniósł porażkę).

Sukces akceptacji innowacji lub porażkę będą warunkować wówczas czynniki związane z odpowiednim określeniem grupy nabywców, zbadaniem cech segmentacyjnych oraz wyborem odpowiednich środków komunikacji rynkowej. Na sukces w sprzedaży produktu składać się zatem będzie rozeznanie rynku i znajomość techniczno-technologiczna produktu.

Aby włączyć innowację w strategię biznesu droga wygląda następująco. Proces ten inicjuje dostrzeżenie możliwości wdrożenia innowacji, szukanie pomysłów. Kolejno powinno się przeprowadzić ocenę wdrożenia zidentyfikowanych innowacji. Następnie selekcję możliwych do wprowadzenia innowacji.

Na etapie projektowania procesu technologicznego ważne jest wzięcie pod uwagę aspektów związanych z materiałami i wymaganiami konsumentów. Chodzi tutaj o zmienność materiałów rolno-spożywczych, materiały wrażliwe, kompleksowość oraz łatwe psucie się żywności.

W ramach projektowania i wprowadzenia produktu ważne są także badania, które powinny obejmować testy smaku, wygląd produktów (opakowania), co chce się przekazać – komunikacja produktu, jaką wartość ma produkt (baza do pozycjonowania ceny), jaką kategorię ma produkt (baza do pozycjonowania z konkurencją) oraz motywy zakupowe konsumentów – co wpływa na wybór podobnych produktów.

Firmy z branży spożywczej oraz ich rozwój dzięki dotacjom unijnym

Polski przemysł spożywczy a Fundusze Europejskie. Przedsiębiorcy w nowej perspektywie 2021-2027 mogą korzystać z szerokiego wachlarza dotacji związanych z prowadzeniem badań w zakresie wdrażania nowych produktów oraz samym wdrażaniem wyników tych badań. Mocno wspierana jest także automatyzacja i robotyzacja procesów w przedsiębiorstwach.

HORECA przemysł spożywczy nowa dotacja z KPO

Polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP w ramach dotacji z KPO mogą skorzystać z inwestycji mającej na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Szczegóły konkursu poznamy bliżej poznania dokładnej daty naboru. Dotacja dla MŚP ogłoszona zostanie w I kw. 2024 r.

Pomoc dla firm spożywczych oferują także inne dotacje krajowe oraz dotacje regionalne.

Są to głównie dotacje na Badania rozwojowe oraz cyfryzację dla przedsiębiorstw oferujące wsparcie MŚP i dużych firm oraz projekty w konsorcjum.

Ścieżka SMART to kompleksowe projekty modułowe, z podstawą dofinansowania prowadzenia badań i wdrażania ich wyników oraz z opcjonalnym wsparciem w postaci modułów fakultatywnych. Tak naprawdę przedsiębiorca sam układa wsparcie względem swoich potrzeb. W 2024 roku nowe nabory dla samodzielnych projektów MŚP i dużych przedsiębiorstw będą prowadzone 26 czerwca 2024 r.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW)

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to program przeznaczony dla województw ze wschodniej ściany Polski. Dofinansowanie obejmuje wsparcie rozwiązań w zakresie opracowanej mapy drogowej cyfrowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Elementem wsparcia jest także przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa. Nowy nabór w 2024 roku zaplanowany został na sierpień.

W zakresie projektowania nowych produktów z tego samego programu w 2024 roku uruchomiony zostanie kolejny nabór dla dotacji Wzornictwo w MŚP. Ta dotacja podobnie składa się z elementu doradczego związanego z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i stworzeniem strategii wzorniczej oraz wdrożenia rozwiązań w ramach tej strategii, dzięki którym zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz inne zmiany w przedsiębiorstwie.

Dotacje regionalne

Możesz skorzystać także z dotacji odpowiednich dla regionu prowadzonej przez Ciebie działalności. Każde z województw posiada swoje odrębne strategie, harmonogramy i działania priorytetowe do zrealizowania. Aktualne i przyszłe nabory dla przedsiębiorstw znajdziesz w naszej wyszukiwarce dotacji szukając po filtrach dla lokalizacji, w której chcesz zrealizować projekt.

Jeżeli chcesz wspomóc zrównoważony rozwój branży spożywczej możesz także skorzystać z zielonych dotacji oferowanych przez program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEniKS), dotacje regionalne czy program FEPW.

Jeżeli masz pytania związane z pozyskiwaniem wsparcia z Funduszy UE, zachęcamy do kontaktu! Zadzwoń lub napisz do nas, przedstaw nam swój pomysł, a my pomożemy Ci pozyskać środki na jego rozwój.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji