Wyszukiwarka dotacji

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla sektora HoReCa

Określenie „HoReCa” odnosi się do sektora hotelarskiego i gastronomicznego, a sam skrót pochodzi z języka angielskiego (hotel, restaurant, catering/cafe). Nazwę użyto po raz pierwszy w 1949 roku przy okazji założenia Międzynarodowego Związku Krajowych Organizacji Hotelarskich, Restauracyjnych i Kawiarnianych. W obszar HoReCa wpisują się działalności takie jak hotele, restauracje, stołówki, bary i puby, firmy cateringowe, cukiernie, ośrodki wypoczynkowe, bazy noclegowe i wiele innych. Do tej pory dotacje dla HoReCa nie były priorytetem polityki dotacyjnej Unii Europejskiej. W pierwszych dniach kwietnia doszło jednak do przełomowego momentu – ogłoszono uruchomienie dotacji z Krajowego Planu Odbudowy w ramach działania „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)”. W ramach programu przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności HoReCa, co w praktyce otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji.

Dotacje dla HoReCa… I nie tylko

Choć z założenia program obejmuje dotacje HoReca 2024, to w rzeczywistości podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie finansowe jest znacznie więcej. Przedstawiciele działalności gastronomicznej czy hotelarskiej to oczywiści potencjalni beneficjenci, w naborze wniosków mogą brać jednak również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność związaną z:

 • projekcją filmów (w kinach, na otwartym powietrzu i w pozostałych miejscach oraz kluby filmowe),
 • wypożyczaniem i dzierżawą sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • wynajmem i dzierżawą środków transportu wodnego,
 • wynajmem i dzierżawą środków transportu lotniczego,
 • organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • organizacja pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • prowadzeniem i utrzymaniem muzeów, historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji,
 • prowadzeniem i utrzymaniem ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
 • poprawą kondycji fizycznej, np. łaźnie, sauny, solaria, salony masażu itp.

Jak pozyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać pieniądze dla HoReCa z Unii Europejskiej, należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Wniosek musi spełniać kryteria formalne oraz merytoryczne; kryteria formalne służą do weryfikacji, czy wniosek został wypełniony prawidłowo, a sam wnioskodawca spełnia wymogi niezbędne do przyznania dotacji, natomiast kryteria merytoryczne pozwalają ocenić projekt i jego zasadność. Aby ubiegać się o dotacje dla hoteli, restauracji i innych podmiotów z sektora HoReCa, należy ponadto spełniać dwa podstawowe wymogi:

 • profil działalności HoReCa musi być zgodny z numerami PKD podanymi w dokumentacji konkursowej,
 • wnioskodawca musi wykazać spadek obrotów o co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021 liczony rok do roku.

Do kiedy trwa nabór wniosków?

Nabór wniosków rozpoczyna się 6 maja 2024 roku i trwa do 5 czerwca 2024 roku. Ocena wniosków będzie prowadzona na bieżąco i potrwa 14 dni od terminu złożenia wniosku.

Na jaką wysokość pomocy możesz liczyć?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że maksymalna intensywność dofinansowania to nawet 90%, maksymalne dofinansowanie działalności z sektora HoReCa może wynieść nawet 540 000 zł. Warto przy tym zaznaczyć, że wskazano także minimalną kwotę wsparcia na poziomie 50 000 zł. Ponadto wartość wsparcia dla MŚP w ramach komponentu inwestycyjnego musi stanowić co najmniej 70% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego. Dotacje HoReCa w tym działaniu udzielane są w ramach pomocy de minimis.

Pozyskaj wsparcie finansowe dla HoReCa, sportu i kultury

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dotacji dla HoReCa 2024 w ramach KPO lub potrzebujesz pomocy związanej ze złożeniem wniosku w tym programie, skontaktuj się z naszymi konsultantami. Pomożemy uzyskać dotacje do 540 tys. na dofinansowanie działalności i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Inwestycje w dywersyfikację i rozszerzenie działalności – na co dotacja dla HoReCa?

Wsparcie MŚP w ramach działania 1.2.1 Krajowego Planu Odbudowy obejmuje inwestycje w dywersyfikację i rozszerzenie działalności HoReCa. Zatem na co w praktyce możesz przeznaczyć uzyskane środki? Wiele zależy oczywiście od profilu działalności oraz rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Modernizacja działalności powinna prowadzić zwiększenia konkurencyjności i odporności np. poprzez:

 • unowocześnienie bazy usługowej lub produkcyjnej,
 • zmianę sposobu dostarczania usług lub produktów,
 • zmianę asortymentu usług lub produktów,
 • pozyskanie nowych dostawców, dystrybutorów lub usługodawców,
 • zwiększenie grupy odbiorców,
 • zastosowanie odmiennych lub nowszych niż dotychczas rozwiązań.

W praktyce dotacja określana także jako „KPO HoReCa” otwiera ogromne możliwości dla wnioskodawców. Możliwe jest rozszerzenie swojej oferty, np. poprzez zakup nowych środków trwałych tworzących strefę SPA w hotelu bądź ośrodku turystycznym lub zakup zaplecza kuchennego, wprowadzenie nowych dań do lokalu gastronomicznego (w ramach kosztów kwalifikowalnych możliwe jest sfinansowanie nabycia nawet receptur i przepisów), wdrożenie środków transportu do dostarczania jedzenia lub przewozu wypożyczanego sprzętu rekreacyjnego i wiele, wiele innych. Ponadto dotacje dla branży HoReCa 2024 wspierają działania związane z zieloną transformacją (np. inwestycje dla ograniczenia marnowania żywności, segregacji i recyklingu odpadów, redukcji negatywnego wpływu na środowisko, zielone technologie takie jak instalacje fotowoltaiczne czy energooszczędne oświetlenie) oraz działania związane z transformacją cyfrową (np. automatyzacja i robotyzacja procesów, oprogramowanie do zarządzania zamówieniami, płatności elektroniczne itp.). Do tego wszystkiego trzeba dodać również komponent szkoleniowy, który obejmuje prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników. Wsparcie przedsięwzięć obejmuje zatem bardzo szeroki zakres, co jest niespotykaną od dawna szansą dla przedsiębiorstw z branży HoReCa.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to kompleksowy program wsparcia, którego celem strategicznym jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarski i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym. W pierwszych dniach kwietnia Rada Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowała pierwszy wniosek opłatność, w wyniku czego do Polski trafi 27 miliardów złotych.

Dlaczego pomoc sektorowi HoReCa jest tak potrzebna?

Dzięki naborowi otwieranemu 6 maja, środki z KPO trafią do sektorów gospodarki, które w największym stopniu ucierpiały w trakcie pandemii. Pieniądze dla HoReCa przeznaczone są dla przedsiębiorstw z branż takich jak hotelarstwo gastronomia, turystyka, sport czy kultura z całej Polski. Kliknij w „dotacje HoReCa 2024” i dowiedz się więcej o warunkach naboru lub skontaktuj się bezpośrednio z naszymi konsultantami, aby zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji