Wyszukiwarka dotacji

Jak napisać wniosek o dotację?

Spis treści

Unijne źródła finansowania – dlaczego warto z nich skorzystać?

Coraz więcej krajowych przedsiębiorstw stara się o uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej. Choć sama procedura jest bardzo skomplikowana i pracochłonna, to jednak wsparcie finansowe ze struktur europejskich może być nieocenionym impulsem rozwojowym. Warto dodać, ze w ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027 do Polski trafi rekordowe 76 mld euro. To ogromne środki, która mogą być przeznaczone m. in. na projekty badawczo-rozwojowe, prace wdrożeniowe, infrastrukturę i innowacje, cyfryzację czy działania prośrodowiskowe. Projekt wymagający dofinansowania może liczyć na przyznanie dotacji po skutecznym i skrupulatnym wypełnieniu wniosku – jak jednak to zrobić? Jak napisać wniosek o dotację, aby faktycznie ją otrzymać?

Czym jest wniosek dotacyjny?

Wniosek o dofinansowanie to specjalny dokument, który należy wypełnić zgodnie z załączoną instrukcję, aby wziąć udział w wybranym naborze. Dawniej wniosek o dotację należało złożyć osobiście w określonej instytucji, obecnie oczywiście wszystko odbywa się za pomocą dedykowanych programów. I choć jest to dużym uproszczeniem formalnym, to jednak uzupełnienie wzoru wniosku o dotację w dalszym ciągu wymaga ogromu pracy wykwalifikowanego zespołu. Zawartość wniosku uzależniona jest od danego konkursu dotacyjnego oraz wymagań ustanowionych przez instytucję organizującą nabór. Warto w tym miejscu wspomnieć, że pełna dokumentacja wniosku o dofinansowanie może liczyć nawet kilkaset stron.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie projektu krok po kroku?

Chcąc złożyć wniosek dotacyjny warto pracować według określonego schematu. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko niedopełnienia formalności i jednocześnie zwiększeniu ulega prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia procesu wnioskowania o wsparcie finansowe.

Zawartość wniosku o dotację

Pozyskiwanie dotacji to długotrwały proces, którego początkowym etapem jest uzupełnienie wniosku o wsparcie UE. Jednak w Sekwencji nasi specjaliści pracę nad uzyskaniem dofinansowania na dany projekt rozpoczynają już znacznie wcześniej. Na kluczowe prace przygotowawcze składa się m.in. dobranie optymalnego programu pod potrzeby przedsiębiorcy, profesjonalna ocena szans na uzyskanie dotacji unijnej czy sporządzenie wstępnego uzasadnienia wniosku. Oprócz tego konieczne jest zapoznanie się z załącznikami oraz pełną dokumentacją, na którą składa się instrukcja wypełniania, regulamin konkursu, katalog kosztów kwalifikowalnych, zakres biznesplanu czy oczywiście wzór wniosku. Skład wniosku o dotację jest bardzo zmienny, szczególnie biorąc pod uwagę dość dużą częstotliwość konkursów na projekty modułowe, które w pewnym sensie składają się z kilku konkursów dotacyjnych w jednym.

Opis projektu

W tej części należy wskazać i precyzyjnie opisać wszystkie aspekty dotyczące planowanych działań, jak np. cele projektu, analiza rynku, projekt inwestycji, harmonogram realizacji projektu czy przebieg realizacji. Szczególną uwagę warto zwrócić na instrukcję wypełniania wniosku – to tu znajduje się mnóstwo praktycznych wskazówek dotyczących tego, jak przygotować dobry wniosek i otrzymać dotację z urzędu. Jednocześnie warto też pamiętać, że nawet najlepsza instrukcja wypełniania wniosku o dotację nie zawsze okazuje się wystarczająca – bardzo często nieodzowna jest pomoc wyspecjalizowanych ekspertów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do tego, aby wypełnić wniosek.

Część finansowa wniosku o dotację

Jedną z kluczowych części wniosku o dotację jest zawsze część finansowa. To tutaj należy zawrzeć informacje takie jak dane dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, kosztorys projektu, pełną analizę finansową czy planowane przyszłe przychody związane z realizacją projektu. Opis projektu jest ściśle związany z częścią finansową i do wypełnienia tych elementów powinny być zaangażowane wyspecjalizowane osoby, takie jak analityk finansowy.

Wnioski unijne – co jeszcze warto wiedzieć?

Pewne elementy w większości wniosków o dofinansowania mogą być do siebie dość istotnie zbliżone – dotyczy to np. polityk horyzontalnych czy przygotowania kosztorysu. Zawsze jednak te elementy muszą być w pełni zindywidualizowane do wybranego projektu, aby mogły zostać ocenione pozytywnie przez Komisję i uzyskały dotację z Unii. W każdym wniosku konieczne jest także sprecyzowanie ram czasowych oraz przestrzeganie ich przy przebiegu realizacji projektu. I najważniejsze – dzień złożenia wniosku. Nigdy nie należy czekać do daty granicznej, bowiem zawsze może pojawić się konieczność naniesienia nagłych poprawek czy np. awaria systemu do wprowadzania wniosku. Zawsze też dokładnie przeczytaj wniosek przed jego złożeniem oraz dodaj wszystkie załączniki.

Pomoc w przygotowaniu wniosku – dlaczego warto skorzystać?

Czy istnieją trudne wnioski lub dobre wnioski? Tak naprawdę każdy wniosek może być trudny – szczególnie dla osoby niedoświadczonej. Dobry wniosek może być natomiast każdy, który zostanie wypełniony przez zespół posiadający do tego celu odpowiednie kompetencje i doświadczenie. W naszej firmie dysponujemy wyspecjalizowanymi ekspertami z sukcesami w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej. Doskonale wiemy, jak napisać wniosek o dofinansowanie projektu, na które elementy należy zwrócić szczególną uwagę, a czego lepiej unikać. Skorzystanie z pomocy w przygotowaniu wniosku znacząco zwiększa na uzyskanie korzystnej oceny i uzyskanie dotacji dla firmy. Jeśli szukasz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji do ubiegania się o dotacje unijne, skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji