Zapytaj o dotację
Inwestycje

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1)

W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
12.04.2023
Koniec składania wniosków
21.04.2023

Konkurs organizowany jest w ramach pierwszego celu politycznego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. "Fundusze Europejskie na rzecz wzrost innowacyjności i konkurencyjności opolskiego", oraz pierwszego celu szczegółowego pt. "Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii".

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP. Dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w ramach tych celów zostanie przeznaczone między innymi na:

  • budowę, rozbudowę oraz zakup wyposażenia dla zaplecza B+R,
  • powstania zaawansowanej technologii produktów,
  • wdrażania innowacyjnych badań w regionie oraz powstania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
  • wsparcie związane z wdrożeniem wyników prac B+R jako element kompleksowego projektu, z możliwością uwzględnienia jednego z następujących komponentów: zazielenienia, internacjonalizacji, cyfryzacji, kompetencji.

Dodatkowe informacje

Planowany budżet programu to 20 000 000,00 zł, a nabór przewidziany jest w okresie 12.04.2023 - 21.04.2023 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowej dla programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 nie został jeszcze opublikowany, przez co szczegóły konkursu nie są jeszcze znane. Wszelkie aktualne informacje zostaną zaktualizowane wraz z pojawieniem się nowych szczegółów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

W naborze nie będzie uwzględniony komponent wdrożeniowy.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas